Ghana historia mm

På denna sida finns information om Ghana historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Ghana (bilderna är scannade)

Här finns information om Ghana historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Ghana var accra, tamale, larabanga, mole national park, tarkwa, busua, cape coast och kumasi 

Allt som glimmar i Ghana är inte guld, även om landet är världens näst största guldproducent. Det som glimmar tydligast för oss besökare är folklivet med de leende och vänliga människorna.

Detta var min andra resa till Afrika söder om Sahara. Den förra resan gick till Liberia över årsskiftet 1970/71. Mycket av det som mötte mig i Ghana kände jag igen från Liberia, kulturer, folkgrupper, miljöerna.

Mitt besök i Ghana, Kofi Annans hemland, blev en resa full med upplevelser av olika slag. Möten med många vänliga människor, besök i nationalparker, en byvistelse under vilken jag fick pröva på det hårda vardagslivet samt besök i de forna slavforten i Cape Coast och Elmina. Vid kusten mötte jag männen som utmanade havet i sina små fiskebåtar och i inlandet mötte jag guldgrävare som drömde om rikedom.

Läs om min resa     ghana-resa

Ghana historia i korthet

Arkeologer har hittat fynd av människor, jägar- och samlarfolk, i det område som idag utgör Ghana som är mellan 100 000 och 200 000 år gamla. På 2000-talet före Kristus ägnade människor sig redan åt boskapsskötsel. Nära Kintampo har man hittat spår efter bebyggelse från denna period. Under 1000-talet f Kr bildades de första större befolkningsgrupperingarna, ibland med upp till 2 000 invånare. Människor kom hit från olika delar av väst Afrika sedan länge, vilket påverkade befolkningsmixen. Kungariken grundades. I norr påverkades utvecklingen av islamska strömningar. Östra delarna av Voltasjön befolkades tidigt.

År 1415 erövrade portugiser den marockanska hamnstaden Ceuta vilket blev startskottet till den europiska koloniseringen av Afrika, ofta med mycket tragiska följder. År 1471 hade de nått den lilla byn Edina, som idag kallas Elmina. Portugiserna döpte platsen till ”Da Costa de el Mina de Ouro”, ”Kusten med guldgruvorna”, och inledde handel med en av de mäktiga hövdingarna, Caramansa. År 1482 byggde portugiserna fortet St Georg på en klippig strand, vilket blev det första av många europeiska fort längs ”Guldkusten”. Elmina förblev portugisernas centrum under deras 150 år långa guldhandel. De handlade även med elfenben, bomull och djurhudar under denna period.

De första engelska skeppen nådde Västafrika på 1530-talet och år 1542 lade det första franska skeppet till i Dixcove. Här köpte fransmännen 28 kilo guld. På 1550-talet ökade de europeiska skeppens ankomst. Holländarna var sent ute och attackerade portugiserna vid Elmina år 1596, dock utan större framgång. Deras motsättningar i Europa fördes över till Afrika. År 1612 byggde de dock sitt första fort med material skeppat från hemlandet. Därefter expanderade de kraftigt och år 1637 lyckades de besegrade portugiserna vid Elmina.

Även Sverige och Danmark hade intressen vid Guldkusten under denna period. Svenskarna byggde Fort Carolusburg vid Cape Coast år 1653 och behöll det i elva år. Danskarna byggde ett av de starkaste forten på Guldkusten, Fort Osu, som var i deras ägo mellan åren 1642 till 1850.

Engelsmännen etablerade sig i Västafrika genom att grunda sitt ”West Africa Company” år 1618, dock utan större framgång. År 1665 gick engelsmännen till attack på bred front mot holländarna och lyckades överta flera av deras stora fort. Britternas övertag av Cape Coast år 1665 blev en vändpunkt för handeln med guld. I början av 1700-talet hade de gått över till den mera lukrativa handeln med människor.

Att handla med slavar var inget nytt för Västafrika. Det hade redan de olika stammarna som krigade mot varandra gjort tidigare, dock i liten skala och sporadiskt. Européer övertog denna handel och utvecklade den på ett mycket grymt och hänsynslöst sätt. Detta är en av de svartaste perioderna i den koloniala historien. Slavhandeln pågick mellan åren 1665 till 1807. Under denna period tror man att mellan 12 och 20 miljoner slavar skeppades över Atlanten, till Nord och Syd Amerika. En stor del av dem dog under båttransporterna. Handeln hölls vid liv genom att man bytte vapen mot slavar. I rädsla för att besegras av en bättre utrustad fiende levererade stammarna människor i utbyte mot vapen. Denna hantering kan än idag anas vid besök i forten som användes för denna grymma människohantering. Slavhandeln förbjöds i Danmark år 1804, England 1807, USA 1808. Övriga länder följde efter under de kommande åren.

Koloniseringen av Guldkusten pågick under åren 1806 till 1902 med olika olika protestaktioner från den lokala befolkningen, som även stred inbördes. Största motståndet mot britterna kom från Ashantifolket. Holländarna drog sig tillbaka från Guldkusten på 1870-talet. Engelsmännen utropade området som en Kronkoloni den 24 juli, 1874. Fransmän och tyskar visade intresse för regionen i slutet av 1800-talet under sin expansion i Västafrika. Det brittiska kolonialstyret som pågick ända fram till 1957 möttes av olika motsättningar och gränsdragningar.

Han bildade ett politiskt parti och fängslades för sina antibrittiska protester. I mars 1952 blev han vald till Guldkustens förste afrikanska premiärminister. Den 6 mars, 1957 blev Guldkusten självständigt och fick namnet Ghana.

Under Nkrumahs ledning utvecklades landet först positivt. Han lät bygga nya vägar, hamnar och den stora Voltadammen samt förbättrade utbildningssystemet. Däremot eftersatte han den viktiga jordbrukssektorn. Politiskt orienterade han sig mot socialism vilket skapade negativa relationer i Västvärlden. Korruptionen växte i omfattning. Den 24 februari, 1966 tog militären makten under Nkrumahs besök i Hanoi. Han återvände aldrig mer till Ghana utan dog i exil 1972. Militärerna ogiltigförklarade den enpartiförfattning Nkruhma infört. De började åter tillämpa en marknadsanpassad ekonomi och skrev om författningen.

Ghana historia, modern, några viktiga årtal 

1947

I november återvände Kwame Nkrumah till Ghana efter tolv års vistelse i USA och England

1949

Bildades det radikala partiet Samling folkets parti (CPP) med Kwame Nkrumah som ledare. Han förespråkade ett fritt Afrikas förenta stater och spelade genom sitt politiska arbete för denna vision en stor roll för den afrikanska frigörelsen från kolonialismen

1950 Nkrumah fängslades. Britterna gav Guldkusten visst självstyre

1951

Hölls val till ett lokalt parlament. CPP segrade genom ett starkt stöd från de unga i medelklassen.

1952  Kwame Nkrumah frigavs och bildade regering

1956

I en folkomröstning, övervakad av FN, valde den brittiska delen av det intilliggande Togoland att ansluta sig till Guldkusten

1957

Av alla Storbritanniens kolonier i Afrika söder om Sahara var Ghana den som först blev självständig och Ghana blev en nation inom det Brittiska Samväldet. Till landets förste premiärminister valdes självständighetshjälten Kwame Nkrumah

1960

Efter en författningsändring blev Ghana republik och Nkrumah landets förste president. Han kom att driva en socialistisk politik, lät bygga nya industrier, vägar och skolor. Men den statskontrollerade ekonomin och Nkrumahs kontakter med Östeuropa fick västvärlden att dra in sitt stöd till landet. Ekonomin drabbades även hårt av sjunkande kakaopriser. Nkrumahs styre präglades också av korruption och intolerans mot oppositionen

1964

Ytterligare en författningsändring genomfördes och därmed blev Ghana en enpartistat under Nkrumahs socialistiska parti, Samling folkets parti (CPP)

1966

Kwame Nkrumahs avsattes av en grupp militärer på grund av missnöje med hans politik och med den ekonomiska situationen. Enartiförfattningen ogiltigförklarades och CPP upplöstes. Kuppmännen började införa en marknadsanpassad ekonomi och stödet från västländer återkom

1969

En ny författning skrevs och allmänna val hölls. Det ekonomiska vanstyret fortsatte och tilltog under den civila regeringen

1972

Regeringen avsattes genom en kupp i januari ledd av överste Ignatius Acheampong
Efter att Acheampong övertagit landets styre fortsatte ekonomin att försämras av dåliga skördar och av höjda priser på olja. Korrumperade militärer berikade sig medan varubristen blev allt värre

1978 Acheampong, som utlovat en återgång till civilt styre, avsattes i en palatskupp i juli

1979

I juni, två veckor före det planerade allmänna valet, genomfördes en ny statskupp under ledning av J J Rawlings. Valet genomförs under kontroll av Rawlings. Folkets nationella parti (PNP) lett av Hilla Limann segrade. Innan Rawlings överlämnade makten till Limann lät han avrätta tre före detta militärledare, bland dem Acheampong, och fängslade ett hundratal officerare och ämbetsmän. Försnillade pengar beslagtogs och undanhållna skatter drevs in

1981

Limanns ämbetstid präglades av ännu sämre ekonomi och intern maktkamp inom PNP. På nyårsafton tog Rawlings åter makten. Alla politiska organ upplöstes, författningen upphävdes och partierna förbjöds. Landet styrdes av ett militärt dominerat försvarsråd (Provisional National Defence Council, PNDC), lett av Rawlings. På lokal nivå tillsattes så kallade folkförsvarskommittéer, senare kallade revolutionskommittéer

1992

I november hölls presidentval. Eftersom oppositionen var splittrad segrade Rawlings med drygt 58 procent av rösterna. Utländska observatörer ansåg att allt hade gått rätt till, men oppositionen hävdade fusk och bojkottade parlamentsvalet i december samma år. Följden blev att NDC och dess allierade fick samtliga 200 mandat utom två, som gick till oberoende kandidater

1993

I januari tillträdde Rawlings officiellt som landets president och det styrande rådet upplöstes

1994

I februari utbröt etniska strider i norra Ghana och omkring 1 000 människor dödades och över 150 000 flydde från området innan ett fredsavtal ingicks. Sporadiska våldsutbrott förekom sedan under hela 1990-talet

1996

I början av 1990-talet inleddes en snabb demokratisering och den ekonomiska vanskötseln minskade. Tillväxten ökade och landet fick mycket stöd av biståndsgivare från väst. I valet bjöd oppositionen regeringssidan starkt motstånd. NDC fick egen majoritet, men det marknadsliberala Nya patriotiska partiet (NPP) fick 61 av 200 mandat
J J Rawlings omvaldes som president

2000

Oro förekom att Rawling inte skulle lämna från sig makten som han lovat, men han höll sitt löfte och lämnade över makten till andra politiker efter 19 års styre.
Rawlings parti NDC förlorade också president- och parlamentsvalet i december och för första gången i Ghanas historia skedde ett maktskifte genom demokratiska val. Oberoende observatörer beskrev valet som bland de friaste, bäst organiserade och mest rättvisa som hade genomförts i Afrika, även om sporadiskt våld förekom.

NPP-ledaren John Kufuor valdes till landets president med nästan 57 % av rösterna i en andra valomgång

2002

En sanningskommission tillsattes för att samla in vittnesmål om brott mot de mänskliga rättigheterna begångna under Rawlings militärstyre
Trots att NPP-regeringen lyckades relativt väl med att skapa politisk stabilitet kom rapporter om etniskt våld i norr. I mars dödades minst 36 människor när två klaner inom folkgruppen dagomba drabbade samman i staden Yendi

2004

Kufuor och NPP stärkte sina positioner i valet. Kufuor fick 52 % av rösterna i presidentvalet

2007

I augusti drabbades norra Ghana av svåra översvämningar. Hela majsskörden i de fattiga nordliga provinserna förstördes

2008

I juni stör lokala konflikter om hövdingaposter kampanjen inför president- och parlamentsvalet senare samma år, och leder till att 13 människor dödas i staden Bawku i norra Ghana

I september krävs ytterligare dödsoffer i våldsamma sammanstötningar och mordbränder i norra Ghana, där gärningsmännen i huvudsak tycks tillhöra Nya patriotiska partiet (NPP) och offren vara anhängare av Nationella demokratiska kongressen (NDC)

I oktober uppstår debatter om hur stora summor pengar en del politiker har spenderat i valkampanjen inför det planerade valet i december. Misstankar finns om band mellan politiker och personer inom den organiserade brottslighet som styr den växande internationella narkotikahandeln som går via Ghana

I november kritiserar oppositionen president John Kufuor för att ett nybyggt presidentpalats har kostat mer än beräknat

I december vinner NPP:s kandidat Nana Akufo-Addo presidentvalet 49 % mot 48 % för NDC:s John Atta Mills. Eftersom ingen kandidat uppnår 50 procent utlyses en andra valomgång senare samma månad
I parlamentsvalet förlorar NPP sin tidigare majoritet till NDC

Presidentvalets andra omgång blir ytterst jämn. John Atta Mills vinner med 50,2 % av rösterna, mot 49,8 % för Akufo-Addo. Det innebär en skillnad på mindre än 60 000 röster. Båda partierna anklagar varandra för valfusk, men valkommissionen finner bevisen otillräckliga

2009

I januari presenterar president Mills sin regering, där den förre riksbankschefen Kwabena Duffuor blir inflytelserik finansminister

Parlamentet kritiserar i en rapport John Kufuors avgångsvederlag, som bland annat ger den tidigare presidenten två hus och sex bilar med chaufförer

I juli besöker USA:s president Barack Obama Ghana

Ghana får ett löfte om 600 miljoner dollar i form av ett treårigt lån från Internationella valutafonden (IMF)

I oktober bryter en politisk konflikt ut efter att det statliga ghananska telekombolaget Ghana Telecom sålts till brittiska Vodafone

2010

I december börjar Ghana utvinna olja i Jubilee-fältet sex mil utanför kusten

2011

I maj utmanar Nana Rawlings, hustru till expresident Jerry Rawlings, president Mills i NDC:s val av kandidat till presidentvalet år 2012

I juli får Nana Rwalings endast några få procent av rösterna i valet av presidentkandidat på NDC:s partikongress. Majoriteten av rösterna går till den sittande president Mills

I augusti godkänner parlamentet en uppgörelse med Kinas utvecklingsbank om lån på 3 miljarder dollar, som bland annat ska finansiera utvecklingen av naturgasindustrin

2012

Den 24 juli avled resident John Atta Mills bara några timmar efter det att han lagts in på sjukhus. Han hade nyss återvänt från USA där han genomgått läkarundersökningar. Vicepresident John Dramani Mahama avlägger omedelbart eden som ny statschef. Till ny vicepresident utnämns centralbankschefen Kwesis Amissah-Arthur

I augusti utser regeringspartiet NDC den nytillträdde presidenten John Mahama till sin kandidat i valet i december. Hans motståndare från NPP blir Nana Akufo-Addo, som förlorade valet 2008 med knapp marginal

I början av december genomförs president- och parlamentsval. Valkommissionen förklarar den tillförordnade presidenten John Mahama som segrare redan i första omgången eftersom han fick 50,7 % av rösterna

I parlamentsvalet får regerande NDC absolut majoritet. Kort före årsskiftet lämnar NPP in en protest mot valresultatet till Högsta domstolen. Partiet hävdar sig ha bevis för att det på sina håll funnits fler röster än registrerade och att personer utan godkända röstkort tillåtits delta

2013

Januari

7 januari Tillträdde Mahama officiellt som president trots att Högsta domstolen fortfarande behandlade NPP:s överklagande av valresultatet. NPP bojkottade presidentceremonin, men expresident John Kufuor från NPP deltog mot sina partikamraters vilja. NPP beslutade att bojkotta arbetet i parlamentet tills dess att Högsta domstolen kommit med sitt utslag

Mars

Avbröt NPP sin bojkott av parlamentets arbete, trots att Högsta domstolens utslag om påstått valfusk ännu inte var klart

Tillkännagav president Mahama planer på att bygga ett IT-center, kallat Hope City, utanför huvudstaden Accra. Den nya högteknologiska staden var tänkt att innehålla såväl ett IT-universitet som ett bostadsområde för 25 000 människor

Juni

Beordrade president Mahama samtliga ministrar att skriftligen redogöra för vad de ville uppnå under sina mandatperioder, samt hur och när de tänker genomföra dessa mål. Genom att regelbundet följa upp ministrarnas arbete skulle presidenten ta ställning till om ministrarna ska få vara kvar i regeringen

Augusti

Avslog högsta domstolen NPP:s överklagande av resultatet av presidentvalet i december 2012. Utslaget accepterades av NPP

2014

Juli

Genomförde president Mahama sin första regeringsombildning. Ministrarna med ansvar för försvar, inrikesfrågor, jordbruk, handel respektive idrott byttes ut

Augusti

Klarade Ghana, trots ekonomiska problem, att uppfylla FN:s millenniemål om att halvera fattigdom fram till 2015. År 1992 levde omkring 51,7% av landets befolkning i fattigdom 1992, år 2014 var andelen fattiga nere i 24,2% enligt Ghanas statistikmyndighet

September

Begärde Ghana en FN-tribunal att medla i en gränstvist med Elfenbenskusten om ett havsområde nära oljefält som Ghana gör anspråk på

2015

Februari

Beviljade det internationella låneorganet IMF Ghana ett lån på omkring 940 miljoner dollar. Lånet betalades ut i omgångar och var avsett för att stabilisera landets ekonomi, som hade problem med hög inflation, budgetunderskott och sjunkande tillväxt

April

Medlade Internationella havsrättstribunalen i Hamburg i en gränskonflikt mellan Ghana och Elfenbenskusten. Den gav Ghana rätt att fortsätta oljeutvinning på de ställen där sådan redan inletts i det omstridda havsområdet. Oljeborrning fick dock inte påbörjas på nya platser

September

Avslöjades en mutskandal hos domare. Tidningen Crusading Guide filmade när 34 domare tog emot mutor. Journalisten Anas Aremeyaw Anas, som låg bakom avslöjandet beviljades åtalsimmunitet av riksåklagaren

Oktober

Ledde mutskandalen i september bland landets domare till att regeringen stängde av sju av tolv domare vid High Court, Högre domstolen, från sina tjänster

December

Efter den upptäckta mutskandalen land domare i september avskedades ett 20-tal domare vid lägre rättsinstanser

2016

September

29 september Riktade en inhemsk kommission kritik mot president Mahama för att han brutit mot statens regler för gåvor när han tog emot en bil från ett företag som senare fick kontrakt på ett vägbygge. Kommissionen konstaterade dock att Mahama inte gjort sig skyldig till mutbrott

December

5 december Dödades en person och sex skadades när slagsmål utbröt mellan anhängare till de två stora partierna NPP och NDC i samband med ett politiskt möte i nordöstra Ghana

7 december I presidentvalet vann oppositionspartiet NPP:s ledare Nana Akufo-Addo med nästan 54 % av rösterna. Den sittande presidenten Mahama fick drygt 44 % av rösterna

2017

Januari

9 januari Svors Nana Akufo-Addo in som president. Påföljande dag presenterade han sin nya regering

Mars

17 mars Kritiserades president Akufo-Addo för att han låtit sin regering växa till 110 ministrar, viceministrar och ministrar med regionala ansvarsområden. Presidenten försvarade sig med att den rekordstora regeringen är en ”nödvändig investering” för att kunna åstadkomma en snabb omvandling av landet

Angrep mer än 200 medlemmar tillhörande våldsgänget Delta Boys, baserat i den centrala Ashantiregionen, ett regeringskontor i ett försök att tvinga bort en högre tjänsteman från sitt arbete

April

Stormade medlemmar ur gänget Delta Boys en domstol i Kumasi för att frita 13 ligamedlemmar som stod inför rätta för våldsbrott. Delta Boys har kopplingar till NPP, men de flesta partier höll sig med liknande ungdomsgäng, totalt ett 20-tal i hela landet, oftast rekryterade i fattiga stadsdelar

12 april Kritiserades, av bland annat FN, regerande NPP får kritik för att inte ingripa tillräckligt kraftigt mot våldsbenägna ungdomsligor som stod partiet nära

September

23 september Dömde den internationella havsrättsdomstolen till Ghanas fördel i en tvist med Elfenbenskusten om var gränsen för ländernas ekonomiska zoner ska gå. Ghana borrade efter olja i det omtvistade olje- och gasrika havsområdet mellan länderna fick nu rätt att fortsätta. Båda länderna meddelade efter domslutet att de ämnar respektera utslaget

2018

Mars

21 mars Undertecknade Ghana, som ett av 44 länder, frihandelsavtal vid Afrikanska unionens toppmöte i Rwanda. Avtalet måste godkännas av respektive land på nationell nivå

Augusti

18 augusti Avled FN:s förre generalsekreterare ghananen Kofi Annan vid 80 års ålder. President Akufo-Addo hyllade den avlidne landsmannen för dennes livsgärning och utlyste en veckas landssorg. Andra som hyllade Kofi Annan var FN:s generalsekreterare António Guterres, FN:s människorättskommissarie Zeid Ra’ad Al Hussein, Sydafrikas president Cyril Ramaphosa, den brittiska premiärministern Theresa May och den före detta norska statsministern Gro Harlem Bruntland

September

13 september Fick FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan, som avled i augusti, en statsbegravning i hemlandet Ghana

2019

Mars

28 mars Berömde IMF Ghana för stark ekonomisk tillväxt, måttlig inflation, sjunkande skulder, växande skatteupptag och ett stabilare bankväsen och gav därför klartecken till en sista utbetalning på ett fyraårigt ekonomiskt program för Ghana

Maj

5 maj Greps åtta män i staden Ho misstänkta för att ha lett en kampanj för utropandet av den självständiga staten ”Västra Togoland” i den östra delen av Ghana. De gripna tillhörde enligt polisen en grupp kallad Stiftelsen för hemlandets studiegrupp, Homeland Study Group Foundation (HGSF). De ska även ha tränat en milisstyrka

8 maj Grep polisen 81 människor misstänkta för att stödja den planerade självständighetsförklaringen för Västra Togoland

Juni

11 juni Greps Samuel Ofosu-Ampofo, ordförande för landets största oppositionsparti NDC, i samband med polisutredningen av en rad kidnappningar. Bland annat har två kanadensiska hjälparbetare, en indisk man och en konsul från Estland kidnappats. Ofosu-Ampofo, var tidigare regeringsminister och parlamentsledamot. Han släpptes fri mot borgen

September

24 september Meddelade regeringen att tre personer greps i samband med att säkerhetsstyrkor avvärjde ett planerat kuppförsök, meddelar regeringen. Bakom kuppförsöket låg en grupp kallad TAG (Take Action Ghana) vars mål var att rekrytera och radikalisera ungdomar för att destabilisera landet. Även militärer ska ha varit inblandade

2020

Mars

17:e Stängde regeringen tills vidare alla skolor och universitet och ställde in alla offentliga evenemang i ett försök att hindra spridningen av coronaviruset. Inreseförbud infördes för icke ghananska medborgare som under de senaste två veckorna hade vistats i ett land med minst 200 bekräftade fall av covid19-smitta. Ghana hade nu sex bekräftade fall av covid19

30:e Infördes karantänsregler för huvudstaden Accra och storstaden Kumasi med omnejd i ett försök att stoppa coronapandemin. Resor till och från de avspärrade områdena var inte tillåtna och rörligheten inne i städerna begränsades till inköp av mat, vatten och läkemedel samt besök på allmänna toaletter. Ghana hade nu 137 bekräftade fall av covid19 och fyra personer hade avlidit i sjukdomen

April

14:e Beviljade IMF ett stödpaket på en miljard dollar till Ghana för att bistå landet i kampen mot coronapandemin

20:e Lättade Ghana, som första land i Afrika söder om Sahara, på en del av de restriktioner som infördes i kampen mot coronapandemin

Juli

3:e Avgick Vice transport- och industriminister Carlos Kingsley Ahenkorah efter att han brutit mot coronarestriktionerna
September

16:e Ghana hade nu registrerat 45 000 bekräftat smittade av covid90 och 294 personer hade avlidit i sjukdomen

Oktober

9:e Sköts en parlamentsledamot tillhörande regeringspartiet NPP ihjäl av okända gärningsmän vid en vägspärr

November

12:e Avled den förre presidenten och kuppledaren Jerry Rawlings

December

7:e I presidentvalet segrade den sittande presidenten Nana Akufo-Addo med knapp marginal över sin huvudmotståndare och företrädare, John Mahama. Akufo-Addo fick 51,59 % av rösterna, och därmed seger i första valomgången. John Mahama fick 47,36 %. Mahama och hans parti NDC accepterade inte valresultatet och skulle överklaga detta

17:e Stormade demonstranter valkommissionens kontor i Accra som protest mot resultatet i presidentvalet. Även i andra delar av landet protesterade folk mot valresultat

2021

Januari

Tillträdde president Nana Akufo-Addo och inledde därmed sin andra mandatperiod

18 januari

Trots att antalet smittade i covid-19 ökat öppnades skolorna som varit stängda sedan i mars 2020

Februari

4 februari

Stängdes parlamentet på grund av en ökad smittspridning av covid-19 bland ledamöter och tjänstemän. Sammanlagt hade omkring 170 personer som arbetade parlamentet testats positivt för covid-19. Till dags dato hade drygt 73 000 personer smittats och 482 personer avlidit i covid-19

24 februari

Blev Ghana första land i världen att ta emot vaccin genom den globala vaccinöverenskommelsen Covax. Syftet med Covax var att säkra att låg- och medelinkomstländer fick tillgång till vaccin mot covid-19. President Nana Akufo-Addo blev landets första invånare att vaccineras

Mars

4 mars

Tillbakavisade Högsta domstolen oppositionens anklagelser om valfusk i samband med presidentvalet den 7 december 2020

7 mars

Stängdes elkraftsystemet ned på grund av ett fel och hela landet mörklades

Ghana flora och fauna

Största delen av södra Ghana, från kusten till ungefär 250 kilometer norrut, är täckt av regnskog eller uppodlad regnskog. Landets centrala och norra delar utgörs av savannområden, med betydligt mindre växtlighet än i söder. Precis som i andra väst afrikanska länder saknar Ghana större nationalparker med ett stort antal djur, motsvarande de som finns i öst Afrika. Trots detta finns det relativt fina möjligheter att se djur. I Mole finns 90 däggdjursarter. Den stora afrikanska elefanten är det mest spektakulära djuret. Dessutom kan man se olika sorters antiloper, apor, vårtsvin, krokodiler och flodhästar. Här finns även en mindre flock lejon. Fågelskådare och de som är intresserade av fjärilar har mycket att titta på i Ghana

Ghana geografi

Storleksmässigt är Ghana ett litet land med en total yta av 238 540 kvadratkilometer, vilket motsvarar lite drygt halva Sveriges yta. Ghana ligger vid Guineabukten i Västafrika

Ghana är i stort sett ett väldigt flackt land. De bergskedjor som finns i landets östra del når aldrig höjder över 1 000 meter

Den långsmala Voltasjön sträcker sig genom mer än halva landet. Voltasjön är en av de största konstgjorda sjöarna i världen som bildades 1965 genom en fördämning av Voltafloden cirka tio mil norr om Accra. Både Nakambe och Mouhoun, tidigare Svarta Volta, rinner ut i Voltasjön

Ghana huvudstad: Accra, 1 963 000 invånare

Andra större städer i Ghana:
Kumasi 1 469 000 invånare, Tamale 361 000 invånare, Takoradi 233 000 invånare

För mer information     ghana-fakta

Ghana klimat

Klimatet i Ghana påverkas av närheten till ekvatorn och är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet

Temperaturerna är ganska jämna över hela året och håller sig runt plus 30 grader C. Den hetaste perioden infaller under perioden november – januari. Varmast och fuktigast är det i mars och april

Vid kusten faller det mycket nederbörd, särskilt i regnskogsområdet i sydväst. Regnperioderna infaller mars–juli och september–oktober

På savannerna i norr påverkas klimatet av harmattan, ökenvindar från nordost, och variationerna i temperatur och nederbörd är större än i syd. Från oktober till mars är det torrperiod, medan regn faller från april till september

Medeltemperatur (Celsius) 

Accra         Januari / Juli +27 / + 25
Tamale      Januari / Juli + 28 / +26

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Accra         Januari / Juli 16 / 49
Tamale      Januari / Juli 4 / 142

Ghana befolkning

Lite mer än hälften av Ghanas befolkning bor inom den triangel som bildas av städerna Accra och Sekondi-Takoradi vid kusten samt Kumasi 20 mil in i landet, huvudsakligen av klimatskäl. De tre norra regionerna har bara omkring 25 % av befolkningen, trots att ytan utgör mer än 40 % av landets totala yta

Det finns mellan 50 och 100 olika folkgrupper i Ghana. Antalet varierar i första hand på var gränsen dras mellan språk och dialekter. Många folk och språk går också under flera olika namn. Flertalet folkslag tillhör en av fem huvudgrupper som baseras på språkgemenskap

Den största folkgruppen är akan, som omfattar nästan halva befolkningen. Akan omfattar bland andra fantifolket som till största delen lever vid kusten och ashanti som i första hand lever i skogsregionen innanför kusten

I norra Ghana lever olika mole-dagbanifolk, däribland dagomba, konkomba och dagari

I sydöst, mot gränsen till Togo, lever folkgruppen ewe

Folkgruppen Ga-adangbe återfinns i huvudsak kring huvudstaden Accra. Ga och adangbe räknas vanligen som två folk, men språken är mycket lika

I mellersta Ghana lever folkgruppen guang

Det finns en kulturell och ekonomisk klyfta mellan södra Ghana och den fattigare och mer glesbefolkade norra delen av landet

Omkring tre miljoner ghananer lever utomlands

Ghana språk 

Engelska är landets officiella språk. Det används i det offentliga livet och bidrar därmed till att hålla samman landet

I Ghana talas många olika inhemska språk eller dialekter. De största är (% andel av befolkningen) Asante 16.0 %, Ewe 14.0 %, Fante 11.6 %, Boron (Brong) 4.9 %, Dagomba 4.4 %, Dangme 4.2 %, Dagarte (Dagaba) 3.9 %, Kokomba 3.5 %, Akyem 3.2 %, Ga 3.1 %

För mer information      ghana-fakta

Ghana religion

Enligt författningen råder religionsfrihet i Ghana och som respekteras, i stort sett

Majoriteten, drygt 70 %, av landets befolkning är kristna. Starkast fäste har kristendomen i landets södra del, där den europeiska influensen sedan kolonialtiden har varit starkast. Majoriteten av de kristna är protestanter

I landets norra del dominerar islam som religion, omkring 17 % av invånarna är muslimer. De flesta muslimer tillhör islams huvudfåra sunni

Många människor, omkring 5 %, i framför allt norra Ghana håller fast vid traditionella inhemska religioner med inslag av animism (andetro och förfädersdyrkan)

Ghana socialt 

Ghana är ett fattigt land men situationen har förbättrats i många avseenden, till exempel klarade man av att uppfylla FN:s milleniummål att halvera fattigdomen till år 2015

Fattigdom råder dock fortfarande i många av städernas förorter och bland befolkningen i landets norra delar. Även en stor del av landsbygdsbefolkningen är fattiga, särskilt i landets norra del. Lite mer än hälften av Ghanas fattiga bor i savannregionen i norr trots att här bara bor omkring 25 % av landets befolkning

Landets hälso- och sjukvård har brist på resurser, även om statsanslagen har ökat sedan 1990-talet. År 2003 togs beslut om att införa en nationell sjukförsäkring, samtidigt som en stor del av befolkningen saknade tillgång till sjukvård. Många nyutbildade läkare och sköterskor söker sig utomlands, främst till Storbritannien, där de tjänar betydligt mer än i hemlandet

Klanen, storfamiljen, utgör samhällets bas. Jorden ägs av klanerna och samhället styrs av en hövding, vars ställning går i arv och vars familj utgör ett slags överklass

Enligt lag är könsdiskriminering förbjuden men samtidigt är kraven på kvinnorna hårda. Sedvänjor och sociala mönster gör att kvinnor fortfarande är underordnade män. På landsbygden har kvinnor ofta inte rätt att äga mark eller ärva tillgångar

Trokosisystemet, som innebär att unga flickor skänks bort som slavar till det lokala templet för att sona brott begångna av någon inom familjen, lever kvar

Sedan år 1994 är kvinnlig könsstympning förbjuden

Abort tillåts under vissa omständigheter men reglerna är stränga, och framför allt fattiga kvinnor tvingas därför ofta till illegal abort

Homosexualitet är olagligt och inte accepterat av stora delar av befolkningen

Ghana utbildning

När Ghana blev självständigt år 1957 hade landet ett av Västafrikas bästa skolsystem. Från mitten av 1970-talet försämrades det i takt med landets försämrade ekonomi. På senare år har dock regeringen sats mera resurser på utbildningssystemet

Barnen i Ghana ska börja i förskola vid fyra års ålder och den tvååriga förskolan räknas formellt till grundutbildningen. Sedan följer den nioåriga grundskolan, som är uppdelad i två stadier på sex respektive tre år. Grundskolan är obligatorisk och avgiftsfri. Omkring nio av tio barn börjar skolan

Det frivilliga påbyggnadsstadiet, motsvarande gymnasiet, utökades skolåret 2007/2008 från tre till fyra år. Eleverna kan välja mellan olika studie- eller yrkesförberedande inriktningar. 2014 började drygt hälften av barnen i påbyggnadsstadiet. På denna nivå var andelen pojkar något större än andelen flickor

Undervisningen sker på engelska rån första klass, men vid behov används inhemska språk parallellt under de första åren. Barnen läser också lokala språk genom hela skolgången
I Ghana finns sex statliga och ett tiotal privata universitet. Det finns även drygt ett par hundra specialinriktade institutioner för högre utbildning

Ghana turism 

Även om inkomster från turism brukar vara en viktig inkomstkälla för länder har Ghana valt att inte satsa på massturism varför man möter förhållandevis få andra turister under en resa i landet

Ghana var inte det mest spektakulära land jag besökt men jag tyckte ändå det var intressant att komma hit. Folklivet var spännande och intressant! Människorna jag mötte var för det mesta vänliga men vissa, som ofta i fattiga länder, försökte lura mig som turist. Det var restaurangpersonal som inte hade växel, taxichaufförer som försökte höja överenskommet pris efter körningen eller påstod att man inte betalat tillräckligt med pengar för resan och stöldförsök på marknader. Tiggande barn var inte ovanligt

Den som är intresserad av djur, fåglar eller fjärilar har dock en del att titta på. I Ghana finns 16 nationalparker som är öppna hela året. Den mest kända är Mole National Park där man kan få se elefanter, lejon, antiloper, vårtsvin, krokodiler, olika apor och många fågelarter. Djurlivet i Västafrika är dock inte lika omfattande som det i Östafrika

För den som tycker om strandliv finns goda möjligheter till sol och bad längs sydkustens vackra stränder

I Ghana finns även några av UNESCO utsedda världsarv, slavfort och traditionell ashantibyggnader. Jag besökte det forna slavfortet i Cape Coast och såg traditionella ashantibyggnader nära Kumasi

Ghana är ett bra land att besöka för förstagångsresenärer till Afrika söder om Sahara

För mer information      ghana-fakta

Resan till Ghana var full av starka möten med vänliga människor och en vacker natur. Landets grymma historia fick man inblick i genom besök i slavforten.

Min gamla hemsida  www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240122

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik