Norge, historia mm

Norge,
historia,
geografi, befolkning, språk, religion mm

Fakta om Norge som historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

senja, tana, narvik, vesterålen, andenes, tromsö, varanger, hamningberg, vardö, vadsö, berlevåg, nordkap, bodö, kjeåsen, geilo, hardangervidda, eidfjord, flåm, flåmsbanan, helgelandskusten, nordkap, lofthus, lillehammer, harstad, å, henningsvaer, sakrisöy, odda, hjölmodalen och uvdal är några platser jag besökt i norge, rainer stalvik 

Norge är ett av världens vackraste länder, kanske det vackraste. Ett land som jag gärna återkommer till.

Resor i Norge bjuder på varierande upplevelser. Här finns snöklädda berg, djupa fjordar, klippöar i havet, brusande älvar, vattenfall, sjöar inramade av skogsklädda berg, jöklar och stora vidder. Fågellivet är på sina håll rikt och intressant.

Nära en tredjedel av landets yta ligger norr om Polcirkeln.

Norge kan indelas i fem huvudregioner; Västlandet, Östlandet, Sörlandet, Nord Norge och Tröndelag.

För naturälskare och friluftsmänniskor har Norge i stort sett allt man kan önska sig. Det enda negativa skulle det myckna regnandet kunna vara.

Namnet Norge tros betyda ”Norra Vägen” (Nordvegr) och engelskans Norway har sitt ursprung i denna benämning. Namnet uppstod under vikingatiden.

Läs om några av mina resor i Norge:

Norge, övergripande
Ålesund, Trollstigen mm
Hardangervidda, Sonefjorden, Rondane
Jotunheimen med Besseggen
Lofoten
Setesdalen, Lysefjorden och Preikestolen
Svalbard

Norge historia i korthet

Norge historia, äldre (före Kristus) 

9 600 – 8000

Spår efter de första människorna som levt i Finnmark och i Nordmöre. Under den yngre stenåldern invandrade en ny folkgrupp, det sk stenyxefolket. Hällristningar visar att de var renskötare

4 000 Etablerades jordbruket, framför allt kring Oslofjorden.

1 500 – 500

Från bronsåldern finns hällristningar bevarade som tolkas så att människorna som levde under denna period var soldyrkare. Avlidna bränns och deras aska läggs i urnor

400 – 600

Under folkvandringstiden kommer nya folkgrupper till Norge. Ruiner av fornborgar har tolkats som att det rådde krig och oroligheter under denna tid

0 – 400

Arkeologiska fynd visar att det har skett handel, direkt eller indirekt, mellan Norge och det romerska riket

Norge historia, äldre (efter Kristus)

700-talet När landet nämns för första gången i skrift består det 29 små kungadömen

800-talet Förenas de små kungadömena i större områden

800 – 1050

  Är vikingarnas stora århundraden som resulterade i att de koloniserade stora områden i Europa, ofta med våld. Deras etableringar innebar att de förde med sig sin kultur ut i världen och knöt band med Skandinavien. De började med att bosätta sig på Färöarna och på Island

900-talet

I början av århundradet blev Harald Hårfagre ledare över hela Vestfold. Han lade även under sig Shetlandsöarna och Orkneyöarna.

980 (omkring)

Döms Erik Röde som fredlös. Han lämnar Norge och grundar en bosättning på Grönland

1 000-talet

Norska vikingar erövrar delar av England och Irland och tar med sig kristendomen hem. Landet kristnas under kung Olav Haraldsson som lyckats erövra kontrollen över hela södra Norge

1030

Kung Olav Haraldsson dör i slaget vid Stickelstad och blev landets skyddshelgon under namnet Olav den Helige

1200-talet

Var Norges imperium som störst. Norrmännen styrde då över ett rike som sträckte sig från Isle of Man till Kolahalvön. Stora stridigheter mellan de olika kungasönerna resulterar i oroligheter

1261 Erkände Grönland den norske kungen som regent

1262 Erkände Island den norske kungen som regent

1266

Kung Magnus VI avstod Hebriderna mot att den skotske kungen erkände norsk överhöghet över Shetlands- och Orkneyöarna

1300-talet

Digerdöden härjade i landet. Av landets 350 000 invånare avlider ungefär hälften, och endast 60 av de 300 adliga familjerna överlevde. Jordbrukskrisen som följde försvagade centralmakten

1319

Avled Kung Håkon V. Hans son Magnus Eriksson blev kung över både Norge och Sverige

1355 Håkan Magnusson, son till Magnus Eriksson blev kung

1380 Olaf Håkansson blev kung av Norge

1387

Avled Kung Olaf Håkansson vid ungefär 17 års ålder. Hans hustru Margareta blir regent över Norge och Danmark

1388

Margareta blev regent även över Sverige den 22 mars och genom detta hade Norge, Sverige och Danmark förenats till en personalunion som fullbordades genom Kalmarunionen år 1397

1468

Kung Kristian I pantsatte Shetlands- och Orkneyöarna till den kungen av Skottland. Panten har än idag inte återlösts

1508 Avskaffades Hansans handelsmonopol

1536

Efter att Kalmarunionen upplösts förklarade Kung Kristian III att Norge och Danmark var förenat i en union och att det norska riksrådet var avskaffat

1624 Drabbades Oslo av en stor brand och staden döptes om till Kristiania

1645 Vid freden i Brömsebro förlorade Norge Härjedalen och Jämtland till Sverige

1658 Vid freden i Roskilde förlorade Norge Bohuslän och Trondheims län till Sverige

1660

Norge återfick Trondheims län. Kung Fredrik III valdes till enväldig kung över Norge och Danmark den 18 oktober

1665

Norge ekonomi utvecklades positiv och befolkningen uppgick till 450 000 detta år. Sjöfart, handel och jordbruk utvecklades starkt under slutet av århundradet

1716

Den svenske kungen Karl XII försökte inta Norge

Norrmannen Peder Tordensjöld lyckas erövra 21 svenska transportfartyg på väg till de svenska trupperna i Östfold

1718

Den 30 november dödades den svenske kungen Karl XII vid Fredrikshald

Peder Tordenskjöld lyckades erövra Marstrand och förstöra de svenska fartygen vid Älvsborg

1807

Norges handelsflotta uppgick till 1 514 fartyg.
Kronprins Fredrik allierade sig med Frankrike efter att först ha försökt vara neutral under Napoleonkrigen. Britternas kontinentalblockad fick förödande konsekvenser för Norge och Danmark

1814

Danmark tvingas avstå Norge till Sverige vid freden i Kiel
En konstituerande församling hölls på Eidsvoll den 10 april. Den författning som skrevs under detta möte antogs den 17 maj och samma dag valdes den danske kronprinsen Kristian Fredrik till Norges kung

Den svenske kronprinsen Karl Johan och hans armé befann sig i krig på kontinenten och kunde inte omedelbart ingripa mot den norska händelseutvecklingen

Kung Kristian Fredrik sökte stöd hos britterna för norsk självständighet samtidigt som han lät mobilisera den norska armén

Den 28 juli anföll den svenska armén Norge och efter några veckors krig slöts ett fredsavtal i Moss den 14 augusti i vilket Norge ingick en personalunion med Sverige. Norge behöll sin nya grundlag

Det norska stortinget valde den svenske kungen Karl XIII även till norsk kung.

1818 Blev Karl XIV unionskung

1825 1825 Utvandrade den förste norrmannen till Amerika

1844 Avlider kung Karl XIV

1854 Norges första järnvägslinje, Oslo – Eidsvoll, öppnas

1866 – 1925 Utvandrade cirka 750 000 norrmän till USA

1871 Presenterades förslaget till en ny Riksakt, som skulle stärka unionen

1884

Det politiska partiet Venstre grundades av stortingsmedlemmen Johan Sverdrup den 28 januari och är därmed Norges äldsta politiska parti
Venstres ledare Johan Sverdrup ombads bilda regering
Det politiska partiet Höyre grundades den 25 augusti

1898 Allmän rösträtt för män infördes

Norge historia, modern

1905

I mars bildades en koalitionsregering bestående av Venstre, Höyre och Samlingspartiet. Stortinget röstade igenom en ny lag om konsulatsväsende som kung Oscar II vägrade skriva under den 27 maj. Regeringen svarade med att lämna in sin avskedsansökan som kungen vägrade att acceptera

Den 7 juni förklarade Stortinget att då kungen enligt grundlagen endast kunde styra Norge genom sin regering var unionen upplöst. Eftersom Oscar II därmed inte längre var norsk kung följde då att unionen var upplöst. Stortinget gav i uppdrag åt regeringen att överta styret av landet

Vid folkomröstningen i augusti röstade en stor majoritet för en unionsupplösning.

Den 18 november blev den danske prinsen Carl Norges nye kung. Han kallade sig för kung Håkon VII

1913 Infördes kvinnlig rösträtt

1914 – 1918

Under första världskriget är Norge neutralt
Vid denna tidpunkt var Norges handelsflotta världens tredje största

1920

Norge gick med i Nationernas Förbund (NF), föregångare till Förenta Nationerna (FN)
Norge får överhöghet över Svalbard

1939

Även under utbrottet av andra världskriget förklarade sig Norge neutralt. Trots detta lade brittiska flottan ut minor i Oslofjorden den 8 april

1940 Den 9 april invaderade tyskarna Norge genom att anfalla Oslo, Trondheim, Kristiansand och Bergen. Norrmännen lyckades sänka den tyska kryssaren Bluecher i Oslofjorden.
Den 7 juni lämnade kungen och regeringen Norge efter ett sista sammanträde i Tromsö och bildade en exilregering i London
Ett administrativt råd styrde landet till september då den tyske rikskommissarien Terboven förklarade kungen avsatt och upplöste det norska administrationsrådet

1942 Utnämndes Vidkun Quisling till ministerpresident av tyskarna

1943 En fabrik som tillverkade tungt vatten i Rjukan sprängdes av norska motståndsmän

1945

Tyskarna kapitulerade den 7 maj. Den norske kungen och regeringen återvände till Norge i juni då fanns 372 000 tyska soldater i landet.

I valet på hösten fick Arbeiderpartiet för första gången egen majoritet i stortinget och bildade regering
Norge blev medlem i Förenta Nationerna (FN). Norrmannen Tryggve Lie valdes till FN:s förste generalsekreterare

1949 Norge blev medlem försvarsalliansen NATO

1952 Norge blev medlem av Nordiska Rådet

1959 Norge var med och grundade frihandelsorganisationen EFTA

1963 De borgerliga partierna bildade regering men fälldes redan i september genom ett misstroendevotum

1965 Bildade de icke socialistiska partierna regering igen

1967 Norge ansökte om medlemskap i EEG (senare EU)

1971

Senterpartisten Per Bortens koalitionsregering, som tillträtt 1965, splittrades i frågan om norskt medlemskap i EU och tvingades avgå. Arbeiderpartiet tog över under statsminister Tryggve Bratteli

1972 Vid folkomröstningen om medlemskap i EEG (senare EU) vann nej-sidan

1973 Arbeiderpartiet vann Stortingsvalen och tog tillbaka regeringsmakten

1981 Gro Harlem Bruntland blev Norges, och Nordens första kvinnliga statminister

1983

Kåre Willoch blev statsminister och bildade en majoritetskoalition med Høyre, Kristelig Folkeparti och Senterpartiet

1986

Regeringens ekonomiska åtstramningspaket förkastades av Stortinget vilket tvingade den att avgå. Kåre Willochs koalition ersattes av en minoritetsregering under ledning av Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland

1989 Efter stortingsvalet bildades åter en borgerlig koalition

1990

Den borgerliga regeringen avgick på grund av splittring om Norges linje i förhandlingarna med EG och om EES-avtalet. Gro Harlem Brundtland blev åter statsminister i en socialdemokratisk minoritetsregering

1992

Stortinget godkände anslutning till EES-avtalet och att landet skulle ansöka om medlemskap i EG/EU

1994 Nej-sidan vann åter vid folkomröstningen om ett eventuellt medlemskap i EG/EU

1996

Gro Harlem Bruntland avgick som statsminister av personliga skäl. Ny statsminister blev Thorbjörn Jagland

1997 Kjell Magne Bondevik blev statsminister

2000

Kjell Magne Bondevik avgick som statsminister. Jens Stoltenberg blev ny statsminister och partiledaren Thorbjörn Jagland blev utrikesminister

2001

I stortingsvalet på hösten uppnådde Arbeiderpartiet sitt sämsta resultat på nära åtta decennier. Valets stora vinnare blev Høyre och Sosialistisk Venstreparti, vilket gjorde det besvärligt att bilda regering. När Høyres ledare Jan Petersen misslyckades, tog Kjel Magne Bondevik över och förhandlade fram en minoritetsregering

2002

Trädde Thorbjörn Jagland tillbaka från statsministerposten till förmån för Jens Stoltenberg

2005

För första gången bildade Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet regering tillsammans. Statsminister blev Arbeiderpartiets ledare Jens Stoltenberg.

2006

Norge fick utrikespolitiska problem när en norsk religiös tidning publicerade de så kallade Muhammedkarikatyrerna

2008

Senterpartiets ledare Åslaug Haga tvingades lämna regeringen och partiledarposten efter oklara skatteaffärer

Utrikesministern Jonas Gahr Støre klarade sig oskadd från ett självmordsattentat i Kabul

2009

Fremskrittspartiet fick nya opinionsframgångar efter en debatt om justitieministerns förslag att kvinnliga poliser skulle tillåtas bära huvudduk. Förslaget fick hård kritik från flera håll och drogs senare tillbaka

I juni avslöjades en avlyssningsskandal som berörde hela den norska statsmakten. Försvarets underrättelsetjänst misstänktes för olaglig övervakning av regeringskansliets datatrafik

Valet till till Stortinget i september vanns av den rödgröna regeringskoalitionen med några mandats marginal. Det var första gången på länge som en norsk regering överlevt ett val

2010

Kina stoppar norska officiella besök och skjuter upp ett handelsavtal med Norge efter att den norska Nobelkommitténs beslutat att ge fredspriset till den fängslade kinesiske dissidenten Liu Xiaobo

2011

Den 22 juli inträffar landets värsta katastrof sedan andra världskriget när Anders Behring Breivik i ett attentat riktat mot Arbeiderpartiet tar livet av 77 människor och skadar nästan etthundra

Högerextremisten och antiislamisten Breivik spränger en mycket kraftig bilbomb i regeringskvarteret i Oslo, där åtta människor mister livet, och skjuter sedan ihjäl 69 människor vid Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på Utøya utanför Oslo

I augusti tillsätter regeringen en kommission för att undersöka vad som hände i samband med terrordåden utförda av Anders Behring Breivik

I november avgår justitieminister Knut Storberget efter kritik om myndigheternas agerande i samband med terror dådet i juli

2012

I mars avgår Kristin Halvorsen som ledare för Sosialistisk Venstreparti (SV) efter 15 år. Till ny partiledare väljs Audun Lysbakken

I mars döms den terrormisstänkte islamistledaren mulla Krekar till fem års fängelse för mordhot, terrorhot och uppmaning till brott

I april inleds rättegången mot massmördaren Anders Behring Breivik

Den 13 augusti presenterades den oberoende 22 juli-kommissionens rapport om terrorattackerna i Oslo och på Utøya 201. I rapporten fick den norska polisen hård kritik för ett dåligt organiserat arbete och en rad brister i insatserna mot Breivik. Som resultat av 22 juli-kommissionens rapport avgick Norges högsta polischef, polisdirektör Öystein Maeland

Den 24 augusti dömdes Anders Behring Breivik till lagens strängaste straff, 21 års fängelse med möjlighet till förlängning fem år i taget så länge den dömde anses vara en samhällsfara, för sina dåd i juli 2011

I december döms islamistledaren mulla Krekar till två år och tio månaders fängelse bland annat för olaga hot

2013

Juni

Röstade stortinget för att införa allmän värnplikt också för kvinnor. Norge blev därmed det första Natolandet och den första europeiska nationen att införa allmän värnplikt för både män och kvinnor

Trädde den nya lagen som gjorde det olagligt att vara medlem av eller på något annat sätt stödja en terroristorganisation i kraft, till exempel Islamiska staten (IS)

September

I stortingsvalet behöll Arbeiderpartiet sin position som stortingets största parti men förlorade mandat, efter valet fick man 55 mandat. Valets segrare, som ökade med nästan 10 %, blev det konservativa partiet Høyre och fick 48 mandat. Tredje största parti blev Fremskrittspartiet, som förlorade mer än en fjärdedel av sitt väljarstöd, och fick 29 mandat. Senterpartiet, Kristelig Folkeparti och Venstre fick 10, 10 respektive 9 mandat, Socialistisk Venstreparti fick 7 mandat. Miljøpartiet De Grønne Oslo kom för första gången in i stortinget och fick 1 mandat

Avböjde Kristelig Folkeparti och Venstre att vara med i en regering i vilken Fremskrittspartiet ingår

Oktober

Bildade Høyre och Fremskrittspartiet en minoritetsregering. Høyres ledare Erna Solberg utsågs till statsminister och Fremskrittspartiets ledare Siv Jensen blev finansminister

2014 

Februari

Öppnade Norge en kolgruva på ögruppen Svalbard i Norra Ishavet

Mars

Utnämndes Jens Stoltenberg, ledare för Arbeiderpartiet och tidigare statsminister, till generalsekreterare för militäralliansen Nato

Enades regeringen med Kristelig Folkeparti och Venstre om en ny och i huvudsak striktare asylpolitik

Maj

Utnämndes generalmajoren Kristin Lund, som första kvinna, till att leda en fredsbevarande FN-styrka. Hon ska ta befälet över den internationella fredsstyrkan på Cypern

Avböjde regeringen möte med tibetanernas andlige ledare Dalai Lama när han besökte Norge för att uppmärksamma att han fick Nobels fredspris 25 år tidigare. Anledningen är att Norge vill försöka normalisera de frostiga relationerna med Kina som har funnits sedan 2010 då fredspriset tilldelades den kinesiske dissidenten Liu Xiaobo

Oktober

Meddelade regeringen att 120 norska militärer skulle skickas till Irak för att träna den irakiska armén i kampen mot Islamiska staten (IS)

Fick de norska forskarna May-Britt Moser och Edvard Moser Nobelpriset i medicin tillsammans med den brittiske professorn John O’Keefe för upptäckten av hjärnans ”GPS-system”, som förklarar hur vi vet var vi befinner oss och hur vi kan navigera från en plats till en annan

Tillträdde Jens Stoltenberg som militäralliansen Natos generalsekreterare. Han ersatte dansken Anders Fogh Rasmussen

2015 

Februari

Visade en rapport från regeringen att romer med norskt medborgarskap under 1930-talet vägrades återresa till Norge efter att ha lämnat landet vilket resulterade i att en del av dem dödades i nazisternas koncentrationsläger i Tyskland

Inleddes en rättegång i Oslo mot två män, misstänkta för att ha deltagit på den militanta sunnimuslimska organisationen Islamiska statens (IS) sida i kriget i Syrien

Presenterade Norge en klimatplan som var anpassad till EU:s klimatmål, att minska utsläppen av växthusgaser med minst 40 % till år 2030

April

Bad statsminister Solberg formellt om ursäkt för hur landets romer behandlades före och efter andra världskriget och lovade ersättning till de berörda

Maj

Dömdes tre män till fängelse för medlemskap i eller stöd till Islamiska staten (IS). Männen var de första att fällas i enlighet med den terroristlag som infördes år 2013

November

För att minska flyktingströmmen från Afghanistan till Norge publicerar den norska regeringen annonser i två dagstidningar i Afghanistan

Mördades en norrman och en kines av Islamiska staten (IS) Augusti

Beslutade regeringen att förberedelserna för exploatering av det stora gasfältet Johan Sverdrup i Nordsjön kunde inledas

Arrangerade Arbeiderpartiets ungdomsförbund ett sommarläger på Utøya, fyra år efter den tragiska massakern

2016 

Januari

Sände Norge tillbaka den första gruppen ryska flyktingar som tagit sig in i landet genom att korsa gränsen till Norge i landets norra del

April

29 april Omkom tretton personer när en helikopter kraschade på väg från en oljeplattform utanför Bergen

Efter att ha suttit i isoleringscell i nästan fem år stämde Anders Behring Breivik den norska staten i mars för inhuman behandling. I april slog tingsrätten i Oslo slår fast att Breivik har behandlats inhumant då han suttit i isoleringscell så lång tid efter hans terrordåd i Oslo och på Utöya år 2011. Personal i fängelset sade att några ändringar i fångens rutiner inte var planerade

Överklagade den norska staten Oslo tingsrätts dom att Breiviks mänskliga rättigheter kränkts i fängelset

Maj

Meddelade statsminister Solberg att Norge skickar 60 soldater till Jordanien för att där träna syriska soldater i kampen mot IS

Juni

Fastställde en norsk domstol att den religiöse ledaren Mullah Krekar kan utlämnas till Italien där han misstänks för samröre med militanta sunnimuslimer

Oktober

Godkände regeringen att 330 amerikanska marinsoldater i omgångar ska placeras i Norge för att få träning i arktiska förhållanden

December

Samtal om frihandel mellan Norge och Kina skall inledas vilket signalerade att de frostiga diplomatiska förbindelserna mellan länderna kommer att brytas. Kina reagerade kraftigt mot att den norska nobelkommittén delade ut fredspriset till den fängslade kinesiske dissidenten Liu Xiaobo år 2010

2017 

Januari

Placerades trehundra amerikanska marinsoldater ut längs den ryska gränsen för att stärka Natos försvar

Februari

Antog Evangelisk-lutherska kyrkan en ny gudstjänstordning som tillåter de präster som vill viga samkönade par

Mars

Ändrade en domstol i Oslo den dom i en lägre instans som slog fast att massmördaren Behring Breivik behandlats inhumant av norska staten då han hållits isolerad under lång tid. Appellationsdomstolen i Oslo anser inte att Breivik behandlats omänskligt eller har utsatts för tortyrliknande behandling. Breivik satt fortfarande i isoleringscell

April

Besökte statsminister Erna Solberg Kina vilket visade att de diplomatiska relationerna mellan länderna normaliserats. Under besöket ingicks flera handels- och samarbetsavtal

September

11 september I stortingsvalet vann de fyra borgerliga partierna Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre och Kristelig Folkeparti tillsammans 88 av 169 mandat mot 81 mandat för oppositionen. Arbeiderpartiet blev dock största enskilda parti med 27,4 % av rösterna. Näst störst blev Høyre med 25 %. Fremskrittspartiet blev tredje största parti med drygt 15 % av rösterna. Procent
Valet innebar att statsminister Solberg fick nytt förtroende

Dömdes Eirik Jensen, polischef med ansvar för att bekämpa organiserad brottslighet i Oslo, till 21 års fängelse, för att mellan 2004 och 2013 ha tagit emot mutor och ha hjälpt en ökänd narkotikahandlare att smuggla in sammantaget 14 ton cannabis i Norge. Knarksmugglaren dömdes till 15 års fängelse, som fick ett lägre straff för att han angav Jensen och erkände sitt eget brott. Jensen nekade till brott

November

Norska staten stämdes av Greenpeace och Natur og Ungdom för att landet 2016 gav licenser till 13 bolag att leta efter olja i Barents hav i Arktis. Miljöorganisationerna anser att licenserna strider mot det internationella klimatavtalet COP 21 samt mot ett grundlagstillägg från 2014 som säger att alla norska medborgare har rätt till en hälsosam miljö

December

Grep den ryska underrättelsetjänsten FSB en norrman som misstänktes för att ha spionerat åt amerikanska CIA och den norska underrättelsetjänsten. FSB grep norrmannen när han tog emot hemligstämplade dokument om den ryska flottan från en ryss. Norrmannen var anställd vid en myndighet som övervakar lagar och trafik vid den rysk-norska gränsen

Enades fiskenationerna kring Arktis, Kanada, EU, Kina, Danmark (Grönland och Färöarna), Island, Japan, Norge, Sydkorea, Ryssland och USA, om att tills vidare stoppa allt kommersiellt fiske i de arktiska vattnen. I takt med den globala uppvärmningen minskade fiskbestånden och fiskstimmen hade börjat ta nya vägar. Nationerna ska under stoppet bedriva gemensam forskning för att ta reda på mer om ekosystemen i området för att på sikt kanske kunna återuppta fisket

2018 

Mars

Utvisade Norge en rysk diplomat till följd av en nervgiftsattack mot en rysk före detta spion och hans dotter i Storbritannien i början av månaden. Detta var en samordnad aktion med ett 20-tal länder

Avgick justitie- och invandringsminister Sylvi Listhaug från Fremskrittspartiet efter ett inlägg på Facebook i vilket hon påstod att det oppositionella Arbeiderpartiet bryr sig mer om terroristers rättigheter än nationens säkerhet

Höjde Norge sin årliga valfångstkvot med 28 %, till 1 278 valar. Norge anser sig liksom Island inte bundet av det stopp för valjakt som Internationella valkommissionen införde 1986. De bägge länderna är de enda i världen som tillåter valjakt

November

Meddelade utrikesminister Ine Eriksen Søreide att regeringen har beslutat att inga fler licenser ska utfärdas för export av försvarsmateriel till Saudiarabien. Beslutet kommer efter saudiska myndigheters mord på journalisten Jamal Khashoggi i Istanbul

December

Mördades två unga kvinnor, en från Norge och en från Danmark, i Atlasbergen i Marocko under en vandring de gjorde tillsammans

2019

Januari

Efter långa förhandlingar tillträdde den nya koalitionsregeringen som bestod av Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre och Kristelig Folkeparti

Augusti

Greps en 21-årig man av polis efter att ha skadat en människa i samband med en attack mot en moské i Bärum, strax väster om Oslo. Innan attacken mot moskén hade han dödat sin syster

Oktober

Stoppade Norge all export av krigsmaterial till Turkiet efter offensiven mot kurdiska styrkor i norra Syrien

Öppnades oljefältet Johan Sverdrup för produktion, Norges tredje största som ligger cirka 16 landmil väster om Stavanger. Projektet är mycket stort och omfattar investeringar på långt över 100 miljarder kronor

November

Släpptes den 64-årige norrmannen som fängslades i Moskva i december 2017 för spioneri. Han dömdes mot sitt nekande i april 2019 till 14 års fängelse

2020

Januari

20:e Lämnade Fremskrittspartiet regeringen men lovade att stödja Solbergs regering i Stortinget

Mars

13:e Stängdes alla skolor, även universiteten, på grund av coronapandemin. Större idrotts- och kulturevenemang ställdes också in och invånarna uppmanades att vidta flera försiktighetsåtgärder. Resenärer som kom tillbaka från resor utanför Norden skulle stanna i karantän i två veckor. Drygt 600 personer hade insjuknat i covid-19 och en person hade avlidit

Juni

15:e Meddelade regeringen att man skulle öppna gränsen för besökare från Danmark, Finland och Island. Dessa behövde därför inte längre sitta i karantän. Gränsen mot Sverige förblev stängd på grund av den höga smittspridningen av covi19 där

Augusti

19:e Infördes striktare karantänsregler för resenärer från olika EU-länder, bland dem Frankrike, Spanien, Polen, Schweiz, Storbritannien, Österrike, Grekland och Irland, på grund av smittspridningen av covid19 i dessa länder. Restriktioner gällde även för större delen av Sverige och för Danmarks huvudstad Köpenhamn

Oktober

26:e Infördes ytterligare restriktioner för att dämpa spridningen av coronaviruset, även om Norge jämfört med de flesta länder hade en mycket låg smittspridning av covid19. De nya restriktionerna innebar att antalet deltagare vid privata evenemang utanför hemmet sänktes från 200 till 50 och vid tillställningar i hemmet fick man nu ta emot högst fem gäster från ett annat hushåll än det egna. I Oslo skulle barerna stängas tidigare och tvång att bära munskydd utökades till alla offentliga utrymmen, i kollektivtrafiken gällde det sedan tidigare, där det inte går att hålla avstånd

December

8:e Anklagade den norska säkerhetspolisen PTS en grupp hackare i Ryssland för en cyberattack mot Stortinget i augusti då de tog sig in i ledamöters och anställdas e-post. Enligt PTS kom inkräktarna över känslig information. Den ryska ambassaden i Norge avfärdade uppgifterna

14:e Godkände Stortinget ett stort projekt som skall fånga in koldioxid och lagra detta under havsbotten i Nordsjön. Beräknad kostnad för projektets första fas var 650 miljarder, som till 80 % skulle finansieras av norska staten

2021

Januari

25 januari

Infördes skärpta restriktioner i flera kommuner i landsdelen Östlandet efter ett utbrott av den brittiska mutationen av coronaviruset på ett äldreboende utanför Oslo. Bland annat tvingades alla butiker, utom mataffärer, apotek och bensinstationer hålla stängt. Även skolor och förskolor stängdes

Februari

16 februari

Meddelade regeringen att den kommer att lätta på de extra restriktioner som infördes i januari i huvudstadsområdet för att stoppa spridningen av den brittiska varianten av coronaviruset. Lokala myndigheter fick dock själva bestämma om affärer skulle öppnas och om det åter skulle vara tillåtet för restauranger att servera alkohol utan mat

April

9 april

Dömdes statsminister Erna Solberg till böter på 20 000 NOK för att hon brutit mot coronarestriktionerna i samband med sin födelsedag i februari

Maj

4 maj

Dömdes en kvinna som reste till Syrien år 2013 till tre och ett halvt års fängelse för att ha varit medlem i extremiströrelsen Islamiska staten (IS). Kvinnan togs hem till Norge 2020 tillsammans med sina barn av humanitära skäl, då ett av barnen var allvarligt sjukt

Juli

19 juli

Kallades en kinesisk diplomat till utrikesdepartementet för att ta emot en protest från den norska regeringen. Protesten gällde en cyberattack mot stortingets Microsofts epostprogram som utförts av kinesiska hackare med stöd från Peking

Augusti

16 augusti

Beslutades att ytterligare restriktioner gällande coronapandemin skulle tas bort från och med september, som att universiteten åter fick bedriva undervisning på plats

September 

13 september

I valet till Stortinget fick Arbeiderpartiet tillsammans med Senterpartiet och Socialistisk Venstre 89 mandat och kunde därmed kontrollera en majoritet av platserna i stortinget

Oktober

14 oktober

Bildade Arbeiderpartiet och Senterpartiet en minoritetsregering med Arbeiderpartiets ledare Jonas Gahr Støre som statsminister

2022 

Februari 

1 februari

Meddelade regeringen att man lättar på större delen av pandemirestriktionerna

2 februari

Avslog tingsrätten i Telemark Anders Behring Breiviks begäran om att bli villkorligt frigiven. Han hade nu suttit i fängelse i drygt tio år och hade därmed rätt att få sitt straff omprövat. Breivik dömdes till minst 21 års fängelse för terrordåden i Oslo och på Utøya den 22 juli 2011, som krävde 77 människors liv

24 februari

Anslöt Norge sig till EU:s sanktioner mot Ryssland på grund av deras invasion av Ukraina

Juni 

25 juni

Dödades två personer och ett tjugotal skadades när en man sköt vid uteställen i Oslo med ett automatvapen. Prideparaden, som skulle äga rum två dagar senare, ställdes in av säkerhetsskäl och myndigheterna höjde terrornivån i landet till den högsta

November 

1 november

Sedan flera veckor tillbaka har drönarobservationer över flygplatser, oljeplattformar, militäranläggningar mm rapporterats. Sju ryska medborgare greps för att ha varit inblandade i fyra olika fall

2023 

Februari

14 februari

Meddelade regeringen att åtta stridsvagnar av märket Leopard 2 kommer att doneras till Ukraina och att 250 miljoner norska kronor ges till ammunition och reservdelar

April 

13 april

Utvisades femton ryska diplomater från Norge för att de i hemlighet ägnat sig åt rysk underrättelseverksamhet vid den ryska ambassaden i Oslo. Omkring två veckor senare utvisade Ryssland tio norska diplomater från den norska ambassaden i Moskva

Augusti 

24 augusti

Meddelade statsminister Jonas Gahr Störe vid ett besök i Kiev att man kommer att skicka mellan fem och tio stridsflyg av typen F-16 till Ukraina

Oktober 

11 oktober

Efter samernas protester i mars genomfördes nya i Oslo med krav på att två vindkraftverksparker i Fosen i Tröndelag skulle rivas. Högsta domstolen i Norge slog 2021 fast att de 151 vindturbinerna i vindkraftverksparkerna, som hör till Europas största på land, stred mot de samiska renägarnas rättigheter och att de hade byggts utan giltiga tillstånd

16 oktober

Vid ombildningen av regeringen byttes utrikesminister Anniken Huiteldt ut på grund av makens aktieaffärer. Hon ersattes av Espen Barth Eide som varit klimatminister

Norge flora och fauna

Norges olika klimatzoner och jordmåner har präglat floran varför växtlivet är anpassat till de olika förutsättningar som gäller på respektive växtplats. Här finner man cirka 2 000 olika arter

Cirka 25 % av Norges yta är täckt av skog, cirka 70 % av den norska skogen består av barrträd. Ädellövträd finns bara längst i söder. Björk växer över hela landet. Finnmark, längst i norr, är helt trädlöst

Även djurlivet är helt anpassat till olika förutsättningar och är relativt artfattigt, men man hittar större däggdjur som älg, varg, björn, järv, hjort och rådjur. Bland gnagarna hittar man hare, ekorre, lämmel, möss och råttor. Bävern har kommit tillbaka och verkar etablera sig bra

Samerna håller renar som tamdjur, men man kan även hitta vildren i olika delar av Norge

Längs kusterna finns ett rikt fågelliv. På sina ställen hittar man fina fågelberg med bland annat lunnefågel och den tretåiga måsen. De största fågelbergen finns på ön Runde utanför Ålesund, Vaerö och Röst vid Lofoten. Även på Varangerhalvön finns flera fågelberg

I havet lever olika sorters valar och sälar. Vattnen är på sina håll mycket fiskrika men den moderna fiskindustrin hotar dock tillgången. I sjöarna lever insjöfisk som gädda och abborre

Vissa av de norska älvarna hör till världens finaste laxfiskevatten

Norge geografi 

Norge är ett långsträckt land, 1 750 kilometer från norr till söder. Kustlängden, öar och fjordar undantagna, uppgår till mer än 25 000 kilometer. På det bredaste stället i Sydnorge, är landet 430 kilometer brett. På det smalaste stället i Nordnorge, är landet inte mer än 6.5 kilometer brett. Landets totala yta uppgår till 324 000 kvadratkilometer. Stora delar av Norge är helt obebodda

Landskapet domineras av Skandinaviska fjällkedjan och av stora högplatåer. De högsta bergen finns i Jotunheimen med fler än hundra toppar på över 2 000 meter, inklusive Norges högsta bergstopp Galdhöppigen (2 469 möh). Den omkring 250 mil långa kusten är sönderskuren av ett stort antal djupa fjordar som omges av berg och fjäll

Omkring 27 % av landytan är skogbevuxen och knappt 3 % är uppodlad

Norges, och Europas, nordligaste punkt är Knivskjellodden på Magerøya

Norge indelas i Østlandet, Sørlandet, Vestlandet, Trøndelag och Nordnorge. Låglandsområden finns i Trøndelag kring Trondheimsfjorden och i Sørlandet. Vestlandet täcks till stor del av glaciärer. Østlandet präglas av långa dalgångar, som löper i sydlig och sydöstlig riktning. Den troligen mest kända är Gudbrandsdalen

Till Norge hör även ögruppen Svalbard och ön Jan Mayen i norra Atlanten, Bouvetön i södra Atlanten, Peter I:s ö i södra Stilla havet samt Drottning Mauds lan d, som är en sektor i Antarktis

Norge huvudstad: Oslo 580 000 invånare

Andra större städer i Norge:
Bergen 214 000 invånare, Trondheim 147 000 invånare, Stavanger 122 100 invånare

För mer information     norge-fakta

Norge geologi

Den geologiska skapelseprocessen av Norge, som tog cirka 3 miljarder år, är en lång och dramatisk period som tydligt kan följas när man rör sig i den norska naturen. Kanske ser man hur urkrafterna bäst verkat vid en norsk fjord. Fjordarna är eroderade dalar där isen eller vattnet fört bort det eroderade materialet. De norska fjordarna är långa och dramatiska och kan vara upp till 1 300 – 1 400 meter djupa

För mer information     norge-fakta 

Norge klimat

Den varma Golfströmmen i Atlanten, som följer en stor del av Norges kust norrut, ger Norge ett milt klimat på breddgrader där det i vanliga fall råder arktiska förhållanden. Den håller också i stort sett landets kust isfri hela året vilket leder till ett milt och fuktigt kustklimat. Vid Lofoten är medeltemperaturen i januari 24 grader högre än vad som är normalt för den breddgraden. Kallast är det i Østlandet och i Finnmarksvidda, där det inte är ovanligt att temperaturen underskrider 40 minusgrader

Trädgränsen i Norge ligger vid 70 grader Nord. Man kan dock hitta låg björkskog ända upp till 71 grader Nord

Medeltemperatur (Celsius)

Oslo              Januari / Juli – 3-0 / + 18.0
Kirkenes      Januari / Juli + – 6.6 / +11.2

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Olso            Januari / Juli 50 / 70
Kirkenes    Januari / Juli 32 / 60

Norge befolkning

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder och befolkningen är till stor del koncentrerad till områdena kring Oslofjorden i sydöst och vid kusterna på Sør- och Vestlandet

Traditionellt har befolkningen varit enhetlig med små minoriteter av samer och finnar. Fram till 1970-talet var utflyttningen större än invandringen. Då kom främst svenskar, danskar, britter och amerikaner. På 1990-talet ökade invandringen från en rad andra områden. År 2016 definierades 13,4 % av befolkningen som invandrare. De största grupperna var då polacker, litauer, svenskar, somalier och tyskar

I nordligaste Norge finns även en liten finskättad befolkningsgrupp kallad kvener

Sedan 1989 finns det ett sameting med valda ledamöter. Sametinget har en rådgivande funktion, främst i fråga om kultur, näringsliv och språk

För mer information     norge-fakta

Norge språk

Norska, svenska, danska, isländska och färöiska bildar den nordiska grenen av den germanska språkgruppen. Under vikingatiden framträdde norskan som särskilt språk. Efter att Norge tillfallit Danmark under medeltiden blev danska officiellt språk i Norge. Störst inflytande fick danskan i städerna. På 1800-talet anpassades danskan till det norska skriftspråket

Under mitten av 1800-talet skapades landsmålet, baserat på gamla bygdemål som inte hade påverkats av danskan och nationalister krävde att detta ”äkta” norska språk skulle ersätta det dansk-norska riksmålet. Landsmålet, numera kallat nynorsk, blev officiellt skriftspråk vid sidan av riksmålet, vanligtvis kallat bokmål, i slutet av 1800-talet. Norge har därför två officiella språk och stavningsreformer har närmat de båda ”målen” till varandra

Norge sociala förhållanden

FN:s utvecklingsorgan UNDP har under flera år rankat Norge som bästa land att leva i och landet hör till de länder som har högst materiell levnadsstandard i världen. Det norska sociala välfärdssystemet är omfattande när det gäller sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd. Den förväntade livslängden är bland den högsta i världen

Basen för välfärdssystemet lades i politisk enighet efter andra världskrigets slut och en sammanfattande sociallagstiftning, folketrygden, tillkom även den i politiskt samförstånd 1966
Ersättningen vid sjukdom är generös med en sjukpenning på 100 % av lönen under ett års tid utan karensdagar

År 2009 antogs en pensionsreform med brett politiskt. I Norge är pensionsåldern 67 år, men norska medborgare kan välja att ta pension mellan 62 och 75 års ålder, och även hur stor pension man vill ta ut. Obligatorisk tjänstepension infördes år 2006

För de föräldrar som väljer att ta hand om sina barn upp till två år hemma finns ett vårdnadsbidrag, kontantstøtte. Även barnbidrag betala ut

År 2009 blev det möjligt för samkönade par att ingå äktenskap, men ett undantag i lagen säger att prästerna i Den norske kirke måste rätta sig efter kyrkans liturgi och inte viga homosexuella

Norge religion 

Stortingen avskaffade i maj 2012 statskyrkan helt när det beslutade att landet inte längre skulle ha en offentlig religion

Drygt 70 % av befolkningen är medlemmar av den norska evangelisk-lutherska kyrkan, Den norske kirke, som fram till 2012 var statskyrka. Med ökad invandring har antalet muslimer blivit fler och numera är islam landets näst största trossamfundet följt av den katolska kyrkan och en rad protestantiska frikyrkor

För mer information     norge-fakta

Norge utbildning

I Norge råder skolplikt för alla barn från 6 till 16 års ålder. Grundskolan är indelad i två stadier, barnskolan från första till sjunde klass och ungdomsskolan från klass åtta till tio. Kommunen ansvarar för den offentliga skolan, som större delen av eleverna går i. Friskolor finns men är relativt ovanliga. I stort sett alla elever fullföljer den avgiftsfria grundskolan

Drygt 90 % av alla barn mellan ett och fem år går i förskola, barnehager

Samtliga elever som gått ut grundskolan har rätt till tre års gymnasie- eller yrkesutbildning i så kallad videregående skole. Nästan alla elever studerar vidare på denna nivå

Universitet finns i Oslo, Bergen, Tromsø, Trondheim, Stavanger, Ås, Kristiansand och Bodø. Det finns även många special- och fackhögskolor, bland annat en fiskerihögskola

Norska nobelpristagare:

Bjørnstjerne Bjørnson, Knut Hamsun, Edvard Moser, May-Britt Moser, Fridtjof Nansen, Lars Onsager, Sigrid Undset

Norge turism

Norge är ett av mina absoluta favoritländer och jag har besökt landet ett tiotal gånger för att njuta av den vackra och dramatiska naturen. Jag besöker gärna Norge för att vandra, fiska eller att åka skidor. Norge kan man besöka oavsett årstid

Favoritområden för min del är bergen, fjordarna och de nordligaste delarna med Lofoten och Varangerhalvön i topp

Jag har också besökt Norge för att besöka sevärdheter klassade som världsarv av UNESCO, som Bryggen i Bergen, gruvstaden Röros, Urnes stavkyrka, hällristningarna i Alta, Geirangerfjord och Nærøyfjord

Under flera år hade jag Norge som arbetsfält vilket också gav mig möjlighet att se mera av detta vackra land

För mer information     norge-fakta

Norge är sedan länge ett av mina favoritländer. Här finns vacker natur, en intressant historia och vänliga människor. Besök Norge för naturupplevelser utöver det vanliga! Du blir inte besviken

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240101

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida 
www.stalvik / rainer stalvik