Bulgarien

Bulgarien,
historia, geografi, befolkning, språk, religion, socialt mm

  • Ledarbagge. Starosel
    Ledarbagge. Starosel

Fakta om Bulgarien som historia, geografi, befolkning, språk, religion, socialt mm

Några platser jag besökte i Bulgarien under min resa: sofia, melnik, trigrad, plovdiv, nesebur, sozopol, madara, sveshtari, veliko turnovo, kazanlak, troyan, rila, pirin och perperikon var några av de platser jag besökte, rainer stalvik

Bulgarien förknippas nästan alltid med härliga badstränder vid Svarta Havet av semestrande svenskar. Men landet har mycket mer att erbjuda en resenär än detta.

Det land vi idag kallar för Bulgarien har en mycket lång, och ofta dramatisk historia. På 600-talet före Kristus beboddes delar av landet av thraker, ett indoeuropeiskt folk. Sedan intogs det av greker, makedonier, romare och turkar. Det första bulgariska kungariket grundades redan på 680-talet efter Kristus och landet är därmed ett av Europas äldsta. Bulgarien har därför många historiskt intressanta platser och minnesmärken att besöka. Här finns även natursköna platser och ett intressant folkliv, framförallt på landsbygden.

Min resa i Bulgarien började, och slutade, i huvudstaden Sofia.

Under nästan tre veckor besökte jag olika regioner och platser runt om i Bulgarien. Jag hade tillgång till hyrbil i fjorton dagar och körde 2 680 kilometer med denna vilket gav mig tillfälle att besöka platser bortom allfarvägarna; till bergsbyar med flera hundra år gamla trähus där livet verkat stått stilla. Här används fortfarande åsnekärror som transportmedel, i byarna promenerade ofta gässen fridfullt på de kullerstensbelagda bygatorna och från byarna gick fåraherdarna ut med sina hjordar på bete i den tidiga morgontimman. I sydvästra Bulgarien ligger bergsområdena Rila, Pirin och Rhodopi, med goda vandringsmöjligheter. I bergen ligger vackra kloster, flera av dem finns med på UNESCO:s Världskultursarvlista. I städerna trycker det västerländska konsumtionssamhället på allt hårdare, på gott och ont, men än vilar den “socialistiska filten” tung över landet vilket speglar sig i arkitekturen såväl som i folklivet.

Att köra bil i Bulgarien är en utmaning, ofta med livet som insats, varje gång man sätter sig i bilen!

Bulgarien har mycket intressant att erbjuda en engagerad resenär, mycket mer än enbart badlivet vid Svarta Havet! Tyvärr missar många detta av de nästan 5 miljoner turister som årligen besöker Bulgarien.

Läs om min resa och se fler bilder bulgarien-resa

Bulgarien – Historia i korthet

Äldre historia

Man har hittat spår efter mänsklighet i Bulgarien som dateras till 6 000 år före Kristus. Vid denna tidpunkt var det människor som ägnades sig åt jakt och fiske och var nomadiserande. Senare kom mera bofasta människor till regionen vilket påverkade den framtida utvecklingen.

I slutet av fjärde årtusendet före Kristus vandrade folkgrupper in från Centraleuropa, som slog sig samman med de människor som redan bodde i regionen.

Den första till namnet kända folkgruppen som bebodde delar av det område vi idag kallar för Bulgarien var thrakerna, ett indoeuropeiskt folk. De mest kända lämningarna efter dem är flera berömda gravplatser. Den förnämsta graven har hittats i staden Kazanlak och är mer än 2 000 år gammal. Andra intressanta lämningar är palatsruinerna vid städerna Plovdiv, Pliska och Veliko Tarnovo.

Thrakernas rike nådde sin höjdpunkt på 600-talet före Kristus.

Vissa thrakiska stammar etablerade nära kontakt med de greker som börjat kolonisera kusten vid Svarta Havet under 700-talet före Kr.

I slutet av 600-talet före Kr. invaderade perserna thrakernas rike.

På 300-talet före Kristus erövrades Thrakien av den makedonske kungen Filip II, far till Alexander den Store. Filip grundade staden Philipolis som idag heter Plovdiv. Lämningar finns kvar efter hans stad.

Romarna blev maktfaktorn i regionen efter att de besegrat makedonierna år 168 före Kr. men det tog nästan två hundra år att besegra de upproriska thrakerna helt och hållet. Romarna grundade två provinser i det forna thrakiska riket, en i norra delen och en i den södra. De kom att styra regionen i nästan 400 år. Då romarriket delades år 395 kom Thrakien att lyda under det östromerska riket Bysans.

På 600-talet invaderade ett turkiskt ryttarfolk, bulgarerna, landet från stäpperna norr om Svarta Havet. Inom ett par århundraden hade bulgarerna integrerats i den slaviska befolkningen som trängt in i området på 500-talet.

Det första bulgariska kungariket, som grundades år 681 och varade fram till år 1018, utgjorde periodvis ett hot mot Bysans. På 800-talet antogs den ortodoxa kristendomen som officiell religion under kung Boris I. Under hans son, tsar Simeon I, var kungariket som mäktigast. Efter Simeons regeringsperiod försvagades Bulgarien av återkommande krig. År 1014 led landet ett svårt nederlag i striderna mot Bysans. Den bysantinske härskaren Basileios II gjorde sig känd som Bulgaroktonos, vilket betyder bulgardödaren, sedan han beordrat sina soldater att sticka ut ögonen på 14 000 bulgariska krigsfångar. Fyra år senare stod hela Bulgarien under bysantinsk kontroll och Bysans kom att härska över landet i nästan 200 år.

År 1185 genomförde bulgarerna ett lyckat uppror och bildade ett nytt kungarike med säte i Tarnovo. Men krigen fortsatte; mot bysantiner, mongoler, serber, ungrare och kristna korsfarare. Dessutom försvagades riket av inre strider och bondeuppror.

Turkarna intog det bulgariska kungadömet 1396. Den blev inledningen till en hård och lång ockupation som varade i nästan 500 år och än idag kallar bulgarerna denna period för “det turkiska oket”.

De nästan 500 åren, 1396 – 1878, av turkiskt (osmanskt) välde innebar en stagnation för den bulgariska kulturen.

Under 1800-talet växte en nationalistisk väckelse sig stark i landet och en bulgarisk resning mot turkarna besvarades med omfattande massakrer. Omvärlden reagerade starkt mot detta.

År 1878 gick Ryssland in i Bulgarien och drev ut turkarna som var försvagade på grund av många krig. Vid freden i San Stefano samma år bestämde Ryssland att ett Storbulgarien, under ryskt beskydd, skulle upprättas. Övriga stormakter, som var rädda för ett alltför starkt ryskt inflytande på Balkan, var emot fredsavtalet. Vid Berlinkongressen år 1878 delades Storbulgarien mellan fem länder. Bulgarerna fick självstyre över ett område, om än formellt under turkisk överhöghet.

I slutet av 1800-talet bildades de första politiska partierna i landet. År 1891 grundades det socialdemokratiska partiet ur vilket senare det bulgariska kommunistpartiet uppstod.

Några viktiga årtal i Bulgariens moderna historia

1908

Kung Ferdinand utropade Bulgariens självständighet när en statskupp genomfördes i Turkiet

1912

I det första Balkankriget vann landet stora framgångar.

1913

I det andra Balkankriget förlorade Bulgarien de landområden man vunnit 1912

1912 -1918

I hopp om att återerövra Makedonien lierade sig landet med Tyskland och Österrike under första världskriget. När det stod klart att kriget skulle förloras avgick kung Ferdinand. Han ersattes av sin son, Boris III

1919

Aleksander Stambolijski, Agrarpartiets ledare, blev premiärminister. Under hans auktoritära styre genomfördes en jordreform och en progressiv inkomstskatt infördes

1923

Störtades och mördades Aleksander Stambolijski av en högergrupp

1924

Ett kommunistiskt kuppförsök slog ned

1920-talet, slutet och 1930-talet, början

Bulgarien styrdes omväxlande av koalitionsregeringar och militärregimer. Agrarer och kommunister tvingades i exil

1934

Genom en militärstödd statskupp kom en auktoritär regim till makten

1935

Missnöjet mot regimen utnyttjades av kung Boris III och han tog själv tog makten

1940-talet, början

Bulgarerna ger Tyskland tillstånd att använda landet som bas för attacker mot Jugoslavien och Grekland

1941

Bulgarerna ockuperar den jugoslaviska delen av Makedonien och deltar i andra världskriget på axelmakternas sida, men vägrar att deltaga i kriget mot Sovjetunionen

1943

Kung Boris III avlider. Hans sexårige son Simeon II efterträder
Fosterländska fronten, bildad 1942, strider mot tyskarna

1944

Röda armén intar Bulgarien. Fosterländska fronten, dominerad av kommunistpartiet och stött av Sovjet, tillsätter en ny regering.

1946

Bulgarien utropas till Folkrepublik och Kung Simeon II går i landsflykt
Fosterländska fronten får över 70 % av rösterna i de första valen och kommunistpartiets sekreterare Georgi Dimitrov valdes till premiärminister

1947

Införs den nya befattningen efter sovjetisk förebild.
Flerpartisystemet avskaffas. Kommunistpartiet och Agrarpartiet blir enda tillåtna partier
Stora utrensningar genomfördes och över 2 000 människor dömdes till döden

1954

Införs kollektivt ledarskap efter sovjetiskt modell. Partiledarposten gick till Todor Zjivkov. Han kom att dominera landets politik i över 30 år. Bulgarien blir en av Sovjetunionens trognaste allierade. Planekonomi infördes, jorden kollektiviserades och tung industri byggdes upp

1980-talet, början

Landet drabbas av ekonomisk stagnation vilket leder till missnöje med regimen

1980-talet, mitten

Bulgarien påverkades av den nya öppenheten i Sovjetunionen.

1987

Landets ledare Todor Zjivkov lanserar en variant av Michail Gorbatjovs reformpolitik perestrojka, kallad preustrojstvo.

1988

Tilläts för första gången oberoende kandidater i lokalvalen

1980-talet, slutet

Den politiska medvetenheten ökade och nya oppositionsgrupper bildades. Miljörörelsen Ekoglasnost och föreningar för mänskliga rättigheter fick en viktig roll
Den turkiska minoriteten protesterar öppet mot regimens förtryck

1989

En “palatskupp” genomfördes och Todor Zjivkov störtas. Han ersätts av Petar Mladenov, som lovade omfattande politiska och ekonomiska förändringar
Kommunistpartiet avsade sig maktmonopolet och gav oppositionspartier rätt att verka fritt

1990

Över 200 000 bulgarer krävde vid en demonstration i Sofia i februari att kommunistpartiet lämnar från sig makten. Regeringen tvingas införa flerpartisystem och utlysa val. Kommunistpartiet byter namn till Bulgariens socialistparti
Vid de första demokratiska valen i juni vann socialistpartiet en majoritet av parlamentsplatserna
President Mladenov tvingas avgå efter avslöjanden att han föreslagit militära insatser mot demonstranter 1989
Socialistregeringen avgår i november efter en strejk som hotar att lamslå landet och ersätts av en koalitionsregering

1991

Vid valet i september segrade en antikommunistisk allians. Filip Dimitrov blev premiärminister

1992

Vid det första demokratiska presidentvalet segrade Zjelju Zjelev.

1992-1994

Regeringen leddes av av den partipolitisk obundne Ljuben Berov. Under hans ledning åtalades flera tidigare kommunistiska politiker för förskingring av statens medel, bland annat den förre presidenten Todor Zjivkov som 1994 dömdes till sju års fängelse
I december 1994 hölls parlamentsval för tredje gången på fem år. Partiet BSP, som fortfarande dominerades av forna kommunister, återkom till makten genom löften om ekonomisk återhämtning utan stora nedskärningar i den sociala välfärden

1990-talet, mitten

Bulgarien präglas av demonstrationer och social oro. Inflationen var uppe i flera hundra procent, valutan flöt fritt och statsskulden ökade kraftigt. Bankväsendet befann sig i akut kris. Svält förekom bland landets invånare

1996

I presidentvalet i november segrade Petar Stojanov från UDF stort över regeringskandidaten Ivan Mazarov. Massdemonstrationer pågick över hela landet mot den ekonomsika krisen.

1997

I januari trängde demonstranter in i parlamentet varvid tvåhundra människor skadades
Parlamentsvalet i april vanns av av den borgerliga alliansen Förenade demokratiska krafterna, som omgående satte igång ekonomiska reformer och privatiseringar vilket resulterade i att ekonomin stabiliserades. UDF-ledaren Ivan Kostov utsågs till premiärminister

1999

Trots ekonomisk tillväxt ökade arbetslösheten vilket bidrog till missnöjet med regeringen för att den stödde NATOs ingripande i Kosovokrisen. En följd av kriget där blev att EU ville påskynda medlemskap för länder på Balkan

2000

Inleddes förhandlingar med den Europeiska Unionen om bulgariskt medlemskap
2001

Inför parlamentsvalet i juni kom ex-kung Simeon II tillbaka till Bulgarien. Han hade sedan landsflykten 1946 varit bosatt i Spanien. I april bildade han ett politiskt parti, Nationella rörelsen Simeon II (NDSV), som ställde upp i valet och fick 43 % av rösterna. Genom att acceptera posten som premiärminister erkände Simeon Bulgariens ställning som republik. Med sitt kungliga ursprung i furstehusen Sachs-Coburg-Gotha blev hans namn som regeringschef Simeon Sakskoburggotski

I presidentvalet i november besegrade Georgi Parvanov, ledare för BSP, den sittande presidenten Petar Stojanov

2004

i april blev Bulgarien medlemmar av NATO och förhandlingarna om EU-medlemskap var klara i juni

2005

Vid valet fick Bulgarien en trepartiregering bestående av Bulgariska socialistpartiet (BSP), Nationella rörelsen för stabilitet och framsteg (NDSV) och Rörelsen för rättigheter och friheter (DPS). Premiärminister blev Sergej Stanisjev, ledare för mitten-vänsterregeringens största parti, BSP.

2007

Bulgarien ansluts som nytt medlemsland till EU

2008

I januari undertecknades ett avtal med Ryssland om att i ett samriskprojekt dra en gasledning, South Stream, genom Bulgarien för export av rysk naturgas till Västeuropa. Avtalet skrevs under av president Georgi Parvanov och den ryske presidenten Vladimir Putin i Sofia

I april avgick inrikesminister Rumen Petkov sedan en parlamentarisk utredning rapporterat om kopplingar mellan högt uppsatta företrädare för inrikesdepartementet och ledare inom organiserad brottslighet inblandad i narkotikahandel

Inrättades en ny vicepremiärministerpost med uppdrag att övervaka hanteringen av EU-stödet, sedan EU-kommissionen påtalat brist på insyn i systemet

Bildades ett nytt politiskt parti, Bulgarisk ny demokrati

I juli frös EU-kommissionen utbetalningen av cirka 500 miljoner euro i utlovat stöd till Bulgarien på grund av fortsatt hög förekomst av korruption och organiserad brottslighet

I oktober beslutade EU att dra tillbaka 220 miljoner euro i utlovat stöd till Bulgarien

2009

I januari urartade en demonstration mot regeringen, i protest mot korruption och fattigdom, i sammandrabbningar mellan demonstranter och polis

I april godkändes en ny vallag som innebar att 31 av de 240 mandaten i parlamentet från och med kommande val ska tillsättas genom majoritetsval i enmansvalkretsar

I juni månads val till EU-parlamentet fick det relativt nybildade mitten-högerpartiet Gerb drygt 24 % av rösterna. Koalitionen för Bulgarien, som leddes av socialistpartiet BSP, fick 18 % och bulgarienturkarnas parti DPS 14 %

I parlamentsvalet i juli vann Gerb med 39,7 % av rösterna. Koalition för Bulgarien, som leds av socialistpartiet BSP, får 17,7 procent och bulgarienturkarnas DPS 14 %. Tsetska Tsatjeva Dangovska från Gerb valdes till ny talman i parlamentet, den första kvinnan på posten

I juli anklagade EU-kommissionen Bulgarien för att sakna politisk vilja att ta itu med organiserad brottslighet och korruption. EU presenterade en lång lista på områden som kräver åtgärder, som penningtvätt och maffiamord

2010

I januari avgick utrikesminister Rumjana Zjeleva och drog tillbaka sin nominering till posten som EU-kommissionär, sedan hennes kompetens ifrågasatts. Ny utrikesminister blev den tidigare försvarsministern Nikolaj Mladenov , och ny försvarsminister blev Anju Angelov

I juli åtalades socialistledaren Sergej Stanisjev för att under sin tid som premiärminister ha slarvat bort hemliga dokument. Dokumenten ska ha innehållit viktig information om korruption och annan brottslighet

I november meddelade President Parvanov att han bildat en ny rörelse: Alternativet för bulgarisk förnyelse

I december pekade en undersökningskommission ut 45 bulgariska diplomater som agenter för den gamla kommunistiska säkerhetstjänsten. Premiärminister Borisov kräver att samtliga lämnar sina diplomattjänster, men president Georgi Parvanov och den socialistiska oppositionen protesterade

2011

I februari exploderade en sprängladdning utanför oppositionstidningen Galerias lokaler. Galeria hade publicerat dokument som pekar på oegentligheter av högt uppsatta regeringsföreträdare, bland dem premiärminister Borisov

I mars meddelade Bulgarien sin avsikt att skicka ett fartyg till Medelhavet för att delta i Natos blockad av vapenleveranser till Syrien

I juni gav EU-parlamentet klartecken till att låta Bulgarien och Rumänien ansluta sig till passunionen Schengen

I juli stoppade regeringen privata donationer till polisen, efter kritik i EU-kommissionens utvärdering av Bulgariens kamp mot korruption

I september lade Finland och Nederländerna in veto mot att släppa in Bulgarien och Rumänien i Schengen. De hänvisar till problem med bland annat korruption och organiserad brottslighet

I september bröt hätska protester och attacker mot romer ut sedan en 19-åring körts över med bil och skulden lagts på en rom med kopplingar till organiserad brottslighet

I första omgången av presidentvalet i oktober fick Gerbs kandidat Rosen Plevneliev, hitintills minister med ansvar för regional utveckling och offentliga arbeten, 40 % av rösterna. Socialistpartiets kandidat Ivajlo Kalfin fick 29 %

I den andra och avgörande omgången av presidentvalet vann Plevneliev med 52,6 % av rösterna. I kommunalvalen, som hölls samtidigt med presidentvalet, behöll Gerb kontrollen i större städer, däribland i Sofia och Burgas

I december meddelade Författningsdomstolen att resultatet i presidentvalet gäller, trots att oppositionen hävdat att oegentligheter förekommit

I december beslutade regeringen att dra sig ur ett avtal om att bygga en oljeledning som skulle transportera rysk olja från Bulgariens Svartahavskust till Greklands kust vid Egeiska havet. Som skäl anges såväl oro över de finansiella förutsättningarna som miljöhänsyn

2012

I januari tillträdde Plevneliev som president

I januari tog Bulgarien tillbaka Chevrons tillstånd att utvinna naturgas i skifferlager efter omfattande protester i landet

I januari öppnades en specialdomstol i Sofia för att snabba på rättegångar som har med organiserad brottslighet att göra

I februari kritiserade EU-kommissionen åter Bulgarien för otillräckligt arbete mot korruption och organiserad brottslighet, svagheter i landets valsystem och förskingring av EU-medel

I maj fastställde högsta domstolen domarna mot ”bröderna Galevi”, två maffiabossar som friats i första instans men sedan dömts till fyra respektive fem år i fängelse. Några dagar efter att domen meddelats försvinner Galevibröderna och blir internationellt efterlysta

I juli avled fem israeliska turister och en bulgarisk busschaufför och ett 30-tal personer skadades när en självmordsbombare attackerade en turistbuss vid flygplatsen i Burgas vid Svarta havet

I juli anklagades ligor i Bulgarien i en EU-rapport för människohandel och annan brottslighet i andra EU-länder

I september tillsatte parlamentet en kommission som ska utreda korruptionen, efter EU:s kritik om att organiserad brottslighet har ett stort inflytande över ekonomin i landet

I november uppstod problem efter utnämningen av domaren Veneta Markovska som ledamot av författningsdomstolen. Hon anklagades för korruption och jäv, och premiärminister Borisov uppmanar henne att dra sig tillbaka. Vid installationsceremonin lämnade president Plevneliev salen när det blir dags för Markovska att svära eden, vilket innebar att hon inte kunde tillträda sin befattning. Efter detta avstod hon självmant från posten

2013

I januari utsattes ledaren för bulgarienturkarnas parti DPS, Ahmed Doğan, för ett attentat under ett politiskt möte. En man riktade en tårgaspistol mot hans huvud när Dogan stod i talarstolen, men vapnet klickade. I samband med mötet avgick Dogan efter 23 år som partiledare, och efterträddes av Ljotvi Mestan

I februari bekräftade bulgariska myndigheter att självmordsattentatet i Burgas utfördes av libanesiska Hezbollah, vilket israeliska säkerhetstjänsten sade omedelbart efter attacken

I februari avskedades finansminister Simeon Djankov efter det att landet skakats av protester mot höjda elpriser. Protesterna fortsatte dock och efter hårda sammanstötningar i Sofia mellan demonstranter och kravallpolis meddelar premiärminister Bojko Borisov att han och hela regeringen avgår. President Plevneliev meddelade att han ska försöka skapa en interimsregering och att parlamentsvalet ska genomföras den 12 maj

I mars avgick borgmästaren i Varna, landets tredje största stad, sedan en man som tänt eld på sig själv i protest mot den låga levnadsstandarden avlidit. Därefter  avled på kort tid tre män genom självbränning i olika städer, en fjärde fick svåra skador

I mars fick diplomaten Marin Rajkov i uppdrag att leda en partiobunden expertregering fram till valet den 12 maj. Rajkov blev själv utrikesminister medan vice centralbankschefen Kalin Hristov blev finansminister

I april väcktes åtal mot fyra anställda vid inrikesdepartementet som misstänks ha legat bakom avlyssning av en rad höga politikers och företagsledares telefoner eller kontor

Den 11 maj, dagen före parlamentsvalet, påträffades 350 000 falska röstsedlar i ett tryckeri vars ägare uppges stå det konservativa förra regeringspartiet Gerb nära. Socialistpartiet anklagar Gerb för att ha planerat omfattande valfusk

Vid parlamentsvalet den 12 maj fick Gerb flest röster, drygt 30 %, Socialistpartiet fick knappt 27 %. Valdeltagandet var bara drygt 51 %, det lägsta sedan kommuniststyret avskaffades

Det officiella slutresultatet visade att ett totalt dödläge uppstått

Gerbs ledare, förre premiärministern Bojko Borisov, ville att Författningsdomstolen skulle beordra att valet görs om. Han motiverade det med att Socialistpartiet och DPS bedrivit olaglig valkampanj dagen före valet, när de hållit presskonferenser med anledning av uppgifterna om falska röstsedlar. De utspelen kan ha kostat Gerb de mandat som behövts för att bilda regering, hävdade Borisov

Sedan förre premiärministern Bojko Borisov konstaterat att Gerb inte kunde få en majoritet för en regering gick uppdraget till Socialistpartiet. Förre finansministern Plamen Oresjarski bildade en ministär dominerad  av fackexperter med främsta uppgift att söka vägar ut ur den ekonomiska krisen. Regeringen godkänns i en omröstning i parlamentet den 29 maj med stöd av DPS

I juni lovade den nya regeringen förbättrade villkor för landets alla fattiga. Regeringen meddelade också att statens säkerhetsapparat ska ses över och att det utbredda bruket att övervaka och avlyssna misstänkta ska minskas. Landets nye inrikesminister, Tsvetlin Jovtjev, avskedade polischefen i huvudstaden Sofia samt fem regionala polischefer

Parlamentet godkände regeringens utnämnande av mediemogulen Deljan Peevski till chef för säkerhetstjänsten Dans. Utnämnandet är kontroversiellt på grund av hans stora inflytande över det bulgariska medielandskapet och ledde till stora protestdemonstrationer. Demonstranterna krävde den nya regeringens avgång. Det största partiet, Gerb, sade att det tills vidare bojkottar arbetet i parlamentet
I juli sade president Plevneliev, efter tre veckors oavbrutna protester mot regeringen, att det enda rimliga vore att utlysa ännu ett nyval. Det är dock inte han, utan parlamentet, som har befogenhet att besluta att hålla val. Det högerextrema partiet Attack, vars stöd den nya regeringen är beroende av, fördömde uttalandet som författningsstridigt och krävde presidentens avgång. Demonstranter började samla in namnunderskrifter för kravet att presidenten skulle ställas inför riksrätt

I juli avvisade författningsdomstolen en begäran från partiet Gerb att ogiltigförklara parlamentsvalet. Domstolen fastslog att de oegentligheter som förekommit inte påverkade valresultatet

I juli godkände parlamentet Vladimir Pisantjev som ny chef för underrättelsetjänsten

Bulgarien flora och fauna

I Bulgarien har registrerats cirka 10 000 olika växtarter, 31 av dem är rödlistade, det vill säga att de är på väg att försvinna. 250 växtarter är endemiska , till exempel det bulgariska blåbäret och Rodopi-tulpanen. En annan växt med små rosa blommor, silivriak, växte före den sista istiden över hela Europa men återfinns nu endast i södra Bulgarien. Rodopi-tulpanen upptäcktes så sent som 1976 och endast ett tjugotal plantor är kända.

I den av UNESCO skyddade nationalparken Pirin har mer än 1 100 olika växtarter registretas. Totalt finns det sju nationalparker i landet.

Även Bulgariens djurliv är rikt och man har registrerat cirka 56 000 olika arter, varav cirka 400 olika fågelarter vilket utgör ungefär 75 % av samtliga fågelarter funna i Europa. I landet finns dessutom 36 reptilarter, mer än 200 olika fiskarter och cirka 27 000 insektsarter. Bulgarien har en av Europas största stam av brunbjörn. Andra rovdjur som finns här är lodjur och varg. Flera djurarter är hotade

Bulgarien geografi

Bulgarien ligger på den östra delen av Balkanhalvön. I norr utgör floden Donau gräns mot Rumänien, med undantag av sträckan mellan staden Silistra och Svarta Havet. I öster utgör Svarta Havet landet gräns. I söder gränsar Bulgarien mot Turkiet och Grekland och i väster mot Makedonien och Serbien

Ungefär en tredjedel av landets yta utgörs av Donauslätten, som är ett bördigt platålandskap. Söder om Donauslätten ligger Balkanbergen, Stara Planina, som löper i en båge genom landet från nordväst till Svarta Havet. I denna bergskedja finns bergstoppar som är mer än 2 000 meter höga. Söder om Balkanbergen ligger Antibalkan, som är ett område bestående av lägre berg. I sydväst ligger bergsområdena Rila, Pirin och Rodopi med höga bergstoppar. Berget Musala, 2 925 möh, Bulgariens högsta, ligger i Rilabergen. I landets sydöstra del ligger den bördiga Thrakiska slätten.

Vad som överraskade mig under min bilresa genom Bulgarien var hur stor del av landets yta som var uppodlad.

Bulgarien huvudstad: Sofia, cirka 1,1 miljon invånare

Andra större städer i Bulgarien: Plovdiv c:a 340 000 invånare, Varna c:a 315 000 invånare, Burgas c:a 195 000 invånare, Ruse c:a 163 000 invånare, Stara Zagora c:a 145 000 invånare

Bulgarien klimat

Större delen av landet har kontinentalt klimat med varma somrar och kalla vintrar. I södra Bulgarien och vid Svarta Havet liknar klimatet det som finns vid Medelhavet med varma somrar och milda vintrar.

Genomsnittstemperaturen i januari är i Sofia -1 C., i Varna +3 C. och i Plovdiv + 1 C.
I juli är genomsnittstemperaturen i Sofia +23 C., i Varna +24 C. och i Plovdiv +23 C

Bulgarien befolkning, Bulgarien språk och Bulgarien socialt

Bulgarerna, ett slaviskt folk som blandats med med turkiska folkgrupper, utgör majoriteten av landets befolkning (nästan 85 %). Den största minoritetsgruppen är bulgarienturkarna, etniska turkar som utgör nästan 10 % av landets totala befolkning. Romerna (zigenare) utgör knappt 5 % av befolkningen och är därmed den näst största minoritetsgruppen. Den officiella siffran för romernas befolkningsandel kan vara högre i verkligheten då dessa inte alltid registrerar sig som romer i folkräkningar. Andra folkgrupper som lever i Bulgarien är Makedonier, Albaner, Armenier, Ryssar, Greker och Rumäner.

Den bulgariska författningen förbjuder etnisk diskriminering, men som alltid är verkligheten annorlunda.

Romerna har svårt att få sina rättigheter tillgodosedda i Bulgarien.

Bulgarienturkarna har numera en bättre ställning än romerna. De är i allmänhet integrerade i samhället efter att under större delen av kommunisttiden har varit förtryckta tillsammans med landets cirka 300 000 pomaker, etniska bulgarer som är muslimer. Dock tillhör den region där majoriteten av dem bor till Bulgariens fattigaste med en hög arbetslöshet.

Den kampanj som började under 1980-talet mot bulgarienturkarna gick ut på att utplåna deras etniska särart, tvinga dem att byta namn, förbjuda dem att tala turkiska offentligt och att utöva sin muslimska tro.

Protesterna mot denna kampanj kulminerade i maj 1989 med våldsamma sammandrabbningar som krävde flera människoliv. Efter dessa öppnades gränsövergångarna, som varit stängda under kommunisttiden. När gränserna åter stängdes efter ett par månader hade cirka 360 000 Bulgarienturkar lämnat landet för att bosätta sig i Turkiet. Många trivdes inte i sitt nya hemland varför cirka 120 000 hade återvänt till Bulgarien efter ett år.

Under 1990-talet infördes skolundervisning på turkiska och tidningar på turkiska börjades ges ut

Mer fakta om Bulgarien     bulgarien-landsfakta

Bulgarien språk

Bulgariska är ett sydslaviskt språk som härstammar från fornbulgariskan, ett språk som talades i regionen redan på 800-talet e Kr. Bulgariskan är nära släkt med ryska och skrivs med kyrilliska bokstäver. Bulgariskan är landets modersmål och talas av en majoritet av landets befolkning.

Andra språk som talas i landet är bland annat romani och turkiska. Den makedonska folkgruppen anser sig tala makedonska, men den bulgariska myndigheten hävdar att deras språk är en bulgarisk dialekt, västbulgariska

Bulgarien socialt

Övergången till marknadsekonomi under 1990-talet drabbade många av landets invånare hårt. När det var som värst, under 1997, förekom svält. De som drabbades hårdast var bland annat pensionärer, arbetslösa och romer.

De senaste åren verkar trenden ha vänt och man kan skönja en positiv utveckling i industriella tillväxten. Det kommer dock att dröja innan samtliga landets invånare kan tillgodogöra sig detta och fortfarande lever cirka 14 % av landets befolkning under FN:s fattigdomsgräns (att man lever på under USD 4 om dagen).

I städerna såg många, framför allt yngre, ut att ha det bra. De var välklädda, gick på restauranger, shoppade i stora mängder och på gatorna körde man i fina och dyra bilar.

På landsbygden, vad jag kunde se, levde många människor under knappa förhållanden. Helt olikt livet i städerna.

Medlemskapet i EU den 1.1, 2007 kommer förhoppningsvis att öka välståndet för landets invånare.

Svenska ambassaden i Sofia skriver på sin hemsida att det är relativt tryggt att resa i Bulgarien och att det oftast är fullt tillräckligt att iaktta normal försiktighet. Ficktjuveri förekommer, bilstölder och stöld ur bilar händer och det har hänt att turister drogats med starka lugnande medel som blandats i mat eller dryck. Själv kände jag dock ingen som helst otrygghet eller fara under hela min resa. Ibland beror det på ens egna agerande om man råkar illa ut.

Större är de problem som den organiserade brottsligheten ägnar sig åt; narkotikasmuggling, barn- och kvinnohandel, illegal spelverksamhet, förfalskning och prostitution. Ett sätt att motarbeta denna verksamhet är bl a att inte köpa tjänster av prostituerade.

Bulgarien religion

Religionsfrihet råder i Bulgarien och sedan kommunismens fall har religiositeten haft ett markant uppsving. Den bulgarisk-ortodoxa kyrkan har vuxit starkt, men även flera nya kyrkor och religiösa samfund har etablerat sig, främst protestantiska. Religiösa frikyrkor som Jehovas Vittnen, Pingstkyrkan, Baptistkyrkan och Mormonerna måste registrera sig innan de startar sin verksamhet, vilket ger myndigheterna insyn i verksamheten. För de religioner som anses som traditionella, islam, judendom och katolicism, krävs ingen registrering.

Bulgarien kristnades redan på 200-talet, men avkristnades på 500-talet av de invaderande slaverna. Landet kristnades åter år 865 när fursten Boris lät sig döpas. Under den långa osmanska ockupationen, 1396 – 1878, förföljdes de kristna.

Idag tillhör majoriteten av bulgarerna, knappt 83 %, den bulgarisk-ortodoxa kyrkan och drygt 12 % av landets invånare är muslimer

Mer fakta om Bulgarien     bulgarien-landsfakta

Bulgarien utbildning

Den obligatoriska grundskolan för barn mellan 7 och 16 års ålder är avgiftsfri och är indelad i tre stadier, cirka 98 % av barnen börjar första klass.

Grundskolan brottas med ekonomiska problem, att man har okvalificerade lärare och att många elever slutar i förtid, bland romerna ungefär en tredjedel av barnen. Analfabetismen har under 2 000-talet till och med ökat bland romerna, som redan tidigare har en lägre läs- och skrivkunnighet än genomsnittet.

Gymnasieutbildningen är inriktad på yrkesutbildning, teknisk och ekonomisk utbildning och förberedande utbildning för högre studier, 8 av 10 barn går på gymnasiet.

Majoriteten av eleverna får sin utbildning i offentliga skolor, endast cirka 3 000 barn gick år 2003 i privata skolor. De privata skolor som inriktat sin undervisning i främmande språk har blivit eftertraktade och betraktas som en form av elitskolor.

Bulgarien har fem universitet, det äldsta, grundat 1888, ligger i Sofia. Dessutom har man cirka 40 högskolor

Bulgarien turism

År 2019 kom 9 300 000 besökare till Bulgarien

Den resenär som är intresserad av ett folkliv som sedan länge försvunnit i Sverige och i andra delar av Västeuropa, historiskt intressanta platser, gamla stadsmiljöer, bitvis fin natur och härliga badstränder har mycket att uppleva i Bulgarien. Tillgång till bil underlättar besöken vid platser som är svåra att nå med allmänna kommunikationer. Dock får man inte vara rädd för att ge sig ut i den stundtals livsfarliga bulgariska trafikmiljön.

Bulgarerna är inte världens charmigaste folk. De är inte alltid hjälpsamma, speciellt i städerna, mot en vilsekommen turist och verkar inte alltid förstått att den kommunistiska eran är slut utan kör på i gamla socialistiska hjulspår med att vara buttert ovänliga. Trots detta tyckte jag om mötena med bulgarer och jag njöt av de fantastiska miljöer jag vistades i under under min resa. Jag rekommenderar gärna en resa till Bulgarien, men stanna inte enbart vid Svarta Havet utan åk in i landet. Där finns det verkliga Bulgarien! Och det är billigt att semestra i Bulgarien, väldigt billigt!

För mer information      bulgarien-fakta

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerCIA World FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan uppdaterad: 200904

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email