laos-fakta

Laos landsfakta

Laos – Landet med miljoner elefanter

Officiellt namn: Sathalanalat Paxathipatai Paxaxon Lao
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Vientiane (Viangchan) / 665 000

Yta (totalt): 236 800 km2
Andel av landytan som är åkermark: 6.2 %
Landyta med skog: 67.9 %

Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Mekongfloden (70 möh)
Högsta punkt: Phou Bia (2 817 möh)
Största flod: Mekong
Större sjöar: Bung Bong, Kont Chap, Nong Boua

Andra större städer:
Savannakhet 162 000 invånare, Luang Prabang 112 000 inv., Paksé 109 000 inv.

Invånare, totalt: 7 235 000
Invånare/km2 (Landyta): 30
Procentuell andel invånare i städerna: 35.6 %

Befolkningstillväxt: 1.48 %
Spädbarnsdödlighet: 48
(per 1 000 levande födda)

Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 62.9 / 67.1

Folkgrupper:
Lao 53.2 %,  Khmon 11.0 %, Hmong 9.2 %, Phuthai 3.4 %, Thai 3.1 %, Makong 2.5 %, Katang 2.2 %, Lue 2.0 %, Akha 1.8 %, övriga 11.6 %

Religion:
Buddhister 64.7 %, Kristna 1.7 %, animister och övriga 33.5 %

Språk:
Lao, mohn-khmerspråk, tibeto-burmanska språk m fl

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 90.0 / 79.4
Andel barn som börjar grundskolan: 93.3 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 22 (Sverige 12)

Självständighet: 19 juli, 1949 från Frankrike
Nationaldag: 2 december (Republiken dag)
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 2 567 (2018)
Valuta: KIP (LAK)
Största handelspartners (export): Thailand, Kina, Vietnam

Befolkning under fattigdomsgräns: 22.0 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 18.2 %

Elkonsumtion per person: Uppgift saknas (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 28.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 0.30 (Sverige 4.50)

Antal besökare årligen: 3 315 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 0.2 %

Mobiltelefoner: 3 712 000 (2017)
Internetanvändare: 1 258 000 (18.2 % av befolkningen)  (2016)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar): 39 586 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2019/09

Laos flagga

Laos har under största delen av sin historia varit under utländskt inflytande. I början av 1900-talet ockuperades landet av Frankrike. 1949 blev Laos självständigt, men har efter detta under en lång period drabbats av inrikes oroligheter. Pathet Lao tog makten 1975 och landet gick över från monarki till folkrepublik. Flaggan fastställdes samma år.

Flaggans blå färg anses beteckna välstånd och den vita cirkelskivan enighet mellan landets olika folkgrupper. Den röda färgen symboliserar det blod som spillts i försvaret av landet.

Laos riksvapen

I riksvapnet fanns tidigare de kommunistiska symbolerna stjärnan, hammaren och skäran. De är nu ersatta av en bild på buddhisttemplet Thát Luang som ett tecken på religionens förmåga att ena de olika folkgrupperna.

Kugghjulet symboliserar industrin. Risfältet, träden, en fördämning och en gruva symboliserar landets rikedom och välstånd, liksom de omgivande sädeskärvarna.

Laos nationalhymn

Laos karta

För mer information om Laos och min resa:     laos     laos-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email