Vatikanstaten fakta

På denna sida finns fakta om Vatikanstaten som folkmängd, yta, medellivslängd, läskunnighet, bnp, vägnät, internetanvändare, flagga, riksvapen, karta mm.

Officiellt namn: Stato della Citta del Vaticano
Statsskick: Kyrkostat
Huvudstad / Invånare: Vatikanen c:a 1 000

Yta (totalt): 0.44 km2
Kustlinje: 0 km
Lägsta punkt: Petersplatsen (19 möh)
Högsta punkt:  Vatikanhöjden (75 möh)
Största floder: Finns ingen
Större sjöar:  Finns ingen

Invånare, totalt: c:a 1 000
Invånare / km2 (Landyta): 1 818
Befolkningstillväxt: 0 %

Spädbarnsdödlighet: Uppgift saknas
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Uppgift saknas

Folkgrupper: Italienare, Argentinare, Schweizare, Övriga
(drygt hälften av befolkningen är präster och nunnor)
Religion: Romersk katolsk
Språk: Italienska, latin, franska mfll

Läskunnighet % (befolkning över 15 år):  Män / Kvinnor 100 / 100

Självständighet: 11 februari, 1929 från Italien
Nationaldag: 13 mars (Påvens födelsedag)
Rösträttsålder:

BNP/ invånare:
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export):

Befolkning under fattigdomsgräns: Uppgift saknas
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): Uppgift saknas

Elkonsumtion per person: Ingen uppgift (Sverige 13 085 kWh)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): Ingen uppgift (Sverige 4.40)

Antal besökare årligen: cirka 20 – 25 000 000

Militära utgifter i % av BNP: 0 %

Mobiltelefoner: Ingen uppgift
Internetanvändare: 383 (75.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 0 km
Vägnät (större vägar):

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA Factbook 2023/06

Vatikanstaten flagga

vatikanstaten-flagga

Flaggan har två vertikala fält, ett gult och ett vitt. I det vita fältet syns Vatikanstatens vapen, som består av aposteln Petrus två korslagda nycklar på en påvlig tiara.

Det gula fältet symboliserar påvens andliga kraft och det vita hans världsliga kraft.

Vatikanstatens nationalhymn

Vatikanstaten karta

vatikanstaten-karta

Läs om min resa till Vatikanstaten     resa-vatikanstaten

 Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik