Åland fakta

På denna sida finns fakta om Åland som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn:
Statsskick: Självstyrt och svenskspråkigt landskap i Finland
Huvudstad / Invånare: Mariehamn / 11 500

Yta: 6 787 km2 (mer än 6 700 öar, holmar och skär, c:a 60 öar är bebodda)
Andel av landytan som är åkermark: 7.4 % (SF) (2018)
Landyta med skog: 72.9 % (SF) (2018)

Kustlinje: Många km
Lägsta punkt: Östersjön ( 0 möh)
Högsta punkt: Orrdalsklint ( 129 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar: Långsjön

Invånare, totalt: c:a 29 000
Invånare/km2 (Landyta): 18 (SF) (G = 2019)
Befolkningstillväxt: 0.22 % (SF) (2023)

Folkgrupper: Ålänningar

Religion: Protestanter 66.6 %, Grekiskt Ortodoxa 1.1 %, övriga religioner 1.7 %, ingen religionstillhörighet och ospecificerade 30.6 % (SF) (2021)

Språk:
Finska (officiellt språk) 86.5 %, svenska (officiellt språk) 5.2 %, ryska 1.6 %, övriga 6.7 % (SF) (2021)

Spädbarnsdödlighet: 2 (SF) (2023)
(per 1 000 levande födda) och
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 9.1 / 85.0 (SF)

Befolkning under fattigdomsgräns: 12.2 % (SF) (2019)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 18.1 % (SF) (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 3 % (SF) (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 8.23 (SF) (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män / Kvinnor 99.0 / 99.0 (SF)
Andel barn som börjar grundskolan: 98.6 % (SF) (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 14 (SF) (Sverige 12) (2017)

Självständighet: 6 december, 1917 från Ryssland
Nationaldagar: Självständighetsdagen 6 december, 9 juni Ålands självstyrelsedag
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 53 655 (2021) (SF), högre på Åland
Valuta: Euro
Största handelspartners (export): Tyskland, Sverige, USA

Elkonsumtion per person: 15 250 kWh (SF) (Sverige 13 480 kWh) (2014)
Elektricitet från fossila bränslen: 13.4 % (Sverige 1.0 %) (SF)
Elektricitet från kärnkraft: 33.4 % (Sverige 29.5 %) (SF)
Elektricitet från vindkraft: 11.9 % (Sverige 17.2 %) (SF)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 8.70 (SF) (Sverige 4.40)

Antal besökare årligen: 190 000

Militära utgifter i % av BNP: 2.0 % (SF) (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 7 150 000 (SF) (2021)
Internetanvändare: 5 115 000 (93.0 % av befolkningen) (SF) (2021)

Järnvägsnät: 5 918 km (SF) (2020)
Vägnät (större vägar): 454 000 km (SF) (2012)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2023/06

Åland flagga

Det röda och gula i Ålands flagga har hämtats från Finlands statsvapen. Blått och gult visar den svensktalande befolkningens band till Sverige

Åland karta

karta-aland_ny

 

 

 

 

 

För mer information:     åland   åland-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik