San Marino historia mm

På denna sida finns information om San Marino historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till San Marino

Här finns information om San Marino historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Under min resa till San Marino besökte jag stadens historiska centrum men även städer som Ravenna och Ferrara med sina världsarv, Rimini och San Leo mm, rainer stalvik

En bilresa på lite drygt 600 kilometer gav mig möjlighet att besöka San Marino, mitt 108:e land, samt besök vid flera fantastiska världsarv i de italienska städerna Ferrara och Ravenna samt att ha staden Rimini som min bas för ytterligare utforskning av andra kulturarv i den italienska provinsen Emilia-Romagna. Dessutom gjorde jag ett kort besök i den pittoreska staden Comachhio vid Adriatiska havet. 

Resan gick helt utan missöden, men jag var med om en otrevlig incident på bilresan till Ravenna när två män stoppade mig och ville stjäla värdesaker. Läs mera om detta längre ned på resebeskrivningen.

Det här var en resa med många intressanta upplevelser på kort tid. San Marino och Italien har mycket att erbjuda den som är kulturellt eller historiskt intresserad!

Läs om min resa och se fler bilder      san marino+ -resa

San Marino historia i korthet

San Marino är den enda kvarvarande av de medeltida småstaterna på den italienska halvön. Enligt traditionen grundade den helige Marinus landet i början av 300-talet, efter att denne flytt till området undan den romerske kejsarens antikristna förföljelse.

1500-talet

Under detta århundrade styrdes San Marino från den katolska Kyrkostaten med påven som högste ledare

1631

fick San Marino lokalt självbestämmande

1800-talet, början

Efter att kejsaren Napoleon erövrat den italienska halvön kom San Marino under beskydd av den franska republiken

1815

Kyrkostaten återupprättades efter Napoleons fall. Då San Marinos status inte hade berörts i förhandlingarna hävdade lokala ledare att området nu var helt självständigt. Kyrkostaten ville dock behålla sin suveränitet över området. Konflikten bestod tills dess Italien bildades år 1861

1861

San Marino undertecknade ett vänskapsavtal med Italien och lyckades med detta befästa sin självständighet

Första och Andra Världskriget (1912 – 1918 och 1939 – 1945 )

Under båda dessa krig var San Marino neutralt. Under andra världskriget bombade de allierade styrkorna dock vid ett par tillfällen landet, vilket man senare fick ekonomisk kompensation för

1945 – 1957

Styrdes San Marino av en vänsterkoalition mellan kommunister och socialister

1958 – 1977

Regerade koalitioner med medverkan av både vänster- och högerpartier

1978 – 1986

Kom en kommunistledd vänsterkoalition till makten. Koalitionen upplöstes 1986 efter anklagelser om korruption i ett av regeringspartierna

1986 – 1992

Styrdes landet av en koalition mellan Kommunistpartiet och Kristdemokraterna.
Kristdemokraterna, som var det ledande borgerliga partiet, ville då inte fortsätta samarbetet med kommunisterna, som trots namnbyte till Progressiva demokratiska partiet ansågs representera den gamla sortens stelbenta kommunism som präglat samhällssystemen i Östeuropa vilka upplöstes runt 1990

1992 – 2001

Kristdemokraterna bildade en koalition med Socialistpartiet, ett samarbete som så småningom kärvade och ledde till nyval 2001

2001 – 2005

Vid nyvalet år 2001 blev Kristdemokraterna åter största parti följt av Socialistpartiet och Demokraternas parti. Efter valet bildade de två största partierna åter en koalition

2005

Genomfördes en viktig förändring i San Marinos partiväsende då de två ledande vänsterpartierna bildade det socialdemokratiska Socialisternas och demokraternas parti (PSD)

2006

I parlamentsvalet gick Kristdemokratiska partiet tillbaka, men förblev ändå största parti med en tredjedel av rösterna. Den nya vänstergrupperingen PSD, fick nästan lika mycket, men det var betydligt mindre än vad de två partierna hade före sammanslagningen. Många väljare som var missnöjda med partisammanslagningen röstade istället på mindre partier, bland annat ett nytt socialistparti och resterna av det gamla kommunistpartiet, Enad vänster

I den nya regering, som bildades efter valet, ingick socialdemokratiska PSD, Enad vänster och mittenpartiet Folkliga alliansen (AP)

2008

Den nya vallagen ledde till att det bildades två konkurrerande politiska allianser, i stället för det traditionella samarbetet över blockgränserna som varit brukligt i San Marino

Stridigheter inom regeringskoalitionen ledde till att AP lämnade regeringen, som tvingades avgå sedan PSD misslyckats att skapa en ny majoritet

San Marino styrs sedan detta år av mitten-högeralliansen Pakt för San Marino.

Regeringen har tvingats hantera en dramatisk nedgång i San Marinos ekonomi i spåren av eurokrisen i Italien. Det har bland annat lett till skattehöjningar, men regeringen uppmanas av IMF till ytterligare åtstramningar

2009

Efter en dramatisk BNP-nedgång förklarade Internationella valutafonden (IMF) att statens utgifter måste minskas, pensionssystemet reformeras och vårdavgifter införas

Regeringen har i stället valt att höja inkomstskatten, införa fastighetsskatt och öka skatten för arbetskraft som pendlar in i landet från Italien

Finanskrisen har även bidragit till att San Marinos ställning som skatteparadis underminerats, och det har skett stor kapitalflykt från landets banker.

Kraven har länge varit hårda från OECD, EU och inte minst Italien att San Marino ska lätta på banksekretessen och bli mer samarbetsvilligt i kampen mot skatteflykt.

Efter att kraven skärpts på grund av den internationella finanskrisen, och San Marinos regering vidtagit en rad åtgärder för att uppfylla dem greps flera chefer i San Marinos största bank misstänkta för penningtvätt

2011

OECD strök San Marino från sin så kallade grå lista över skatteparadis, men Italien hade kvar landet på sin svarta lista. Regeringen i San Marino anklagade Italien för att inte erkänna den förbättrade insynen och för att ställa orimliga krav

2012

I mitten av året sade finansministern att San Marinos banksystem på kort tid förlorat fem miljarder euro, en tredjedel av all insättning, på grund av italiensk skatteamnesti för italienare som tar hem sina tillgångar från konton i skatteparadis

I juni skrev San Marino och Italien under ett avtal mellan länderna om informationsutbyte kring banktillgodohavanden. San Marinos regering hoppades därmed att bli struken från Italiens svarta lista, så att kapitalflykten ur San Marinos banker kunde stoppas

San Marinos starka frihetstradition, speciellt riktad mot den italienska dominansen, kom i stark dager under konflikten om landet som skatteparadis och under finanskrisens år

Inför parlamentsvalet i november 2012 bildades en ny politisk allians, San Marinos gemensamma bästa, med Kristdemokratiska partiet, Folkliga alliansen och Socialisternas och demokraternas parti. Den nya alliansen vann valet och fick 50,7 % av rösterna och fick egen majoritet i parlamentet

San Marino geografi

San Marino, Europas tredje minsta och världens femte minsta land, anses vara världens äldsta republik och den enda av de kvarvarande medeltida stadsstaterna på den italienska halvön. Enligt traditionen grundades San Mariona av en kristen stenmästare som hette Marinius år 301 efter Kristus

Nästan hela landets yta, 61 kvadratkilometer, upptas av den lite drygt 750 meter höga Titanoberget och dess sluttningar som är en del av bergskedjan Apenninerna. Mot nordost är landskapet mer flackt

San Marino ligger cirka 10 kilometer från Adriatiska havet, med Rimini som närmaste största stad

San Marino huvudstad: San Marino 4 500 invånare

Andra större städer San Marino: Serravalle 9 260 invånare, Borgo Maggiore 6 425 invånare, Domagnano 3 160 invånare

För mer information   san marino-fakta

San Marino klimat

San Marino har medelhavsklimat med varma somrar och kyliga vintrar. Vintertid kan temperaturen ligga under noll grader Celcius på natten

San Marino befolkning 

Utöver de cirka 32 300 invånarna i San Marino lever mer än 12 000 sanmarianer i andra länder, framför allt i Italien, USA, Frankrike och Argentina

Befolkningstätheten är den tredje högsta i Europa efter Monaco och Malta

Den gamla delen av huvudstaden San Marino är belägen på en av Titanobergets toppar och omges av den administrativa församlingen San Marino

Landets största stad är industi- och gränsstaden Serrovalle/Dogana med omkring 10 500 invånare

San Marino språk

Lite drygt 80 % av San Marinos befolkning utgörs av sanmarianer, som har norditalienskt ursprung och talar italienska. Resterande del av befolkningen utgörs huvudsakligen av italienare

För mer information   san marino-fakta

San Marino socialt

I San Marino är välståndet hos befolkningen högt och relativt väl fördelat. Här finns inga stora klasskillnader eller sociala motsättningar. Den genomsnittliga levnadsstandarden ligger ungefär på samma nivå som i Italien

De sociala trygghetssystemen är väl utbyggda men genom eurokrisen på senare år har de blivit allt mer betungande för statsbudgeten, inte minst pensionskostnaderna

Hälsovården är delvis fri eller ges till låg kostnad. Det finns ett sjukhus och flera kliniker. Även om kvalitén på vården är hög, måste sanmarinier vända sig till sjukhus i Italien eller andra länder för vissa former av behandling

San Marino religion

Över 95 % av landets befolkning bekänner sig till den romersk-katolska tron, men det finns också små minoriteter av protestanter, bahaier, muslimer och judar

Katolska kyrkan har ett betydande inflytande i samhället och många officiella ceremonier hålls i den stora San Marino-basilikan från 1300-talet, där kvarlevorna av den heliga Marinus finns bevarade

San Marino har dock en tradition av självständighet, inte bara mot den världsliga makten utan även mot den kyrkliga, det vill säga påven och Vatikanen

För mer information   san marino-fakta

San Marino utbildning

I San Marino är grundutbildningen obligatorisk i tio år fram till och med 16 års ålder. De elever som vill fortsätta att utbilda sig efter högstadiet kan välja mellan ett gymnasium (lyceum) med inriktning på humaniora, språk eller naturvetenskap, ett tekniskt institut eller en yrkesskola

Studier på gymnasienivå sker även i italienska skolor, liksom universitetsstudier. Det finns en statlig universitetsorganisation som filial till italienska universitet inom ett begränsat antal utbildningslinjer

San Marino turism

Tack vare sitt pittoreska läge och sin märkliga historia med många historiska byggnader (varav flera dock är rekonstruerade i modern tid) är San Marino ett populärt turistmål

Inkomsterna från turismen står för omkring hälften av landets BNP

Trots att denna resa var kort i tid var den full av intressanta upplevelser. Italien och San Marino har mycket att erbjuda en kulturellt intresserad resenär. Dessutom går det att njuta av mycket god mat här!Den här resan gav mig mersmak att utforska Italien ytterligare!

För mer information   san marino-fakta

Min gamla hemsida

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik