polen-fakta

Polen landsfakta

Polen statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Rzeczpospolita Polska
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare:  Warszawa / 1 702 000

Yta (totalt): 312 685 km2
Andel av landytan som är åkermark: 36.2 % (2018)
Landyta med skog: 30.6 % (2018)

Kustlinje: 440 km
Lägsta punkt:  Raczki Elblaskie –2 m
Högsta punkt: Rysy (2 499 möh)
Största floder:  Wisla (Weichsel), Odra (Oder), Warta, Bug
Största sjöar: Sniardwy, Mamry (Polen har mer än 9 000 sjöar, vilket är flest i ett europeiskt land)

Andra större städer i Polen:
Lodz 769 000 invånare, Krakow 755 000 invånare, Wrocław 635 000 invånare

Invånare, totalt: 37 992 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 124 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 60.2 % (2023)
Befolkningstillväxt: -0.28 %

Folkgrupper:
Polacker 96.9 %, Schlesier 1.1 %, Tyskar 0.2 %, Ukrainare 0.1 %, övriga och ospecificerade 1.7 %

Religion:
Katoliker 85.0 %, Ortodoxa 1.3 %, Protestanter 0.4 %, övriga religioner 0.4 %, ospecificerade 12.9 % (2020)

Språk:
Polska (officiellt språk) 98.2 %, schlesiska 1.4 %, övriga språk 1.1 %, ospecificerade 1.3 %

Spädbarnsdödlighet: 4 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 75.3 / 82.9

Befolkning under fattigdomsgräns: 15.4 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.4 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 10.96 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 99.8 / 99.8 (2021)
Andel barn som börjar grundskolan: 95.8 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 10 (Sverige 12)

Självständighet: 11 november, 1918
Nationaldag: 3 maj
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 18 000 (2021)
Valuta: Zloty (PLN)
Största handelspartners (export): Tyskland, Storbritannien, Tjeckien

Antal utländska besökare: 15 950 000 (2022)

Elkonsumtion per person: 3 972 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 79.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 10.8 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.8 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.4 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 50 589 000 (2021)
Internetanvändare: 32 300 000 (85.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 19 461 km (2020)
Vägnät (större vägar): 420 000 km (2016)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Polen flagga

När Polen blev fritt 1919 infördes den tvåfärgade flaggan vars färger daterar sig tillbaka till 1200- talet. Flaggan har använts av Polens befolkning sedan 1831.

Polen riksvapen

Den vita örnen från 1200-talet har förknippats med Polen. Riksvapnet återinfördes år 1989 i samband med kommunismens fall. Örnen med kronan är symbolen för landets suveränitet och enhet.

Polen nationalhymn

Polen karta

För mer information om Polen och min resa:     polen     polen-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se