vatikanstaten-fakta

Vatikanstaten – Landsfakta

Vatikanstaten – “Det heligaste av det heliga”

Officiellt namn: Stato della Citta del Vaticano
Statsskick: Kyrkostat
Huvudstad / Invånare:

Yta (totalt): 0.44 km2
Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: 19 möh
Högsta punkt:  75 möh
Största floder: Finns ingen
Större sjöar:  Finns ingen

Invånare, totalt: 1 000
Invånare / km2 (Landyta): 1 818
Befolkningstillväxt: 0 %
Spädbarnsdödlighet:
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år:

Folkgrupper: Italienare, Schweizare, Övriga
Religion: Romersk katolsk
Språk: Italienska, latin, franska mfll

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 100 / 100

Självständighet: 11 februari, 1929 från Italien
Nationaldag: 13 mars (Påvens födelsedag)
Rösträttsålder:

BNP/ invånare:
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export):

Befolkning under fattigdomsgräns:
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år):

Elkonsumtion per person: Ingen uppgift (Sverige 14 290 kWh)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): Ingen uppgift (Sverige 5.52)

Antal besökare årligen: cirka 30 000 000

Militära utgifter i % av BNP: 0 %

Mobiltelefoner: Ingen uppgift
Internetanvändare: Ingen uppgift

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar):

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA Factbook 2016/10

Vatikanstaten flagga

vatikanstaten-flagga

Flaggan har två vertikala fält, ett gult och ett vitt. I det vita fältet syns Vatikanstatens vapen, som består av aposteln Petrus två korslagda nycklar på en påvlig tiara.

Det gula fältet symboliserar påvens andliga kraft och det vita hans världsliga kraft.

Vatikanstatens nationalhymn

Vatikanstaten karta

vatikanstaten-karta

 Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email