israel-fakta

 Israel landsfakta

Israel, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm 

Officiellt namn: Medinat Yisraél
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Jerusalem  957 000

Yta (totalt): 21 937 km2
Andel av landytan som är åkermark: 13.7 %
Landyta med skog: 7.1 %

Kustlinje: 273 km
Lägsta punkt: Döda Havet (-431 m u h) (världens lägst belägna sjö)
Högsta punkt: Mitspe Shlagim ( 2 224 m ö h)
Viktigaste floder: Jordan floden
Större sjöar: Genesarets sjö

Andra större städer i Israel:
Tel Aviv-Jaffa 4 344 000 invånare, Haifa 1 164 000 invånare, Rishon LeZyyon 244 000 invånare, Petah Tiqwa 231 000 invånare

Invånare, totalt: 8 915 000 (inklusive befolkning på Golanhöjden)

Invånare/km2 (Landyta): 103 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 92.8 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 1.44 %

Folkgrupper:
Judar 74.0, Araber 21.1 %, övriga 4.9 %

Religion:
Judendom 74.0 %, Muslimer 18.0 %, Kristna 1.9 %, Druser 1.6 %, Övriga 4.5 %

Språk:
Hebreiska (officiellt språk), Arabiska (speciell status), flera mindre språk som jiddisch, ryska mm

Spädbarnsdödlighet: 4 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 81.5 / 85.3

Befolkning under fattigdomsgräns: 22.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.9 %
Andel av befolkning som är undernärd: 0 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 98.7 / 96.8
Andel barn som börjar grundskolan: 97.0 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12)

Självständighet: 14 maj, 1948
Nationaldagar: 14 maj (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år till parlamentsvalen, 17 år i kommunalval

BNP/invånare: USD 51 430 (G = 2021)
Valuta: Shekel (ILS)
Största handelspartners (export): USA, Kina, Storbritannien

Antal utländska besökare: 4 905 000 (2019)

Elkonsumtion per person: 6  339 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 95.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 6.98 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 5.6 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 12 270 000 (2020)
Internetanvändare:8 294 000 (90.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 1 599 km
Vägnät (större vägar): 19 555 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2022/06

Israel flagga

israel_flagga

Vid invigningen av Zion Hall i Boston, USA den 21 januari, 1891 visade B´nai Zion Educational Society upp en flagga baserad på den judiska böneschalen, tallis. Flaggan var vit med blå ränder och i mitten på den fanns den uråldriga Davidsskölden (Magen David).

Flaggan hissades för första gången i Israel den 14 maj, 1948 och blev officiellt fastställd den 12 november, 1948.

Israel riksvapen

israel_statsvapenI riksvapnet syns den sjuarmade ljusstaken, menora, från templet i Jerusalem omgiven av olivkvistar. Inskriptionen på hebreiska visar statens namn.

Israel karta

israel_karta

För ner information om Israel och min resa:    Israel   israel-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email