åland-fakta

Åland landsfakta

Åland – “Natur i överflöd”

Officiellt namn:
Statsskick: Självstyrt landskap inom Finland.
Huvudstad / Invånare: Mariehamn / 11 500

Yta: Landyta 1 553 km2 (mer än 6 700 öar, holmar och skär, c:a 60 öar är bebodda)
Andel av landytan som är åkermark: 7.4 % (SF)
Landyta med skog: 72.9 % (SF)

Kustlinje: Många km
Lägsta punkt: Östersjön ( 0 möh)
Högsta punkt: Orrdalsklint ( 129 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar: Långsjön

Invånare, totalt: c:a 29 000
Invånare/km2 (Landyta): 18 (SF)
Befolkningstillväxt: 0.33 % (SF)

Spädbarnsdödlighet: 3 (SF)
(per 1 000 levande födda) och
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 78.1 / 84.2 (SF)

Folkgrupper: Ålänningar

Religion: Protestanter 69.8 %, Grekiskt Ortodoxa 1.1 %, övriga religioner 1.7 %, ingen religionstillhörighet och ospecificerade 27.4 % (SF)

Språk: Finska och Svenska

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0 (SF)
Andel barn som börjar grundskolan: 99.1 % (SF)
Antal elever per lärare i grundskolan: 13 (SF) (Sverige 12)

Självständighet: 6 december, 1917 från Ryssland
Nationaldagar: Självständighetsdagen 6 december, 9 juni Ålands självstyrelsedag
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 49 648 (2018) (SF), högre på Åland
Valuta: Euro
Största handelspartners (export): Tyskland, Sverige, USA

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 20.1 % (SF)

Elkonsumtion per person: 15 250 kWh (SF) (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 41.0 % (SF) (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 8.70 (SF) (Sverige 4.50)

Antal besökare årligen: 190 000

Militära utgifter i % av BNP: 1.4 % (SF)

Mobiltelefoner: Uppgift saknas
Internetanvändare: Uppgift saknas

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): Uppgift saknas

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2019/10

Åland flagga

flagga-aland

 

 

 

 

Det röda och gula i Ålands flagga har hämtats från Finlands statsvapen. Blått och gult visar den svensktalande befolkningens band till Sverige

Åland karta

karta-aland_ny

 

 

 

 

 

För mer information:     åland   åland-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email