Portugal

Portugal,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

  • Klostret Mosteiro dos Jerónimos. Lissabon. Portugal (U)
    Klostret Mosteiro dos Jerónimos. Lissabon. Portugal (U)

lissabon, douro, besteiros de cima, almendres, alter do chao, beja, bom jesus, citania de briteiros, conimbriga, evora, fatima, guimaraes, indanha vela, marvao, medea, mertola, sorthela, tomar, coimbra och porto var platser jag besökte i portugal, rainer stalvik

Portugal,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Vissa länder tycker man om att besöka, andra tar man till sitt hjärta. Portugal är ett land som man gärna tar till sitt hjärta. Det har mycket att erbjuda när det gäller besök vid historiskt intressanta platser, vacker natur, vänliga människor och ett underbart klimat. Portugal är ett underskattat resmål, som har så mycket mera att erbjuda än bad vid Algarves kust.

Efter att tidigare ha besökt Madeira och Azorerna, båda dessa ögrupper tillhör Portugal, reste jag nu till det portugisiska fastlandet för att bilda mig en uppfattning om detta. Följ med på min, nästan 2 750 kilometer, långa resa genom Portugal, från norr till söder, från öster till väster. Möt detta lilla, intressanta land med Europas västligaste fastlandspunkt Cabo da Roca. Detta blev en resa i historiens, kulturens, naturens och, i viss mån, religionens Portugal.

Jag besökte historiska platser som Tempelriddarnas mäktiga borg i Tomar, staden Guimaraes där landet Portugal föddes och historiska platser som Conimbriga där landets finaste lämningar efter romarna finns och staden Vila Nova de Foz Coa där man kan besöka de världsberömda hällristningarna som är mellan 25 till 28 000 år gamla samt Citania Briteiros där det sista keltiska fästet tillhörande kelterna låg innan det föll för romarnas framstormningar.

I Portugal finns ett stort antal intressanta religiösa byggnader, som många turister besöker. Vackra katedraler och kyrkor, som kyrkan i Fatima dit miljoner pilgrimer söker sig för att besöka den plats där jungfru Maria uppenbarade sig den 13 maj, 1917, eller Capela dos Ossos i Evora som dekorerats med ben från mer än 5 000 avlidna. Här finns gamla vackra befästningsstäder högt uppe på bergstopparna, som byggdes under 11- och 1200-talen för att skydda landets invånare från spanjorernas angrepp. Här finns sagolikt vacker natur, som i naturreservatet Serra de Estrela med Portugals högsta bergstopp på fastlandet, Torre 1 993 möh och floden Duoros dalgång, där vinodlingarna täcker sluttningarna ned till floden och landets trivsamma huvudstad, Lissabon, med flera monument som minner om de stora sjöfararna Vasco da Gama och Henrik Sjöfararen.

Resan innehöll även en del dramatiska upplevelser, till exempel, när jag kom till en liten bergsby där man höll på att vaccinera alla byns invånare mot rabies för att en hund bitit flera av dem.

Läs om min resa och se fler bilder portugal-resa

Portugal historia i korthet

De äldsta spåren av människor i det område som vi idag kallar för Portugal är cirka en halv miljon år gamla, vilket visar att landet har en mycket lång, kontinuerlig, period av mänsklig aktivitet bakom sig.

Några viktiga årtal i Portugals historia

före Kristi födelse

7 000     Lever olika stammar längs floden Tejo, som livnär sig på jakt och fiske

3 000     Människorna börjar livnära sig på jordbruk

1 500 – 1 000

Inflyttning av olika folkgrupper, som ligueras, iberier, fenicier, kelter och greker

27 – 400 e Kristus     Var regionen en romersk provins kallad Lusitanien

efter Kristi födelse   

500 – 711     Västgoterna härskade i regionen

711     Invaderade morerna (araber) regionen

1000-talet     Morernas ställning försvagas. Flera kungadömen enas.

1139     Alfonso Henriques utropas till kung Alfons I

1200-talet, mitten     Erövras morernas kungarike Algarve av portugiserna

1249    Portugal får sina nuvarande gränser

1303

Ingicks avtal med England som ger portugisiska fartyg tillträde till engelska hamnar och gav portugisiska köpmän handelsprivilegier

1383     Avled kung Ferdinand

1385     Kung Joao I tog makten med hjälp av England

1415     Intog portugiserna staden Ceuta i Nordafrika

1487     Bartolomeu Diaz rundar Afrikas sydspets

1494

Påven delar upp den för Europa Nya Värden mellan kolonialväldena Spanien och Portugal. Brasilien tillfaller Portugal, övriga länder i Amerika Spanien

1498     Vasco da Gama finner sjövägen till Indien

1578     Avled kung Sebastiao i krig i Nordafrika

1580     Portugal kom under spanskt välde

1640     Portugal blir åter självständigt

1755     Drabbar en mycket kraftig jordbävning Lissabon

1800-talet, början

Portugal angreps av Napoleon. Kung Joao VI flydde till Brasilien. Britterna hjälper portugiserna att försvara landet

1820

Portugiserna reser sig mot britterna och kungen återvänder från sin landsflykt i Brasilien

1822     Brasilien frigör sig från Portugal

1878     Bildas det första republikanska partiet

1901     Genomförs en rösträttsreform

1908     Avrättades kung Karl I och hans son

1910

Monarkin störtas och Republik införs. Under republikens 16 första år har man 45 olika regeringar

1926     Genomförs en militärkupp som leder till fascistisk diktatur

1928     Nationalekonomen António de Oliveira Salazar blir finansminister

1932     Blir A d O Salazar premiärminister

1933     Den nya staten “Estado Novo” utropas

1949     Portugal bli medlem av NATO

1955     Blir Portugal medlem i FN

1958     Avskaffades direkta presidentval

1968

Efter ett slaganfall efterträddes Salazar av Marcello Caetano, som i stort sett fortsatte föra samma politik som företrädaren

1973

Bildades “Kaptensrörelsen” av unga officerare, som såg de afrikanska krigen meningslösa. Tanke på statskupp föddes

1974

Den 25 april, tar de väpnade styrkornas rörelse (MFA) makten genom en statskupp

De tidigare kolonierna Guinea-Bissau och Kap Verde öarna blir självständiga

1975

Mocambique och Angola blir självständiga efter att ha varit portugisiska kolonier länge

De första fria parlamentsvalen hålls i april

I november stoppas ett nytt försök till statskupp

1976

 Ny demokratisk författning införs

I parlamentsvalet, som hölls i april, blev socialisterna åter det största partiet och Mário Soares bildade en minoritetsregering

I juni hölls presidentval, som vanns av general Eanes. Han sågs som garant för stabilitet

1977     Portugal ansökte om medlemskap i EG (numera EU)

1981     General Eanes omvaldes som president

1985 – 95     Det borgerliga partiet PSD har regeringsmakten

1986

Portugal blir medlem av EG (EU)

I presidentvalet segrade Socialistpartiets kandidat Mário Soares.

1991     I presidentvalet segrade Socialistpartiets kandidat Mário Soares.

1995

I parlamentsvalet kom Socialistpartiet till makten. Många hade då tröttnat på vad de såg som maktfullkomlighet hos PSD och flera korruptionsskandaler inom partiet. I valet lyckades också det konservativa Folkpartiet (PP) vinna nya röster genom att ge EU skulden för det portugisiska jordbrukets och fiskerinäringens problem samt för den ökande brottsligheten

Socialistpartiet bildade en minoritetsregering under ledning av António Guterres

1996  I presidentvalet besegrade Jorge Sampaio den förre premiärministern Cavaco Silva

1998  Portugal blev medlem av EMU

1995 – 2002   Socialistpartiet innehar regeringsmakten

2001

I presidentvalet i januari vann den sittande presidenten Jorge Sampaio stort över den främste rivalen, Joaquim Ferreira do Amaral

2002

PSD vinner parlamentsvalet den 17 mars, men får inte egen majoritet. Budgetåtstramningar vidtogs för att klara landets ekonomi
Under hösten förekom flera omfattande strejker bland offentliganställda som protest mot åtstramningarna

2004

Utsågs Durao Barroso till ordförande i EU-kommissionen. Pedro Santana Lopez blev ny premiärminister

I slutet av november upplöste president Sampaio parlamentet och utlyste nyval. Sampaio hade tidigare varnat för att han skulle ingripa om den nya regeringen inte höll kontroll över ekonomin

2005

Socialistpartiet vann parlamentsvalet med bred marginal och fick egen majoritet och Partiledaren José Sócrates bildade regering i vilken nästan hälften av ministrarna var oberoende. Även för de mindre vänsterpartierna gick det bra. Väljarnas svängning till vänster sågs mer som en missnöjesmarkering mot den tidigare regeringen än som ett starkt mandat för socialisterna

2006

En avlyssningsskandal i början av januari drog uppmärksamheten från presidentvalskampanjen. Ett sextiotal politiker och domare skulle ha utsatts för illegal avlyssning från riksåklagarens kontor i samband med utredningen av sexuella övergrepp mot barn vid ett av landets största barnhem

Cavaco Silva vann presidentvalet redan i första valomgången och fick drygt hälften av rösterna. Han blev därmed den första högerpolitiker som vunnit presidentposten i modern tid

2007

En av de viktiga frågorna som regeringen tog upp var frågan om legal abort, som länge hade delat landet i två läger. Vid en folkomröstning 1998 hade en knapp majoritet av deltagarna röstat emot att tillåta abort, men när regeringen nu höll en ny folkomröstning i frågan hade opinionen svängt och nära 60 procent av de röstande stödde regeringens förslag att göra abort lagligt under de första tio veckorna av en graviditet. Därmed ändrades lagen

Socialistpartiets ställning stärktes under året då PSD drabbades av en korruptionsskandal som berörde några av partiets toppolitiker, däribland Lissabons borgmästare och vice borgmästare, båda tvingades avgå

2009

I september vinner det regerande Socialistpartiet parlamentsvalet, men förlorar sin majoritet i nationalförsamlingen

I oktober utses premiärminister José Sócrates än en gång till regeringsbildare av president Cavaco Silva. Efter fruktlösa förhandlingar med alla partier i nationalförsamlingen bildar Sócrates en minoritetsregering bestående av ministrar enbart från Socialistpartiet. Därmed måste regeringen i fortsättningen söka stöd i nationalförsamlingen för att få igenom sina beslut

2010

I mars presenterar regeringen ett ekonomiskt åtstramningspaket i syfte att minska underskottet i statsbudgeten. I paketet ingår såväl skattehöjningar som nedskärningar i den offentliga sektorn. Tiotusentals offentliganställda strejkar under en dag i protest mot regeringens planer på att frysa deras löner

I maj beslutar nationalförsamlingen om högre skatt för höginkomsttagare samt på aktievinster. Tiotusentals människor demonstrerar i Lissabon i protest mot regeringsförslag om att frysa offentliganställdas löner och göra fler budgetnedskärningar i kombination med nya skattehöjningar

I juni antar nationalförsamlingen de allra flesta av regeringens förslag till ekonomiska åtstramningar
I oktober får Portugal en av de tillfälliga platserna i FN:s säkerhetsråd. Den tvååriga mandatperioden inleds den 1 januari 2011

I november presenterar regeringen ännu ett åtstramningspaket i ett försök att minska den höga statsskulden. En generalstrejk hålls på initiativ av de stora fackförbunden och drabbar sjukvård, polis, industri, kommunikationer med flera samhällssektorer

2011

I januari väljs president Cavaco Silva om för en andra och sista mandatperiod på fem år. Han vinner redan i första valomgången med 53 % av rösterna mot 20 % för socialisternas kandidat Manuel Alegre

I mars demonstrerar omkring 200 000 personer i Lissabon med krav på åtgärder mot arbetslösheten och de försämrade ekonomiska förhållandena. Protester hålls även i ett tiotal andra städer

Den 23 mars avgår premiärminister Sócrates sedan oppositionen i nationalförsamlingen avvisat regeringens nya sparpaket. President Cavaco Silva upplöser nationalförsamlingen och utlyser nyval till den 5 juni. Sócrates får i uppdrag att leda en övergångsregering fram till nyvalet

I april tvingas regeringen be EU om nödlån för att rädda statsfinanserna

I maj erbjuder EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) Portugal nödlån på 78 miljarder euro som ska utbetalas under en treårsperiod. Lånevillkoren är nya skattehöjningar, budgetnedskärningar och privatiseringar. Offentliganställdas löner och pensioner ska frysas, arbetslöshetsersättningen ska minskas, pensioner ska beskattas och momsen höjas. Målet är att minska budgetunderskottet från 2010 års nivå på över 9 % av BNP till eurozonens krav på högst 3 procent senast 2013

I juni leder nyvalet till parlamentet till maktskifte. PSD blir största parti med närmare 39 % av rösterna. Socialistpartiet får drygt 28 % av rösterna och CDS-PP får knappt 12 %. Sócrates avgår som partiledare för socialisterna efter den stora valförlusten. Ny regeringsbildare blir PSD-ledaren Pedro Passus Coelho. Han utser en koalitionsregering mellan PSD och CDS-PP

I augusti får Portugal beröm av sina lånegivare EU, ECB (Europeiska centralbanken) och IMF i den första kvartalsutvärderingen av hur landet skött lånevillkoren. Därmed utbetalas ytterligare 11,5 miljarder euro i september

I november går de största fackförbunden ut i en landsomfattande efter regeringens försök att få igenom en stram budget för 2012. Hundratusentals människor rapporteras delta i strejken

2012

I februari får Portugal åter beröm i EU:s och IMF:s kvartalsutvärdering och ett nytt lån på 14.9 miljarder euro utbetalas

I mars ökar oron i euroländerna för att Portugal inte ska klara att betala av på stödlånet från EU och IMF. Räntan på landets statsobligationer stiger. Fortsatta nedskärningar och arbetsmarknadsreformer väcker starka folkliga protester

Portugal undertecknar europakten, som är en bindande överenskommelse för hur euroländerna ska sköta sin budgetdisciplin

I april ratificerar Portugal som första land europakten

I maj beslutas att fyra av landets allmänna helgdagar slopas under fem år från 2013 för att spara pengar

I juni får Portugal godkänt av EU, ECB och IMF i den fjärde kvartalsutvärderingen av hur landet sköter lånevillkoren. Därmed kan långivarna betala ut ytterligare 4 miljarder euro

I juli godkänner IMF en ny utbetalning av stödlånet på en och en halv miljard euro

I september betalas ytterligare en del av Portugals nödlån ut, men regeringen möts av de kanske största protesterna landet upplevt sedan revolutionen 1974. Planen att minska budgetunderskottet med bland annat höjda sociala avgifter möts av hundratusentals demonstranter

Regeringen backar från sitt förslag, men nya planer på åtstramningar följs av nya fackligt ledda protester. Målet med åtstramningarna är att få godkänt för hela räddningspaketet på 78 miljarder euro från EU, IMF och Europeiska centralbanken

I oktober fattar regeringen beslut om de största skattehöjningar som gjorts i det demokratiska Portugal. Protestdemonstrationer följer och facket utlyser generalstrejk

I november röstar parlamentet igenom en åtstramningsbudget för 2013 med kännbara skattehöjningar och minskade sjuk- och arbetslöshetsersättningar. Budgeten möts av nya protestdemonstrationer

2013

Januari Omkring 30 000 lärare protesterar i Lissabon mot regeringens planer på nedskärningar i utbildningsbudgeten, bland annat sänkta lärarlöner

Februari Flera hundratusen människor demonstrerade i Lissabon, Porto och andra städer mot åtstramningarna och skattehöjningarna. Krav ställs på att regeringen ska avgå

Mars Demonstrerade åter flera hundratusen människor i Lissabon, Porto och andra städer mot åtstramningarna och skattehöjningarna. Förnyade krav på att regeringen skall avgå

April

Förklarade en domstol att fyra av regeringens planerade budgetnedskärningar strider mot författningen. Regeringen kan därmed istället tvingas till nedskärningar i bland annat social-, hälsovårds- och utbildningsbudgeten

Beslutade regeringen att spara omkring 800 miljoner euro i statsbudgeten och hoppas därmed på att få ner budgetunderskottet till 5,5 % av BNP och säkra kommande låneutbetalning på 2 miljarder euro

Maj Aviserade premiärminister Pedro Passos Coelho nedskärningar av tiotusentals statliga jobb, förlängning av arbetstiden och höjning av pensionen. I Lissabon demonstrerade tusentals människor i fackligt ledda protester mot åtstramningarna

Juni Genomfördes den fjärde generalstrejken på två år under en dag i protest mot regeringens åtstramningspolitik

Juli

Avgick finansminister Vitor Gaspar efter att ha misslyckats med att få ner budgetunderskottet och statsskulden. Han hänvisade också till allmänhetens minskade stöd för den hårda åtstramningspolitiken och att författningsdomstolen underkände flera av hans förslag till budgetnedskärningar. Till ny finansminister utsågs Maria Luís Albuquerque.

Dagen efter avgick även utrikesminister Paulo Portas i protest mot nedskärningarna. Portas är ledare för regeringspartiet CDS-PP. Hans avgång skapar oro för regeringens sammanhållning. Den politiska oron gör att börsen faller

Inför risken av en djupare regeringskris lyckades premiärminister Passos Coelho övertala Portas att stanna kvar i regeringen, men med nya arbetsuppgifter

Uppmanade president Cavaco Silva regeringen och Socialistpartiet att ingå en bred uppgörelse om att ställa sig bakom alla de åtstramningar som är nödvändiga fram till det att EU:s och IMF:s stödinsats för Portugal löper ut i juni 2014

Efter några dagar avbröt Socialistpartiet försöken att bidra till en “nationell räddningspakt”

September

Oppositionen krävde utrikesminister Rui Machetes avgång, sedan denne i en intervju med angolansk radio bett om ursäkt för att den portugisiske riksåklagaren utreder ekonomisk brottslighet kopplad till angolanska ledare

Efter åtstramningspolitiken på nationell nivå förlorade regeringspartiet PSD mycket stöd i lokalvalen

November

Var regeringens plan att minska underskottet från 5,6 % år 2013 till 4 % år 2014. Flera av de beslutade åtgärderna väntas bli prövade i författningsdomstolen

Fällde Författningsdomstolen utslag i en tidigare prövning och sade ja till ett omstritt regeringsbeslut att offentliganställdas arbetsvecka förlängs från 35 till 40 timmar

2014

Januari Avvisade Socialistpartiets ledare António José Seguro ett förslag från regeringen om hur mycket de offentliga utgifterna ska begränsas fram till och med 2017

Februari De ekonomiska rapporten som kom i början på året visade att ekonomin långsamt håller på att återhämta sig, bland annat av en ökad export och en uppgång inom turistnäringen

Maj

Premiärminister Passos Coelho sade i början av månaden att Portugal inte kommer att behöva några nya nödlån från EU eller IMF. Ekonomin är dock fortsatt instabil och BNP föll med 0,7 % under årets första kvartal. Statsskulden motsvarar nu 129 % av BNP

I valet till EU-parlamentet den 25 maj blev Socialistpartiet störst med 31,5 % av rösterna och får 8 av Portugals 21 mandat. De styrande partierna PSD och CDS-PP, som ingått en valallians , fick 28 % av och 7 mandat. Endast 34 % av de röstberättigade röstade

Flera av de nedskärningar som regeringen gjort i budgeten för 2014 underkändes av Författningsdomstolen domstolen. Det var sjätte gången som domstolen riktade kritik mot regeringens åtstramningspolitik

Juli Röstade parlamentet igenom en sänkning av lönen för offentliganställda. Sänkningen är mindre än den som föreslogs i budgeten och som kritiserades av författningsdomstolen. Landets största fackförbund protesterar mot beslutet genom en demonstration utanför parlamentet

Augusti Hade Författningsdomstolen nya invändningar mot regeringens svångremspolitik. Denna gång motsatte sig domstolen en föreslagen skatt på två–tre procent på pensioner. Domstolen godkänner dock för lönesänkningar för offentliganställda som tjänar mer än 1500 euro i månaden, men sade att sänkningen får gälla högst ett år

November

Valdes Lissabons borgmästare António Costa till ny ledare för Socialistpartiet

Polisen grep elva personer, däribland chefen för Portugals invandrarmyndighet, på grund av misstankar om korruption, mutbrott och penningtvätt. Detta sätts i samband med de “gyllene visum” som utländska medborgare som investerat i Portugal har beviljats, de flesta av dem från Kina

Avgick inrikesminister Miguel Macedo på grund av skandalen kring de ”gyllene visumen” . Han förnekade att han varit inblandad i affären

Greps den förre premiärministern José Sócrates av polis i samband med en korruptionsutredning. Det gäller misstankar om penningtvätt och skattebedrägerier. Sócrates nekar till anklagelserna

2015

Januari Regeringen godkände en ny lag som gjorde det möjligt för ättlingar till judar som fördrevs under 1400- talet att få portugisiskt medborgarskap. Parlamentet ställde sig redan 2013 bakom lagen, som dock krävde regeringens godkännande för att börja gälla

Februari 

Rapporterade medierna att premiärminister Passos Coelho inte betalat in några sociala avgifter mellan 1999 och 2004 då han arbetade som konsult

Nya ekonomiska rapporter visade att en viss ekonomisk återhämtning i Portugal under 2014 skett. BNP steg med nästan 1 %, mycket tack vare ökad inhemsk konsumtion

Mars

Reglerade premiärminister Passos Coelho sina skatteskulder

Offentliganställda i hela landet strejkade i protest mot åtstramningspolitiken

April avgick Socialistpartiets ledare, António Costa, som Lissabons borgmästare för att kunna ställa upp i parlamentsvalet. Fernando Medina blir ny borgmästare

Juli 

Antog parlamentet flera tillägg till abortlagstiftningen

President Aníbal Cavaco Silva meddelade att parlamentsval ska hållas den 4 oktober

September Flyktingkatastrofen kring Medelhavet ökade trycket på flera EU-länder att ta emot fler asylsökanden. Portugal som lovat att ta ansvar för 1 500 personer sade att man är beredd att öka sin kvot

Oktober

Den 4 oktober hölls val till nationalförsamlingen. Regeringsalliansen ”Framåt Portugal” vann valet med 37 % av rösterna och 99 mandat, före Socialistpartiet med 32 % och 85 mandat, Vänsterblocket fick 10 % och 19 mandat och Kommunistpartiet 8 % och 17 mandat. Regeringsalliansen förlorade dock sin majoritet i nationalförsamlingen. Valdeltagandet var 57 %

Premiärminister Passos Coelho fick i uppdrag att bilda regering även om Socialistpartiets ledare António Costa ansåg sig ha större möjlighet att bilda en stabil ministär genom att samarbeta med Kommunistpartiet och Vänsterblocket. Den nya borgerliga regeringen tillträdde den 27 oktober

November

Den 10 november avgick den borgerliga regeringen efter att ha förlorat en misstroendeomröstning i nationalförsamlingen. Socialistpartiet slöt separata uppgörelser med Vänsterblocket, Kommunistpartiet och De gröna. De tre partierna lovade att stödja en socialistisk regering

Den 23 november gav presidenten Costa i uppdrag att bilda regering. Costa betonade att Portugal ska fortsätta att uppfylla sina internationella åtaganden när det gäller statsbudgeten och landets skulder. Han uteslöt också att Portugal ska lämna eurosamarbetet. Han har också för avsikt att höja minimilönen och pensioner. Planerade lönesänkningar för offentliganställda kommer inte att genomföras

Premiärminister Costa lovade att överge den hårda åtstramningspolitiken. Den nya regeringen ska prioritera åtgärder som får ekonomin att växa, skapar nya arbetstillfällen och minskar sociala klyftor

2016

Januari 24:e vann Marcelo Rebelo de Sousa presidentvalet redan i första omgången med över hälften av rösterna

Februari Den föreslagna budgeten får kritik av EU-kommissionen och var tvungen att revideras för att lugna finansmarknaden

April 9:e Avgick kulturminister Joao Barroso Soares efter att han på sin facebooksida skrivit att två journalister på tidningen Público skulle må bra av en örfil. Detta efter att journalisterna i en ledarartikel ifrågasatt hans utnämning och anklagat honom för en auktoritär ledarstil, plumphet och för att ägna sig åt vänskapskorruption

Maj 19:e Valde EU-kommissionen att inte bötfälla Portugal och Spanien för att de inte håller sig inom de ramar för budgetunderskott som gäller inom eurozonen

Juli

Den 7:e EU-kommissionen förklarade att Portugal och Spanien gått alltför långsamt fram i försöken att komma tillrätta med sina budgetunderskott. Det innebär att EU kan komma att utdöma böter till länderna

Den 10:e Det portugisiska fotbollslaget besegrade Frankrike i fotbolls-EM och blir därmed Europamästare

Den 12:e Eurozonens finansministrar ansåg vid sitt möte att EU-kommissionens beslut att utdöma böter till Portugal och Spanien som inte lyckats få ner sina budgetunderskott är korrekt. Beslut om eventuella böter skulle tas inom 20 dagar

Den 27:e Beslutade EU-kommissionen att avstå från att ge Portugal och Spanien böter. Man hänvisar till den besvärliga ekonomiska situation länderna befinner sig i och att de ändå gjort stora uppoffringar

Augusti 11:e Flera omfattande skogsbränder drabbade norra Portugal till följd av långvarig torka och höga temperaturer. Skogsbränder drabbade även ön Madeira drabbas och tre personer omkom

Oktober

Den 13:e Valdes den förre premiärminis tern Antonio Guterres till ny generalsekreterare för FN. Han har tidigare även varit FN:s flyktingkommissarie

Den 17:e Regeringen presenterade flera sociala satsningar i sitt budgetförslag, som höjda pensioner, sänkta inkomstskatter och ökat stöd till fattiga

December 23:e Regeringen och dess stödpartier enades om att höja minimilönen från 530 euros i månaden till 557 euros från 1 januari 2017

2017

Januari Den 8:e avled landets förre premiärminister och presidenten Mario Soares. Han blev 92 år

Februari Den 24:e Beslutade Portugals riksåklagare att åtala Angolas vicepresident Manuel Vicente för korruption och penningtvätt

Maj Den 24:e Efter en sex år lång rättegång dömdes två tidigare bankchefer till fängelse för bedrägeri och penningtvätt. Den högste chefen Jose Oliveira e Costa dömdes till 14 års fängelse och den näst högste Luis Caprichoso dömdes till 8,5 års fängelse. Domaren kallar rättsfallet det största bedrägerimålet i landets historia

Juni Den 27:e juni Fastställs att minst 64 människor avlidit i samband med skogsbränder tidigare under månaden. Kritik riktas nu mot landets larmtjänst

Augusti Den 29:e Sommarens skogsbränder uppenbarade de problem som orsakas av att så stor del av Portugal styrs från Lissabon och de stora klyftor som finns mellan stadsbefolkningen och den fattigare landsbygden i inlandet. Regeringen gav Eduardo Cabrita i uppdrag att utreda hur makten kan decentraliseras och hur avfolkningen av landsbygden kan bromsas

Oktober

1:a Fick Socialistpartiet en klar framgång i lokalvalen och vann makten i 158 av landets 308 städer med sammanlagt 38 %. Socialisterna behöll också makten i Lissabon och i nio av de 15 största städerna

17:e Minst 41 människor har omkommit i flera skogsbränder i mellersta och norra Portugal. Regeringen utlyste tre dagars landssorg
Partiet Demokratisk och social center-Folkpartiet (CDS-PP) väcker en misstroendeförklaring mot regeringen. Lokala politiker och grupper protesterar också i Lissabon mot bristande brandskydd

18:e Kritiken ökade mot regeringens hantering av skogsbränderna, både under sommaren och hösten. Inrikesminister Constança Urbano de Sousa avgick

24:e Klarar regeringen en misstroendevotum som lagts fram av det borgerliga partiet CDS-PP, efter en rad bränder som krävt över 100 liv sedan i somras

November

21:a Portugal och Spanien drabbades av svår torka. Enligt den portugisiska väderlekstjänsten är 94 % av landet drabbat. Torkan har pågått under flera månader

22:a Utfärdade EU-kommissionen en varning för att Portugals budget för 2018 inte kommer att lyckas hålla sig inom de givna ramarna för eurozonen

December

4:e blev Portugals finansminister Mário Centeno ny ordförande för eurogruppen. Under hans ledning har Portugal fått ordning i sina offentliga finanser och en hyfsad tillväxt

15:e Kreditvärderingsinstitutet Fitch höjde Portugals kreditbetyg. De tror på en fortsatt förbättring av den portugisiska ekonomin

2018

Januari

11:e samlades ledare för sju EU-länder, Portugal, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien, för ett toppmöte i Rom. De uttryckte sitt stöd för EU:s gemensamma migrationspolitik. De uppmanar alla EU-länder att göra mer för att hjälpa de länder som tar emot flest asylsökande och migranter

14:e utsåg socialdemokraterna Rui Rio, en ekonom och före detta borgmästare i Porto, till ny partiledare. Han vann valet med 54 % av rösterna

23:e inleddes rättegången mot Angolas före detta vicepresident Manuel Vicente i Lissabon. Åtalet gäller misstankar om att han mutat den portugisiska statsåklagaren för att två åtal mot honom skulle läggas ned. Angola vill att rättegången skall hållas i det egna landet vilket skapat spänningar mellan de båda länderna

April

3:e visade den portugisiska ekonomin en stark tillväxt under 2017, +2.7 %, vilket är den största ökningen sedan år 2000. Även arbetslösheten minskade till knappt 8 % vilket var en halvering jämfört med 2013. På grund av den goda tillväxten rådde brist på arbetskraft

13:e godkände Nationalförsamlingen en lag som gör det lättare för personer till juridiskt kön. Det betyder att personer över 16 år som vill ändra könstillhörighet i sina identitetshandlingar kan göra det utan att ha någon medicinsk dokumentation

18:e enades Socialistpartiet och Socialdemokraterna (PSD) om flera reformer, bland annat att ge kommunerna större befogenheter, och en strategi om hur Portugal ska använda pengar från EU:s strukturfonder under de kommande åren

30:e statistik visade att arbetslösheten har sjunkit till 7,4 %, vilket är den lägsta siffran i Portugal på 14 år. Även ungdomsarbetslösheten har minskat, men ligger kvar på en hög nivå, 21,3 %

Maj

10:e avgjorde en portugisisk domstol att rättegången mot den tidigare angolanske vicepresidenten Manuel Vicente, som åtalats för att ha försökt att muta Portugals statsåklagare, kan flyttas till Angola

30:e röstade Nationalförsamlingen nej till en ny lag om att tillåta dödshjälp i vissa ömmande fall
30:e beslutades att rättegången mot Angolas förre vicepresident flyttas till Luanda

Oktober

12:e avgick försvarsminister José Alberto de Azeredo Lopes i samband med en utredning om att armén har försökt att mörklägga en omfattande stöld av raketer, granater och patroner från en armédepot i Tancos juni 2017. Flera högt uppsatta militärer och militärpoliser har gripits anklagade för att ha smugglat vapen, maktmissbruk och förfalskning av dokument

2019

xxxxx

Portugal geografi

Portugal ligger på den Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och i öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder bildar Atlanten landgränser. Portugals yta uppgår till cirka 92 391 kvadratkilometer, vilket motsvarar cirka en femtedel av Sveriges yta.

Landets norra del är kuperad och bergig, de högsta topparna når nästan 2 000 meters höjd och finns i bergskedjan Serra da Estrela. Längre norrut flyter floden Duoro genom ett annat vidsträckt högland. Söder om floden Tejo ändrar landskapet karaktär och blir låglänt, särskilt kustremsan i väster. Detta slättland, som kallas Alentejo, vilket betyder “bortom Tejo”, ligger till största delen lägre än 200 meter över havet. Ett undantag är bergen som markerar gränsen till den sydligaste regionen, Algarve. Sydkusten består av låga sandstränder och höga bergsklippor.

Landets huvudstad heter Lissabon med cirka 561 000 invånare, 2 600 000 inklusive förstäder. Andra större städer är Porto ( 263 000 invånare), Amadora (151 000 invånare), Braga ( 112 000 invånare) och Coimbra (104 000 invånare). Det bor cirka 108 personer per kvadratkilometer i Portugal. (I Sverige c:a 20).

I Portugal finns ett tiotal floder. De viktigaste är Tejo, Duoro och Guardiana.

Mer än en tredjedel av landets yta är täckt av skog, vanligast är korkek och pinje.

Portugal klimat

Landets södra del har ett varmt och torrt klimat, som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist. Algarve har ett utpräglat medelhavsklimat och är centrum för turistnäringen. Norra delen av Portugal, som är kuperat och bergigt, får mer regn och är betydligt svalare än de södra delarna. På de högsta bergen kan snö falla vintertid.

Medeltemperaturen per dygn i Lissabon är +11 grader Celcius i januari och +22 i augusti.

Portugal befolkning

Portugals befolkning på drygt 10 miljoner invånare växer sedan i början av 1990-talet med i genomsnitt en halv procent per år, vilket i viss mån beror på att kvinnor föder något fler barn än tidigare, men framför allt att den förr så omfattande utvandringen avstannat. Utvandringen har varit ett vanligt inslag sedan 1400-talet. Under 1960- och 1970-talen lämnade många portugiser sitt hemland på grund av fattigdom och arbetslöshet. Efter diktaturens fall 1974 minskade utvandringen och när kolonierna i Afrika blev självständiga återvände 700 000 från främst Angola och Mocambique.

Det finns minst ett par hundratusen invandrare i Portugal. Flertalet av dem kommer från de forna kolonierna Angola och Kap Verde öarna, men även från östra och centrala Europa.

Befolkningen är huvudsakligen koncentrerad till regionerna kring de stora städerna vid Atlantkusten.

Portugiserna säger sig härstamma från lusitanerna, en folkgrupp med keltiska och iberiska rötter som levde i västra delen av den Iberiska halvön när romarna invaderade området på 200-talet före Kristus. Under folkvandringarna på 400-talet fick befolkningen germanska inslag, framförallt i de norra delarna av landet. Den moriska epoken, tiden efter den arabiska erövringen, har lämnat efter sig arabiska spår i söder. Kolonialtiden, från 1500-talet och framåt, medförde en invandring från Asien, Afrika och Sydamerika.

Portugal språk

Portugisiska talas i hela landet och i de forna kolonierna. Det är ett romanskt språk med rötter i latinet, men har även, i viss mån, påverkats av arabiskan och afrikanska språk.

Portugal religion

Portugal kristnades redan under de första århundradena efter Kristi födelse. Fram till slutet av 1400-talet fanns en ganska stor tolerans gentemot utövare av andra religioner, men 1497 fördrevs judar och morer, araber, som vägrade att konvertera till katolicismen från landet. Under den första republiken, 1910 – 1926, bröts banden mellan kyrka och stat, men under diktaturen, 1926 – 1974, stärktes kyrkans ställning åter.

Cirka 90 procent av landets befolkning är katoliker, övriga invånare tillhör religioner som judendom, islam och protestantism. Religionsfriheten är garanterad i författningen och kyrkan är skild från staten.

Den romersk-katolska kyrkan har under långa perioder perioder i historien haft ett starkt inflytande över det portugisiska samhället, men sedan slutet av 1970-talet har kyrkans betydelse minskat något i omfattning.

Portugal flora och fauna

I norra Portugal finns bergs- och skogsområden med rikt växt- och djurliv. På slätterna och stränderna i söder är detta betydligt mera begränsat. Få resenärer kommer till Portugal enbart för att se på djurlivet, även om några av Europas mest hotade och intressanta djurarter lever här.

De två mest hotade djurarterna är det Iberiska lodjuret, uppskattad population cirka 50-talet djur, som lever på Algarvekustens mest isolerade delar. Det andra starkt utrotningshotade djuret som lever i Portugal är den Iberiska vargen vars population uppgår till endast cirka 200 individer.

Övriga djurarter man kan träffa på i Portugal är kanin, hare, fladdermöss, utter, räv, hjort och vildsvin.

Fågellivet är rikt, både på stannfåglar såväl som flyttfåglar och man kan se flera sällsynta arter, om man har tur, under sin resa genom Portugal, bland annat finns här vit och svart stork, flamingo, häger, olika vadarfåglar, gök, biätare, stortrapp, som är Europas största fågel, tornfalk, örn och olika arter ugglor.

Inom växtriket hittar man arter hemmahörande både i Medelhavsfloran, såväl som i den atlantiska. Skogarna i norr består till stor del av pinjer och i regionen Alenjento växer, den allt mer sällsynta, korkeken. Skogar av eucalyptusträd blir allt mer vanliga runt om i landet.

Cirka 7 % av Portugals yta är avsatt för Nationalparker eller naturreservat som ligger utspridda runt om i landet, vilket ger ett bra skydd av landets olika naturtyper.

För mer information se portugal-fakta

Portugal var en angenäm bekantskap som jag gärna skulle vilja besöka igen. Den förhållandevis lugna livsstilen, även i huvudstaden Lissabon, upplevde jag som stimulerande. Alla de historiska platserna jag besökte var mycket intressanta och gav en fin inblick i landets, ofta mycket blodiga historia. Portugal kan även erbjuda många natursköna platser där en stressad person kan finna frid och harmoni. Res till Portugal och upplev ett intressant, spännande och fascinerande land!

Fler bilder från Portugal     www.stalvik.com

Några användbara länkar:  
UD:s reserekommendationerWorld FactbookBBC Weatherforcasts

Sidan uppdaterad: 190518

Det finns många intressanta och spännande länder. 
Läs om några av dessa på min hemsida
ww.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email