Thailand historia mm

På denna sida finns information om Thailand historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Thailand

Här finns information om Thailand historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Thailand bangkok, kanchanaburi, chiang rai, mae salong, chiang saen, sop ruak, doi tung, thaton och therdthai, rainer stalvik

Ända sedan jag såg ”Kungen och Jag” som matinéfilm har Thailand fascinerat mig. I samband med en resa ”Längs Mekong” fick jag äntligen möjlighet att besöka delar av Thailand som jag länge drömt om.

De flesta som reser till Thailand gör det för att bada i landets södra delar och kommer aldrig längre än så. Själv undvek jag badplatserna och upplevde därmed ett Thailand som endast en mindre del av turisterna besöker.

Under min två veckor långa resa i Thailand besökte jag Bangkok-regionen under fem dagar. Här upplevde jag det hektiska, men härliga, folklivet i huvudstaden och jag besökte Kanchanaburi för att se ”Bron över floden Kwai”. Under tio dagar var jag i landets norra del, där Chiang Rai blev min bas. Jag besökte den så kallade ”Gyllene Triangeln”  och flera av de omkringliggande städerna eller platserna;  Mae Sae, Sop Ruak, Doi Thung, Thaton och Mae Salong.

Höjdpunkten i norr är alltid vandringar till byar med minoritetsfolk som akha, lahu, lisu, shan mfl.

Läs om min resa och se fler bilder  thailand-resa

Thailand historia i korthet

Thailand historia, äldre 

Thailand är det enda land i Sydöstasien som aldrig koloniserats och har varit självständigt ända sedan 1200-talet, med några få undantag för kortare perioder av underkastelse under grannlandet Burma och den japanska ockupationen under Andra Världskriget.

De första spåren av mänskliga bosättningar uppskattas vara cirka 40 000 år gamla.

Omkring år 500 efter Kristus grundade monfolket Dvaravatiriket i norra Thailand. De första kända thaifolken spred sig långsamt söderut från det som idag är södra Kina.

År 1238 grundades Sukothai, det första thairiket.

Under kung Ramkamhaengs styre, 1283 – 1317, stärktes riket och två reformer genomfördes som präglar landet än i dag; theravada-buddhismen blev statsreligion och ett thailändskt skriftspråk infördes.

I mitten av 1300-talet skapades ett andra rike, Siam, med centrum i Ayutthaya, inte långt från Bangkok. Detta rike expanderade framgångsrikt och bland annat besegrades Angkorriket i dagens Kambodja. Huvudstadens läge vid Chao Phraya floden tillät havsgående fartyg att segla hit, vilket påverkade handelns omfattning, staden tros ha varit världens största i mitten av 1600-talet.

I början av 1500-talet började Europa att kasta sina blickar österut för att öka sina rikedomar. De första att etablera sig i Ayutthaya var portugiserna. Trots ökad påverkan utifrån var thailändarna måna om att bevara sin egna kultur, som dock inte inrymde handel. Den bedrevs i första hand av kineser, som har behållit en stor del av denna fram till idag.

Den allt mer ökande rivaliteten mellan europeiska stormakter, främst holländare, britter och fransmän, påverkade Siam starkt varför de försökte tillgodose olika koloniala krav för bevarad självständighet.

I slutet av 1600-talet stärkte Siam motreaktionerna mot den utländska inblandningen vilket ledde till att riket isolerades och försvagades. Detta utnyttjade burmeserna och intog Ayutthaya 1767 och förstörde staden helt.

Den burmesiska ockupationen blev emellertid kortvarig. Thailändarna gjorde uppror mot de nya herrarna och grundade en ny stat. År 1782 tog general Chao Phya Chakri makten och blev den förste kungen i den dynasti som än i dag sitter på den thailändska tronen. Han lät bygga en ny huvudstad vid den lilla handelsplatsen Bangkok på östra sidan av floden Chao Phrayas mynning.

De första Chakri-kungarna stärkte Siam gentemot Burma och skyddade riket mot hotet från Europas stormakter. Landets läge gjorde det till en buffert mellan britter i väster och fransmän i öster. Med diplomati och vissa eftergifter kunde landets självständighet bevaras.

Under kungarna Mongkut och Chulalongkorn (1868 – 1910) utvecklades Siam, bland annat, genom att ta till sig ny teknik och idéer från västerlandet samt modernisera förvaltningen och införa statliga skolor.

Thailand historia, modern

1900-talet, början

Ökade landets välstånd genom ökande produktion och export av ris och Bangkok utvecklades till ett viktigt handelscentrum.

1912

Spänningen mellan kungen och den moderna tidens alltmer inflytelserika byråkratiska elit hade ökat under åren och resulterade i ett försök att störta kungen

1932

En oblodig kupp gjorde slut på kungens envälde, och en konstitutionell monarki infördes där makten låg hos regeringen.
Makten koncentrerades  hos marskalk Phibun Songkhram som införde en järnhård fascistisk samhällsmodell

1939     Ändrades landets namn till Thailand, vilket betyder ”De frias land”

1940-talet, början

Under Andra Världskriget samarbetade Thailand med Japan och utsattes därför för en mycket lindrig japansk ockupation. Allteftersom japanernas krigslycka vände växte missnöjet bland thailändarna mot dessa

1944

Avsattes ledaren Phibun av en USA stödd motståndsrörelse. Tiden efter andra världskriget blev instabil men demokratin hade formellt återupprättats

1947     Militären tog makten i en kupp

1948     Phibun Songkhram återinsattes som landets ledare och ekonomin började växa

1957

Försökte Phibun stärka sin ställning genom ett val, där fusket var så uppenbart att valsegern ledde till blev regeringens fall. General Sarit Thanarat tog över makten och därmed inleddes en ny period av diktatur

1963     Efter att general Sarits avlidit tog nya generaler över landets styre

1973

Protestaktioner ledde av studenter resulterade i militärdiktaturens sammanbrott. Efter det följde tre oroliga år. Partier bildades i snabb takt, och förutom studenterna började även bönder, arbetare och munkar att organisera sig. När det visade sig att de civila regeringarna inte klarade av att hantera situationen växte den militärt ledda Nawaphon-rörelsen under slagorden ”nationen, religionen, kungen”

1976   Installerades en militärledd regering, vilket åter gjorde slut på demokratin

1980

Generalen Prem Tinsulanonda blev regeringschef. Regeringens huvudmål bar stabilitet. De nära kontakterna med USA återupprättades och hållningen mot oliktänkande mjukades upp. Politiska fångar frigavs. Ekonomiskt började Thailand nå lika höga tillväxtsiffror som på 1960-talet

1988

Vid parlamentsvalet förlorade landets äldsta parti, Demokratiska partiet, många väljare och kraftigt tillbaka medan högerpartiet Thainationen,  de mäktiga affärsmännens parti, gick framåt. Dess ledare Chatichai Choonhavan blev premiärminister. Med hans regering inleddes en marknadsliberal politik och ett privatiseringsprogram inleddes

1991   I februari genomfördes en ny militärkupp

1992

Parlamentsval hölls i mars, som resulterade i en svag koalitionsregering med fem partier. När inget av dem kunde presentera en trovärdig ledare övertogs premiärministerposten av Suchinda Kraprayoon, en av männen bakom den senaste militärkuppen. Allmänheten protesterade omgående mot detta och vid demonstrationer i Bangkok ställdes krav på att regeringschefen måste vara folkvald. Protesterna fortsatte hela våren

Den 17 maj beslöt Suchinda att krossa protesterna med våld. Minst 100 personer tros ha dödats under tre dagars våldsamheter. Kungen ingrep för att finna en lösning. Suchinda avgick och en övergångsregering tillsattes

I höstens val fick Demokratiska partiet flest platser, men nästan lika många gick till Thainationen och ett nytt parti, Nationell utveckling, som Chatichai bildat kort efter våldsamheterna i maj. Demokratiska partiets ledare Chuan Leekpai blev premiärminister

1995

Regeringen anklagades under våren för korruption. Efter en misstroendeförklaring upplöstes parlamentet i maj, och nyval hölls i juli. Thainationen säkrade flest mandat i parlamentet och partiledaren Banharn Silapa-Archa blev premiärminister i en splittrad sjupartiregering. Senare under året blev regeringen  alltmer öppet korrumperad och allmänhetens stöd för regeringspartierna rasade

1996

Under hösten lämnade Banharn premiärministerposten och nyval utlystes. Valkampanjen blev våldsam. Partiet för ny strävan vann valet, till stor del genom att partiet köpte röster i den fattiga delen av landet i nordöst. Yongchaiyudh Chavalit blev premiärminister i en ny sexpartikoalition. Även denna regering misslyckades med att samlas bakom en beslutsam reformpolitik, vilket bidrog till den djupa ekonomiska kris som utbröt sommaren 1997

1997

I september antogs den nya författningen som gav Thailand en demokratiskt grundlag. Den slog fast att Thailand skulle vara en konstitutionell monarki med ett parlamentariskt demokratiskt system inbegripet pressfrihet, mötesfrihet och andra grundläggande fri- och rättigheter. Författningen försökte också begränsa centralmaktens dominans och i stället ge ökat inflytande åt kommuner och enskilda medborgare

Till följd av stark kritik mot regeringens hantering av den ekonomiska krisen avgick Chavalit och det Demokratiska partiets ledare Chuan Leekpai blev åter premiärminister i en ny koalition

2001

Thailändarna röstade fram ett nytt representanthus. Miljardären Thaksin Shinawatras två år gamla parti Thailändare älskar thailändare (TRT) vann stort och partiledaren blev premiärminister för en trepartikoalition. Flera mindre partier gick därefter upp i Thaksins parti. Det innebar att TRT helt kom att dominera representanthuset

2003

Startade regeringen ”kriget mot narkotikan” som blev en blodig kampanj och kostade över 2 500 människor livet. Thailand kritiserades av många utländska regeringar och internationella organisationer för brott mot de mänskliga rättigheterna i samband med ”narkotikakriget”

I landet södra del blossade oroligheter upp i de muslimska provinserna. Thaksin satte in säkerhetsstyrkor mot vad han kallade internationell terrorism men upproret i söder var i hög grad en protest mot fattigdomen och att de muslimska invånarna upplevde sig vara marginaliserade

2004

Under våren dödades 34 unga rebeller som hade tagit sin tillflykt till en moské, något som väckte starka protester inte bara bland Thailands muslimer och några månader senare dog 78 personer som hade gripits i samband med en demonstration. De klämdes ihjäl när de transporterades bort från demonstrationen

Vid jultid drabbades Thailand av en svår naturkatastrof. En flodvåg, tsunami, utlöst av en jordbävning i Stilla havet, slog in över den sydvästra kusten, särskilt hårt drabbades området kring turistön Phuket. Flera tusen människor dödades i tsunamin, däribland över 500 svenska turister

2005

Vid parlamentsvalet i februari vann åter premiärminister Thaksin och hans parti TRT en jordskredsseger. Thaksin kunde bilda en enpartiregering med stabil majoritet i parlamentet. Thaksins popularitet byggde till stor del på de reformer han hade genomfört men hans politik skärpte  motsättningarna mellan thai-majoriteten och den muslimska minoriteten, bestående av malajer, i söder

Under året kom flera avslöjanden om Thaksins privata affärer och premiärministern anklagades för maktmissbruk och korruption

2006

När Thaksin i februari lanserade en plan för hur upproret i söder skulle krossas på fyra år genom en kombination av ekonomiska bestraffningar, undantagslagar och insats av 12 000 soldater, utlöste det nya sprängdåd. Både lokala ledare och den thailändska oppositionen motsatte sig de hårdare tagen

Under våren ökade kraven på att premiärministern skulle åtalas för ekonomiska brott och de folkliga protesterna tvingade fram ett nyval i april. Oppositionen bojkottade valet vilket resulterade i att Thaksins parti fick 61 % av mandaten. Thaksin ansåg därför att han inte behövde avgå. Också i senatsvalet senare i april fick TRT flest mandat, men många platser förblev obesatta eftersom ingen kandidat hade fått nödvändiga 20 % av rösterna.

Kungen uppmanade författningsdomstolen att ”städa upp i oredan”. Han påpekade också att ett parlament utan opposition knappast kunde kallas demokratiskt. Författningsdomstolen underkände nyvalet och krävde att det skulle göras om

Landets valkommission fick skarp kritik för hur den hanterat nyvalet i april och tre av de fyra valkommissionärerna dömdes i juli till fyra års fängelse vardera för bristfälligt genomförande av valet. Den fjärde medlemmen av valkommissionen hade tidigare avgått frivilligt. En ny valkommission tillsattes under sensommaren

Under Thaksins besök i New York den 19 september genomfördes en ännu en militärkupp i Bangkok och krigslagar infördes, författningen upphävdes, regeringen avsattes och parlamentet upplöstes. Politiska möten med fler än fem deltagare förbjöds, liksom regimkritisk nyhetsrapportering och partipolitisk verksamhet. Kuppledaren, general Sonthi Boonyaratglin, meddelade i ett TV-tal på kvällen att kuppen var nödvändig för att ena landet. Från New York utlyste Thaksin undantagstillstånd

Den 20 september flög han till London där han tänkte ta en ”välförtjänt ledighet”. Många thailändare visade öppet militären sitt stöd. Militärkuppen fördömdes internationellt, men i ganska milda ordalag. USA skar ned sitt militära bistånd och uppmanade Thailand att återgå till demokratiska regler. Dagarna efter kuppen slog militären till mot Thaksins närmaste anhängare och medarbetare. En rad Thaksin-vänliga polisbefäl avskedades och flera ministrar i den avsatta regeringen sattes i förvar

Den 1 oktober utsåg militärjuntan, som döpt sig själv till Nationella säkerhetsrådet, den pensionerade generalen och arméchefen Surayud Chulanont till premiärminister fram till det nyval som planerades att hållas i oktober 2007

I december hölls den första större demonstrationen mot militärregeringen när cirka tusen människor samlades på Bangkoks gator med krav på nyval och ett återinförande av 1997 års författning

2007

Under året förekom oroligheter i olika delar av landet, flera med dödlig utgång. Thaksins tillgångar frystes och han anklagades för korruption

Folkomröstningen om det nya författningsförslaget hölls den 19 augusti som, enligt valkommissionen, fick stöd av 57,8 procent av dem som deltagit i folkomröstningen, medan 41,1 procent röstade ”nej”. I nordöstra Thailand, där Thaksin har starkt stöd, röstade närmare 63 % mot förslaget. I söder fick författningen stöd av 88 %. Valresultatet bekräftade den geografiska splittring som den senaste tidens politiska kris skapat i Thailand

Den 23 december hölls nyval till parlamentet. Valresultatet visade att det nybildade partiet PPP hade vunnit 233 av de 480 mandaten i representanthuset, Demokratiska partiet fick 165 platser och partiet Thailändska nationen fick 37 mandat. För militärjuntan var valresultatet ett stort bakslag. Efter PPP:s seger inbjöd partiledaren Samak alla partier som fått plats i parlamentet att bilda en regering. Inviten avvisades dock omedelbart av Demokratiska partiet, som försökte få PPP ogiltigförklarat med motiveringen att det var en täckmantel för det förbjudna TRT, Thaksins parti

2008

I januari fastställde Högsta domstolen att PPP var ett lagligt parti. Därmed var Thaksins allierade fria att bilda regering. Den 21 januari sammanträdde parlamentet för första gången sedan kuppen i september 2006. En vecka senare valdes PPP-ledaren Samak Sundaravej, till ny premiärminister. PPP bildade därefter en koalitionsregering tillsammans med fem småpartier. Samtliga tunga ministerposter gick till personer som stod nära Thaksin. Totalt innehade regeringspartierna 315 mandat i parlamentet. Demokratiska partiet blev därmed enda oppositionsparti

Den 28 februari återvände Thaksin till Thailand. Efter att han tagits emot av flera tusen anhängare och några regeringsmedlemmar begav han sig till en domstol för att höra korruptionsåtalet mot honom. Han släpptes fri mot borgen

I augusti dömdes Thaksins fru, Pojaman Shinawatra, till tre års fängelse för skatteflykt. Hon överklagade omedelbart domen och släpptes fri mot borgen. Några dagar senare lämnade familjen Thaksin åter Thailand sedan en ny arresteringsorder utfärdats mot den förre premiärministern, som inte infunnit sig i rättssalen i Bangkok för ett planerat förhör. Vid avfärden meddelade han att familjen Thaksin beslutat sig för att stanna kvar i Storbritannien för gott

I augusti trappades demonstrationerna upp mot Samak-regeringen, som pågått sedan i maj i Bangkok. Bakom protesterna låg rörelsen Folkalliansen för demokrati (PAD), som även organiserade de massdemonstrationer mot Thaksin-regeringen som hösten 2006 resulterade i militär kuppen. Rörelsen ansåg att Samak vara en marionett för Thaksin och kämpade för att störta även hans regering. Den 26 augusti gick omkring 30 000 människor ut på Bangkoks gator med krav på Samaks avgång

Protestaktionerna pågick hela hösten och trappades ständigt upp av PAD som även ockuperade Bangkoks båda flygplatser vilket hindrade premiärministern att landa efter ett statsbesök i Peru

Den 2 december slog författningsdomstolen enhälligt fast att tre partier i regeringskoalitionen hade gjort sig skyldiga till valfusk i samband med valet i december 2007. Därmed förbjöds de tre partierna, däribland det ledande regeringspartiet PPP, och upplöstes omedelbart

Förbudet mot PPP ledde till att PAD lämnade flygplatserna. Då hade omkring 300 000 turister strandats och landets ekonomi hade skadats allvarligt av uteblivna inkomster från turismen. Sex människor hade dödats sedan demonstrationerna inleddes i augusti och mängder av människor hade skadats

Vid en särskild omröstning i parlamentet den 15 december valdes det oppositionella Demokratiska partiets kandidat, Abhisit Vejjajiva, till ny premiärminister och den 22 december presenterade premiärminister Abhisit sin nya koalitionsregering

Premiärminister Abhisit tvingades skjuta upp sitt installationstal i parlamentet den 29 december sedan tusentals Thaksin-anhängare samlats utanför parlamentsbyggnaden och hindrat parlamentariker från att ta sig in

2009

Under tre veckor i mars-april eskalerade demonstrationerna som kom att utvecklas till ett våldsamt upplopp i mitten av april. Tusentals regeringskritiska, Thaksin-anhängare, Rödskjortorna, omringade en rad centrala regeringsbyggnader i Bangkok. Ett planerat toppmöte i Pattaya mellan ASEAN-ländernas ledare fick ställas in sedan rödskjortorna stormat möteslokalerna. Premiärminister Abhisit Vejjajiva införde som en följd undantagstillstånd och polis och militär sattes in på Bangkoks gator. Två människor dödades när boende i ett område hamnade i bråk med demonstranterna

Den 13 april nådde våldet sin kulmen då tiotals människor skadades i sammandrabbningar mellan rödskjortor och polis. Militären ökade därefter trycket mot demonstranterna och dagen efter drog sig rödskjortorna tillbaka från Bangkoks gator

I mitten av augusti samlades omkring 30 000 Thaksin-anhängare i centrala Bangkok, där de överlämnade, enligt egen utsago fem miljoner, namnunderskrifter till en representant för hovet. I uppropet vädjade de så kallade Rödskjortorna, Thaksin-anhängarna, till kung Bhumibol om att han skulle benåda Thaksin från den tvååriga fängelsedomen

Den 19 september togs kung Bhumibol in på sjukhus sedan han drabbats av lunginflammation. Kungens svaga hälsa skapade oro såväl på den thailändska börsen som bland befolkningen, eftersom han anses vara garanten för att det splittrade landet hålls samman

2010

I slutet av februari beslutade Högsta domstolen att drygt hälften av Thaksins frysta förmögenhet på motsvarande 16 miljarder kronor skulle beslagtas. Domstolen ansåg att den forne premiärministern delvis hade tjänat ihop sin förmögenhet under sin tid vid makten, något som inte är tillåtet

Den 14 mars hölls de största gatudemonstrationerna i Bangkok på nästan ett år, då omkring 100 000 Rödskjortor samlades för att kräva premiärminister Abhisits avgång och krav på nyval. Abhisit valde att ta sig från regeringsbyggnaden till en armébarack norr om huvudstaden. Här avvisade han Rödskjortornas krav

I början av april utlyste myndigheterna undantagstillstånd sedan Rödskjortorna försökt att storma parlamentet i Bangkok. Genom undantagstillståndet förbjöds folksamlingar men rödskjortorna drog sig inte tillbaka. När poliser och soldater gjorde ett försök att få dem att lämna ett av sina fästen utbröt regelrätta kravaller som kulminerade lördagen den 10 april. Sammanlagt dödades 26 människor och över 800 skadades. Efteråt manade en högt uppsatt militär ledare regeringen att upplösa parlamentet och utlysa nyval, men premiärminister Abhisit sade i ett TV-tal att regeringen och militärledningen stod enade i beslutet att sitta kvar

Demonstrationerna fortsatte april månad ut och i gryningen den 19 maj gick åter militären in i det av Rödskjortorna ockuperade området och kunde nu upplösa deras basläger. Rödskjortornas ledare överlämnade sig till polisen för att undvika ytterligare blodspillan.  gå jSilomt den under resterande och den Förhandlingar i början av maj mellan regeringen och företrädare för demonstranterna om ett nyval och en försoningsplan gick snart om intet. Istället varnade regeringen för hårdare tag mot rödskjortornas basläger i centrala Bangkok där runt 5 000 demonstranter var samlade. El och vatten till området stängdes av. Under några dagar i mitten av maj dödades över 35 människor och minst 200 skadades i sammandrabbningar mellan soldater och demonstranter. I omkring en tredjedel av Bangkok rådde då undantagstillstånd, liksom i ett tjugotal provinser runt om i landet.

I gryningen den 19 maj gick militären åter in i rödskjortornas område och kunde den här gången skingra demonstranterna och upplösa deras basläger. Rödskjortornas ledare överlämnade sig till polisen för att på så sätt undvika blodspillan. Totalt hade därmed ett åttiotal människor dödats sedan demonstrationerna inleddes den 14 mars

Den 21 maj tillkännagav Abhisit att ordningen hade återupprättats i Bangkok, och i övriga landet

Den 25 maj åtalades Thaksin för terrorism av en thailändsk domstol. Han misstänktes för att ha legat bakom demonstrationerna under våren och för att ha finansierat dem. Thaksin nekade till anklagelserna och sade att åtalet var politiskt motiverat

Den 29 maj hävdes utegångsförbudet i hela landet, men undantagstillstånd rådde fortfarande

I juli förlängdes undantagstillståndet i nitton provinser, däribland Bangkok och skulle enligt myndigheterna gradvis upphävas

I november lägger författningsdomstolen ned en utredning som grundar sig på anklagelser framförda av valkommissionen om att Demokratiska partiet skulle ha använt olagliga finansiella bidrag till sin valkampanj

I december avvisar författningsdomstolen åter anklagelser från valkommissionen riktade mot Demokratiska partiet, som den här gången skulle ha brustit i redovisningen av ett partibidrag från ett stort företag

2011

I mars släpps flera häktade ledare för rödskjortornas protestaktioner året innan fria mot borgen
Södra Thailand drabbas av häftiga och oväntade monsunregn, som snabbt skapar omfattande översvämningar på turisttäta platser som Koh Samui, Krabi och Koh Tao. Under två veckors ihärdigt regnande dödas fler än 50 människor när de begravs i jordskred eller dras med i de kraftiga vattenströmmarna

I maj upplöses parlamentet inför nyvalet som man beslutar hålla den 3 juli

Partiet För Thailand utser Thaksins lillasyster, affärskvinnan Yingluck Shinawatra, till partiledare. Yingluck har inte någon tidigare politisk erfarenhet och hennes uppgift blir att samla alla Thaksin-anhängare i ett parti, vilket hon lyckas med

I juli avlöper valet till nationalförsamlingen lugnt, trots alla politiska spänningar. Partiet För Thailand vinner 265 av de 500 mandaten i nationalförsamlingen, medan det styrande Demokratiska partiet får 159 mandat. Övriga mandat fördelas på en rad småpartier. Premiärminister Abhisit erkänner sig besegrad och meddelar att han avgår som ledare för demokraterna. Yingluck blir ny regeringsbildare och tillkännager en dag efter valsegern att en koalition håller på att bildas
Den 8 augusti tillträder den nya sexpartiregeringen och Yingluck Shinawatra är därmed Thailands första kvinnliga premiärminister

I slutet av augusti häver en appellationsdomstol i Bangkok fängelsedomen från 2008 mot Thaksins dåvarande hustru Pojaman. Hon dömdes då till tre års fängelse för skattebrott, men överklagade domen

Fyra så kallade rödskjortor dömdes i slutet av augusti till 34 års fängelse vardera för inblandning i en mordbrand i kommunalhuset i staden Ubon Ratchathani i nordöstra Thailand. Av de totalt 21 personer som stod åtalade i samband med mordbranden friades nio, medan resten fick kortare fängelsestraff. Branden utfördes under rödskjortornas protester våren 2010

I oktober och november orsakar långvariga och häftiga monsunregn de värsta översvämningarna i landet på flera årtionden. I slutet av oktober når vattenmassorna Bangkok och i början av november ligger en tredjedel av Bangkoks distrikt helt eller delvis under vatten, men de centrala delarna av staden har klarat sig. I slutet av november börjar vattnet sakta sjunka undan. Vid det laget har översvämningarna krävt över 700 människors liv. Som mest täckte vattenmassorna två tredjedelar av Thailands yta

2012

I januari grips en man med svenskt och libanesiskt medborgarskap sedan USA och Israel varnat sina medborgare för ett förestående terrorattentat i Bangkok. Enligt uppgift skall mannen ha koppling till den libanesiska Hizbollahrörelsen. Polisen hittar också flera ton med gödningsmedel och kemikalier som kunde ha använts till att tillverka en kraftig sprängladdning

I mitten av februari rycker polisen i Bangkok ut sedan en byggnad sprängts sönder. Tre iranska män flyr ut ur byggnaden vid sprängdådet, varav en grips på plats sedan han först kastat en granat mot en förbipasserande taxi och skadat fem personer och därefter förlorat båda sina ben när han försökt kasta en andra granat. Den andra misstänkta terroristen grips något senare vid den internationella flygplatsen utanför Bangkok. Den tredje iraniern grips en dag senare av malaysisk polis i Kuala Lumpur. Ytterligare tre iranier grips drygt en vecka senare. Thailändsk polis misstänker snart att dåden var riktade mot enskilda israeliska diplomater. Israel anklagar Iran för att ligga bakom attackerna, men Iran nekar till inblandning

Sondhi Limthongkul, mediemogul och en av grundarna och ledarna av Gulskjortorna, döms av en thailändsk domstol till 20 års fängelse för bedrägeri utfört på 1990-talet

I april enas en gemensam kambodjansk-thailändsk arbetsgrupp om att de två länderna ska börja röja minor i det omstridda området intill templet Preah Vihear

Representanthusets utskott för nationell försoning lämnar sitt förslag på hur nationell försoning ska uppnås mellan de politiska läger som stått mot varandra i de senaste årens oroligheter. Utskottet föreslår att straffrihet ska ges till alla som var inblandade i de våldsamma regeringskritiska protesterna i Bangkok i april och maj 2011

I juni blockerar Gulskjortorna parlamentsbyggnaden i Bangkok i protest mot en debatt som ska hållas där om hur försoningsprocessen mellan landets politiska läger ska gå till. Gulskjortorna fruktar att debatten om försoning ska leda till att Thaksin får amnesti och kan återvända till Thailand. Parlamentets talman skjuter upp debatten och säger att den ska hållas vid ett senare tillfälle

I november håller en rojalistisk, anti-Thaksin-gruppering vid namn Skydda Thailand (Pitak Siam) en stor demonstration i Bangkok i protest mot regeringen. Minst 10 000 människor sluter upp, varav många tros vara före detta anhängare till den numera upplösta proteströrelsen gulskjortorna. Gruppen anklagar regeringen för att vara korrumperad och för att inte visa kungen tillräcklig respekt

I december åtalas förre premiärministern Abhisit Vejjajiva från Demokratiska partiet för polisens dödande skott mot en taxiförare under rödskjortornas våldsamma demonstrationer i Bangkok 2010. Även mot dåvarande vice premiärministern Suthep Thaugsuban väcks åtal. De två är enligt åtalet ytterst skyldiga till taxichaufförens död, eftersom de gett den order som ledde till att polisen med avsikt sköt ihjäl mannen
I december väcks åtal mot en rad ledare för ”gulskjortorna”, som står Demokratiska partiet nära. De anklagas för att i augusti 2008 tagit sig olagligt in i en regeringsbyggnad och för att ha hindrat andra tillträde till parlamentet

2013

Januari

Dömdes Yossawaris Chuklom, en ledande medlem av rödskjortorna, till två års fängelse för att ha förolämpat kungahuset i ett tal i samband med rödskjortornas protester 2010. Senare i månaden dömdes också redaktören och rödskjorteanhängaren Somyot Pruksakasemsuk till tio års fängelse för att ha förolämpat kungahuset i två artiklar som han publicerade under pseudonym i sin egen tidskrift 2010

Februari

Ingick den thailändska säkerhetstjänsten och en av de muslimska rebellgrupperna, Patanis malajiska revolutionära front (BRN) ett avtal om att inleda fredssamtal. Överenskommelsen uppnådes efter malaysisk medling i Kuala Lumpur

Dödades sexton upprorsmän av militären när de attackerade en militärpostering i provinsen Narathiwat i landets södra del. Enligt militära källor deltog omkring 60 rebeller i angreppet

Mars

Hölls de första samtalen mellan thailändska regeringstjänstemän och en grupp företrädare för BRN om fred. Samtalen ägde rum i Kuala Lumpur. Samtalen syftade i första hand till att minska våldet i de tre sydligaste provinserna samt till så kallade förtroendeskapande åtgärder

April

Stoppade författningsdomstolen regeringspartiet För Thailands försök att göra ändringar i författningen

Juni

Dödades åtta regeringssoldater av en vägbomb i Yalaprovinsen. Attentatet sågs som ännu en protest mot de pågående fredssamtalen

Skar regeringen ned på rissubventionerna, vilket väcker vrede hos För Thailands starkaste väljarbas, risbönderna i nordöstra delen av landet. Som en följd ombildade premiärminister Yingluck regeringen

En grupp beväpnade män sköt in i en butik i en by i provinsen Pattani, sex buddister dödas, däribland ett spädbarn. Dådet genomfördes kort efter att den andra samtalsrundan hållits mellan Thailand och BRN

Juli

Dödades nio personer i en rad sprängattentat och bakhåll i den södra provinsen Narathiwat. Bland offren fanns såväl poliser som civila. Dåden utfördes efter att regeringen och malaysiska rebeller enats om eldupphör under den muslimska fastemånaden ramadan

Oktober

Dömdes Sondhi Limthongkul, gulskjortornas grundare, till två års fängelse för majestätsbrott när han i ett tal 2008 citerade en meningsmotståndare. Samma dag dömdes en kvinna till fem års fängelse för majestätsbrott i ett blogginlägg

November

Lamslogs Bangkok åter av stora demonstrationer mot regeringen. Protesterna ansågs vara de största sedan 2010

Slog den Internationella domstolen i Haag fast att de omstridda markområdena kring Preah Vihear tillhör Kambodja. Domstolen uppmanade Thailand att dra tillbaka sina soldater, poliser och gränsvakter från områdena

December

Åtalades den förre premiärministern Abhisit Vejjajiva från Demokratiska partiet för två mord i samband med militärens tillslag mot rödskjortorna 2010, då han var regeringschef. Abhisit nekade till anklagelserna och släpptes fri mot borgen

Efter att protesterna lugnat sig något eskalerade de igen. Den 8 december lämnade Demokratiska partiet parlamentet i protest mot att regeringen sitter kvar. Dagen därpå tillkännagav premiärminister Yingluck att nyval kommer att hållas den 2 februari 2014 och upplöste parlamentet. Regeringen satt dock kvar i väntan på nyval

Övergick protesterna i Bangkok i våldsamma kravaller när demonstranter försökte storma regeringskansliet. Demonstranterna krävde premiärminister Yinglucks avgång

2014 

Januari

Hindrade regeringsfientliga demonstranter väljare från att förhandsrösta genom att omringa en rad vallokaler i Bangkok. En demonstrationsledare sköts ihjäl i Bangkok av okända gärningsmän i samband med bråk mellan anhängare och motståndare till regeringen

Införde regeringen undantagstillstånd i Bangkok och tre närliggande provinser där demonstranterna blockerade viktiga byggnader och vägar

Kastades en sprängladdning in i en regeringskritisk demonstration i centrala Bangkok och ett trettiotal människor skadades

Byggde de regeringsfientliga demonstrationerna stora tältläger i delar av Bangkoks centrum för att lamslå huvudstaden i syfte att sätta ytterligare press på Yingluck-regeringen att avgå

Februari

2 februari Nyvalet hölls planenligt men även på valdagen blev det motsättningar. Flera människor dödades i en skottväxling mellan röd- och gulskjortor i Bangkok. De regeringsfientliga demonstranterna hindrade väljare från att rösta, bland annat genom att stoppa valarbetare från att ta in valsedlar i vallokalerna. Valkommissionen sade att valprocessen endast fungerade vid 90 % av vallokalerna

3 februari meddelade valkommissionen att fyllnadsval måste hållas i de distrikt där väljarna hindrats från att rösta. Ungefär sex miljoner thailändare hade hindrats från att rösta. Demonstrationerna mot regeringen fortsatte i Bangkok

Drog sig Kina ur ett planerat köp av 1,2 miljoner ton ris från Thailand. Skälet till Kinas beslut var att en granskning inletts mot regeringens program för uppköp av ris från landets bönder. Programmet innebar att regeringen köpte böndernas ris till ett pris som är omkring 50 % högre än priset på världsmarknaden. Vissa kritiker ansåg att detta var ett sätt för regeringen att köpa politiskt stöd bland bönderna, andra kritiserade programmet för att det kostade staten stora belopp

Avskaffade regeringen tills vidare rissubventionerna

Åtalades premiärminister Yingluck Shinawatra för försummelse och korruption i samband med det omstridda programmet för rissubventioner

Försökte polisen häva de avspärrningar som demonstranterna byggt på en rad platser i centrala Bangkok, bland annat vid premiärministerns kansli. Polisaktionen genomfördes sedan försök till dialog med demonstranterna hade misslyckats. Våldsamma sammandrabbningar utbryter mellan kravallpolis och demonstranter och tre människor dödades

Mars

Ogiltigförklarade författningsdomstolen nyvalet den 2 februari på grund av att det inte kunde hållas under samma dag i hela landet, vilket lagen kräver

Upphävdes undantagstillståndet i Bangkok med omnejd och ersattes med en särskild lag om inre säkerhet

Hölls fyllnadsval i fem av de provinser där valet i februari fick ställas in på grund av oroligheter. Valdeltagandet är lågt då många ansåg att dessa inte kommer att lösa landets problem

April

Varnade rödskjortorna för inbördeskrig om premiärminister Yingluck tvingades från makten i samband med en demonstration i Bangkok

Maj

Hölls nya demonstrationer i Bangkok i protest mot att regeringen sitter kvar, samtidigt som regeringsanhängare protesterade mot att premiärminister Yingluck avsatts. Tre människor dödades och ett 20-tal skadades när ett av de regeringskritiska demonstranternas läger vid Demokrati-monumentet i Bangkok angreps av okända gärningsmän

Beordrade författningsdomstolen premiärminister Yingluck och nio andra ministrar att avgå på grund av maktmissbruk. Valdes Niwattumrong Boonsongpaisan valdes till ny tillfällig premiärminister

Betalade militärrådet ut 2,8 miljarder dollar i subventioner till risbönder i ett försök att blidka landsbygdsbefolkningen. Rådet hävde samtidigt det nattliga utegångsförbudet i Pattaya, Phuket och Koh Samui för att inte turismen skulle påverkas negativt

20 maj Införde armén landsomfattande undantagstillstånd med motiveringen att ordningen måste återställas. Även mediecensur infördes och militären tog kontroll över flera TV- och radiostationer, såväl regeringsvänliga som –kritiska. Stridsvagnar spärrade av gator i huvudstaden och människor uppmanades att inte demonstrera

22 maj Efter två dagar av resultatlösa försök från militärens sida att medla mellan regeringsföreträdare och ledare för de båda demonstrationslägren, tillkännagav arméchefen Prayuth Chan-ocha i ett TV-tal till nationen att militären tagit över regeringsmakten. Mediecensur och nattligt utegångsförbud infördes. Kuppen fördömdes av en rad länder

23 maj Samlade militärrådet fler än hundra politiska aktörer, journalister och akademiker på en militärförläggning i Bangkok, bland annat den avsatta premiärminister Yingluck Shinawatra. 155 politiker förbjöds lämna landet

26 maj godkände kungen militärkuppen med uppmaningen att landet ska återgå till demokrati så snart det är möjligt

Betalade militärrådet ut 2,8 miljarder dollar i subventioner till risbönder i ett försök att blidka landsbygdsbefolkningen. Rådet hävde samtidigt det nattliga utegångsförbudet i Pattaya, Phuket och Koh Samui för att inte turismen skulle påverkas negativt

Juni

Avbröt EU kontakterna med det thailändska militärstyret

Lämnade omkring 250 000 kambodjanska gästarbetare Thailand av rädsla för repressalier sedan militärrådet sagt att skulle agera mot utländska medborgare som arbetade illegalt i landet

Hävde militärrådet det nattliga utegångsförbudet i hela landet, eftersom de ansåg att situationen förbättrats

Juli

Utsåg militärrådet en tillfällig lagstiftande församling med 200 ledamöter, däribland fler än 100 militärer och 11 poliser. Övriga ledamöter var akademiker, näringslivsledare och politiker som varit motståndare till den avsatta Yingluck-regeringen

Uppgav militärrådet att kungen godtagit den tillfälliga författning, som gav rådet stora maktbefogenheter

Meddelade militärrådet att förra premiärministern Yingluck Shinawatra tilläts resa utomlands för första gången efter militärkuppen

Augusti

Presenterade premiärminister Prayuth en ny regering i vilken många generaler ingick

Utsåg den tillfälliga lagstiftande församlingen arméchefen och kuppledaren Prayuth Chan-ocha till tillfällig premiärminister. Valet av regeringschef godkändes av kungen

Oktober

Besökte premiärminister Prayuth Myanmar som första land sedan han blev regeringschef

November

Delade armén under september och oktober ut 2 700 handeldvapen till frivilliga, civila medborgargarden i byar i södra Thailand för att de skulle kunna skydda sig mot gerillaattacker

December

Separerade kronprins Vajiralongkorn från sin hustru Sriramsi. Hon fråntogs sin kungliga titel och sitt kungliga namn efter att flera av hennes släktingar gripits misstänkta för korruption

Fyllde kung Bhumibol 87 år. Det officiella firandet ställdes in på grund av hans bräckliga hälsa

2015 

Januari

Ställde det tillfälliga parlamentet förra premiärministern Yingluck Shinawatra retroaktivt inför riksrätt för försummelse och korruption i samband rissubventionsprogrammet. Hon fälldes och förbjöds att verka politiskt i fem år

Februari

Enades Thailand och Kina om att öka det militära samarbetet genom fler gemensamma övningar, ökat teknologiskt utbyte och billigare vapenexport från Kina till Thailand

Mars

Beslutade högsta domstolen att en brottmålsrättegång skulle hållas för att utreda de anklagelser om försumlighet som riktats mot Yingluck i samband med det kostsamma rissubventionsprogrammet

April

Besökte premiärminister Dimitri Medvedev, som förste ryske regeringschef på 25 år, Thailand. De två länderna enades om att öka samarbetet inom narkotikabekämpning, turism, handel och investeringar samt att Ryssland ska hjälpa Thailand att utveckla sin energisektor

Hävde militärregeringen undantagstillståndet men införde istället hårda säkerhetslagar i enlighet med artikel 44 i den nya författningen

Maj

Dömdes 6 före detta ledare för gulskjortorna till två års fängelse vardera för att den nu upplösta rörelsen försökte storma den Thaksinvänliga premiärministern Somchais kansli under protestaktionerna 2008

Presenterade en kommission tillsatt av militärregeringen förslag på en ny författning som kritiseras hårt av vissa

Efter internationella påtryckningar träffades Indonesiens, Malaysias och Thailands utrikesministrar i Kuala Lumpur för ta krafttag mot flyktingkrisen. Indonesien och Malaysia lovade ge 7 000 flyktingar tillfälligt skydd, medan Thailand vägrade underteckna överenskommelsen

Krävde premiärminister Prayuth ett slut på flyktingsmugglingen och ger alla provinsmyndigheter i uppdrag att utreda människohandeln inom tio dagar. Sammanlagt greps minst 50 lokala statstjänstemän för delaktighet i smugglingen

Hittades kropparna efter 26 människor i vad som antogs vara ett övergivet läger för människosmuggling i Songkhla-provinsen nära gränsen till Malaysia. Polisen antog att de döda troligen var muslimska rohingya från Myanmar och Bangladesh. Tre lokala statstjänstemän och en myanmarisk medborgare grep för misstänkt människosmuggling

Juli

Åtalades 72 personer, bland dessa ett flertal politiker och en armégeneral för människosmuggling från Myanmar och Bangladesh

Augusti

Detonerade en kraftig sprängladdning vid det hinduiska templet Erawan i centrala Bangkok. Minst 20 människor dödades, bland dessa 13 utländska besökare, och mer än 120 personer skadades. Efter en tids spaning greps 2 personer för dådet

September

Avvisade ett nationellt reformråd det nya författningsförslaget vilket kommer att försena landets övergång till demokrati

Oktober

Tillsatte militärregeringen en ny författningskommission skulle ta fram ett nytt författningsförslag

November

Dömdes två rödskjortor till 40 års fängelse vardera för att ha kastat in en granat i en folkmassa under kravallerna i mars 2014

Återinförde regeringen subventionerna till landets bönder, i första hand för att stötta risodlarna och gummiindustrin

December

Dömdes en man för majestätsbrott efter att han förolämpat kungens hund i ett inlägg på facebook. Han riskerade upp till 37 års fängelse för detta

2016 

Mars

Godkändes det nya författningsförslaget av regeringen men fick kritik från olika politiker

Augusti

7 augusti Godkände drygt 61 % av väljarna i den hållna folkomröstningen militärens förslag till ny författning. All kritik av förslaget var förbjuden och i samband med omröstningen greps drygt ett 10-tal människor som ansågs bröt mot förbudet

Dödades en person och ett 30-tal skadades när två bilbomber exploderade utanför ett hotell i staden Pattani i södra Thailand. Enligt polisen fanns ingen koppling med bombdåden på ön Phuket tidigare i månaden

Krävde en serie av serie explosioner vid fem olika turistorter, däribland en stad på ön Phuket, fyra människors liv

Oktober

13 oktober Avled kung Bhumibol vid 88 års ålder efter att ha varit monark i 70 år. Kronprins Maha Vajiralongkorn, 63 år, ska enligt författningen ta över tronen. I samband med kung Bhumibols död utlystes landssorg

29 oktober Öppnades salen där kung Bhumibol låg på lit de parade i Grand Palace i Bangkok för allmänheten. Tiotusentals thailändare samlades runt byggnaderna för att ta farväl av kungen

Bötfällde militärregeringen förra premiärministern Yingluck Shinawati personligen för bedrägeri i samband med programmet för rissubventioner under hennes tid vid makten. Yingluck bestred juntans krav och ansåg att hennes sak skulle provas i domstol. Hennes bot var på motsvarande närmare en miljard dollar

November

Meddelade regeringen att kontantbidrag på sammanlagt motsvarande 358 miljoner dollar skulle delas ut till landets fattigaste hushåll, då dessa drabbats hårt av prisfallet på ris

Meddelade regeringen att den kommer erbjuda de fattigaste risbönderna ett räddningspaket på 550 miljoner dollar. Risbönderna har fått problem på grund av fallande rispriser och överskott på marknaden

December

1 december Blev kronprins Maha Vajiralongkorn formellt Thailands nya kung vid en ceremoni i det kungliga palatset i Bangkok. Hans kungliga namn blir Rama X

2017 

Januari

Meddelade thailändska myndigheter att 32,5 miljoner utländska turister besökte landet 2016, vilket var nytt rekord

Februari

Inledde den militärstödda regeringen den försoningsprocess mellan landets två politiska läger som juntan tidigare utlovat

Mars

Presenterade regeringen en 20-årig en strategisk plan för att reformera landet., bland annat skulle korruptionen bekämpas och ekonomin förbättras

Stängdes det brittiska etermediebolaget BBC ned efter att man inte lyckats förhandla fram en förlängning av bolagets sändningstillstånd med regeringen. BBC sände, bland annat nyheter på lokala språk till länder som Kina, Nordkorea, Pakistan och Afghanistan

April

Avvisade rebellgruppen BRN militärens förslag på fredsplan för södra Thailand

Maj

12 maj Krävde thailändska myndigheter att Facebookskulle ta bort 130 inlägg som de anser är kritiska mot landets monarki senast den 16 maj. Om så inte skedde hotade regeringen med rättsliga åtgärder

16 maj Facebook hade inte tagit bort de kritiska kommentarerna om landets monarki som krävdes av thailändska myndigheter

Skadades fler än 60 personer när en sprängladdning detonerade vid ett varuhus i staden Pattani i södra delen av landet

Fick kung Vajiralongkorn kontrollen över fem statliga myndigheter som reglerar några av hovets funktioner samt säkerheten kring palatsen. Tidigare hade regeringen eller militären haft kontrollen över dessa myndigheter

Juni

Fattade thailändska myndigheter beslut om att internetbaserade TV- och filmleverantörer, som Facebook, YouTube och Netflix, måste registrera sig hos myndigheterna senast den 22 juli 2017 som svar på att Facebook vägrat ta bort negativa kommentarer om monarkin

Juli

Började myndigheterna frysa tillgångar på bankkonton som tillhörde den förra premiärministern Yingluck Shinawatra med anledning av den rättegång som pågick mot henne

Dömdes ett tiotal personer till stänga fängelsestraff, däribland polisbefäl, lokala politiker och en general, till långa fängelsestraff för sina roller i ett nätverk för människosmuggling som avslöjades i maj 2015

Augusti

Uteblev den avsatta premiärministern Yingluck Shinawatra i rättssalen när Högsta domstolen skulle förkunna domen i fallet med rissubventionerna som Yingluck åtalades för. Företrädare för Yingluck sade att hon blivit sjuk. Militärregeringen beordrade förstärkt gränskontroll av rädsla för att Yingluck skulle fly ut ur landet

September

27 september Dömdes den förra premiärministern Yingluck Shinawatra i sin frånvaro till fem års fängelse för försummelser i sin roll som regeringschef i samband de rissubventioner som betaldes ut till landets risbönder. Yingluck har hela tiden nekat till brott. Hon lämnade landet en tid innan domen föll och antogs uppehålla sig i Dubai

Oktober

Hölls en fem dagar lång ceremoni i samband med kremeringen av kung Bhumibol som avled i oktober 2016

Besökte premiärminister Prayut Chan-O-Cha Vita huset och president Trump

December

Återupptog EU politiska kontakter med Thailand, tre år efter att man brutit förbindelserna med landet efter militärkuppen

2018 

Mars

Omkring 500 demokratiaktivister trotsade demonstrationsförbudet och samlades i en protestaktion mot den militärstödda regeringen. Manifestationen hölls i form av en picknick utanför ett universitet i Bangkok. Sedan militärkuppen 2014 är folksamlingar på fler än fem människor förbjudna

Maj

22 maj greps ledarna för en grupp regimmotståndare av polisen när de försökte demonstrera på fyraårsdagen av den senaste militärkuppen, som genomfördes den 22 maj 2014

Juni

Avrättades en 26-årig man med en giftinjektion, sex år efter det att han dömts för mord, vilket var den första dödsdomen som verkställts i Thailand sedan 2009. Enligt departementet som ansvarar för kriminalvården har 325 fångar avrättats i landet sedan 1935, majoriteten genom arkebusering. Enligt det thailändska justitiedepartementet fanns det 510 dödsdömda fångar i landet i slutet av 2017, av dem är 94 kvinnor

Juli

Begärde Thailand den avsatta premiärministern Yingluck Shinawatra utlämnad från Storbritannien, dit hon flydde i augusti 2017 efter att ha åtalats för att ha misskött landets ekonomi

September

Meddelade regeringen att förbudet mot att rekrytera nya medlemmar till politiska partier hävs. Förbudet har gällt sedan militärkuppen 2014. Det blev också tillåtet för partier att välja sina egna ledare, inrätta regionkontor och hålla allmänna partimöten om de samlar minst 250 medlemmar. Det var dock fortfarande förbjudet att bedriva politiska kampanjer liksom att samla fler än fem personer på offentlig plats

December

Tillkännagav regeringen att parlamentsval ska hållas den 24 februari 2019 och att de politiska partierna är fria att bedriva valkampanjer. Därmed upphävdes också förbudet mot politiska kampanjer

2019 

Februari

Tillkännagav prinsessan Ubolratana, kungens storasyster, att hon ställer upp som premiärministerkandidat för partiet Thai Raksa Chart, som har band till familjen Shinawatra. Kungen meddelade att hennes kandidatur är olämplig. Valkommissionen meddelade senare att hennes kandidatur inte kan accepteras trots att Ubolratana hade avsagt sig sin kungliga titel, men hade nära band till kungahuset

Efter att ha funnits på EU:s lista sedan 2015 med risk för sanktioner på grund av olagligt fiske strök man Thailand från denna

Mars

Upplöste författningsdomstolen partiet Thai Raksa Chart och förbjöd partiets högsta ledare att arbeta politiskt under de närmaste tio åren. Orsaken var Thai Raksa Charts försök att ställa upp med en prinsessa som premiärministerkandidat i kommande val

24 mars Genomfördes valet till representanthuset, efter att ha skjutits upp flera gånger. Resultatet visade att militärjuntans stödparti Folkets statsmaktsparti fick 23,8 % av rösterna vilket gav 119 av 500 mandat. Oppositionspartiet För Thailand fick 22,3 % av rösterna och 135 mandat. Partiet Ny framtid fick 17,6 %, 88 mandat. Partiet Thailändsk stolthet fick 11,1 % och 55 mandat. Demokratiska partiet fick 10,5 % av rösterna och 52 mandat. Valdeltagandet var 70 %. Protester mot valresultatet förekom, band annat från förre premiärministern Thaksin Shinawatra som menade att militären riggat valet. Partiet För Thailand hävdade att valfusk förekommit. Det officiella valresultat skulle intye presenteras förrän i maj

April

Åtalades ledaren för partiet Ny framtid Thanathorn Juangroongruangkit för uppvigling i samband med demonstrationer under 2015. Partiledaren säger att anklagelsen kom från militärjuntan och är politiskt motiverad

Maj

1 maj Tre dagar innan kung Vajiralongkorns kröning inleddes meddelade hovet att monarken gift sig med den biträdande chefen för hans egen livvaktsstyrka. Hans nya hustru, som sedan en längre tid tillbaka är kungens flickvän, fick titeln drottning Suthida. Kung Vajiralongkorn har varit gift tre gånger tidigare och har sju barn

4 maj Kröntes kung Vajiralongkorn, Rama X av Thailand, formellt i palatset Grand Palace i Bangkok under tre dagar med traditionella buddistiska och hinduiska ceremonier. Kung Vajiralongkorn är den tionde kungen av dynastin Chakri, som suttit på tronen sedan 1782

8 maj Offentliggjorde valmyndigheten det slutgiltiga resultatet av valet till parlamentets underhus som hölls den 24 mars, 27 partier kom in i kammaren. Största partiet blev oppositionspartiet För Thailand som fick 136 mandat. Det militärstödda Statsmaktspartiet blev näst störst med 115 mandat. Tredje största parti blev Ny framtid som fick 80 mandat. Demokratiska partiet fick 52 mandat och Thailändsk stolthet fick 50 mandat. Två mandat var vakanta. Många har protesterat mot valet , anklagelser om fusk har framförts och krav på omräkning av rösterna begärdes

24 maj En dag innan det nya parlamentet skulle invigas förbjöds partiet Ny framtids ledare Thanathorn Juangroongruangkit tillträde till detta av författningsdomstolen. Efter Ny framtids valframgångar hade 16 rättsprocesser inletts mot partiledaren

Juni

Parlamentets båda kamrar valde åter Prayut Chan-o-cha till premiärminister

Juli

Godkände kungen den nya regeringen som skulle ledas av premiärminister Prayut Chan-o-cha

Augusti

Beviljade Serbien före detta premiärminister Yingluck Shinawatra medborgarskap. Hon avsattes i samband med militärkuppen år 2014 och flydde från Thailand år 2017

September

Visade statistik från Master Card att Bangkok med sina nästan 23 miljoner utländska besökare hade flesta besökare av världens städer 2018 vilket var fjärde året i rad. På andra plats kom Paris och London med vardera drygt 19 miljoner besökare

Oktober

Fråntog kung Vajiralongkorn bihustrun Sineenat Wongvajirapakdi hennes kungliga titlar och militära utmärkelser. Motiveringen till beslutet var att bihustrun uppfört sig illojalt mot kungen och att hon inte förstod sig på de kungliga traditionerna

November

Fråntog författningsdomstolen Thanathorn Juangroongruangkit, ledare för oppositionspartiet Ny framtid, hans status som parlamentsledamot anklagad för att ha ägt aktier i ett mediebolag när han kandiderade till parlamentet, något som inte är tillåtet i Thailand. Juangroongruangkit var kritisk mot militärregimen

Sköts minst 15 personer ihjäl när två posteringar attackerades av misstänkta muslimska separatister i Yalaprovinsen i södra Thailand. Angreppet var det våldsammaste på flera år i konflikten i södra Thailand

December

Samlades tusentals i en demonstration i Bangkok för demokrati och till stöd för Ny framtids ledare Thanathorn Juangroongruangkit. Demonstrationen var den största sedan militärkuppen 2014

Thailand flora och fauna

Precis som i övriga delar av det tropiska Asien utgörs den inhemska skogen av två slag; den täta, ständigt gröna (regnskogen) och den öppna med träd som fäller löv (monsunskogen). De orörda delarna av Thailands regnskog är med sina 70 miljoner år ett av jordens äldsta ekosystem. Tyvärr har regnskogen skövlats i stor omfattning även i Thailand, som övrigt i världen och har därmed strakt reducerats. Skogsområdena varierar i landets olika regioner. I norra delarna av landet täcker skogen cirka 43 % av ytan, i centrala cirka 23 %, i östra cirka 20 %, i södra cirka 17 % och i nordöstra cirka 12 %. Största skogsområdet finns i provinsen Chiang Mai. Floran är omfattande och artrik, i Thailand finns mer än 27 000 blommande arter och mängder med olika fruktträd. Kanske är orkidéerna de vackraste och mest intressanta växterna

Faunan, är precis som floran, mycket artrik och påverkas naturligtvis starkt av det tropiska klimatet, men skiljer sig åt i landets norra och södra regioner. I norr är faunan i stor sett identisk med den som finns i Indokina, medan den i söder påverkats av den som finns på Malackahalvön, Sumatra, Borneo och Java

Fortfarande lever vilda elefanter, tigrar, tapirer, björnar, leoparder och bantenger, världens största oxdjur, i de thailändska skogarna, men 40 av de 282 däggdjursarterna är dock utrotningshotade

Fågellivet i Thailand är synnerligen artrikt, mer än 1 000 olika arter har registrerats vilket motsvarar cirka 10 % av alla jordens fågelarter

Inom landets gränser finns 80 nationalparker, drygt 120 områden med jaktförbud, nästan 60 botaniska trädgårdar och över 1 200 skogsreservat. Tillsammans täcker dessa områden cirka 13 % av landets yta, vilket gör Thailand till ett av världens främsta länder när det gäller naturskydd

Thailand geografi

Till ytan, 513 120 km2, är Thailand cirka 15 % större än Sverige och till största delen ligger landet i det inre av Indokina. En långsmal landremsa sträcker sig dock ner längs Malackahalvön, Thailand gränsar till Kambodja, Laos, Burma och Malaysia

I norr domineras landskapet av kedjor av berg och kullar som löper i nord-sydlig riktning, genomskurna av bördiga floddalar. Här ligger landets högsta bergstopp Doi Inthanon, 2 567 möh. Den nordöstra regionen utgörs av Koratplatån, som avgränsas av låga bergskedjor i väster och söder och av Mekongfloden i norr och öster. Mekongdalen är bördig, i övrigt är jordarna i området ganska karga

Den bördigaste jorden finns i centrala Thailand, ”Thailands risskål”, som bevattnas av landets viktigaste flod, Chao Phraya

Den långsmala södra regionen består av tropiskt frodiga berg och kullar, avgränsade av kustslätter med vidsträckta stränder. Hit söker sig det största antalet turister som besöker Thailand

Thailand huvudstad: Bangkok, 5 105 000 invånare

Andra större städer Thailand:

Samut Prakan 389 000 invånare, Mueang Nonthaburi 292 000 invånare, Udon Thani 247 000 invånare

För mer information     thailand-fakta

Thailand klimat

Hela Thailand ligger inom den tropiska zonen, vilket innebär höga temperaturer och relativt hög luftfuktighet året om. Största delen av nederbörden faller mellan maj och oktober, under sommarmonsunen. Svalast är det i perioden december – januari

I södra Thailand faller regnet mer jämnt fördelat över året, även temperaturen är mera jämn under året

Medeltemperatur (Celsius) 

Bangkok                Januari / Juli +26.0 / + 28.6
Chiang Mai           Januari / Juli + 20.8 / +27.3

Genomsnittlig nederbörd (mm)

Bangkok                Januari / Juli 7 / 165
Chiang Mai           Januari / Juli 8 / 168

Thailand befolkning

Thailands befolkning är en av Sydöstasiens mest  homogena. De allra flesta invånarna talar thaispråk och bekänner sig till theravadabuddismen. Inom den thaitalande befolkningen finns dock regionala skillnader, och i landet finns också flera etniska minoriteter. Majoriteten av befolkningen är koncentrerad till Bangkok och slättlandet norr om huvudstaden

Bland övriga folkgrupper finns kineser, som funnits i landet sedan 1300-talet, och flera minoritetsfolk. Kineserna är av stor betydelse för Thailands näringsliv

I landets norra och västra del lever olika bergsfolk, som hmong, yao, akha, lahu, lisu och karen. Bergsfolken uppgår till omkring 1 miljon och lever ofta under fattiga och svåra levnadsförhållanden

Längst i söder lever närmare 1,5 miljoner muslimska malajer med starka band till Malaysia. Flera grupper i detta område kämpar för större självstyre eller självständighet

Folkgruppen khmerer lever vid gränsen mot Kambodja. Många av dem är flyktingar

Längs gränsen mot Laos bor vietnameser

I Thailand lever också runt fem miljoner människor som saknar thailändskt medborgarskap. Omkring fyra miljoner av dessa är gästarbetare från de fattigare grannländerna Myanmar, Laos, Kambodja och Vietnam

Längs gränsen i nordvästra delen av landet lever drygt 100 000 flyktingar från Myanmar i ett tiotal uppsamlingsläger under miserabla förhållanden. Tusentals flyktingar från den muslimska minoriteten rohingya i Myanmar har under senare år med båt försökt ta sig till Thailand

För mer information     thailand-fakta

Thailand språk

Thailändska, eller thai, utgörs egentligen av fyra ganska olika dialekter som geografiskt följer landets fyra huvudregioner

Dialekten som talas på Chao Phrayaslätten, centralthai, fungerar som riksspråk. Centralthai innehåller tidiga lånord från kinesiskan och har också påverkats av sanskrit, khmer och de theravadabuddistiska religiösa ceremoniernas språk pali

Den nordthailändska dialekten lanna thai är nära besläktat med språket lao

Sydthai innehåller många malajiska låneord

I landets nordöstra delar talas lao, som i stort sett är identiskt med det språk som talas i Laos

Det thailändska alfabetet infördes 1283 av kung Ramkhamhaeng

Vid sidan av thai talas en rad minoritetsspråk, bland andra kinesiska dialekter, malajiska och khmer. Bergsfolken talar sina egna språk

Thailand sociala förhållanden 

I Thailand finns det stora sociala och ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper och skilda delar av landet. Störst är fattigdomen utbredd bland bergsfolk och bönder i norra och nordöstra delen av landet och i muslimska områdena i landets södra del

Många thailändare har dock fått bättre levnadsvillkor under de två senaste årtiondena vilket märks i statistiken över medellivslängd och näringsintag

Thailand har under lång tid satsat på förebyggande hälsovård, som hygien, rent vatten och vaccinationer med positiva resultat. Nästan hela befolkningen har numera tillgång till rent vatten och avlopp. Spädbarnsdödligheten har minskat

Hälsovården är till största delen offentlig, genom den allt större medelklassen har privat sjukvård blivit allt vanligare i städerna. Under åren 2001 – 2006 införde regeringen en enhetlig sjukvårdsavgift på motsvarande några kronor per besök för landets fattigaste. En oberoende kontrollmyndighet ansvarar för att kvaliteten på vården är densamma i olika delar av landet
Alla företag med fler än tio anställda måste betala in pengar till en fond som ger den anställde en viss rätt till sjukvård, föräldraledighet samt invaliditets- och dödsfallsförsäkring. En stor del av befolkningen står dock utanför denna försäkring

Under 2000-talet infördes ett pensionssystem men familjen utgör dock fortfarande det viktigaste sociala trygghetsnätet för en stor del av befolkningen

Prostitution, människohandel och illegal narkotikahandel är stora problem i Thailand

Thailand religion

Enligt landets författning råder religionsfrihet i Thailand, men den dominerande religionen är buddhism, som varit statsreligion sedan 1200-talet. Större delen av befolkningen bekänner sig till theravadabuddhismen. Kungen måste enligt landets författning vara buddhist. Monarkin och staten har historiskt alltid haft starka band till religionen. Kungen måste enligt författningen vara buddist, men han ska samtidigt värna alla religioner

I den thailändska theravadabuddismen är strävan efter att uppnå livscyklernas slutmål, nirvana, nedtonad. Man koncentrerar sig istället på att genom goda handlingar uppnå bättre förhållanden i detta livet eller nästa. Särskilt meriterande anses det vara att ge mat och annan hjälp åt munkar. Munkväsendet har stor respekt i samhället

I thailändarnas religionsutövning finns också inslag av vidskepelse och magi med rötter i gammal folktro. Intill byggnader kan man se vackert utformade små andehus som är bostad åt platsens skyddsandar

Andra religioner i Thailand är islam, som utövas främst i landets södra del. En liten minoritet vietnameser och kineser är kristna. Bland kineserna finns också konfucianer. Hos bergsfolken dominerar traditionell andetro och förfädersdyrkan

Thailand utbildning 

Thailands satsning på utbildning de senaste årtiondena har resulterat i att andelen läskunniga är bland de högsta i Asien. Vuxna thailändare har dock en betydligt lägre utbildningsnivå än de unga då de gått kortare tid i skolan

Allmän skolplikt råder sedan år 1921 och uppgår till nio år

Thailändska barn börjar den sexåriga grundskolan vid sex års ålder. Majoriteten av barnen går i grundskolan, men på landsbygden är det vanligt att barnen ofta får stanna hemma och hjälpa till i jordbruket istället för att gå i skolan

Mer än hälften av de thailändska barnen går i den frivilliga förskolan, som är treårig och börjar vid tre års ålder. Pojkarna i förskolan är något fler än flickorna

Alla barn har rätt till avgiftsfri undervisning i femton år, inklusive två års förskola sedan år 2009. Oftast måste dock föräldrarna betala för böcker och annat skolmaterial till sina barn

Då många av de etniska minoriteterna saknar thailändskt medborgarskap har de begränsad tillgång till skolsystemet och därmed en lägre utbildningsnivå än genomsnittet

Majoriteten av skolorna drivs i statlig regi men det finns också privatägda, kooperativa och religiösa skolor

Efter grundskolan följer två treåriga påbyggnadsstadier som nästan fyra av fem elever går vidare till. Knappt hälften av eleverna från det högre påbyggnadsstadiet fortsätter att studera vidare vid något av de många statliga eller privata universiteten och högskolorna

Thailands äldsta universitet är Chulalongkorn i Bangkok, som grundades år 1917

Thailand turism

För Thailand är turismen en viktig inkomstkälla och svarar för en ansenlig del av bruttonationalprodukten (BNP). Turistnäringen sysselsätter en stor del av befolkningen och är landets största inkomstkälla när det gäller utländsk valuta

Sedan början av 1980-talet har turistindustrin vuxit kraftigt, men har ibland råkat ut för bakslag. Kritiken ökade under början av 1990-talet mot sexturismen och många avskräcktes av miljöproblem och överexploatering i äldre turistorter som Pattaya. Sedan dess har myndigheterna med framgång försökt förändra bilden av Thailand som ett sexresmål och istället lanserat nya familjebadorter

Utbrottet av sjukdomen Sars år 2003 påverkade turismen negativt. I december 2004 drabbades Thailand mycket svårt av tsunamin, som också krävde många människors liv, och avskräckte turister från att komma till landet. Efter några år efter tsunamin började dock turisterna återvända

På senare år har de politiska oroligheterna avskräckt många från att besöka Thailand
Den långsiktiga trenden för turismen ser positiv ut. Under 2020 påverkades dock turismen mycket negativt av coronapandemin

För mer information     thailand-fakta

Mitt besök i Thailand var fyllt av intressanta, spännande och fascinerande upplevelser. Vissa av dem blev stora tack vare assistans av företaget DAPA i Chiang Rai, som ägs och drivs av akhas. Överskottet från denna verksamhet går till modernisering av akhabyar och utbildning av akhas. Anlita gärna detta företag om Du kommer till Norra Thailand för att vandra eller behöver hjälp med olika researrangemang!

Min gamla hemsida        www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta och spännande.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik