Costa Rica historia mm

På denna sida finns information om Costa Rica historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Costa Rica

Här finns information om Costa Rica historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Under min resa till Costa Rica besökte jag platser som san josé, vulkanen irazu, escazu, monte verde, santa helena, arenal, liberia och la fortuna.

Costa Rica marknadsförs skickligt för sin satsning på ekoturism med hjälp uttrycket ”Pura Vida”, ”Det rena livet”, som nästan blivit ett mantra hos befolkningen. Landets massiva marknadsföring har resulterat i att cirka en och en halv  miljon turister söker sig hit årligen!

Få länder kan uppvisa en liknande biologisk mångfald på motsvarande lilla yta som Costa Rica. Här finns paradisiska badstränder, tropiska torrskogar längs Stillahavskusten, molnregnskogar med artrik flora och fauna, aktiva vulkaner och strida floder med vackra vattenfall. Värdefulla ingredienser i en synnerligen hård marknadsföring av landet.

Vad reklamen inte förtäljer är att flera av nationalparkerna är relativt svårtillgängliga utan egen transport och att man därför är hänvisad till arrangörer som ofta tar ordentligt, överprisat enligt min uppfattning, betalt för sina aktiviteter eller transporter. Det går att ordna egna transporter med hjälp av taxibilar men även de till relativt höga priser. När man kommer fram till nationalparkerna är entréavgiften dessutom också den ordentligt tilltagen.

Costa Ricas invånare framställer sig gärna som vänliga, ärliga och hjälpsamma. Det tyckte även jag i början av min resa. Efter att ha blivit hotad, slagen och rånad på allt av värde i Parque Nacional Cahuita vid den karibiska kusten, hotad med stryk av en taxichaufför för att jag inte ville betala mera än vi kommit överens om, utsatt för stöldförsök ur min ryggsäck under bussresan från San José till Libéria, samt efter att ha pratat med många resenärer med liknande erfarenheter ändrade jag uppfattning.

Kvinnan som äger hotellet i Puerto Viejo de Talamanca som jag bodde på berättade att cirka 60-70 % av turisterna som kommer dit blir rånade, och att hon själv blivit rånad minst ett trettiotal gånger hittills! Att bli rånad hör till vardagligheterna, enligt henne.

Ett besök i Costa Rica bjuder på fina naturupplevelser, men räkna med att det kostar och att risken för att bli utsatt för övergrepp är stor.

”Pura Vida en Costa Rica”?

Läs om min resa     costa rica-resa

Costa Rica historia i korthet

Tidig historia

Människor levde i Costa Ricas regnskogar redan för 10 000 år sedan och regionen har länge fungerat som korsväg för centralamerikanska ursprungskulturer. Forskare tror att det för cirka 5 000 år sedan bodde mer än 400 000 människor här men tyvärr är kunskapen om dessa pre-colombianska kulturer liten då lämningar efter dessa försvunna civilisationer utplånats av kraftiga skyfall, jordbävningar, vulkanutbrott och de spanska erövrarna. Därför finns det knappt några historiska lämningar kvar i landet och ända tills helt nyligen visade costaricanerna ringa intresse för sitt lands historia.

Från början levde här ett tjugotal mindre indiangrupper som var organiserade i en form av små samhällen. Dessa styrdes av valda ledare, cacique, som befann sig överst i ett hierarkiskt uppbyggt samhälle. I samhället fanns en shaman, krigare, arbetsträlar och slavar. Huetar-indianerna bodde i den centrala dalen, och deras språk var känt i hela regionen. I den centrala dalen ligger landets enda betydande historiska plats, som man tror var en ceremoniplats med stenbelagda gator, en akvedukt och hade dekorationer av guld.

I öster levde de nakna och vildsinta karibiska indianerna som styrde över landområdet mellan Karibien och Stilla Havet. På grund av sin skicklighet som sjöfarare hade de en betydande handel med det Sydamerikanska fastlandet.

Indianerna som bodde i den nordvästra delen av regionen hade kontakter med de Mesoamerikanska högkulturerna; azteker och maya. De utövade den aztekiska religionen och ägnade sig åt att tillverka smycken av jade som mayafolket.

De tre indiangrupperingarna som fanns i sydväst påverkades av andinska kulturer. De odlade cocabuskar och sötpotatis.

En olöst historisk gåta är de märkliga runda megaliter som finns i stort antal i Diquis-dalen och på ön Isla del Cano. Vissa av dem väger upp till 16 000 kilo!

Jämfört med övriga Centralamerika var dock Costa Rica glest befolkat före spanjorernas ankomst

På sin fjärde och sista resa till den Nya Världen tvingades Christofer Columbus söka nödhamn efter att en orkan skadat hans skepp vid den plats där dagens Puerto Limon nu ligger. I väntan på att hans fartyg åter gjordes sjödugligt landsteg Columbus och utväxlade gåvor med de vänligt sinnade indianer som levde här. När han återvände till Spanien från sitt äventyr hävdade han att han sett mera guld här på två dagar än han sett under fyra år i den spanska kolonin Guatemala. Columbus döpte kuststräckan från Honduras till Panama till den rika kusten – Costa Rica.

Tillbaka i Sevilla framställde Columbus en önskan till de spanska regenterna, Ferdinand och Isabella, om att han skulle bli guvernör i den nya kolonin.

Hans största stöttepelare Drottning Isabella låg emellertid på sin dödsbädd och Kung Ferdinand beslutade istället att Diego de Nicuesa, en av Columbus rivaler, skulle bli den man som ledde den nya kolonin.

Christofer Columbus återvände aldrig mera till Costa Rica utan slutade sina dagar med vacklande hälsa och utmanövrerad av politiskt spel år 1506, dock som en mycket förmögen man.

Besvikelsen var stor bland de spanska conquistadorerna när de upptäckte att det inte fanns så mycket guld i Costa Rica som de först trott och att ursprungsbefolkningen inte var så vänlig.

Den första spanska bosättningen övergavs när tropiska sjukdomar drabbade bosättarna och modiga indianer attackerade och avrättade dem.

Försök till nya bosättningar via den karibiska kusten misslyckades också. De besvärliga träskmarkerna, de djupa djunglerna, de aktiva vulkanerna och jordbävningar gav mera sinnesbilden av ett helvete än det paradis Columbus målat upp.

År 1513 lyckades emellertid spanjoren Balboa korsa Panama och nå Stilla Havet. Därmed hade conquistadorerna hittat ett nytt och betydligt lättare utgångsläge att kolonisera Costa Rica.

Spanjorerna attackerade nu indianer som bodde på Nicoya-halvön. De plundrade deras byar, dödade de indianer som gjorde motstånd mot spanjorernas kolonisering och förslavade överlevande. Utbrott av olika sjukdomar hos både indianer såväl som spanjorer fördröjde emellertid de spanska bosättningarna liksom brister på mineraler och arbetskraft. Spanjorerna kom att betrakta Costa Rica som ett av de fattigaste och minst attraktiva områdena bland sina kolonier.

Inte förrän på 1560-talet etablerades en stabil och permanent spansk bosättning i inlandet under ledning av Juan Vasquez de Coronado. Han tyckte att dalgången vid foten av vulkanen Irazu var den vackraste  plats han någonsin sett. de Coronado valde att förhandla med de indianer som levde här, istället för att som brukligt ta deras land med våld. Cartago blev landets första huvudstad och var basen för utforskning av landet åt söder och åt väster ned till dagens Panama.

Bristen på guld och andra mineraler och avsaknaden av förutsättningar för ett storskaligt feodalt plantagejordbruk förblev Costa Rica en fattig spansk koloni. Det utvecklades dock till ett samhälle av spanska småbrukare, mer etniskt homogent och ekonomsikt jämlikt än andra delar av Latinamerika.

Några viktiga årtal i Costa Ricas historia från 1800-talet

1821

När Centralamerika tillsammans med Mexiko förklarade sig självständigt från Spanien år

1821

fanns det knappt 70 000 invånare i Costa Rica. Efter två år som en del av det mexikanska kejsardömet bröt sig de centralamerikanska staterna ur och bildade en federation. Den föll sönder 1830, då bland annat Costa Rica förklarade sig självständigt

1823

Efter två år som en del av det mexikanska kejsardömet bröt sig de centralamerikanska staterna ur och bildade en federation

1838

Föll den centralamerikanska federationen sönder och Costa Rica förklarade sig självständigt

1848

Den nya republiken fick en första författning

1850-talet

När den amerikanske äventyraren William Walker gjorde ett försök att invadera Costa Rica norrifrån lyckades en hastigt hopsatt bondearmé driva tillbaka honom. En av hjältarna i slaget blev en ung man vid namn Juan Santamaria, som senare blev landets officielle nationalhjälte. Den internationella flygplatsen i San José har uppkallats efter honom

1870-talet, slutet

Kaffe hade införts från Kuba i början av 1800-talet och kaffeodling blev den första basnäringen i ekonomin. Bananer började odlas på östkusten i slutet av 1870-talet. De båda grödorna var snart betydande exportprodukter

1889

Hölls landets första demokratiska val

1890

Den nyöppnade järnvägen mellan San José och Limón vid Atlantkusten ökade handeln avsevärt

1917

Den ekonomiska kris som landet drabbades av efter första världskriget resulterade i en kupp mot den lagligt valda presidenten. Utbildningssatsningar ledde till att en välutbildad, politiskt medveten medelklass växte fram med krav på politiska och ekonomiska reformer

1919

Demokratin återupprättas i Costa Rica

1930-talet

Ekonomisk och social oro banade väg för reformer som skulle lägga grunden till en välfärdsstat

1940-talet, början

Införde president Rafael Ángel Calderón Guardia ett socialförsäkringssystem. Han hade stöd av kommunister, fackföreningar och den katolska kyrkan

1948

Inför valet rådde oro i landet och när oppositionen vann lyckades president Calderón och hans parti få resultatet ogiltigförklarat vilket resulterade i ett uppror under ledning av kaffefarmaren José María Figueres Ferrer. Inbördeskriget varade bara drygt en månad men krävde 2 000 människors liv. Under Figueres ledning bildades en junta som styrde landet under en övergångsperiod

1949

Tillträdde president Calderón posten, som han vunnit 1948. Landet fick en ny författning som innebar att armén avskaffades. Rösträtten kom att omfatta även kvinnor och svarta, bankerna nationaliserades och förmögenhetsbeskattning infördes. Politiken kännetecknades därefter av regelbundna maktväxlingar genom val

1953 – 1958

Blev ”Don Pepe” Figueres, som grundat ett socialdemokratiskt parti, Nationella befrielsepartiet (PLN). Han kom att dominera landets politik i flera årtionden. Figueres och hans PLN satsade på ökad statlig inblandning i ekonomin och en välfärdsstat byggdes upp, unik för regionen. De konservativa regeringar som styrde landet mellan PLNs mandatperioder upphävde en del av reformerna, men välfärdspolitiken var aldrig allvarligt hotad.

1970 – 1974

Var åter ”Don Pepe” Figueres president

1980-talet

Drabbades Costa Rica av en ekonomisk nedgång på grund av att kaffe- och bananpriserna sjönk kraftigt vilket resulterade i nedskärningar i den offentliga sektorn med protestaktioner som följd

1986

Valdes Oscar Arias Sánchez till president och engagerade sig för fred i Centralamerika, där flera blodiga konflikter rasade

1987

Fick Oscar Arias Sánchez Nobels fredspris för sina fredinitiativ

1990

I presidentvalet vann det konservativa Kristsociala enhetspartiet (PUSC) med sin kandidat Rafael Ángel Calderón Fournier, son till expresident Calderón Guardia

1994

Vann José María Figueres Olsen presidentvalet. Han är son till den tidigare presidenten och landsfadern ”Don Pepe” Figueres

1998

Vann Miguel Àngel Rodríguez Echeverría presidentvalet

2002

I presidentvalet vann PUSC:s kandidat, Abel Pacheco de la Espriella

2004

Under hösten skakades Costa Rica av skandaler som hämmade självbilden av landet som demokratiskt föredöme. De två tidigare presidenterna Calderón och Rodríguez anklagade för mutbrott och fängslades. Båda hölls i häkte och sedan husarrest i ett år innan de släpptes i väntan på rättegång. Även expresidenten Figueres anklagades, men åtalades aldrig, för att ha tagit emot mutor efter sin mandatperiod

2006

I presidentvalet vann Arias, som varit president tidigare

2007

I april beslutade Arias att hålla en folkomröstning, den första i landets historia, om frihandelsavtalet DR-CAFTA. Omröstningen, som hölls i september, resulterade i en knapp seger för jasidan

2008

Inleddes rättegångar mot de båda expresidenterna Calderón och Rodríguez

2009

I mars meddelar president Óscar Arias att Costa Rica ska återupprätta förbindelserna med Kuba, som bröts 1961

I oktober döms förre presidenten Rafael Ángel Calderón till fem års fängelse för korruption

2010

I februari vinner PLN:s kandidat Laura Chinchilla presidentvalet i första omgången

I maj tillträder Laura Chinchilla som landets första kvinnliga president. Nästan halva regeringen består också av kvinnor. Chinchilla börjar med att utfärda fyra dekret som hon säger speglar vallöften om att förbättra säkerheten, bekämpa fattigdom och bevara Costa Rica ”grönt”

I september ingår Costa Rica för första gången på amerikanska UD:s årliga lista över 20 länder som är centrala i tillverkning eller smuggling av narkotika, vilket speglar det försämrade säkerhetsläget i landet. Merparten narkotikabeslag under året har haft kopplingar till Sinaloa-kartellen, den största narkotikakartellen i Mexiko

2011

I januari meddelar säkerhetsminister Jose Maria Tijerino att Costa Rica måste rusta på grund av konflikten med Nicaragua trots att landet inte har någon armé

I mars drar regeringen tillbaka sitt förslag om att införa skatt på spelverksamhet, ett viktigt vallöfte om hur kampen mot brottsligheten skulle finansieras. Orsaken antas vara pågående förhandlingar i nationalförsamlingen om finansiella reformer

I maj förlorar president Chinchillas parti PLN kontrollen i kongressen när högerpartiet ML drar tillbaka sitt stöd, på grund av oenighet om föreslagna finansreformer. ML och samtliga övriga oppositionspartier bildar i stället en allians och får därmed möjlighet att ta kontroll över kongressens arbete

I juli tvingas presidenten ombilda regeringen på grund av press från oppositionen sedan hälsoministern avgått

I september beordrar en domstol staten att beslagta mark som icke-indianer besitter i ett reservat i Talamanca vid den karibiska kusten, och se till att markockupanterna lämnar reservatet. Marken ska återlämnas till bribri-indianerna, som tekniskt sett redan äger den

2012

I april drabbas president Laura Chinchilla av ett nytt bakslag i sina försök att driva igenom en skattereform. Orsaken är att finansminister Fernando Herrero tvingas avgå på grund av medieuppmärksamhet om att han betalat för lite i fastighetsskatt

I maj avgår även justitieminister Hernando París och kommunikationsminister Francisco Jiménez och därmed har nästan hälften av Chinchillas ministrar avgått sedan hon tillträdde två år tidigare

2013

I maj leder en skandal som rör president Chinchillas säkerhet till att tre personer tvingas lämna sina befattningar; landets underrättelse- och säkerhetschef, en presidentrådgivare och kommunikationsministern. Bakgrunden är att Chinchilla två gånger rest med ett flygplan som visar sig tillhöra en colombian med misstänkta kopplingar till narkotikahandeln. Både planet och ägaren stod under underrättelsetjänstens bevakning när presidenten använde det

Costa Rica flora och fauna

Inget land i världen kan uppvisa en liknande biologisk mångfald som den som finns i Costa Rica. Här finns aktiva vulkaner, regnskogar, fina sandstränder och en enorm mångfald av djur- och växtarter. Trots landets litenhet finns här omkring 5 % av världens arter. Denna mångfald har skapats av landets unika geografi. Mäter man antalet arter per 10 000 kvadratkilometer toppar Costa Rica jämförelsen av världens länder med 615 arter. I, till exempel, USA finns endast 104 arter på motsvarande yta.

Costa Rica marknadsför skickligt sin ekologiska miljö och lockar därmed cirka en och en halv miljoner turister till landet årligen. Marknadsföringen av ekoturismen når stundtals nästan absurda nivåer och turismen snuddar vid girighet genom högt prissatta turer och entréavgifter. Jag ifrågasätter om man kan hänföra canopyturer under vilka man i så hög fart far fram över regnskogen att man inte hinner se på varken djur- eller växtliv, och turer på dammiga grusvägar eller på vackra havsstränder med fyrhjulsdrivna motorcyklar till miljövänlig ekoturism.

I Costa Rica lever mer än 260 djurarter, mer än 160 arter amfibier, mer än 220 reptilarter, hälften av dessa är ormar, mer än 35 000 insektsarter och man har registrerat över 850 fågelarter inom landets gränser!

Bland de landlevande däggdjuren finns jaguar, tapir, fem olika arter sengångare, myrslok, två arter bälta och fyra olika arter apor. Exempel på marina däggdjur är flera olika arter sköldpaddor, sjöko, olika arter av valar och delfiner.

Även floran är oerhört artrik, det finns mer än 10 000 olika växtarter beskrivna. Nya arter tillkommer årligen genom nya upptäckter. I Costa Rica har man funnit mer än 1 300 orkidéarter!

Trots att regnskogarna är fulla av djur, insekter, fåglar och reptiler är de inte alltid lätt att se artrikedomen på egen hand. Med hjälp av en inhyrd guide ökar upptäckterna av landets biologiska mångfald dramatiskt. Det går att hyra guider i varje nationalpark. Ett bra alternativ, och billigare, än att hyra en egen guide är att delta i guidade turer.

Antalet nationalparker uppgår för närvarande till 35, omfattande cirka 11 % av landets yta. Utöver dessa finns flera privata reservat och andra naturskyddade områden vilket gör att cirka 25 % av landets totala yta är naturskyddat på något vis.

För den vandringsintresserade finns få områden utanför nationalparkerna eller naturreservaten att vandra i. De privata markerna är ofta omgivna av taggtrådsstängsel och i regel förbjudna att vistas i och därför återstår oftast bara bilvägarna att vandra på. Vägarna är stundtals hårt trafikerade eller väldigt dammiga vilket förtar vandringslusten. Costa Rica är definitivt inget bra vandringsland. Dessutom är risken att bli rånad mycket stor om man ensam ger sig ut på vägarna. Inte heller går man fri från rånare i nationalparkerna, vilket jag fick erfara. Tidigt en morgon, 08.15, blev jag själv rånad i Parque Nacional Cahuita vid den karibiska kusten!

Costa Rica geografi

Costa Rica utgör en del av den centralamerikanska landtunga som förbinder Nordamerika och Sydamerika. I norr gränsar landet till Nicaragua och i söder till Panama. Costa Rica har långa kuster mot Karibiska Havet och Stilla Havet. Höga bergskedjor löper genom landet i nordvästlig/sydöstlig riktning. De högsta bergstopparna når högre än 3 500 meter över havet. Många av dem är vulkaner, flera av dem är aktiva. Jordskalv är vanligt förekommande.

Mitt i landet ligger Meseta Central, en bördig högplatå omgiven av berg. Platån omfattar knappt en femtedel av landets yta, men här bor över hälften av landets invånare. På högplatån ligger huvudstaden San José, cirka 1 200 meter över havet.

Mycket av landet skog har avverkats för att ge plats åt jordbruk och boskapsskötsel. Skövlingen har nu bromsats upp och en fjärdedel av landet är naturskyddat i någon form.

Costa Rica huvudstad: San José, 335 000 invånare

Andra större städer Costa Rica:
Limon 63 000 invånare, San Francisco 56 000 invånare, Alajuela 47 000 invånare

För mer information se costa rica-fakta

Costa Rica klimat

Costa Rica ligger i den tropiska zonen, väder och klimat varierar därför mycket beroende på höjden över havet.

Vid kusterna är det hett och fuktigt, på högplatån är det behagligt varmt och i bergen kan det bli svalt.

Regnperioden varar från maj till november, torrperioden från december till april. Vid den karibiska kusten är det särskilt fuktigt med regn omkring 300 dagar om året

Costa Rica befolkning

Landets befolkning uppgår till lite drygt fyra miljoner. Invånarna i Costa Rica kallar sig själva för Ticos (män) och Ticas (kvinnor). Två tredjedelar av befolkningen lever i det område som kallas för Meseta Centra, den bördiga högplatån i landets centrala del.

Majoriteten av invånarna är mestiser, en blandning av människor med spanskt, indianskt eller färgat ursprung. Ursprungsbefolkningen uppgår endast till cirka 1 %. De största indiangrupperna är Bribri, Cabéca, Brunka, Guaymi och Maleku.

Spanjorerna förföljde, dödade eller förslavade Costa Ricas ursprungsbefolkning till den gräns att de nästan utplånades. Man tror att det levde ungefär 400 000 indianer i regionen när Christofer Columbus upptäckte Costa Rica. Bara ett sekel senare hade de reducerats till 20 000 och i slutet av 1700-talet fanns det bara cirka 8 000 indianer kvar.

Mindre än 3 % av befolkningen är färgad och huvudsakligen koncentrerad till den karibiska kusten. Deras förfäder kom huvudsakligen från Jamaica i slutet av 1800-talet för att bygga upp landets järnvägsnät eller för att arbeta på bananplantager. Länge var de svart förbjudna att flytta till inlandet, och därför bor flertalet av dem i provinsen Limon på den karibiska kusten.

Cirka 1 % av landets befolkning har kinesiskt ursprung.

Invandrare på senare tid kommer i ganska stor omfattning från USA, huvudsakligen pensionärer.

Under 1940-talet var majoriteten av befolkningen sysselsatt i jordbrukssektorn, huvudsakligen kaffe- och bananproduktion. I slutet av seklet inträffade en dramatisk ekonomisk förändring vilket påverkade sysselsättningen varför nu endast en femtedel av den arbetsföra befolkningen arbetar inom jordbruket. Servicesektorn har expanderat kraftigt och sysselsätter nu mer än 50 % av arbetskraften. Andra betydande områden är den finansiella sektorn och turism som står för 10 % av sysselsättningen.

Den ekonomiska förändringen har inneburit ökat välstånd för landets invånare så att de numera har Centralamerikas högsta levnadsstandard

För mer information se costa rica-fakta

Costa Rica språk

Spanska är landets officiella språk och talas av de flesta. Den färgade delen av befolkningen talar ett engelskt kreolspråk (blandspråk). Indianspråk talas av en liten minoritet.

Costa Rica religion

Religionsfrihet finns inskriven i författningen.

I samband med spanjorernas kolonisering av landet infördes katolicismen, som nu är statsreligion. Det finns dock även flera andra kristna kyrkor representerade i Costa Rica. Den indianska befolkningen utövar ofta sin traditionella religion parallellt med katolicismen.

För mer information se costa rica-fakta

Costa Rica utbildning

Redan 1869 fastslogs i författningen rätten till avgiftsfri och obligatorisk undervisning.

Sedan början av 1970-talet råder skolplikt för barn mellan 6 och 15 år. De flesta barnen fullföljer de första sex åren i skolan men det är bara drygt hälften av dem som går vidare till motsvarande högstadiet, vilket väckt oro för att Costa Rica inte skall lyckas behålla den konkurrensfördel som utbildad arbetskraft ger.

Den åtstramningspolitik som förts sedan 1980-talet har drabbat utbildningsväsendet genom minskade anslag. Samtidigt har nya skolor byggts, men många ifrågasätter om undervisningens kvalitet kan hållas kvar på en hög nivå då en femtedel av lärarna saknar formell kompetens.

Det finns fyra statliga och flera privata universitet och högskolor i landet. Den högre utbildningen håller hög kvalitet och lockar även studenter från andra länder.

Läs- och skrivkunnigheten bland befolkningen överstigande 15 års ålder är cirka 96 %

Turism:

Visit Costa Rica 

Ett besök i Costa Rica bjuder på många fina naturupplevelser, speciellt om man följer med på arrangerade turer. Andra höjdpunkter kan vara  bad eller surfing på paradisiska badstränder utefter kusterna längs Stilla Havet eller Karibiska Havet, sol, värme, och moderna upplevelser som bungyjump, turer med fyrhjulsdrivna motorcyklar, forsfärder mm. Utbudet av aktiviteter är stort i Costa Rica och därför söker sig många turister hit, men nöjet att besöka landet förtas till stor del av risken att bli utsatt för rån, stöld eller andra övergrepp.

Costa Rica kan med gott samvete läggas ganska långt ned på ”listan över länder att besöka”, enligt min uppfattning.

Mer information     Costa Rica landsfakta

Sidan uppdaterad: 240121

Det finns många spännande och intressanta länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik