Tunisien fakta

På denna sida finns fakta om Tunisien som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Al Jumhuriyah at Tinisyah
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Tunis / 693 000

Yta (totalt): 163 610 km2
Andel av landytan som är åkermark: 18.3 % (2018)
Landyta med skog: 6.6 % (2018)

Kustlinje: 1 148 km
Lägsta punkt: Shatt al Gharsah (-17 m)
Högsta punkt: Jebel ech Chambi ( 1 544 möh)
Viktigaste floder: Medjerda (al-Majrada)
Större sjöar: Saltsjön Chott el-Djerid

Andra större städer i Tunisien:
Sfax 277 000 invånare, Sousse 164 000 invånare, Kairouan 120 000 invånare

Invånare, totalt: 11 976 000 (2023)
Invånare/km2: 77 (G = 2020)
Andel invånare av befolkningen i städer: 70.5 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.63 %

Folkgrupper:
Araber 98.0 %, européer 1.0 %,jJudar och övriga 1.0 %

Religion:
Islam (huvudsakligen Sunni) (Officiell religion) 99.0 %, övriga religioner 1.0 %

Språk:
Arabiska (Officiellt språk), Berber (Tamazight), Franska

Spädbarnsdödlighet: 12 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:  Män / Kvinnor 75.4 / 78.8

Befolkning under fattigdomsgräns: 15.2 % (2015)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 38.3 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 3.0 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 1.51 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 89.1 / 87.2 (2021)
Andel barn som börjar grundskolan: 97.8 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 12) (2018)

Självständighet: 20 mars, 1956 (från Frankrike)
Nationaldagar: 20 mars (Självständighetsdagen), 7 november
Rösträttsålder: 18 år (med vissa undantag)

BNP/ invånare: USD 3807 (2021)
Valuta: Tunisiska dinarer (TND)
Större handelspartners (export): Frankrike, Italien, Tyskland

Antal utländska besökare: 2 012 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 1 446 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 95.9 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 2.6 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 2.6 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.7 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 16 000 000 (2021)
Internetanvändare: 9 480 000 (79.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 2 173 km (2014)
Vägnät (större vägar): 20 000 km (2015)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Tunisien flagga

Tunisien tillhörde Turkiet från 1500-talet fram till 1800-talet, vilket framgår av flaggan. Halvmånen och stjärnan på röd botten var symboler för det osmanska riket och används i flera muslimska länder.

Tunisien riksvapen

Skeppet i riksvapnet påminner om fenicierna, landets första invånare.

I mitten av vapenskölden står valspråket: ”Ordning, frihet, rättvisa”.

Tunisien nationalhymn

Tunisien karta

För mer information om Tunisien och min resa:     tunisien     tunisien-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik