israel-fakta

 Israel landsfakta

Israel – ”Det heliga landet”

Officiellt namn: Medinat Yisraél
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Jerusalem / Tel Aviv – Jaffa 907 000 / 4 011 000

Yta (totalt): 20 770 km2
Andel av landytan som är åkermark: 13.7 %
Landyta med skog: 7.1 %

Kustlinje: 273 km
Lägsta punkt: Döda Havet (-408 m u h) (världens lägst belägna sjö)
Högsta punkt: Har Meron (1 208 möh)
Viktigaste floder: Jordan floden
Större sjöar: Genesarets sjö

Andra större städer: Haifa 278 900 invånare, Rishon LeZyyon 244 000 inv., Petah Tiqwa 231 000 inv.

Invånare, totalt: 8 425 000
Invånare/km2 (Landyta): 403
Procentuell andel invånare i städerna: 92.5 %

Befolkningstillväxt: 1.49 %
Spädbarnsdödlighet: 3
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 80.8 / 84.7

Folkgrupper:
Judar 74.4 %, icke judiska 25.6 % (huvudsakligen araber)

Religion:
Judendom 74.7 %, Muslimer 17.7 %, Kristna 2.0 %, Druser 1.6 %, Övriga 4.0 %

Språk:
Hebreiska och Arabiska är officiella språk, flera mindre språk som jiddisch, ryska mm

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 98.7 / 96.8
Andel barn som börjar grundskolan: 97.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12)

Självständighet: 14 maj, 1948
Nationaldagar: 14 maj (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år till parlamentsvalen, 17 år i kommunalval

BNP/invånare: USD 41 614 (2018)
Valuta: Shekel (ILS)
Största handelspartners (export): USA, Storbritannien, Hong Kong

Befolkning under fattigdomsgräns: 22.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.3 %

Elkonsumtion per person: 6 601 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 95.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 7.90 (Sverige 4.50)

Antal besökare årligen: 2 900 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 4.7 %

Mobiltelefoner: 10 540 000 (2017)
Internetanvändare: 6 522 000 (79.8 % av befolkningen)  (2016)

Järnvägsnät: 1 250 km
Vägnät (större vägar): 18 566 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2019/09

Israel flagga

israel_flagga

Vid invigningen av Zion Hall i Boston, USA den 21 januari, 1891 visade B´nai Zion Educational Society upp en flagga baserad på den judiska böneschalen, tallis. Flaggan var vit med blå ränder och i mitten på den fanns den uråldriga Davidsskölden (Magen David).

Flaggan hissades för första gången i Israel den 14 maj, 1948 och blev officiellt fastställd den 12 november, 1948.

Israel riksvapen

israel_statsvapenI riksvapnet syns den sjuarmade ljusstaken, menora, från templet i Jerusalem omgiven av olivkvistar. Inskriptionen på hebreiska visar statens namn.

Israels nationalhymn

Israel karta

israel_karta

För ner information om Israel och min resa:    Israel   israel-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email