Portugal historia mm

På denna sida finns information om Portugal historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Portugal

Här finns information om Portugal historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte på min resa till Portugal var lissabon, douro, besteiros de cima, almendres, alter do chao, beja, bom jesus, citania de briteiros, conimbriga, evora, fatima, guimaraes, indanha vela, marvao, medea, mertola, sorthela, tomar, coimbra och porto, rainer stalvik 

Vissa länder tycker man om att besöka, andra tar man till sitt hjärta. Portugal är ett land som man gärna tar till sitt hjärta. Det har mycket att erbjuda när det gäller besök vid historiskt intressanta platser, vacker natur, vänliga människor och ett underbart klimat. Portugal är ett underskattat resmål, som har så mycket mera att erbjuda än bad vid Algarves kust.

Efter att tidigare ha besökt Madeira och Azorerna, båda dessa ögrupper tillhör Portugal, reste jag nu till det portugisiska fastlandet för att bilda mig en uppfattning om detta. Följ med på min, nästan 2 750 kilometer, långa resa genom Portugal, från norr till söder, från öster till väster. Möt detta lilla, intressanta land med Europas västligaste fastlandspunkt Cabo da Roca. Detta blev en resa i historiens, kulturens, naturens och, i viss mån, religionens Portugal.

Jag besökte historiska platser som Tempelriddarnas mäktiga borg i Tomar, staden Guimaraes där landet Portugal föddes och historiska platser som Conimbriga där landets finaste lämningar efter romarna finns och staden Vila Nova de Foz Coa där man kan besöka de världsberömda hällristningarna som är mellan 25 till 28 000 år gamla samt Citania Briteiros där det sista keltiska fästet tillhörande kelterna låg innan det föll för romarnas framstormningar.

I Portugal finns ett stort antal intressanta religiösa byggnader, som många turister besöker. Vackra katedraler och kyrkor, som kyrkan i Fatima dit miljoner pilgrimer söker sig för att besöka den plats där jungfru Maria uppenbarade sig den 13 maj, 1917, eller Capela dos Ossos i Evora som dekorerats med ben från mer än 5 000 avlidna. Här finns gamla vackra befästningsstäder högt uppe på bergstopparna, som byggdes under 11- och 1200-talen för att skydda landets invånare från spanjorernas angrepp. Här finns sagolikt vacker natur, som i naturreservatet Serra de Estrela med Portugals högsta bergstopp på fastlandet, Torre 1 993 möh och floden Duoros dalgång, där vinodlingarna täcker sluttningarna ned till floden och landets trivsamma huvudstad, Lissabon, med flera monument som minner om de stora sjöfararna Vasco da Gama och Henrik Sjöfararen.

Resan innehöll även en del dramatiska upplevelser, till exempel, när jag kom till en liten bergsby där man höll på att vaccinera alla byns invånare mot rabies för att en hund bitit flera av dem.

Läs om min resa och se fler bilder portugal-resa

Portugal historia i korthet

De äldsta spåren av människor i det område som vi idag kallar för Portugal är cirka en halv miljon år gamla, vilket visar att landet har en mycket lång, kontinuerlig, period av mänsklig aktivitet bakom sig.

Portugal historia, äldre

före Kristi födelse

7 000     Lever olika stammar längs floden Tejo, som livnär sig på jakt och fiske

3 000     Människorna börjar livnära sig på jordbruk

1 500 – 1 000

Inflyttning av olika folkgrupper, som ligueras, iberier, fenicier, kelter och greker

Portugal historia, efter Kristi födelse – 1899 

27 – 400 e Kristus     Var regionen en romersk provins kallad Lusitanien

500 – 711     Västgoterna härskade i regionen

711     Invaderade morerna (araber) regionen

1000-talet     Morernas ställning försvagas. Flera kungadömen enas.

1139     Alfonso Henriques utropas till kung Alfons I

1200-talet, mitten     Erövras morernas kungarike Algarve av portugiserna

1249    Portugal får sina nuvarande gränser

1303

Ingicks avtal med England som ger portugisiska fartyg tillträde till engelska hamnar och gav portugisiska köpmän handelsprivilegier

1383     Avled kung Ferdinand

1385     Kung Joao I tog makten med hjälp av England

1415     Intog portugiserna staden Ceuta i Nordafrika

1487     Bartolomeu Diaz rundar Afrikas sydspets

1494

Påven delar upp den för Europa Nya Värden mellan kolonialväldena Spanien och Portugal. Brasilien tillfaller Portugal, övriga länder i Amerika Spanien

1498     Vasco da Gama finner sjövägen till Indien

1578     Avled kung Sebastiao i krig i Nordafrika

1580     Portugal kom under spanskt välde

1640     Portugal blir åter självständigt

1755     Drabbar en mycket kraftig jordbävning Lissabon

1800-talet, början

Portugal angreps av Napoleon. Kung Joao VI flydde till Brasilien. Britterna hjälper portugiserna att försvara landet

1820

Portugiserna reser sig mot britterna och kungen återvänder från sin landsflykt i Brasilien

1822     Brasilien frigör sig från Portugal

1878     Bildas det första republikanska partiet

Portugal historia, modern 1900 – 1999 

1901     Genomförs en rösträttsreform

1908     Avrättades kung Karl I och hans son

1910

Monarkin störtas och Republik införs. Under republikens 16 första år har man 45 olika regeringar

1926     Genomförs en militärkupp som leder till fascistisk diktatur

1928     Nationalekonomen António de Oliveira Salazar blir finansminister

1932     Blir A d O Salazar premiärminister

1933     Den nya staten ”Estado Novo” utropas

1949     Portugal bli medlem av NATO

1955     Blir Portugal medlem i FN

1958     Avskaffades direkta presidentval

1968

Efter ett slaganfall efterträddes Salazar av Marcello Caetano, som i stort sett fortsatte föra samma politik som företrädaren

1973

Bildades ”Kaptensrörelsen” av unga officerare, som såg de afrikanska krigen meningslösa. Tanke på statskupp föddes

1974

Den 25 april, tar de väpnade styrkornas rörelse (MFA) makten genom en statskupp

De tidigare kolonierna Guinea-Bissau och Kap Verde öarna blir självständiga

1975

Mocambique och Angola blir självständiga efter att ha varit portugisiska kolonier länge

De första fria parlamentsvalen hålls i april

I november stoppas ett nytt försök till statskupp

1976

 Ny demokratisk författning införs

I parlamentsvalet, som hölls i april, blev socialisterna åter det största partiet och Mário Soares bildade en minoritetsregering

I juni hölls presidentval, som vanns av general Eanes. Han sågs som garant för stabilitet

1977     Portugal ansökte om medlemskap i EG (numera EU)

1981     General Eanes omvaldes som president

1985 – 95     Det borgerliga partiet PSD har regeringsmakten

1986

Portugal blir medlem av EG (EU)

I presidentvalet segrade Socialistpartiets kandidat Mário Soares.

1991     I presidentvalet segrade Socialistpartiets kandidat Mário Soares.

1995

I parlamentsvalet kom Socialistpartiet till makten. Många hade då tröttnat på vad de såg som maktfullkomlighet hos PSD och flera korruptionsskandaler inom partiet. I valet lyckades också det konservativa Folkpartiet (PP) vinna nya röster genom att ge EU skulden för det portugisiska jordbrukets och fiskerinäringens problem samt för den ökande brottsligheten

Socialistpartiet bildade en minoritetsregering under ledning av António Guterres

1996  I presidentvalet besegrade Jorge Sampaio den förre premiärministern Cavaco Silva

1998  Portugal blev medlem av EMU

Portugal historia, modern 2000 – 2020

2001

I presidentvalet i januari vann den sittande presidenten Jorge Sampaio stort över den främste rivalen, Joaquim Ferreira do Amaral

2002

PSD vinner parlamentsvalet den 17 mars, men får inte egen majoritet. Budgetåtstramningar vidtogs för att klara landets ekonomi
Under hösten förekom flera omfattande strejker bland offentliganställda som protest mot åtstramningarna

2004

Utsågs Durao Barroso till ordförande i EU-kommissionen. Pedro Santana Lopez blev ny premiärminister

I slutet av november upplöste president Sampaio parlamentet och utlyste nyval. Sampaio hade tidigare varnat för att han skulle ingripa om den nya regeringen inte höll kontroll över ekonomin

2005

Socialistpartiet vann parlamentsvalet med bred marginal och fick egen majoritet och Partiledaren José Sócrates bildade regering i vilken nästan hälften av ministrarna var oberoende. Även för de mindre vänsterpartierna gick det bra. Väljarnas svängning till vänster sågs mer som en missnöjesmarkering mot den tidigare regeringen än som ett starkt mandat för socialisterna

2006

En avlyssningsskandal i början av januari drog uppmärksamheten från presidentvalskampanjen. Ett sextiotal politiker och domare skulle ha utsatts för illegal avlyssning från riksåklagarens kontor i samband med utredningen av sexuella övergrepp mot barn vid ett av landets största barnhem

Cavaco Silva vann presidentvalet redan i första valomgången och fick drygt hälften av rösterna. Han blev därmed den första högerpolitiker som vunnit presidentposten i modern tid

2007

En av de viktiga frågorna som regeringen tog upp var frågan om legal abort, som länge hade delat landet i två läger. Vid en folkomröstning 1998 hade en knapp majoritet av deltagarna röstat emot att tillåta abort, men när regeringen nu höll en ny folkomröstning i frågan hade opinionen svängt och nära 60 procent av de röstande stödde regeringens förslag att göra abort lagligt under de första tio veckorna av en graviditet. Därmed ändrades lagen

Socialistpartiets ställning stärktes under året då PSD drabbades av en korruptionsskandal som berörde några av partiets toppolitiker, däribland Lissabons borgmästare och vice borgmästare, båda tvingades avgå

2009

I september vinner det regerande Socialistpartiet parlamentsvalet, men förlorar sin majoritet i nationalförsamlingen

I oktober utses premiärminister José Sócrates än en gång till regeringsbildare av president Cavaco Silva. Efter fruktlösa förhandlingar med alla partier i nationalförsamlingen bildar Sócrates en minoritetsregering bestående av ministrar enbart från Socialistpartiet. Därmed måste regeringen i fortsättningen söka stöd i nationalförsamlingen för att få igenom sina beslut

2010

I mars presenterar regeringen ett ekonomiskt åtstramningspaket i syfte att minska underskottet i statsbudgeten. I paketet ingår såväl skattehöjningar som nedskärningar i den offentliga sektorn. Tiotusentals offentliganställda strejkar under en dag i protest mot regeringens planer på att frysa deras löner

I maj beslutar nationalförsamlingen om högre skatt för höginkomsttagare samt på aktievinster. Tiotusentals människor demonstrerar i Lissabon i protest mot regeringsförslag om att frysa offentliganställdas löner och göra fler budgetnedskärningar i kombination med nya skattehöjningar

I juni antar nationalförsamlingen de allra flesta av regeringens förslag till ekonomiska åtstramningar
I oktober får Portugal en av de tillfälliga platserna i FN:s säkerhetsråd. Den tvååriga mandatperioden inleds den 1 januari 2011

I november presenterar regeringen ännu ett åtstramningspaket i ett försök att minska den höga statsskulden. En generalstrejk hålls på initiativ av de stora fackförbunden och drabbar sjukvård, polis, industri, kommunikationer med flera samhällssektorer

2011

I januari väljs president Cavaco Silva om för en andra och sista mandatperiod på fem år. Han vinner redan i första valomgången med 53 % av rösterna mot 20 % för socialisternas kandidat Manuel Alegre

I mars demonstrerar omkring 200 000 personer i Lissabon med krav på åtgärder mot arbetslösheten och de försämrade ekonomiska förhållandena. Protester hålls även i ett tiotal andra städer

Den 23 mars avgår premiärminister Sócrates sedan oppositionen i nationalförsamlingen avvisat regeringens nya sparpaket. President Cavaco Silva upplöser nationalförsamlingen och utlyser nyval till den 5 juni. Sócrates får i uppdrag att leda en övergångsregering fram till nyvalet

I april tvingas regeringen be EU om nödlån för att rädda statsfinanserna

I maj erbjuder EU, Europeiska centralbanken (ECB) och Internationella valutafonden (IMF) Portugal nödlån på 78 miljarder euro som ska utbetalas under en treårsperiod. Lånevillkoren är nya skattehöjningar, budgetnedskärningar och privatiseringar. Offentliganställdas löner och pensioner ska frysas, arbetslöshetsersättningen ska minskas, pensioner ska beskattas och momsen höjas. Målet är att minska budgetunderskottet från 2010 års nivå på över 9 % av BNP till eurozonens krav på högst 3 procent senast 2013

I juni leder nyvalet till parlamentet till maktskifte. PSD blir största parti med närmare 39 % av rösterna. Socialistpartiet får drygt 28 % av rösterna och CDS-PP får knappt 12 %. Sócrates avgår som partiledare för socialisterna efter den stora valförlusten. Ny regeringsbildare blir PSD-ledaren Pedro Passus Coelho. Han utser en koalitionsregering mellan PSD och CDS-PP

I augusti får Portugal beröm av sina lånegivare EU, ECB (Europeiska centralbanken) och IMF i den första kvartalsutvärderingen av hur landet skött lånevillkoren. Därmed utbetalas ytterligare 11,5 miljarder euro i september

I november går de största fackförbunden ut i en landsomfattande efter regeringens försök att få igenom en stram budget för 2012. Hundratusentals människor rapporteras delta i strejken

2012

I februari får Portugal åter beröm i EU:s och IMF:s kvartalsutvärdering och ett nytt lån på 14.9 miljarder euro utbetalas

I mars ökar oron i euroländerna för att Portugal inte ska klara att betala av på stödlånet från EU och IMF. Räntan på landets statsobligationer stiger. Fortsatta nedskärningar och arbetsmarknadsreformer väcker starka folkliga protester

Portugal undertecknar europakten, som är en bindande överenskommelse för hur euroländerna ska sköta sin budgetdisciplin

I april ratificerar Portugal som första land europakten

I maj beslutas att fyra av landets allmänna helgdagar slopas under fem år från 2013 för att spara pengar

I juni får Portugal godkänt av EU, ECB och IMF i den fjärde kvartalsutvärderingen av hur landet sköter lånevillkoren. Därmed kan långivarna betala ut ytterligare 4 miljarder euro

I juli godkänner IMF en ny utbetalning av stödlånet på en och en halv miljard euro

I september betalas ytterligare en del av Portugals nödlån ut, men regeringen möts av de kanske största protesterna landet upplevt sedan revolutionen 1974. Planen att minska budgetunderskottet med bland annat höjda sociala avgifter möts av hundratusentals demonstranter

Regeringen backar från sitt förslag, men nya planer på åtstramningar följs av nya fackligt ledda protester. Målet med åtstramningarna är att få godkänt för hela räddningspaketet på 78 miljarder euro från EU, IMF och Europeiska centralbanken

I oktober fattar regeringen beslut om de största skattehöjningar som gjorts i det demokratiska Portugal. Protestdemonstrationer följer och facket utlyser generalstrejk

I november röstar parlamentet igenom en åtstramningsbudget för 2013 med kännbara skattehöjningar och minskade sjuk- och arbetslöshetsersättningar. Budgeten möts av nya protestdemonstrationer

2013

Januari

Omkring 30 000 lärare protesterar i Lissabon mot regeringens planer på nedskärningar i utbildningsbudgeten, bland annat sänkta lärarlöner

Februari

Flera hundratusen människor demonstrerade i Lissabon, Porto och andra städer mot åtstramningarna och skattehöjningarna. Krav ställs på att regeringen ska avgå

Mars

Demonstrerade åter flera hundratusen människor i Lissabon, Porto och andra städer mot åtstramningarna och skattehöjningarna. Förnyade krav på att regeringen skall avgå

April

Förklarade en domstol att fyra av regeringens planerade budgetnedskärningar strider mot författningen. Regeringen kan därmed istället tvingas till nedskärningar i bland annat social-, hälsovårds- och utbildningsbudgeten

Beslutade regeringen att spara omkring 800 miljoner euro i statsbudgeten och hoppas därmed på att få ner budgetunderskottet till 5,5 % av BNP och säkra kommande låneutbetalning på 2 miljarder euro

Maj

Aviserade premiärminister Pedro Passos Coelho nedskärningar av tiotusentals statliga jobb, förlängning av arbetstiden och höjning av pensionen. I Lissabon demonstrerade tusentals människor i fackligt ledda protester mot åtstramningarna

Juni

Genomfördes den fjärde generalstrejken på två år under en dag i protest mot regeringens åtstramningspolitik

Juli

Avgick finansminister Vitor Gaspar efter att ha misslyckats med att få ner budgetunderskottet och statsskulden. Han hänvisade också till allmänhetens minskade stöd för den hårda åtstramningspolitiken och att författningsdomstolen underkände flera av hans förslag till budgetnedskärningar. Till ny finansminister utsågs Maria Luís Albuquerque.

Dagen efter avgick även utrikesminister Paulo Portas i protest mot nedskärningarna. Portas är ledare för regeringspartiet CDS-PP. Hans avgång skapar oro för regeringens sammanhållning. Den politiska oron gör att börsen faller

Inför risken av en djupare regeringskris lyckades premiärminister Passos Coelho övertala Portas att stanna kvar i regeringen, men med nya arbetsuppgifter

Uppmanade president Cavaco Silva regeringen och Socialistpartiet att ingå en bred uppgörelse om att ställa sig bakom alla de åtstramningar som är nödvändiga fram till det att EU:s och IMF:s stödinsats för Portugal löper ut i juni 2014

Efter några dagar avbröt Socialistpartiet försöken att bidra till en ”nationell räddningspakt”

September

Oppositionen krävde utrikesminister Rui Machetes avgång, sedan denne i en intervju med angolansk radio bett om ursäkt för att den portugisiske riksåklagaren utreder ekonomisk brottslighet kopplad till angolanska ledare

Efter åtstramningspolitiken på nationell nivå förlorade regeringspartiet PSD mycket stöd i lokalvalen

November

Var regeringens plan att minska underskottet från 5,6 % år 2013 till 4 % år 2014. Flera av de beslutade åtgärderna väntas bli prövade i författningsdomstolen

Fällde Författningsdomstolen utslag i en tidigare prövning och sade ja till ett omstritt regeringsbeslut att offentliganställdas arbetsvecka förlängs från 35 till 40 timmar

2014

Februari

De ekonomiska rapporten som kom i början på året visade att ekonomin långsamt håller på att återhämta sig, bland annat av en ökad export och en uppgång inom turistnäringen

Maj

Premiärminister Passos Coelho sade i början av månaden att Portugal inte kommer att behöva några nya nödlån från EU eller IMF. Ekonomin är dock fortsatt instabil och BNP föll med 0,7 % under årets första kvartal. Statsskulden motsvarar nu 129 % av BNP

I valet till EU-parlamentet den 25 maj blev Socialistpartiet störst med 31,5 % av rösterna och får 8 av Portugals 21 mandat. De styrande partierna PSD och CDS-PP, som ingått en valallians , fick 28 % av och 7 mandat. Endast 34 % av de röstberättigade röstade

Flera av de nedskärningar som regeringen gjort i budgeten för 2014 underkändes av Författningsdomstolen domstolen. Det var sjätte gången som domstolen riktade kritik mot regeringens åtstramningspolitik

Juli

Röstade parlamentet igenom en sänkning av lönen för offentliganställda. Sänkningen är mindre än den som föreslogs i budgeten och som kritiserades av författningsdomstolen. Landets största fackförbund protesterar mot beslutet genom en demonstration utanför parlamentet

Augusti

Hade Författningsdomstolen nya invändningar mot regeringens svångremspolitik. Denna gång motsatte sig domstolen en föreslagen skatt på två–tre procent på pensioner. Domstolen godkänner dock för lönesänkningar för offentliganställda som tjänar mer än 1500 euro i månaden, men sade att sänkningen får gälla högst ett år

November

Valdes Lissabons borgmästare António Costa till ny ledare för Socialistpartiet

Polisen grep elva personer, däribland chefen för Portugals invandrarmyndighet, på grund av misstankar om korruption, mutbrott och penningtvätt. Detta sätts i samband med de ”gyllene visum” som utländska medborgare som investerat i Portugal har beviljats, de flesta av dem från Kina

Avgick inrikesminister Miguel Macedo på grund av skandalen kring de ”gyllene visumen” . Han förnekade att han varit inblandad i affären

Greps den förre premiärministern José Sócrates av polis i samband med en korruptionsutredning. Det gäller misstankar om penningtvätt och skattebedrägerier. Sócrates nekar till anklagelserna

2015

Januari

Regeringen godkände en ny lag som gjorde det möjligt för ättlingar till judar som fördrevs under 1400- talet att få portugisiskt medborgarskap. Parlamentet ställde sig redan 2013 bakom lagen, som dock krävde regeringens godkännande för att börja gälla

Februari 

Rapporterade medierna att premiärminister Passos Coelho inte betalat in några sociala avgifter mellan 1999 och 2004 då han arbetade som konsult

Nya ekonomiska rapporter visade att en viss ekonomisk återhämtning i Portugal under 2014 skett. BNP steg med nästan 1 %, mycket tack vare ökad inhemsk konsumtion

Mars

Reglerade premiärminister Passos Coelho sina skatteskulder

Offentliganställda i hela landet strejkade i protest mot åtstramningspolitiken

April

Avgick Socialistpartiets ledare, António Costa, som Lissabons borgmästare för att kunna ställa upp i parlamentsvalet. Fernando Medina blir ny borgmästare

Juli 

Antog parlamentet flera tillägg till abortlagstiftningen

President Aníbal Cavaco Silva meddelade att parlamentsval ska hållas den 4 oktober

September

lyktingkatastrofen kring Medelhavet ökade trycket på flera EU-länder att ta emot fler asylsökanden. Portugal som lovat att ta ansvar för 1 500 personer sade att man är beredd att öka sin kvot

Oktober

4:e Hölls val till nationalförsamlingen. Regeringsalliansen ”Framåt Portugal” vann valet med 37 % av rösterna och 99 mandat, före Socialistpartiet med 32 % och 85 mandat, Vänsterblocket fick 10 % och 19 mandat och Kommunistpartiet 8 % och 17 mandat. Regeringsalliansen förlorade dock sin majoritet i nationalförsamlingen. Valdeltagandet var 57 %

Premiärminister Passos Coelho fick i uppdrag att bilda regering även om Socialistpartiets ledare António Costa ansåg sig ha större möjlighet att bilda en stabil ministär genom att samarbeta med Kommunistpartiet och Vänsterblocket. Den nya borgerliga regeringen tillträdde den 27 oktober

November

10:e Avgick den borgerliga regeringen efter att ha förlorat en misstroendeomröstning i nationalförsamlingen. Socialistpartiet slöt separata uppgörelser med Vänsterblocket, Kommunistpartiet och De gröna. De tre partierna lovade att stödja en socialistisk regering

23:e Gav presidenten Costa i uppdrag att bilda regering. Costa betonade att Portugal ska fortsätta att uppfylla sina internationella åtaganden när det gäller statsbudgeten och landets skulder. Han uteslöt också att Portugal ska lämna eurosamarbetet. Han har också för avsikt att höja minimilönen och pensioner. Planerade lönesänkningar för offentliganställda kommer inte att genomföras

Premiärminister Costa lovade att överge den hårda åtstramningspolitiken. Den nya regeringen ska prioritera åtgärder som får ekonomin att växa, skapar nya arbetstillfällen och minskar sociala klyftor

2016

Januari

24:e vann Marcelo Rebelo de Sousa presidentvalet redan i första omgången med över hälften av rösterna

Februari

Den föreslagna budgeten får kritik av EU-kommissionen och var tvungen att revideras för att lugna finansmarknaden

April

9:e Avgick kulturminister Joao Barroso Soares efter att han på sin facebooksida skrivit att två journalister på tidningen Público skulle må bra av en örfil. Detta efter att journalisterna i en ledarartikel ifrågasatt hans utnämning och anklagat honom för en auktoritär ledarstil, plumphet och för att ägna sig åt vänskapskorruption

Maj

19:e Valde EU-kommissionen att inte bötfälla Portugal och Spanien för att de inte håller sig inom de ramar för budgetunderskott som gäller inom eurozonen

Juli

7:e EU-kommissionen förklarade att Portugal och Spanien gått alltför långsamt fram i försöken att komma tillrätta med sina budgetunderskott. Det innebär att EU kan komma att utdöma böter till länderna

10:e Det portugisiska fotbollslaget besegrade Frankrike i fotbolls-EM och blir därmed Europamästare

12:e Eurozonens finansministrar ansåg vid sitt möte att EU-kommissionens beslut att utdöma böter till Portugal och Spanien som inte lyckats få ner sina budgetunderskott är korrekt. Beslut om eventuella böter skulle tas inom 20 dagar

Den 27:e Beslutade EU-kommissionen att avstå från att ge Portugal och Spanien böter. Man hänvisar till den besvärliga ekonomiska situation länderna befinner sig i och att de ändå gjort stora uppoffringar

Augusti

11:e Flera omfattande skogsbränder drabbade norra Portugal till följd av långvarig torka och höga temperaturer. Skogsbränder drabbade även ön Madeira drabbas och tre personer omkom

Oktober

13:e Valdes den förre premiärminis tern Antonio Guterres till ny generalsekreterare för FN. Han har tidigare även varit FN:s flyktingkommissarie

17:e Regeringen presenterade flera sociala satsningar i sitt budgetförslag, som höjda pensioner, sänkta inkomstskatter och ökat stöd till fattiga

December

23:e Regeringen och dess stödpartier enades om att höja minimilönen från 530 euros i månaden till 557 euros från 1 januari 2017

2017

Januari Den 8:e avled landets förre premiärminister och presidenten Mario Soares. Han blev 92 år

Februari Den 24:e Beslutade Portugals riksåklagare att åtala Angolas vicepresident Manuel Vicente för korruption och penningtvätt

Maj Den 24:e Efter en sex år lång rättegång dömdes två tidigare bankchefer till fängelse för bedrägeri och penningtvätt. Den högste chefen Jose Oliveira e Costa dömdes till 14 års fängelse och den näst högste Luis Caprichoso dömdes till 8,5 års fängelse. Domaren kallar rättsfallet det största bedrägerimålet i landets historia

Juni Den 27:e juni Fastställs att minst 64 människor avlidit i samband med skogsbränder tidigare under månaden. Kritik riktas nu mot landets larmtjänst

Augusti Den 29:e Sommarens skogsbränder uppenbarade de problem som orsakas av att så stor del av Portugal styrs från Lissabon och de stora klyftor som finns mellan stadsbefolkningen och den fattigare landsbygden i inlandet. Regeringen gav Eduardo Cabrita i uppdrag att utreda hur makten kan decentraliseras och hur avfolkningen av landsbygden kan bromsas

Oktober

1:a Fick Socialistpartiet en klar framgång i lokalvalen och vann makten i 158 av landets 308 städer med sammanlagt 38 %. Socialisterna behöll också makten i Lissabon och i nio av de 15 största städerna

17:e Minst 41 människor har omkommit i flera skogsbränder i mellersta och norra Portugal. Regeringen utlyste tre dagars landssorg
Partiet Demokratisk och social center-Folkpartiet (CDS-PP) väcker en misstroendeförklaring mot regeringen. Lokala politiker och grupper protesterar också i Lissabon mot bristande brandskydd

18:e Kritiken ökade mot regeringens hantering av skogsbränderna, både under sommaren och hösten. Inrikesminister Constança Urbano de Sousa avgick

24:e Klarar regeringen en misstroendevotum som lagts fram av det borgerliga partiet CDS-PP, efter en rad bränder som krävt över 100 liv sedan i somras

November

21:a Portugal och Spanien drabbades av svår torka. Enligt den portugisiska väderlekstjänsten är 94 % av landet drabbat. Torkan har pågått under flera månader

22:a Utfärdade EU-kommissionen en varning för att Portugals budget för 2018 inte kommer att lyckas hålla sig inom de givna ramarna för eurozonen

December

4:e blev Portugals finansminister Mário Centeno ny ordförande för eurogruppen. Under hans ledning har Portugal fått ordning i sina offentliga finanser och en hyfsad tillväxt

15:e Kreditvärderingsinstitutet Fitch höjde Portugals kreditbetyg. De tror på en fortsatt förbättring av den portugisiska ekonomin

2018

Januari

11:e samlades ledare för sju EU-länder, Portugal, Cypern, Frankrike, Grekland, Italien, Malta och Spanien, för ett toppmöte i Rom. De uttryckte sitt stöd för EU:s gemensamma migrationspolitik. De uppmanar alla EU-länder att göra mer för att hjälpa de länder som tar emot flest asylsökande och migranter

14:e utsåg socialdemokraterna Rui Rio, en ekonom och före detta borgmästare i Porto, till ny partiledare. Han vann valet med 54 % av rösterna

23:e inleddes rättegången mot Angolas före detta vicepresident Manuel Vicente i Lissabon. Åtalet gäller misstankar om att han mutat den portugisiska statsåklagaren för att två åtal mot honom skulle läggas ned. Angola vill att rättegången skall hållas i det egna landet vilket skapat spänningar mellan de båda länderna

April

3:e visade den portugisiska ekonomin en stark tillväxt under 2017, +2.7 %, vilket är den största ökningen sedan år 2000. Även arbetslösheten minskade till knappt 8 % vilket var en halvering jämfört med 2013. På grund av den goda tillväxten rådde brist på arbetskraft

13:e godkände Nationalförsamlingen en lag som gör det lättare för personer till juridiskt kön. Det betyder att personer över 16 år som vill ändra könstillhörighet i sina identitetshandlingar kan göra det utan att ha någon medicinsk dokumentation

18:e enades Socialistpartiet och Socialdemokraterna (PSD) om flera reformer, bland annat att ge kommunerna större befogenheter, och en strategi om hur Portugal ska använda pengar från EU:s strukturfonder under de kommande åren

30:e statistik visade att arbetslösheten har sjunkit till 7,4 %, vilket är den lägsta siffran i Portugal på 14 år. Även ungdomsarbetslösheten har minskat, men ligger kvar på en hög nivå, 21,3 %

Maj

10:e avgjorde en portugisisk domstol att rättegången mot den tidigare angolanske vicepresidenten Manuel Vicente, som åtalats för att ha försökt att muta Portugals statsåklagare, kan flyttas till Angola

30:e röstade Nationalförsamlingen nej till en ny lag om att tillåta dödshjälp i vissa ömmande fall
30:e beslutades att rättegången mot Angolas förre vicepresident flyttas till Luanda

Oktober

12:e avgick försvarsminister José Alberto de Azeredo Lopes i samband med en utredning om att armén har försökt att mörklägga en omfattande stöld av raketer, granater och patroner från en armédepot i Tancos juni 2017. Flera högt uppsatta militärer och militärpoliser har gripits anklagade för att ha smugglat vapen, maktmissbruk och förfalskning av dokument

2019

Februari

15:e Strejkade tusentals offentliganställda för högre löner

Mars

Slöt Portugal ett avtal med Grekland om att ta emot 1 000 flyktingar och asylsökande

Besökte president Marcelo Rebelo de Sousa Angola i ett försök att förbättra relationerna mellan länderna

Maj

I EU valet fick det styrande Socialistpartiet 33 % av rösterna, Socialdemokraterna fick nästan 22 % av rösterna och Vänsterblocket fick knappt 10 %

Oktober

6:e I parlamentsvalet blev Socialistpartiet (PS) största parti och fick drygt 38 % vilket gav 106 mandat i nationalförsamlingen. Det borgerliga Socialdemokratiska partiet (PSD) fick 29 % av rösterna och 77 mandat. Vänsterblocket fick 10 % av rösterna och 19 mandat. Valdeltagandet var omkring 54,5 %

8:e Bad president Marcelo Rebelo de Sousa formellt premiärminister António Costa att bilda en ny regering

11:e Bildade Socialistpartiet (PS) en minoritetsregering

December

Presenterade regeringen en budget som förväntades ge överskott kommande år, vilket var första gången på 45 år som det skulle hända

2020

Februari

20:e Antog parlamentet flera lagförslag som ska leda till att Portugal ska tillåta dödshjälp och assisterade självmord. Flera instanser sade dock nej till lagförslagen

Mars

12:e Infördes de första restriktionerna för att bromsa coronapandemin, skolor skulle stängas och alla arbetstagare som kan måste stanna hemma för att ta hand om barn upp till tolv år

13:e Antalet bekräftade smittade av covid19 var nu uppe i 78. Regeringen presenterade ett ekonomiskt stimulanspaket på drygt 2 miljarder euro för att underlätta för företagen under den pågående coronapandemin

15:e Togs beslut på att Portugal och Spanien skulle införa restriktioner gällande turism mellan länderna under de kommande månaderna för att begränsa coronapandemin

18:e Infördes ett 15 dagar långt undantagstillstånd för att bekämpa den pågående coronapandemin. Portugal hade nu 448 bekräftade fall av covid19 och två personer hade avlidit i sjukdomen

28:e I Portugal hade nu 5 170 bekräftade fall av covid19 registrerats och 100 personer hade avlidit i sjukdomen

April

2:a Skärptes restriktionerna ytterligare över påskhelgen för att förhindra spridning av coronaviruset. Alla kommersiella flyg stoppades mellan 9 och 13 april, endast godstrafik och flygplan med portugiser som var på väg hem från andra länder tilläts. Restriktioner infördes även för alla resor utanför den egna kommunen, dock inte för arbetsresor. Flygtrafik tilläts åter efter påskhelgen dock med begränsat antal passagerare

13:e Portugal hade nu nästan 17 000 bekräftade fall av covid19 och 535 människor hade avlidit i sjukdomen

15:e Antalet bekräftat smittade av covid19 uppgick nu till drygt 18 000 personer och 599 personer hade avlidit av sjukdomen

Maj

3:e Började regeringen lätta på restriktionerna som infördes i mars på grund av coronapandemin. Portugal hade nu drygt 25 000 bekräftade fall av covid19 och drygt 1 000 personer hade avlidit i sjukdomen

Juni

22:a Infördes nya restriktioner för att bekämpa coronapandemin i norra delen av Lissabon. Portugal hade nu nästan 40 000 bekräftade fall av covid10 och omkring 1 500 personer hade avlidit i sjukdomen

Juli

1:a Öppnades gränsen mellan Portugal och Spanien som varit stängd sedan den 16 mars på grund av coronapandemin

Augusti

14:e Visade ekonomiska rapporter att coronapandemin drabbat landets ekonomi hårt, BNP hade sjunkit med över 17 % under första halvåret

September

10:e Inför skolstarten skärptes åter restriktionerna för att stoppa den ökade smittspridningen av coronaviruset. Till dags dato hade Portugal nu drygt 62 000 bekräftade smittade fall av covid19 och 1 852 personer hade avlidit av sjukdomen

Oktober 

8:e Ökade antalet nya fall av covid19 och nu hade drygt 85 000 bekräftat smittade registrerats, fler än 2 000 personer hade avlidit i sjukdomen

31:a Aviserade regeringen en ny nedstängning av delar av samhället från den 3 november i syfte att försöka bromsa smittspridningen av covid19. Även om nedstängningen inte var lika hård som den i mars skulle tvåtredjedelar av befolkningen beröras. Portugal hade nu omkring 147 000 bekräftat smittade av covid19 och 2 590 personer hade avlidit av sjukdomen

November

6:e Utlyste president Marcelo Rebelo de Sousa, på uppmaning av regeringen, ett nytt nationellt hälsonödläge på grund av den snabba smittspridningen av coronaviruset

9:e Efter att regeringen godkänt presidentens rekommendation att införa ny nationellt hälsonödläge trädde detta i kraft. Portugal hade nu omkring 6 000 nya covid19-fall per dag

16:e Utvidgades coronarestriktionerna att gälla i flera regioner då smittspridningen var mycket hög i 121 av 191 kommuner. Smittoläget i Portugal var nu värre än under våren

Portugal flora och fauna

I norra Portugal finns bergs- och skogsområden med rikt växt- och djurliv. På slätterna och stränderna i söder är detta betydligt mera begränsat. Få resenärer kommer till Portugal enbart för att se på djurlivet, även om några av Europas mest hotade och intressanta djurarter lever här

De två mest hotade djurarterna är det Iberiska lodjuret, uppskattad population cirka 50-talet djur, som lever på Algarvekustens mest isolerade delar. Det andra starkt utrotningshotade djuret som lever i Portugal är den Iberiska vargen vars population uppgår till endast cirka 200 individer

Övriga djurarter man kan träffa på i Portugal är kanin, hare, fladdermöss, utter, räv, hjort och vildsvin

Fågellivet är rikt, både på stannfåglar såväl som flyttfåglar och man kan se flera sällsynta arter, om man har tur, under sin resa genom Portugal, bland annat finns här vit och svart stork, flamingo, häger, olika vadarfåglar, gök, biätare, stortrapp, som är Europas största fågel, tornfalk, örn och olika arter ugglor

Inom växtriket hittar man arter hemmahörande både i Medelhavsfloran, såväl som i den atlantiska. Skogarna i norr består till stor del av pinjer och i regionen Alenjento växer, den allt mer sällsynta, korkeken. Skogar av eucalyptusträd blir allt mer vanliga runt om i landet

Cirka 7 % av Portugals yta är avsatt för Nationalparker eller naturreservat som ligger utspridda runt om i landet, vilket ger ett bra skydd av landets olika naturtyper

Portugal geografi

Portugal ligger på den Iberiska halvöns västkust i Europas sydvästra hörn. I norr och i öster gränsar landet mot Spanien. I väster och söder bildar Atlanten landgränser

Portugal ligger på Iberiska halvöns västkust. I öster gränsar landet mot Spanien, i väster och söder utgör Atlanten landgräns. Portugal är till ytan, 92 090 km2, knappt en femtedel så stort som Sverige

Landets norra del är kuperad och bergig, de högsta topparna når nästan 2 000 meters höjd och finns i bergskedjan Serra da Estrela. Längre norrut flyter floden Duoro genom ett annat vidsträckt högland

Söder om floden Tejo ändrar landskapet karaktär och blir låglänt, särskilt den västra kustremsan. Detta slättland, Alentejo, vilket betyder “bortom Tejo”, ligger till största delen lägre än 200 meter över havet. Ett undantag är bergen som markerar gränsen till den sydligaste regionen, Algarve. Sydkusten består av låga sandstränder och höga bergsklippor

I Portugal finns ett tiotal större floder. De viktigaste är Tejo, Duoro och Guardiana

Mer än en tredjedel av landets yta är täckt av skog, vanligast är korkek, pinje och eucalyptus

Till Portugal hör också de vulkaniska ögrupperna Madeira och Azorerna i Atlanten

Portugal huvudstad: Lissabon, 518 000 invånare

Andra större städer Portugal:
Porto 250 000 invånare, Amadora 179 000 invånare, Braga 122 000 invånare

För mer information     portugal-fakta

Portugal klimat

Portugals södra del har ett varmt och torrt klimat, som mildras vid västkusten av Atlantens inverkan. I de inre delarna och på Algarvekusten i söder finns risk för torka och vattenbrist

Algarve har ett utpräglat medelhavsklimat och är centrum för turistnäringen

Norra delen av Portugal, som är kuperad och bergig, får mer regn och är betydligt svalare än de södra delarna. På de högsta bergen kan snö falla vintertid

Medeltemperatur (Celsius)

Lissabon     Januari / Juli +11.0 / + 24.0
Porto           Januari / Juli + 9.1 / +19.5

Genomsnittlig nederbörd (mm)

Lissabon     Januari / Juli 100 / 4
Porto           Januari / Juli 157 / 15

Portugal befolkning

Enligt portugiserna härstammar man från lusitanerna, en folkgrupp med keltiska och iberiska rötter som levde i den västra delen av Iberiska halvön när romarna invaderade området på 200-talet före Kristus Kr. Under folkvandringarna på 400-talet efter Kristus fick befolkningen germanska inslag, framför allt i norr. Den moriska epoken, tiden efter den arabiska erövringen på 700-talet, har lämnat efter sig arabiska spår i söder. Kolonialtiden från 1500-talet och framåt medförde en invandring av människor från Asien, Afrika och Sydamerika

Geografiskt är befolkningen koncentrerad till regionerna kring de stora städerna vid Atlantkusten. Inlandet och slättlandet i söder är till stora delar glest befolkade, och i många byar har invånartalen minskat på senare år då många lämnat landsbygden för att istället söka ett bättre liv i städerna

År 2015 fanns det drygt 390 000 utländska medborgare i Portugal med rätt att vistas i landet. Till dessa kommer en stor grupp illegala invandrare. Flest invandrare kommer från forna portugisiska kolonier som Angola, Kap Verde, Guinea-Bissau och Brasilien samt från Ukraina, Rumänien och Storbritannien

Portugal språk

Portugisiska är modersmål för omkring 200 miljoner människor och därmed ett världsspråk. Portugisiska är ett romanskt språk med rötter i latin. I södra Portugal finns en påverkan från arabiska, även afrikanska ord finns i språket. Portugisiska är officiellt språk i Portugal och talas i hela landet och i forna kolonier

År 2008 beslutade Portugal att ändra det portugisiska språkets stavningsregler så att de bättre överensstämmer med den portugisiska som talas i Brasilien

För mer information     portugal-fakta

Portugal religion

Religionsfriheten är garanterad i författningen, och kyrkan är skild från staten

Portugal kristnades redan under de första århundradena efter Kristus. Fram till slutet av 1400-talet fanns en ganska stor tolerans gentemot andra religioner, men 1497 fördrevs judar och morer som vägrade konvertera till katolicismen från landet

Under den första republiken, 1910–1926, bröts banden mellan kyrkan och staten, men under diktaturen, 1926–1974, stärktes åter den katolska kyrkans ställning då denna tillsammans med familjen sågs som samhällets grundvalar

Drygt 80 % av befolkningen är katoliker, men det finns även små grupper av protestanter, ortodoxt kristna, muslimer och judar i landet

Hundratusentals pilgrimer vallfärdar den 13 maj och den 13 oktober till Fátima, cirka tio mil norr om Lissabon, där jungfru Maria enligt traditionen ska ha visat sig för tre barn

Portugal socialt

Före revolutionen 1974 var Portugal, efter europeiska förhållanden, ett outvecklat land med utbredd fattigdom, analfabetism och hög barnadödlighet. Även idag är Portugal jämfört med andra västländer ett fattigt land med stora regionala variationer i social och ekonomisk standard. Skillnaden i inkomstfördelning mellan de rikaste och de fattigaste är en av de största i EU

De senaste årens ekonomiska kriser har gjort att såväl medelklassen som fattiga portugiser har fått sänkt levnadsstandard. Reallönerna har gått ned och socialförsäkringssystemen urholkats, samtidigt som arbetslösheten stigit. Den socialistiska regeringen som tillträdde i slutet av 2015 har försökt återställa vissa sociala förmåner

Sjukersättning finns, liksom rätten till föräldraledighet. Möjligheter till socialbidrag, arbetslöshetsstöd, insatser för funktionshindrade med mera är begränsade. Familjebanden är starka och släkten är ofta den resurs man får lita till när samhällets sociala skydd inte räcker till

Grundläggande hälso- och sjukvård är avgiftsfri för alla som bor i landet, men den är ineffektiv och eftersatt ur ett europeiskt perspektiv. De privatägda alternativen till den offentliga sjukvården har blivit fler men endast omkring 10 % av befolkningen beräknas ha tillgång till en privat sjukförsäkring. Barnadödligheten är fortfarande en av de högsta i Europa

En åldrande befolkning gör att pensioner är en växande utgiftspost i statens budget. För att komma tillrätta med problemet har ersättningsnivåerna sänkts och pensionsåldern höjts. Portugiserna uppmuntras också att fortsätta arbeta även efter det att de uppnått pensionsåldern. Grundregeln är att ålderspension utbetalas från 65 års ålder till personer som arbetat i minst 15 år av sitt liv men för den som aldrig varit anställd finns också en form av pension

Portugal utbildning

Jämfört med andra länder inom EU är utbildningsnivån låg i Portugal, trots flera regeringar sedan 1970-talet har satsat allt större resurser på utbildning. Nästan alla portugisiska barn börjar numera skolan, men andelen elever som fullföljer de första nio åren är bland de lägsta i EU

År 2009 infördes obligatorisk och avgiftsfri skolgång i tolv år, eller till dess att eleven fyller 18 år
Den obligatoriska skolgången är indelad i fyra stadier, ett fyraårigt lågstadium, ett tvåårigt mellanstadium, ett treårigt högstadium där eleverna kan välja mellan högskoleförberedande studier och yrkesutbildning, samt ett treårigt stadium motsvarande gymnasiet med olika inriktningar

Skolsystemet omfattar förutom den obligatoriska skolan även en frivillig, avgiftsfri förskola för barn mellan 3 och 6 år

I Portugal finns både statliga och privata skolor

Bristerna i skolsystemet är stora, framför allt på landsbygden. Lärarlönerna är låga, lokalerna ofta i dåligt skick och undervisningsmaterialet har ofta låg kvalitet. Det finns inte tillräckligt med utbildade lärare. Eleverna måste betala för skolmaterial, skolluncher och studiebesök. Under de senaste åren har regeringen dock försökt modernisera och höja kvaliteten på undervisningen

I Portugal finns ett 50-tal universitet och högskolor. De viktigaste universiteten finns i Lissabon, Coimbra och Porto. Universitetet i Coimbra grundades redan år 1290

Portugisiska nobelpristagare:

Egas Moniz, José Saramago

Portugal turism 

De långa sandstränderna vid Atlantkusten och det behagliga klimatet har gjort turismen till en av landets viktigaste inkomstkällor med många anställda

De största turistanläggningarna ligger på sydkusten i Algarve och på ön Madeira, men även Lissabonområdet och Azorerna lockar många besökare. I övriga delar av landet är turismen relativt outvecklad

För mer information     portugal-fakta

Portugal var en angenäm bekantskap som jag gärna skulle vilja besöka igen. Den förhållandevis lugna livsstilen, även i huvudstaden Lissabon, upplevde jag som stimulerande. Alla de historiska platserna jag besökte var mycket intressanta och gav en fin inblick i landets, ofta mycket blodiga historia. Portugal kan även erbjuda många natursköna platser där en stressad person kan finna frid och harmoni. Res till Portugal och upplev ett intressant, spännande och fascinerande land!

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta och spännande länder. 
Läs om några av dessa på min hemsida
ww.stalvik.se / rainer stalvik