israel-fakta

 Israel landsfakta

Israel, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm 

Officiellt namn: Medinat Yisraél
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Jerusalem  / 1 201 000 (Tel Aviv 433 000 invånare)

Yta (totalt): 21 937 km2
Andel av landytan som är åkermark: 13.7 % (2018)
Landyta med skog: 7.1 % (2018)

Kustlinje: 273 km
Lägsta punkt: Döda Havet (-431 m u h) (världens lägst belägna sjö)
Högsta punkt: Mitspe Shlagim ( 2 224 m ö h)
Viktigaste floder: Jordan-floden
Större sjöar: Genesarets sjö

Andra större städer i Israel: Haifa 267 000 invånare, Ashod 225 000 invånare, Rishon LeZyyon 220 000 invånare

Invånare, totalt:

9 043 400 (inklusive befolkning på Golanhöjden och östra Jerusalem)

Invånare/km2 (Landyta): 103 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 92.9 % (2023)
Befolkningstillväxt: 1.43 % (2023)

Folkgrupper:
Judar 74.0, Araber 21.1 %, övriga 4.9 %

Religion:
Judendom 74.0 %, Muslimer 18.0 %, Kristna 1.9 %, Druser 1.6 %, Övriga 4.5 %

Språk:
Hebreiska (officiellt språk), Arabiska (speciell status), flera mindre språk som jiddisch, ryska mm

Spädbarnsdödlighet: 3 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 81.7 / 85.5

Befolkning under fattigdomsgräns: 22.0 % (2014)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 8.8 %
Andel av befolkning som är undernärd: 0 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 3.07 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 98.7 / 96.8 (2011)
Andel barn som börjar grundskolan: 97.0 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12)

Självständighet: 14 maj, 1948
Nationaldagar: 14 maj (Självständighetsdagen)
Rösträttsålder: 18 år till parlamentsvalen, 17 år i kommunalval

BNP/invånare: USD 52 171 (2021)
Valuta: Shekel (ILS)
Största handelspartners (export): USA, Kina, Storbritannien

Antal utländska besökare: 4 905 000 (2019)

Elkonsumtion per person: 6  601 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 93.7 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0.3 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 6.9 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP:4.5 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 12 500 000 (2021)
Internetanvändare: 8 010 000 (90.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 1 384 km (20219)
Vägnät (större vägar): 19 555 km (2017)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2023/06

Israel flagga

israel_flagga

Vid invigningen av Zion Hall i Boston, USA den 21 januari, 1891 visade B´nai Zion Educational Society upp en flagga baserad på den judiska böneschalen, tallis. Flaggan var vit med blå ränder och i mitten på den fanns den uråldriga Davidsskölden (Magen David).

Flaggan hissades för första gången i Israel den 14 maj, 1948 och blev officiellt fastställd den 12 november, 1948.

Israel riksvapen

israel_statsvapenI riksvapnet syns den sjuarmade ljusstaken, menora, från templet i Jerusalem omgiven av olivkvistar. Inskriptionen på hebreiska visar statens namn.

Israel karta

israel_karta

För ner information om Israel och min resa:    Israel   israel-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik