polen-fakta

Polen landsfakta

Polen statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Rzeczpospolita Polska
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Warszawa / 1 795 000

Yta (totalt): 312 685 km2
Andel av landytan som är åkermark: 36.2 %
Landyta med skog: 30.6 %

Kustlinje: 440 km
Lägsta punkt:  Raczki Elblaskie –2 m
Högsta punkt: Rysy (2 499 möh)
Största floder:  Wisla (Weichsel), Odra (Oder), Warta, Bug
Största sjöar: Sniardwy, Mamry (Polen har mer än 9 000 sjöar vilket är flest i ett europeiskt land)

Andra större städer i Polen:
Kraków 769 000 invånare, Łódź 779 000 invånare, Wrocław 631 000 invånare

Invånare, totalt: 38 093 000
Invånare/km2 (Landyta): 124 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 60.1 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: -0.26 %

Folkgrupper:
Polacker 96.9 %, Schlesier 1.1 %, Tyskar 0.2 %, Ukrainare 0.1 %, övriga och ospecificerade 1.7 %

Religion:
Katoliker 85.09 %, Ortodoxa 1.3 %, Protestanter 0.4 %, övriga religioner 0.4 %, ospecificerade 12.9 %

Språk:
Polska (officiellt språk) 98.2 %, schlesiska 1.4 %, övriga språk 1.1 %, ospecificerade 1.3 %

Spädbarnsdödlighet: 4 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 75.0 / 82.7

Befolkning under fattigdomsgräns: 15.4 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 10.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.9 / 99.7
Andel barn som börjar grundskolan: 95.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 11 (Sverige 12)

Självständighet: 11 november, 1918
Nationaldag: 3 maj
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 17 841 (G = 2021)
Valuta: Zloty (PLN)
Största handelspartners (export): Tyskland, Tjeckien, Storbritannien

Antal utländska besökare: 88 515 000 (2019)

Elkonsumtion per person: 3 9703 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 79.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 8.24 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 2.2 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 49 351 000 (2020)
Internetanvändare: 31 456 000 (83.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 19 231 km
Vägnät (större vägar): 420 000 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/07

(G = ) Globalis Online

Polen flagga

När Polen blev fritt 1919 infördes den tvåfärgade flaggan vars färger daterar sig tillbaka till 1200- talet. Flaggan har använts av Polens befolkning sedan 1831.

Polen riksvapen

Den vita örnen från 1200-talet har förknippats med Polen. Riksvapnet återinfördes år 1989 i samband med kommunismens fall. Örnen med kronan är symbolen för landets suveränitet och enhet.

Polen nationalhymn

Polen karta

För mer information om Polen och min resa:     polen     polen-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se

Print Friendly, PDF & Email