laos-fakta

Laos landsfakta

Laos statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Vientiane (Viangchan) / 197 000

Yta (totalt): 236 800 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.2 % (2018)
Landyta med skog: 67.9 % (2018)

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Mekongfloden (70 möh)
Högsta punkt: Phou Bia (2 817 möh)
Största flod: Mekong
Större sjöar: Bung Bong, Kont Chap, Nong Boua

Andra större städer i Laos:
Pakse 88 000 invånare, Thakhek 85 000 invånare, Savannakhet 67 000 invånare

Invånare, totalt: 7 852 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 31 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 38.2 % (2023)
Befolkningstillväxt: 1.3 %

Folkgrupper:
Lao 53.2 %,  Khmon 11.0 %, Hmong 9.2 %, Phuthai 3.4 %, Thai 3.1 %, Makong 2.5 %, Katang 2.2 %, Lue 2.0 %, Akha 1.8 %, övriga 11.6 %

Religion:
Buddhister 64.7 %, Kristna 1.7 %, animister och övriga 33.5 %

Språk:
Lao (officiellt språk), mohn-khmerspråk, tibeto-burmanska språk m fl

Spädbarnsdödlighet: 37 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 67.0 / 70.3

Befolkning under fattigdomsgräns: 18.3 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 3.3 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 5.3 (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 8.15 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 91.4 / 81.4
Andel barn som börjar grundskolan: 91.5 % (2018)
Antal elever per lärare i grundskolan: 22 (Sverige 12)

Självständighet: 19 juli, 1949 från Frankrike
Nationaldag: 2 december (Republiken dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 2 536 (2021)
Valuta: KIP (LAK)
Största handelspartners (export): Thailand, Kina, Vietnam

Antal utländska besökare: 886 400 (2020)

Elkonsumtion per person: 735 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 35.6 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 0 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 2.6 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 0.2 % (2019)

Mobiltelefoner, abonnemang: 4 823 000 (2021)
Internetanvändare: 4 588 000 (62.0 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 422 km (2023)
Vägnät (större vägar): 39 586 km (2009)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06

(G = ) Globalis Online

Laos flagga

Laos har under största delen av sin historia varit under utländskt inflytande. I början av 1900-talet ockuperades landet av Frankrike. 1949 blev Laos självständigt, men har efter detta under en lång period drabbats av inrikes oroligheter. Pathet Lao tog makten 1975 och landet gick över från monarki till folkrepublik. Flaggan fastställdes samma år.

Flaggans blå färg anses beteckna välstånd och den vita cirkelskivan enighet mellan landets olika folkgrupper. Den röda färgen symboliserar det blod som spillts i försvaret av landet.

Laos riksvapen

I riksvapnet fanns tidigare de kommunistiska symbolerna stjärnan, hammaren och skäran. De är nu ersatta av en bild på buddhisttemplet Thát Luang som ett tecken på religionens förmåga att ena de olika folkgrupperna.

Kugghjulet symboliserar industrin. Risfältet, träden, en fördämning och en gruva symboliserar landets rikedom och välstånd, liksom de omgivande sädeskärvarna.

Laos nationalhymn

Laos karta

För mer information om Laos och min resa:     laos     laos-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik