indonesien-fakta

Indonesien landsfakta

Indonesien, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Republik Indonesia
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare:  Jakarta / 8 540 000

Yta (totalt): 1 904 569 km2
Andel av landytan som är åkermark: 13.0 % (2018)
Landyta med skog: 51.7 % (2018)

Kustlinje: 54 716 km

Lägsta punkt:
Indiska Oceanen (0 möh)

Högsta punkt:
Puncak Jaya (4 884 möh)

Största floder:
Sepik, Fly (Nya Guinea)
Kapaus, Mahakam (Borneo/Kalimantan)
Batang Hari, Musi (Sumatra)

Största sjö:
Danau Toba (Sumatra)

Andra större städer i Indonesien:
Surabaya 2 375 000 invånare, Medan 1 751 000 invånare, Bandung 1 670 000 invånare

Invånare, totalt: 279 476 000 (2023)
Procentuell andel invånare i städerna: 58.6 % (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 150 (G = 2020)
(Java och Madura 868, Bali 521, Sumatra 86, Sulawesi 73, Kalimantan 19)
Befolkningstillväxt:  0.76 %

Folkgrupper:
Javaneser 40.1 %, Sundaneser 15.5 %, Malajer 3.7 %, Batak 3.6 %, Madureser 3.0 %, Betawi 2.9 %, Minangkabau 2.7 %, Bugineser 2.7 %, Banteneser 2.0 %, Banjareser 1.7 %, Balineser 1.7 %, Acehneser 1.4 %, Dayaker 1.4 %, Sasak 1.3 %, Kineser 1.2 %, övriga 15.0 %

Religion:
Muslimer 87.2 %, Protestanter 7.0  %, Romersk katolsk 2.9 %, Hinduism 1.7 %, övriga religioner (inklusive Buddhister och Konfucianer), ospecificerade 0.4 % (Folkräkning 2000)

Språk:
Bahasa Indonesia (indonesiska) (officiellt språk), engelska, holländska och mer än 700 olika regionala språk

Spädbarnsdödlighet: 19 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 71.1 / 75.7

Befolkning under fattigdomsgräns: 9.4 % (2019)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 16.1 %
Andel av befolkning som är undernärd: 6.5 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 0.08 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 97.4 / 94.6 (2020)
Andel barn som börjar i grundskolan: 93.5 % (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 12)

Självständighet: 17 augusti, 1945
Nationaldag: 17 augusti
Rösträttsålder: 17 år, och gifta oavsett ålder

BNP/invånare: USD 4 333 (2021)
Valuta: Rupiah (IDR)
Största handelspartners (export): Kina, USA, Japan

Antal utländska besökare: 4 053 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 814 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 82.3 % /Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0.2 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 2.3 (Sverige 3.4)

Militära utgifter i % av BNP: 0.7 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 365 873 000 (2021)
Internetanvändare: 167 400 000 (62.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 8 159 km (2014)
Vägnät (större vägar): 496 607 km (2011)

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2023/06

(G) = Globalis Online

Indonesien flagga

Den indonesiska flaggans ursprung kan dateras till ett uppror på 1200-talet. År 1922 kom den att användas av den nationella befrielserörelsen. Flaggan blev officiell först då landet blev självständigt år 1945.

Indonesien riksvapen

Riksvapnet visar hinduernas heliga fågel örnen Garuda, som är gudomligheten Vishnus budbärare.

I centrum på vapenskölden syns en femuddig stjärna som symboliserar tron på det gudomliga. Buffelhuvudet är en symbol för landets suveränitet och kampen för oberoende. Trädet står för landets självförtroende och sädesaxen visar på välståndet. Kedjan symboliserar samhörigheten mellan folkgrupperna.

Texten längst ned  betyder: ”Enighet i mångfald”.

Indonesien nationalhymn

Indonesien karta

För mer information om Indonesien:     indonesien-sulawesi     indonesien-papua

För information om mina resor i Indonesien:     sulawesi-resa     nya guinea-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik