chile-fakta

Chile landsfakta

Chile, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Republicá de Chile
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad / Invånare: Santiago de Chile / 6 857 000

Yta (totalt): 756 102 km2 (inklusive Påskön och Isla Salay y Gomez)
Andel av landytan som är åkermark: 1.7 %
Landyta med skog: 21.9 %

Kustlinje: 6 435 km
Lägsta punkt: Stilla Havet ( 0 möh)
Högsta punkt: Nevado Ojos del Salado (6 893 möh)
Viktigaste floder: Loa, Maule, Bio-Bio och Baker
Större sjöar: Lago Llanqulhue

Andra större städer Chile:
Valparaiso 1 000 000 invånare, Concepción 902 000 invånare

Invånare, totalt: 18 430 000 (2022)
Procentuell andel invånare i städerna: 87.9 % (G = 2022)
Invånare/km2 (Landyta): 25 (G =  2020)
Befolkningstillväxt: 0.66 %

Folkgrupper:
Vita och icke ursprungsbefolkning 88.9 %, Mapuche 9.1 %, Aymara 0.7 %, övrig ursprungsbefolkning 1.0 % (inklusive Rapa Nui, Likan Antai, Quechua, Colla, Diaguita, Kawesqar, Yagan or Yamana), ospecificerade folkgrupper 0.3 %

Religion:
Romersk katolsk 60.0 %, Protestanter 18.0 %, ateister och agnostiker 4.0 %, ingen religionstillhörighet 17.0 %

Språk:
Spanska 99.5 % (officiellt språk), engelska 10.2 %, ursprungs språk 1.0 , övriga språk 2.3 %, ospecificerade 0.2 % (Flera är dubbelspråkiga varför %-satsen blir mer än 100 %)

Spädbarnsdödlighet: 7 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 76.8 / 82.9

Befolkning under fattigdomsgräns: 8.6 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 24.9 %
Andel av befolkning som är undernärd: 3.4 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 96.3 / 96.3
Andel barn som börjar grundskolan: 94.8 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 18 (Sverige 12)

Självständighet: 18 september, 1810 (från Spanien)
Nationaldagar: 18 september
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare.: USD 16 503 (G = 2021)
Valuta: Peso (CLP)
Största handelspartners (export): Kina, USA, Japan

Elkonsumtion per person: 34 026 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 59.0 % (Sverige 5.0 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 4.62 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Antal utländska besökare: 5 431 000 (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.9 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 23 068 000 (2020)
Internetanvändare: 16 822 000 (88.0 % av befolkningen) (2020)

Järnvägsnät: 7 282 km
Vägnät (större vägar): 77 801 km

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2022/05

(G) Globalis Online

Chile flagga

Chiles flagga infördes redan år 1817 och är inspirerad av Förenta Staternas. Färgerna går däremot längre tillbaka i tiden, till tiden före spanjorernas erövring av landet.
Färgernas symbolik har tolkats på olika sätt. Den vanligaste är att den vita färgen i flaggan symboliserar snön på Andernas toppar, blått symboliserar himlen och den röda färgen symboliserar alla de som dött i strid för sitt land.

Den vita stjärnan är framtidens ledstjärna.

Chile riksvapen

Riksvapnet, som infördes 1834, upptar färger och motiv från flaggan.
Sköldhållarna är en hjort från Andernas berg och en kondor.

Fjädrarna överst i skölden är symboler för ett annat inhemskt djur, den amerikanska strutsen.

Valspråket nederst i skölden, ”Med rätt eller makt”, kommer från befrielsekampen mot spanjorerna.

Chile karta

chile-karta_a

För mer information om Chile och min resa:     chile     chile-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email