Israel fakta

På denna sida finns fakta om Israel som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Medinat Yisraél
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Jerusalem  1 201 000 invånare / Tel Aviv 433 000 invånare

Yta (totalt): 21 937 km2
Andel av landytan som är åkermark: 13.7 % (2018)
Landyta med skog: 7.1 % (2018)

Kustlinje: 273 km
Lägsta punkt: Döda Havet (-431 m u h) (världens lägst belägna sjö)
Högsta punkt: Mitspe Shlagim ( 2 224 m ö h)
Viktigaste floder: Jordan-floden
Större sjöar: Genesarets sjö

Andra större städer i Israel:
Haifa 267 000 invånare, Ashod 225 000 invånare, Rishon LeZyyon 220 000 invånare

Invånare, totalt:
9 310 000 (inklusive befolkning på Golanhöjden och östra Jerusalem) (2024)

Invånare/km2 (Landyta): 430 (2024)
Procentuell andel invånare i städerna: 92.9 % (2023)
Befolkningstillväxt: 1.58 % (2024)

Folkgrupper:
Judar 73.5 %,  Araber 21.1 %, övriga 5.4 %

Religion:
Judendom 73.5 %, Muslimer 18.1 %, Kristna 1.9 %, Druser 1.6 %, Övriga 4.9 % (2022)

Språk:
Hebreiska (officiellt språk), Arabiska (speciell status), flera mindre språk som jiddisch, ryska mm

Spädbarnsdödlighet: 3 (2024)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd år: Män / Kvinnor 81.1 / 85.1

Befolkning under fattigdomsgräns: 22.0 % (2014)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 8.8 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 0 % (G 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 3.07 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 98.7 / 96.8 (2011)
Andel barn som börjar grundskolan: 97.0 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12)

Självständighet: 14 maj, 1948
Nationaldagar: 14 maj (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år till parlamentsvalen, 17 år i kommunalval

BNP/invånare: USD 54 660 (2022)
Valuta: Shekel (ILS)
Största handelspartners (export): USA, Kina, Västbanken/Gaza

Antal utländska besökare: 4 905 000 (2019)

Elkonsumtion per person: 6  601 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 93.7 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från solenergi: 5.9 % (Sverige 0.7 %)
Elektricitet från vindkraft: 0.3 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 6.3 (Sverige 3.2) (2020)

Militära utgifter i % av BNP:4.5 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 13 758 000 (2022)
Internetanvändare: 8 010 000 (90.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 1 497 km (2021)
Vägnät (större vägar): 20 391 km (2021)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2024/06

Israel flagga

israel_flagga

Vid invigningen av Zion Hall i Boston, USA den 21 januari, 1891 visade B´nai Zion Educational Society upp en flagga baserad på den judiska böneschalen, tallis. Flaggan var vit med blå ränder och i mitten på den fanns den uråldriga Davidsskölden (Magen David).

Flaggan hissades för första gången i Israel den 14 maj, 1948 och blev officiellt fastställd den 12 november, 1948.

Israel riksvapen

israel_statsvapenI riksvapnet syns den sjuarmade ljusstaken, menora, från templet i Jerusalem omgiven av olivkvistar. Inskriptionen på hebreiska visar statens namn.

Israel karta

israel_karta

För ner information om Israel och min resa:    Israel   israel-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik