malaysia-fakta

Malaysia landsfakta

Malaysia statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Malaysia
Statsskick: Monarki, förbundsstat
Huvudstad / Invånare: Kuala Lumpur / 8 420 000, inklusive förstäder

Yta (totalt): 329 847 km2
Andel av landytan som är åkermark: 2.9 %
Landyta med skog: 62.0 %

Kustlinje: 4 675 km
Lägsta punkt: Indiska Oceanen ( 0 m)
Högsta punkt: Kinabalu (Sabah) ( 4 095 möh)
Viktigaste floder: Pahang, Rajang, Kinabatangan
Större sjöar:

Andra större städer i Malaysia:
Johor Baharu 1 065 000 invånare, Ipoh 842 000 invånare,  Shah Alam 671 000 invånare

Invånare, totalt: 33 872 000
Invånare/km2 (Landyta): 100 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 78.2 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 1.03 %

Folkgrupper:
Bumiputera 62.5 % (Malajer och ursprungsbefolkningar), Kineser 20.6 %, Indier 6.2 %, övriga 0.9 %, ej medborgare 9.8 %

Religion:
Muslimer 61.3 %, Buddhister 19.8 %, Kristna 9.2 %, Hinduer 6.3 %, Taoister och Konfucianister 1.3 %, övriga religioner och ospecificerade 0.4 %, ateister 0.8 %

Språk:
Bahasa malaysia (malajiska) är officiellt språk, olika kinesiska dialekter, tamilska, talugu, engelska m fl

Spädbarnsdödlighet: 9 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 74.5 / 77.9

Befolkning under fattigdomsgräns: 5.6 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 12.0 %
Andel av befolkning som är undernärd: 3.2 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 96.2 / 93.6
Andel barn som börjar grundskolan: 98.6 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12)

Självständighet: 31 augusti, 1957
Nationaldagar: 31 augusti (självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 21 år

BNP/ invånare: USD 11 317 (G = 2021)
Valuta: Ringgit (MYR)
Största handelspartners (export): Singapore, Kina, USA

Antal utländska besökare: 4 333 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 4 193 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 78.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.6 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 1.1 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 43 724 000 (2020)
Internetanvändare: 29 130 000 (90.0 % av befolkningen)  (2018)

Järnvägsnät: 1 851 km
Vägnät (större vägar): 144 403 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/06 

(G = ) Globalis Online

Malaysia flagga

Flaggan som infördes 1963 symboliserar med sina fjorton ränder och fjorton uddar på stjärnan landets fjorton stater. Flaggan har inte förändrats efter att Singapore gick ur federationen.

Halvmånen och stjärnan syftar på att landet har islam som statsreligion.

Malaysia riksvapen

Flera riken inom förbundsstaten är monarkier vilket visas av den gula färgen i riksvapnet.
Halvmånen och stjärnan representerar islam.

På skölden syns fem malajiska knivar och de olika staternas emblem.

Under de två tigrarna som håller skölden står landets valspråk; ”Enighet är styrka”.

Malaysia nationalhymn

Malaysia karta

För mer information om Malaysia och om min resa:     malaysia     malaysia-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email