Norge

Norge, historia,
geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Gamla Stavanger. Stavanger
    Gamla Stavanger. Stavanger

senja, tana, narvik, vesterålen, andenes, tromsö, varanger, hamningberg, vardö, vadsö, berlevåg, nordkap, bodö, kjeåsen, geilo, hardangervidda, eidfjord, flåm, flåmsbanan, helgelandskusten, nordkap, lofthus, lillehammer, harstad, å, henningsvaer, sakrisöy, odda, hjölmodalen och uvdal är några platser jag besökt i norge, rainer stalvik

Norge, historia,
geografi, befolkning, språk, religion mm

Norge är ett av världens vackraste länder, kanske det vackraste. Ett land som jag gärna återkommer till.

Resor i Norge bjuder på varierande upplevelser. Här finns snöklädda berg, djupa fjordar, klippöar i havet, brusande älvar, vattenfall, sjöar inramade av skogsklädda berg, jöklar och stora vidder. Fågellivet är på sina håll rikt och intressant.

Nära en tredjedel av landets yta ligger norr om Polcirkeln.

Norge kan indelas i fem huvudregioner; Västlandet, Östlandet, Sörlandet, Nord Norge och Tröndelag.

För naturälskare och friluftsmänniskor har Norge i stort sett allt man kan önska sig. Det enda negativa skulle det myckna regnandet kunna vara.

Namnet Norge tros betyda “Norra Vägen” (Nordvegr) och engelskans Norway har sitt ursprung i denna benämning. Namnet uppstod under vikingatiden.

Läs om några av mina resor i Norge:

Norge, övergripande
Ålesund, Trollstigen mm
Hardangervidda, Sonefjorden, Rondane
Jotunheimen med Besseggen
Lofoten
Setesdalen, Lysefjorden och Preikestolen
Svalbard

Norge historia i korthet

före Kristus

9 600 – 8000

Spår efter de första människorna som levt i Finnmark och i Nordmöre. Under den yngre stenåldern invandrade en ny folkgrupp, det sk stenyxefolket. Hällristningar visar att de var renskötare

4 000 Etablerades jordbruket, framför allt kring Oslofjorden.

1 500 – 500

Från bronsåldern finns hällristningar bevarade som tolkas så att människorna som levde under denna period var soldyrkare. Avlidna bränns och deras aska läggs i urnor

400 – 600

Under folkvandringstiden kommer nya folkgrupper till Norge. Ruiner av fornborgar har tolkats som att det rådde krig och oroligheter under denna tid

0 – 400

Arkeologiska fynd visar att det har skett handel, direkt eller indirekt, mellan Norge och det romerska riket

efter Kristus

700-talet När landet nämns för första gången i skrift består det 29 små kungadömen

800-talet Förenas de små kungadömena i större områden

800 – 1050

  Är vikingarnas stora århundraden som resulterade i att de koloniserade stora områden i Europa, ofta med våld. Deras etableringar innebar att de förde med sig sin kultur ut i världen och knöt band med Skandinavien. De började med att bosätta sig på Färöarna och på Island

900-talet

I början av århundradet blev Harald Hårfagre ledare över hela Vestfold. Han lade även under sig Shetlandsöarna och Orkneyöarna.

980 (omkring)

Döms Erik Röde som fredlös. Han lämnar Norge och grundar en bosättning på Grönland

1 000-talet

Norska vikingar erövrar delar av England och Irland och tar med sig kristendomen hem. Landet kristnas under kung Olav Haraldsson som lyckats erövra kontrollen över hela södra Norge

1030

Kung Olav Haraldsson dör i slaget vid Stickelstad och blev landets skyddshelgon under namnet Olav den Helige

1200-talet

Var Norges imperium som störst. Norrmännen styrde då över ett rike som sträckte sig från Isle of Man till Kolahalvön. Stora stridigheter mellan de olika kungasönerna resulterar i oroligheter

1261 Erkände Grönland den norske kungen som regent

1262 Erkände Island den norske kungen som regent

1266

Kung Magnus VI avstod Hebriderna mot att den skotske kungen erkände norsk överhöghet över Shetlands- och Orkneyöarna

1300-talet

Digerdöden härjade i landet. Av landets 350 000 invånare avlider ungefär hälften, och endast 60 av de 300 adliga familjerna överlevde. Jordbrukskrisen som följde försvagade centralmakten

1319

Avled Kung Håkon V. Hans son Magnus Eriksson blev kung över både Norge och Sverige

1355 Håkan Magnusson, son till Magnus Eriksson blev kung

1380 Olaf Håkansson blev kung av Norge

1387

Avled Kung Olaf Håkansson vid ungefär 17 års ålder. Hans hustru Margareta blir regent över Norge och Danmark

1388

Margareta blev regent även över Sverige den 22 mars och genom detta hade Norge, Sverige och Danmark förenats till en personalunion som fullbordades genom Kalmarunionen år 1397

1468

Kung Kristian I pantsatte Shetlands- och Orkneyöarna till den kungen av Skottland. Panten har än idag inte återlösts

1508 Avskaffades Hansans handelsmonopol

1536

Efter att Kalmarunionen upplösts förklarade Kung Kristian III att Norge och Danmark var förenat i en union och att det norska riksrådet var avskaffat

1624 Drabbades Oslo av en stor brand och staden döptes om till Kristiania

1645 Vid freden i Brömsebro förlorade Norge Härjedalen och Jämtland till Sverige

1658 Vid freden i Roskilde förlorade Norge Bohuslän och Trondheims län till Sverige

1660

Norge återfick Trondheims län. Kung Fredrik III valdes till enväldig kung över Norge och Danmark den 18 oktober

1665

Norge ekonomi utvecklades positiv och befolkningen uppgick till 450 000 detta år. Sjöfart, handel och jordbruk utvecklades starkt under slutet av århundradet

1716

Den svenske kungen Karl XII försökte inta Norge

Norrmannen Peder Tordensjöld lyckas erövra 21 svenska transportfartyg på väg till de svenska trupperna i Östfold

1718

Den 30 november dödades den svenske kungen Karl XII vid Fredrikshald

Peder Tordenskjöld lyckades erövra Marstrand och förstöra de svenska fartygen vid Älvsborg

1807

Norges handelsflotta uppgick till 1 514 fartyg.
Kronprins Fredrik allierade sig med Frankrike efter att först ha försökt vara neutral under Napoleonkrigen. Britternas kontinentalblockad fick förödande konsekvenser för Norge och Danmark

1814

Danmark tvingas avstå Norge till Sverige vid freden i Kiel
En konstituerande församling hölls på Eidsvoll den 10 april. Den författning som skrevs under detta möte antogs den 17 maj och samma dag valdes den danske kronprinsen Kristian Fredrik till Norges kung

Den svenske kronprinsen Karl Johan och hans armé befann sig i krig på kontinenten och kunde inte omedelbart ingripa mot den norska händelseutvecklingen

Kung Kristian Fredrik sökte stöd hos britterna för norsk självständighet samtidigt som han lät mobilisera den norska armén

Den 28 juli anföll den svenska armén Norge och efter några veckors krig slöts ett fredsavtal i Moss den 14 augusti i vilket Norge ingick en personalunion med Sverige. Norge behöll sin nya grundlag

Det norska stortinget valde den svenske kungen Karl XIII även till norsk kung.

1818 Blev Karl XIV unionskung

1825 1825 Utvandrade den förste norrmannen till Amerika

1844 Avlider kung Karl XIV

1854 Norges första järnvägslinje, Oslo – Eidsvoll, öppnas

1866 – 1925 Utvandrade cirka 750 000 norrmän till USA

1871 Presenterades förslaget till en ny Riksakt, som skulle stärka unionen

1884

Det politiska partiet Venstre grundades av stortingsmedlemmen Johan Sverdrup den 28 januari och är därmed Norges äldsta politiska parti
Venstres ledare Johan Sverdrup ombads bilda regering
Det politiska partiet Höyre grundades den 25 augusti

1898 Allmän rösträtt för män infördes

1905

I mars bildades en koalitionsregering bestående av Venstre, Höyre och Samlingspartiet. Stortinget röstade igenom en ny lag om konsulatsväsende som kung Oscar II vägrade skriva under den 27 maj. Regeringen svarade med att lämna in sin avskedsansökan som kungen vägrade att acceptera

Den 7 juni förklarade Stortinget att då kungen enligt grundlagen endast kunde styra Norge genom sin regering var unionen upplöst. Eftersom Oscar II därmed inte längre var norsk kung följde då att unionen var upplöst. Stortinget gav i uppdrag åt regeringen att överta styret av landet

Vid folkomröstningen i augusti röstade en stor majoritet för en unionsupplösning.

Den 18 november blev den danske prinsen Carl Norges nye kung. Han kallade sig för kung Håkon VII

1913 Infördes kvinnlig rösträtt

1914 – 1918

Under första världskriget är Norge neutralt
Vid denna tidpunkt var Norges handelsflotta världens tredje största

1920

Norge gick med i Nationernas Förbund (NF), föregångare till Förenta Nationerna (FN)
Norge får överhöghet över Svalbard

1939

Även under utbrottet av andra världskriget förklarade sig Norge neutralt. Trots detta lade brittiska flottan ut minor i Oslofjorden den 8 april

1940 Den 9 april invaderade tyskarna Norge genom att anfalla Oslo, Trondheim, Kristiansand och Bergen. Norrmännen lyckades sänka den tyska kryssaren Bluecher i Oslofjorden.
Den 7 juni lämnade kungen och regeringen Norge efter ett sista sammanträde i Tromsö och bildade en exilregering i London
Ett administrativt råd styrde landet till september då den tyske rikskommissarien Terboven förklarade kungen avsatt och upplöste det norska administrationsrådet

1942 Utnämndes Vidkun Quisling till ministerpresident av tyskarna

1943 En fabrik som tillverkade tungt vatten i Rjukan sprängdes av norska motståndsmän

1945

Tyskarna kapitulerade den 7 maj. Den norske kungen och regeringen återvände till Norge i juni då fanns 372 000 tyska soldater i landet.

I valet på hösten fick Arbeiderpartiet för första gången egen majoritet i stortinget och bildade regering
Norge blev medlem i Förenta Nationerna (FN). Norrmannen Tryggve Lie valdes till FN:s förste generalsekreterare

1949 Norge blev medlem försvarsalliansen NATO

1952 Norge blev medlem av Nordiska Rådet

1959 Norge var med och grundade frihandelsorganisationen EFTA

1963 De borgerliga partierna bildade regering men fälldes redan i september genom ett misstroendevotum

1965 Bildade de icke socialistiska partierna regering igen

1967 Norge ansökte om medlemskap i EEG (senare EU)

1971

Senterpartisten Per Bortens koalitionsregering, som tillträtt 1965, splittrades i frågan om norskt medlemskap i EU och tvingades avgå. Arbeiderpartiet tog över under statsminister Tryggve Bratteli

1972 Vid folkomröstningen om medlemskap i EEG (senare EU) vann nej-sidan

1973 Arbeiderpartiet vann Stortingsvalen och tog tillbaka regeringsmakten

1981 Gro Harlem Bruntland blev Norges, och Nordens första kvinnliga statminister

1983

Kåre Willoch blev statsminister och bildade en majoritetskoalition med Høyre, Kristelig Folkeparti och Senterpartiet

1986

Regeringens ekonomiska åtstramningspaket förkastades av Stortinget vilket tvingade den att avgå. Kåre Willochs koalition ersattes av en minoritetsregering under ledning av Arbeiderpartiets Gro Harlem Brundtland

1989 Efter stortingsvalet bildades åter en borgerlig koalition

1990

Den borgerliga regeringen avgick på grund av splittring om Norges linje i förhandlingarna med EG och om EES-avtalet. Gro Harlem Brundtland blev åter statsminister i en socialdemokratisk minoritetsregering

1992

Stortinget godkände anslutning till EES-avtalet och att landet skulle ansöka om medlemskap i EG/EU

1994 Nej-sidan vann åter vid folkomröstningen om ett eventuellt medlemskap i EG/EU

1996

Gro Harlem Bruntland avgick som statsminister av personliga skäl. Ny statsminister blev Thorbjörn Jagland

1997 Kjell Magne Bondevik blev statsminister

2000

Kjell Magne Bondevik avgick som statsminister. Jens Stoltenberg blev ny statsminister och partiledaren Thorbjörn Jagland blev utrikesminister

2001

I stortingsvalet på hösten uppnådde Arbeiderpartiet sitt sämsta resultat på nära åtta decennier. Valets stora vinnare blev Høyre och Sosialistisk Venstreparti, vilket gjorde det besvärligt att bilda regering. När Høyres ledare Jan Petersen misslyckades, tog Kjel Magne Bondevik över och förhandlade fram en minoritetsregering

2002

Trädde Thorbjörn Jagland tillbaka från statsministerposten till förmån för Jens Stoltenberg

2005

För första gången bildade Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti och Senterpartiet regering tillsammans. Statsminister blev Arbeiderpartiets ledare Jens Stoltenberg.

2006

Norge fick utrikespolitiska problem när en norsk religiös tidning publicerade de så kallade Muhammedkarikatyrerna

2008

Senterpartiets ledare Åslaug Haga tvingades lämna regeringen och partiledarposten efter oklara skatteaffärer

Utrikesministern Jonas Gahr Støre klarade sig oskadd från ett självmordsattentat i Kabul

2009

Fremskrittspartiet fick nya opinionsframgångar efter en debatt om justitieministerns förslag att kvinnliga poliser skulle tillåtas bära huvudduk. Förslaget fick hård kritik från flera håll och drogs senare tillbaka

I juni avslöjades en avlyssningsskandal som berörde hela den norska statsmakten. Försvarets underrättelsetjänst misstänktes för olaglig övervakning av regeringskansliets datatrafik

Valet till till Stortinget i september vanns av den rödgröna regeringskoalitionen med några mandats marginal. Det var första gången på länge som en norsk regering överlevt ett val

2010

Kina stoppar norska officiella besök och skjuter upp ett handelsavtal med Norge efter att den norska Nobelkommitténs beslutat att ge fredspriset till den fängslade kinesiske dissidenten Liu Xiaobo

2011

Den 22 juli inträffar landets värsta katastrof sedan andra världskriget när Anders Behring Breivik i ett attentat riktat mot Arbeiderpartiet tar livet av 77 människor och skadar nästan etthundra

Högerextremisten och antiislamisten Breivik spränger en mycket kraftig bilbomb i regeringskvarteret i Oslo, där åtta människor mister livet, och skjuter sedan ihjäl 69 människor vid Arbeiderpartiets ungdomsförbunds sommarläger på Utøya utanför Oslo

I augusti tillsätter regeringen en kommission för att undersöka vad som hände i samband med terrordåden utförda av Anders Behring Breivik

I november avgår justitieminister Knut Storberget efter kritik om myndigheternas agerande i samband med terror dådet i juli

2012

I mars avgår Kristin Halvorsen som ledare för Sosialistisk Venstreparti (SV) efter 15 år. Till ny partiledare väljs Audun Lysbakken

I mars döms den terrormisstänkte islamistledaren mulla Krekar till fem års fängelse för mordhot, terrorhot och uppmaning till brott

I april inleds rättegången mot massmördaren Anders Behring Breivik

Den 13 augusti presenterades den oberoende 22 juli-kommissionens rapport om terrorattackerna i Oslo och på Utøya 201. I rapporten fick den norska polisen hård kritik för ett dåligt organiserat arbete och en rad brister i insatserna mot Breivik. Som resultat av 22 juli-kommissionens rapport avgick Norges högsta polischef, polisdirektör Öystein Maeland

Den 24 augusti dömdes Anders Behring Breivik till lagens strängaste straff, 21 års fängelse med möjlighet till förlängning fem år i taget så länge den dömde anses vara en samhällsfara, för sina dåd i juli 2011

I december döms islamistledaren mulla Krekar till två år och tio månaders fängelse bland annat för olaga hot

2013

I maj lägger regeringen fram ett förslag till åtgärder mot tiggeri. Anmälningsplikt men inte förbud föreslås, liksom anslag till “humanitära akutåtgärder”. Det ska också bli lättare att utvisa EU-medborgare som begått brott. Polisen liksom oppositionella Fremskrittspartiet har krävt förbud mot tiggeri

I augusti, en månad före stortingsvalet, går de rödgröna regeringspartierna fram i en opinionsmätning, medan de borgerliga backar. Den borgerliga oppositionen har dock fortfarande majoritet i väljarkåren

Vid Stortingsvalet i september ökar Høyre med nästan 10 % och får nästan 27 % av rösterna och väntas bilda ny regering. Arbeiderpartiet behåller positionen som största parti men gör ändå ett historiskt dåligt val och går tillbaka till knappt 31 % och förlorar därmed regeringsmakten. Fremskrittspartiet mister mer än en fjärdedel av sitt väljarstöd men blir tredje största parti med drygt 16 % och räknar med att ingå i den nya regeringen

Norge geografi

Norge är ett långsträckt land, 1 750 kilometer från norr till söder. Kustlängden, öar och fjordar undantagna, uppgår till mer än 21 100 kilometer. På det bredaste stället i Sydnorge, är landet 430 kilometer brett. På det smalaste stället i Nordnorge, är landet inte mer än 6.5 kilometer brett. Landets totala yta uppgår till 324 000 kvadratkilometer.

Stora delar av Norge är helt obebodda.

Norge är ett bergrikt land och 20 %  av landets yta ligger högre än 900 meter över havet. Två av de mest kända bergsmassiven är Jotunheimen, med topparna Galdhöppigen (2 469 möh) och Glittertind (2 452 möh) och Rondane-massivet.

Nordkap på 71 grader nordlig bredd är Europas nordligaste punkt.

Norge klimat

Den varma Golfströmmen, som följer en stor del av Norges kust norrut, ger Norge ett milt klimat på breddgrader där det i vanliga fall råder arktiska förhållanden. Den håller också landets kust isfri hela året vilket leder till ett milt och fuktigt kustklimat. De inre delarna av landet, bakom bergen, har fastlandsklimat med kalla vintrar och varma, torra somrar.

Trädgränsen i Norge ligger vid 70 grader Nord. Man kan dock hitta låg björkskog ända upp till 71 grader Nord.

Golfströmmens vatten, som blandar sig med de kalla polarströmmarna, skapar näringsrika fiskebankar. Fiskenäringen är därför av stor betydelse.

Norge geologi

Den geologiska skapelseprocessen av Norge, som tog cirka 3 miljarder år, är en lång och dramatisk period som tydligt kan följas när man rör sig i den norska naturen. Kanske ser man hur urkrafterna bäst verkat vid en norsk fjord. Fjordarna är eroderade dalar där isen eller vattnet fört bort det eroderade materialet. De norska fjordarna är långa och dramatiska och kan vara upp till 1 300 – 1 400 meter djupa.

Norge flora och fauna

Norges olika klimatzoner och jordmåner har präglat floran varför växtlivet är anpassat till de olika förutsättningar som gäller på respektive växtplats. Här finner man cirka 2 000 olika arter.

Cirka 25 % av Norges yta är täckt av skog, cirka 70 % av den norska skogen består av barrträd. Ädellövträd finns bara längst i söder. Björk växer över hela landet. Finnmark, längst i norr, är helt trädlöst.

Även djurlivet är helt anpassat till olika förutsättningar och är relativt artfattigt, men man hittar större däggdjur som älg, varg, björn, järv, hjort och rådjur. Bland gnagarna hittar man hare, ekorre, lämmel, möss och råttor. Bävern har kommit tillbaka och verkar etablera sig bra.

Samerna håller renar som tamdjur, men man kan även hitta vildren i olika delar av Norge.

Längs kusterna finns ett rikt fågelliv. På sina ställen hittar man fina fågelberg med bland annat lunnefågel och den tretåiga måsen. De största fågelbergen finns på ön Runde utanför Ålesund, Vaerö och Röst vid Lofoten. Även på Varangerhalvön finns flera fågelberg.

I havet lever olika sorters valar och sälar. Vattnen är på sina håll mycket fiskrika men den moderna fiskindustrin hotar dock tillgången. I sjöarna lever insjöfisk som gädda och abborre.

Vissa av de norska älvarna hör till världens finaste laxfiskevatten.

Norge befolkning, Norge språk och Norge sociala förhållanden

Norge är ett av Västeuropas mest glesbefolkade länder och befolkningen är till stor del koncentrerad till områdena kring Oslofjorden i sydöst och vid kusterna på Sør- och Vestlandet. Största delen av befolkningen, cirka 96 %, är norskar, men här lever även små minoriteter av samer och finnar.

Sedan 1989 finns det ett sameting med valda ledamöter. Sametinget har en rådgivande funktion, främst i fråga om kultur, näringsliv och språk.

Norska, svenska, danska, isländska och färöiska ingår i den nordiska grenen av den germanska språkgruppen. Under vikingatiden framträdde norskan som särskilt språk. Efter att Norge tillfallit Danmark under medeltiden blev danska officiellt språk i Norge. Störst inflytande fick danskan i städerna. På 1800-talet anpassades danskan till det norska skriftspråket.

Under mitten av 1800-talet skapades landsmålet, baserat på gamla bygdemål som inte hade påverkats av danskan och nationalister krävde att detta “äkta” norska språk skulle ersätta det dansk-norska riksmålet. Landsmålet, kallat nynorsk, blev officiellt skriftspråk vid sidan av riksmålet, vanligtvis kallat bokmål, i slutet av 1800-talet. Norge har därför två officiella språk och stavningsreformer har närmat de båda “målen” till varandra.

Norge har liksom de övriga nordiska länderna ett välutbyggt socialt skyddsnät som liknar det svenska med sjukförsäkring, socialhjälp, barn- och äldreomsorg och arbetslöshetsstöd. Dock är ersättningen vid sjukdom generösare i Norge än i Sverige där man får 100 % av lönen från första sjukdagen under ett år. Pensionsåldern är 67 år och alla norska medborgare har rätt till pension. Precis som i Sverige sparar många norska medborgare i privata pensionsfonder. 1998 infördes vårdnadsbidrag för dem som tar hand om sina ettåringar hemma. Det har senare utökats till att omfatta barn till två års ålder.

Norge utbildning

Den norska grundskolan är obligatorisk och tio år. Barnen börjar skolan vid sex års ålder. De går först fyra år i ”småskolesteget”, därefter tre år i ”mellomsteget” och slutligen tre år i ungdomssteget. Därefter har alla rätt till tre år i skolor med yrkes- och gymnasieutbildning. Cirka 95 procent av eleverna utbildar sig vidare efter grundskolan.

Universitet finns i Oslo, Bergen, Trondheim och Tromsø. Dessutom finns det flera special- och fackhögskolor, bland annat en fiskerihögskola. Antalet högskoleplatser har utökats kraftigt som ett led i kampen mot arbetslösheten.

För mer information se norge-fakta

Norge är sedan länge ett av mina favoritländer. Här finns vacker natur, en intressant historia och vänliga människor. Res hit! Du blir inte besviken.

Fler bilder från Norge     www.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerWorld FactbookBBC Weatherforcasts

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida 
www.stalvik / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email