laos-fakta

Laos landsfakta

Laos – Landet med miljoner elefanter

Officiellt namn: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Vientiane (Viangchan) / 997 000

Yta (totalt): 236 800 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.2 %
Landyta med skog: 67.2 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Mekongfloden (70 möh)
Högsta punkt: Phou Bia (2 817 möh)
Största flod: Mekong
Större sjöar: Bung Bong, Kont Chap, Nong Boua

Invånare, totalt: 7 127 000
Invånare/km2 (Landyta): 29
Procentuell andel invånare i städerna: 40.7 %

Befolkningstillväxt: 1.50 %
Spädbarnsdödlighet: 51
(per 1 000 levande födda)

Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 62.2 / 66.4

Folkgrupper:
Lao 54.6 %,  Khmon 10.9 %, Hmong 8.0 %, Thai 3.8 %, Phuthai 3.3 %, Lue 2.2 %, Katang 2.1 %, Makong 2.1 %, Akha 1.6 %, övriga 10.4 %, ospecificerade 1.0 %

Religion:
Buddhister 66.8 %, Kristna 1.5 %, animister och övriga 31.7 % (Folkbokföring 2005)

Språk:
Lao, mohn-khmerspråk, tibeto-burmanska språk m fl

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 87.1 / 72.8
Andel barn som börjar grundskolan: 97.3 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 26 (Sverige 12)

Självständighet: 19 juli, 1949 från Frankrike
Nationaldag: 2 december (Republiken dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 1 818 (2015)
Valuta: KIP (LAK)
Största handelspartners (export): Thailand, Vietnam, Kina

Befolkning under fattigdomsgräns: 22.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): Uppgift saknas

Elkonsumtion per person: Ingen uppgift (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 1.7 % (Sverige 8.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.33 (Sverige 4.62)

Antal besökare årligen: 2 510 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 0.2 %

Mobiltelefoner: 3 727 000 (2016)
Internetanvändare: 1 258 000 (18.2 % av befolkningen)  (2016)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 39 568 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/10

Laos flagga

Laos har under största delen av sin historia varit under utländskt inflytande. I början av 1900-talet ockuperades landet av Frankrike. 1949 blev Laos självständigt, men har efter detta under en lång period drabbats av inrikes oroligheter. Pathet Lao tog makten 1975 och landet gick över från monarki till folkrepublik. Flaggan fastställdes samma år.

Flaggans blå färg anses beteckna välstånd och den vita cirkelskivan enighet mellan landets olika folkgrupper. Den röda färgen symboliserar det blod som spillts i försvaret av landet.

Laos riksvapen

I riksvapnet fanns tidigare de kommunistiska symbolerna stjärnan, hammaren och skäran. De är nu ersatta av en bild på buddhisttemplet Thát Luang som ett tecken på religionens förmåga att ena de olika folkgrupperna.

Kugghjulet symboliserar industrin. Risfältet, träden, en fördämning och en gruva symboliserar landets rikedom och välstånd, liksom de omgivande sädeskärvarna.

Laos karta

För mer information om Laos och min resa:     laos     laos-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email