japan-fakta

Japan – Landsfakta

Japan – Den uppgående solens land

Officiellt namn: Nihon-Koku / Nippon-Koku
Statsskick: Monarki, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Tokyo / 38 001 000 (inklusive förstäder)

Yta (totalt): 377 915 km2
Andel av landytan som är åkermark: 11.7 %

Kustlinje: 29 751 km
Lägsta punkt: Hachiro -4 m
Högsta punkt: Fujisan ( 3 776 möh)
Viktigaste floder:
Större sjöar: Biwa

Invånare, totalt: 126 452 000
Invånare/km2 (Landyta): 349
Procentuell andel invånare i städerna: 94.3 %

Befolkningstillväxt: -0.20 %
Spädbarnsdödlighet: 2
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 81.7 / 88.5

Folkgrupper:
Japaner 98.5 %, Koreaner 0.5 %, Kineser 0.4 %, Övriga 0.6 %

Religion:
Shintoism 79.2 %, Buddhism 66.8 %, Kristna 1.5 %, Övriga religioner 7.1 %
(Många japaner praktiserar både Shintoism och Buddhism)

Språk:
Japanska

Läskunnighet % (befolkning över 9 år): Män/Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 99.9 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 12)

Självständighet: 3 maj, 1947
Nationaldagar: 23 december (kejsarens födelsedag)
Rösträttsålder: 20 år

BNP/invånare: USD 34 524 (2015)
Valuta: Yen (JPY)
Största handelspartners (export): Kina, USA, Sydkorea

Befolkning under fattigdomsgräns: 16.1 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 5.1 %

Elkonsumtion per person: 7 829 (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 64.4 (Sverige 8.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 9.76 (Sverige 4.62)

Antal besökare årligen: 10 364 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 1.0 %

Mobiltelefoner: 164 265 000 (2016)
Internetanvändare: 115 566 000 (92.0 % av befolkningen)  (2015)

Järnvägsnät: 27 311 km
Vägnät (större vägar): 1 218 772 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/10

Japans flagga

flagga-japan

Den nuvarande flaggan antogs officiellt som landets nationsflagga år 1870.

Solens skiva, hinomaru, i mitten av flaggan har varit en kejserlig symbol sedan 1300-talet.

Flaggans vita fält symboliserar renhet och ärlighet.

Japan statsvapen

xxxxx

Japan Nationalhymn

Karta Japan

karta-japan

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /  rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email