Nepal

Nepal,
historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

Fakta om Nepal som historia, geografi, befolkning, språk, religion mm

några platser jag besökt och vandringar jag gjort i nepal är kathmandu, patan, bhaktapur, pokhara, nepalganj, simikot, annapurna conservation area, sagarmatha national park (mount everest), namche bazaar, chitwan national park, vandring leden annapurna sanctuary, vandring leden annapurna circuit, vandring leden till mount everest och vandring leden från simikot genom humladalen till västra tibet, rainer stalvik

Nepal är ett av de vackraste länder man kan besöka och vandra i!

Läs om mina besök och vandringar i Nepal samt se fler bilder under följande länkar:

annapurna-sanctuary   mount-everest   annapurna-circuit   ind/ban/nep-natur

Nepal historia i korthet

Nepal historia, äldre

Historiskt, kulturellt och språkligt har Nepal sedan årtusenden varit en mötespunkt för människor tillhörande de tibeto-burmanska och indoeuropeiska språkgrupperna. Legenderna hävdar att Kathmandudalen en gång var en stor insjö som torrlades av en prins. Med ett kraftigt svärdshugg högg han ett djupt sår i den bergskedja som omgav sjön och tömde den på vatten. Hugget kan ses än idag i Chobarklyftan, nära staden Patan.

Redan under den yngre stenåldern var det område som vi idag kallar för Nepal bebott, men inte förrän årtusendet före Kristus  omnämns området i indiska skrifter. Vid tiden för Buddhas födelse i Lumbini år 560 före Kristus dominerade Kirantifolket landet. Mellan 400 efter Kristus och omkring år 750 dominerades Kathmandudalen och det omkringliggande området av Licchavi-dynastin. År 879 inledde newarfolket en ny dynasti. Samtidigt nämns för första gången namnet Nepal, som betyder ”början på ny era”.

De närmast följande århundradena präglades av indiska erövringar och maktstrider mellan inhemska grupper. På 1100-talet började Nepals härskare att till sina namn lägga titeln malla. Malladynastin kom att dominera Kathmandudalen fram till 1700-talet. Under Mallaperioden, Nepals historiska höjdpunkt, rådde stort välstånd och många av de vackra tempel som vi kan beskåda än idag byggdes av Malla-kungarna.

På 1300-talet startade en uppdelning av riket i mindre kungadömen. I Kathmandudalen växte tre starka kungariken fram med Kathmandu, Patan och Bhaktapur som huvudstäder.

1372 grundades den tredje Malladynastin som hade sin höjdpunkt under ledning av regenten Yaksha Malla, 1428 – 82. Då var riket återförenat, men föll ännu en gång sönder i mindre riken efter hans död.

1768 erövrade ghorkakungen Prithvi Narayan Shah Kathmandudalen och grundade Shahdynastin.

Under 1700-talet började britternas expansion i Fjärran Östern, och 1792 anländer det första brittiska sändebudet till Kathmandu. Nepaleserna kom i krig med britterna i början av 1800-talet vilket ledde till att man förlorade stora landområden.

Från år 1816 till 1951 var Nepal praktiskt taget helt stängt för utlänningar.

1846

ägde en palatsrevolution rum och Jung Bahadur Rana grep makten. Han lät därefter avrätta hundratals framstående ministrar. ”Ranas” blev en andra kunglig familj efter kuppen och flera av deras medlemmar blev ledande politiker.

Under Ranadynastin stannade utvecklingen av och i många områden förblev landet på en medeltida nivå

Nepal historia, modern

1901 – 1929

Regerar Chandra Shamsher. Under denna period började en opposition växa fram, bland de oppositionella fanns officerare som tjänstgjort i brittiska armén och fått kontakt med demokratiska idéer

1926 Avskaffades slaveriet

1950

Bildades Nepalesiska kongresspartiet (NCP), som lierade sig med kungafamiljen för att störta Rana-dynastin. För att nå sitt mål inledde NCP en väpnad kamp vilket ledde till att Rana-dynastin tvingades lämna från sig makten. Nepal var då ett mycket underutvecklat land och medellivslängden var bara 35 år
I slutet av året flydde Kung Tribhuvan till Indien på grund av oroligheter

1951

Kung Tribhuvan återvände till Nepal och bildade en regering där även Rana medlemmar ingick därmed var det slut på Ranadynastin som styrt landet sedan 1846

1955

Kung Tribhuvan efterträddes av sin son Mahendra som gav landet en ny författning med ett folkvalt underhus. Även under Mahendra regeringsperiod utvecklades landet mycket långsamt och korruptionen blomstrade

1959

I de allmänna valen i februari vann NCP 74 av de 109 platserna och Bisweswor Prasad Koirala utsågs till premiärminister. Regeringens reformförsök förde den snabbt på kollisionskurs med samhällseliten

1960 Kungen lät fängsla Koirala och andra ledande NCP-medlemmar

1961

Parlamentet upplöstes och politiska partier förbjöds. Istället infördes det partilösa panchayat-systemet med indirekt valda råd, panchayat, på fyra nivåer. Som ersättning för partier skapades organisationer för olika samhällsgrupper. Det högsta rådet utgjordes av det maktlösa parlamentet, rashtriyat panchayat

1972

Efter Kung Mahendras död hoppades landets befolkning på reformer, men kungens son, den nye tronföljaren, Birendra genomförde bara kosmetiska förändringar av det politiska systemet

1979

Folkets missnöje med den förda politiken ledde till stora kravaller. Till följd av dessa lovade kungen att reformera det politiska systemet

1981

Hölls de första valen enligt de nya riktlinjerna men den politiska instabiliteten fortsatte

1990

I februari bildade NCP och en rad andra vänstergrupper en lös allians som bland annat krävde flerpartisystem
Efter att regeringssoldater skjutit ihjäl minst 50 demonstranter i Katmandu den 6 april hävdes partiförbudet. En vecka senare avskedades regeringen och parlamentet upplöstes. En övergångsregering bildades där oppositionspartierna fick de flesta posterna. Alla religiösa och politiska fångar fick amnesti, dödsstraffet avskaffades och de lagar som begränsat press- och organisationsfriheten upphävdes

I november trädde en ny författning i kraft

1991

På våren hölls det första fria valet på 30 år. NCP fick 110 av de 205 mandaten och det kommunistiska CPN-UML blev näst största parti med 69 mandat. De förväntade reformerna uteblev dock
Efter protester mot korruption, stigande priser på basvaror och vattenbrist uppstod så svåra slitningar inom NCP att regeringen tvingades avgå 1994 och utlysa nyval

1994

Valet gav en knapp seger för CPN-UML, som bildade en minoritetsregering med Manmohan Adhikari som premiärminister. Men även denna regering övergav snabbt många av sina radikala vallöften och lyckades behålla makten i bara ett år

1995 – 1999

Mellan dessa år hade Nepal ytterligare fyra regeringar av olika konstellationer. Alla präglades dock av korruptionsskandaler och interna konflikter. De ständiga regeringsskiftena lamslog i stort sett statsförvaltningen och bromsade den ekonomiska utvecklingen. Dessutom minskade invånarnas tilltro till demokratin när de såg hur politikerna stred inbördes och inte var kapabla att fatta några beslut

1996

I februari Inledde Nepals kommunistparti-Maoisterna (NCP-M) ett väpnat uppror i de eftersatta distrikten i landets västra del. Genom angrepp mot ensligt belägna polisstationer och rika jordägare ville maoisterna krossa det feodala systemet och på sikt ersätta monarkin med en kommunistisk folkrepublik. Upproret underblåstes av det allmänna missnöjet med det politiska systemet och spred sig snabbt

1999

Trots den växande konflikten kunde nyval hållas i maj. NCP segrade stort och bildade, en som det verkade, stabil majoritetsregering under ledning av Krishna Prasad Bhattarai. Den försökte få bukt med maoistrevolten med ekonomiska stimulansåtgärder för landsbygden men började också planera en ny antiterroristlag, som befarades urholka rättsskyddet.
Upproret fortsatte dock och när Bhattarai inte kunde uppvisa några förbättringar av säkerhetsläget växte missnöjet med honom

2000

I mars tvingades Bhattarai avgå. Premiärminister blev åter Girija Prasad Koirala

2001

I skuggan av maoistupproret, som höll på att utvecklas till ett inbördeskrig, drabbades Nepal i början av juni av morden på nästan hela kungafamiljen. Det uppgavs att den 29-årige kronprinsen Dipendra råkade i gräl med familjen om valet av brud, varpå han med automatvapen sköt ihjäl sina föräldrar, kung Birendra och drottning Aishwarya, och åtta andra medlemmar av kungafamiljen samt skottskadade sig själv allvarligt. Sedan Dipendra avlidit efter tre dagar i koma besteg Birendras bror Gyanendra kungatronen. Massmordet gav näring åt konspirationsteorier och maoistgerillan utnyttjade förvirringen till att sätta in en storoffensiv som regeringen besvarade med skärpta säkerhetslagar som bland annat innebar minskad rätt att strejka och demonstrera
Krisen tvingade Koirala att avgå i juli och till ny premiärminister utsågs Sher Bahadur Deuba, som snabbt utverkade vapenvila och fick maoisterna att börja förhandla om fred

Ett antal möten mellan regeringen och gerillan hölls under hösten och båda sidor frigav fångar

När inga mer konkreta resultat uppnåddes avbröt maoisterna vapenvilan i november och gick till ny storoffensiv. Kriget trappades upp markant och dödstalet ökade snabbt. Undantagstillstånd infördes i hela landet och alla gerillamedlemmar stämplades som terrorister

2002

I maj insåg premiärminister Deuba att han inte skulle få igenom ett förlängt undantagstillstånd varför han valde  att upplösa parlamentet och utlysa nyval. Beslutet fick hård kritik, eftersom ett val i krigstid ansågs hota landets stabilitet. Konflikten ledde till att Deuba bildade ett nytt parti, Nepalesiska kongresspartiet-Demokraterna (NCD)
I oktober avskedade kungen överraskande regeringen sedan Deuba börjat vackla i inställningen till nyvalet. Parlamentet upplöstes och valet sköts upp. Rojalisten Lokendra Bahadur Chand utsågs att leda en övergångsregering utan något av de större partierna. I praktiken hade Nepal därmed tagit ett steg tillbaka till den absoluta monarkin

2003

Premiärminister Lokendra Bahadur Chand ersattes i maj med Surya Bahadur Thapa, också en rojalist med svag folklig förankring. Kungaregeringen försökte vinna popularitet med en stor korruptionsutredning, men missnöjet ökade. Förhandlingarna med gerillan var resultatlösa. De fortsatta striderna över allt större delar av landet, det stigande dödstalet och internationell kritik mot brott mot de mänskliga rättigheterna förvärrade krisen.

2004

I maj avgick Thapa. Sher Bahadur Deuba, som avskedats hösten 2002 fick på nytt i uppdrag att bilda regering. Förutom det egna Nepalesiska kongresspartiet-Demokraterna (NCD) fick han med sig vänsterpartiet Nepals kommunistparti-Förenade marxist-leninisterna (CPN-UML), det kungatrogna Nationaldemokratiska partiet (NDP) och det regionala Nepals samförståndsråd (NSP). Försöken att få till stånd fredssamtal misslyckades dock, eftersom gerillan krävde att få förhandla direkt med kungen under internationell medling

2005

Återgången till det som liknade demokrati blev kortvarig. Den 1 februari tog kung Gyanendra själv över regeringsansvaret. Deuba och andra ministrar sattes i husarrest, medierna censurerades, mötesfriheten avskaffades och polisen fick rätt att sätta personer i häkte i förebyggande syfte
I juli dömdes Deuba till två års fängelse och dryga böter för korruption efter en tvivelaktig rättegång

Kungadiktaturen fick hård kritik från omvärlden och ledde till ett närmande mellan maoistgerillan och sju kungakritiska partier

I början av september utlyste gerillan vapenvila och i november meddelades att maoisterna och partialliansen hade ingått ett löst samarbete för att få kungen avsatt. De antog en principdeklaration om krav på val till en konstituerande församling, respekt för de mänskliga rättigheterna, flerpartidemokrati och ett återupprättat rättssamhälle. Deklarationen fick stöd av bland andra FN men avvisades av nepalesiska regeringen. Kongresspartiet strök också troheten mot monarkin ur sitt partiprogram

2006

Under gerillans vapenvila minskade konflikten påtagligt, men båda sidor anklagades för fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna, och eftersom armén inte avbröt sina aktioner återupptog gerillan striderna i full skala i januari
Kommunvalen i januari bojkottades av de stora partierna, och ett mycket lågt valdeltagande tolkades som att kungen hade förlorat folkets stöd. Förre premiärministern Deuba frigavs sedan Högsta domstolen olagligförklarat kungens antikorruptionskommission

I april trotsade oppositionen demonstrations- och utegångsförbud i Kathmandu och genomförde en rad kungafientliga manifestationer, som efter hand fick allt bredare uppslutning. Ett tiotal människor sköts ihjäl av säkerhetsstyrkorna vid protester runt om i landet. När även flera demonstranter dödats i Kathmandu blev trycket så starkt på kungen att han den 24 april meddelade att parlamentet omedelbart skulle återsamlas och Girija Prasad Koirala bildade en liten samlingsregering. Parlamentet utlovade val till en konstituerande församling som skulle skriva om författningen. Regeringen och gerillan utlyste vapenvila och maoisterna samtyckte till fredsförhandlingar. I väntan på en ny författning ogiltigförklarade parlamentet alla beslut som kungen fattat under enväldet samt fråntog honom alla återstående befogenheter

I november slöt regeringen och gerillan en överenskommelse som gick ut på att rebellerna och den styrande alliansen skulle bilda en övergångsregering före den 1 december. Innan dess skulle 73 maoistrebeller ta plats i parlamentet

Senast i juni 2007 bestämdes att val skulle hållas till en konstituerande församling vars 425 medlemmar skulle avgöra monarkins framtid. Tills vidare skulle kungen sitta kvar, men utan att ha någon egentlig makt. All egendom som kung Gyanendra skaffat sedan han tog över tronen 2001 skulle nationaliseras. Ett formellt fredsavtal undertecknades den 21 november

2007

Tidtabellen från novemberavtalet försenades kraftigt, och först i januari tog maoisterna plats i interimsparlamentet. Därefter följde en tid när de oeniga parterna bland annat försökte besluta om fördelningen av ministerposter
Den 1 april ombildades interimsregeringen, och premiärminister Girija Prasad Koirala utnämnde fem ministrar från det maoistiska kommunistpartiet. För första gången skedde en regeringsombildning utan medverkan av kung Gyanendra

I början av oktober beslutades att valet till den konstituerande församlingen skulle skjutas fram på obestämd tid. Orsaken var djup oenighet mellan maoisterna och resten av samlingsregeringen främst om monarkin. Maoisterna krävde att republik skulle införas före valet och hade redan i mitten av september lämnat interimsregeringen då de inte fick gehör för sitt krav. Maoisterna krävde också ändringar i valsystemet, som de ansåg vara till deras nackdel. De har dock gjort klart att de vill fortsätta fredsprocessen

I slutet av december röstade parlamentet för att avskaffa monarkin. Kung Gyanendra tilläts bo kvar i det kungliga palatset till val hade hållits, men han hade fråntagits all makt

2008

Den 10 april hölls, som planerat, valet till författningsförsamlingen. Maoisterna blev största parti med 227 av de 601 platserna, mer än dubbelt så många som kongresspartiet. Marxistleninisterna, UML, nådde 103 mandat och madhesifolkets nya rörelse MJF fick 51 platser

I slutet av maj röstade författningsförsamlingen för att avskaffa monarkin, som funnits i 239 år. Bara fyra ledamöter röstade mot beslutet. Alla kungliga privilegier upphörde i och med detta. Kungen fick 15 dagar på sig för att lämna det kungliga palatset. Maoisterna och andra politiker sade att kungen skulle kunna fortsätta att leva i landet som en vanlig medborgare

I juli utsåg församlingen NC:s kandidat Ram Baran Yadav till Nepals första president. Han valdes först i en andra omgång då han besegrade maoisternas kandidat

I augusti valdes Prachanda, maoisternas representant, till premiärminister med stöd av partierna UML och MPRF

2009

I maj sprack regeringen på grund av frågan om hur framtiden skulle bli för cirka 20 000 tidigare gerillasoldater. Enligt fredsuppgörelsen från 2006 skulle en del av dem integreras i armén. Motsättningar mellan president Yadav och premiärminister Prachanda i en fråga om dåvarande arméchefen skulle avsättas, eller inte ledde till att Prachanda avgick och maoisterna lämnade regeringen

En ny regeringskoalition med hela 22 partier bildades med NC och UML i spetsen. Till ny premiärminister valdes UML:s ledare Maghav Kumar Nepal. Maoisterna krävde att få bilda en ny regering och arrangerade strejker och massprotester

Parlamentet enades om att förlänga sitt eget mandat till den 28 maj 2011. Premiärminister Nepal avgick efter krav från maoisterna. En tillfällig övergångsregering, ledd av Nepal, fick i uppdrag att sköta det dagliga regeringsarbetet

2011

I februari blev Jhalanath Khanal ny premiärminister efter att hela 16 omröstningar i parlamentet slutat med att ingen av de föreslagna kandidaterna fått tillräckligt med ja-röster. Efter detta fick valprocessen en ny utformning för att underlätta val av regeringschef

I augusti löpte tidsfristen för förslag till ny författning ännu en gång. Premiärminister Khanal lämnade in sin avskedsansöka på grund av detta. Till ny regeringschef utsågs Baburam Bhattarai, en populär politiker inom det stora maoistiska partiet UCPN-M (före detta maoistiska rebellstyrkan)

I augusti överlämnade maoisterna vapen som legat lagrade i förråd till den grupp som övervakade fredsprocessen. Avväpningen av maoistgerillan sågs som ett viktigt för att få ett politiskt stabilare land

I november enades de fyra största politiska partierna om de sista delarna av fredsavtalet. Uppgörelsen innebar att en tredjedel av de cirka 20 000 forna gerillasoldaterna integrerades i den reguljära armén, medan övriga skulle kompenseras ekonomiskt. Samtidigt beslutas även att den tidigare maoistgerillans samtliga vapen skulle överlämnas till staten, att en freds- och försoningskommission skulle tillsättas samt att mark som beslagtagits av gerillan skulle återlämnas till de ursprungliga ägarna

I december visade det sig att dubbelt så många ex-rebeller ville integreras i armén än de överenskomna 6 500. När premiärminister Bhattarai vädjade till oppositionella Nepalesiska kongresspartiet att tillåta fler ex-rebeller att ingå i armén nekade partiet och därmed riskerade  fredsprocessen att än en gång gå i stå

2012

I februari lämnar hundratals före detta maoistrebeller de läger där de befunnit sig sedan 2006

I april går armén in och tar kontroll över lägren, något som ses som ännu ett viktigt steg i fredsprocessen

I maj försöker den konstituerande församlingen än en gång att förlänga sitt mandat efter att för femte gången ha misslyckats att lägga fram ett förslag till ny författning när tidsfristen för denna gått ut. Högsta domstolen säger nej vilket resulterar i församlingen upplöses och Bhattarai utlyser nyval till den 22 november

På Kathmandus gator drabbar stora folkskaror samman som har olika åsikter om hur författningen bör se ut

Den 29 maj övergår Bhattarai till att leda en tillfällig övergångsregering fram till nyvalet. Nepalesiska kongresspartiet protesterar mot Bhattarais övergångsregering och säger att den är olaglig. Oppositionen erkänner inte Bhattarais rätt att utlysa nyval och valdagen är därmed osäker

I juni tillkännager en fraktion inom det styrande maoistiska partiet att den lämnar moderpartiet för att bilda ett eget parti, kallat Nepals kommunistiska parti maoisterna. Landet har nu en rad maoistiska partier med liknande namn

2013

Februari

Förekom åter våldsamma protester mot det politiska läget. Kravallpolis skingrade demonstranterna

Mars

Avgick den maoistledda Bhattarai-regeringen och en ministär bestående främst av pensionerade byråkrater utsågs under ledning av Högsta domstolens chefsdomare Khil Raj Regmi. Parterna enades också om att den tillfälliga regeringen kunde sitta kvar till den 15 december, om val inte kan hölls i juni som planerat

Juni

Tillkännagav övergångsregeringen att det nyval till den konstituerande församlingen som skulle ha hållits i juni nu senarelagts till november

Oktober

Sköts en kandidat för det marxistleninistiska partiet UML ihjäl av gärningsmän i en förbipasserande bil i Katmandu. Senare i månaden greps en annan UML-politiker tillsammans med två andra män misstänkta för mordet i november

Genomfördes nyvalet till den konstituerande församlingen, trots sporadiskt våld under valdagen i form av mindre sprängattentat i Katmandu, med flera skadade som följd. Omkring 12 miljoner röstberättigade valde 575 av 601 ledamöter bland runt 16 000 kandidater från cirka 120 partier. Hundratals utländska observatörer övervakade valprocessen. Valdeltagandet beräknades till drygt 77 %

2014

Februari

Valde den nyvalda konstituerande Nepalesiska kongressens (NC) ledare Sushil Koirala till ny premiärminister som bildade regering med NC och det marxistleninistiska UML. Det maoistiska UCPN-M hamnade i opposition

April

Omkom sexton sherpor i en lavin strax ovanför baslägret på Mount Everest. Sherpor, som ofta guidar bergsbestigarna, krävde efter olyckan bättre säkerhet och högre lön för sitt riskfyllda arbete. Regeringen utlovade kompensation till dödsoffrens anhöriga. Många planerade bergsbestigningar ställdes in och tiotals sherpor valde att avsluta sina uppdrag tills vidare

Juli

Presenterade den nya regeringen Nepals första kompletta statsbudget på tre år med tonvikt på förbättrad energiförsörjning, infrastruktur och jordbruksutveckling

Augusti

Omkom över etthundra människor omkommer i svåra översvämningar i distriktet Bardia i västra delen av Terai

December

Utlovade Kina att mer än femfaldiga sitt bistånd till Nepal från budgetåret 2015–2016, från motsvarande 24 miljoner dollar till 128 miljoner dollar

2015

April

25 april Omkom omkring 8 900 människor i en jordbävning som drabbade Katmandudalen med en magnitud av 7,8 på Richterskalan. Ungefär dubbelt så många skadades. De materiella skadorna byggnader, vägar och annan infrastruktur blev omfattande och en mängd kulturmärkta byggnader och tempel rasade samman. Ett 20-tal människor omkom i baslägret vid Mount Everest då en lavin utlöses av jordbävningen. Stora hjälpinsatser organiserades omedelbart av olika organisationer

FN beräknade att uppskattningsvis åtta miljoner människor, eller drygt en fjärdedel av Nepals befolkning, drabbades av jordbävningen. Närmare 3 miljoner förlorade sina hem och 3,5 miljoner var i akut behov av hjälp i form av mat och dricksvatten

Maj

12 maj Inträffade ett nytt jordskalv. Denna gång i östra Nepal, nära staden Namche Bazaar och Mount Everest. Skalvet mätte 7,3 på Richterskalan. Fler än 65 personer omkom och omkring 2 000 skadades

Juni

Enades den konstituerande församlingen om att Nepal skulle bli en federal republik. Provinserna skulle utgöra grunden för en samlingsregering. Beslutet påskyndades av att det politiska dödläget i landet försenade och försvårade uppbyggnadsarbetet efter jordbävningen i maj

Augusti

Enades den konstituerande församlingen om att landet ska delas in i sju provinser (pradesh). Beslutet utlöste häftiga protester runt om i landet, speciellt i söder och väster, där invånarna befarade att uppdelningen skulle leda till att deras landsändar försummades. Beslutet resulterade i oroligheter och fler än 40 människor dödades

September

Antog parlamentet med stor majoritet en ny författning, som gjorde Nepal till en sekulär, federal stat med sju provinser

Oktober

Valde parlamentet K P Sharma Oli till ny premiärminister, ledare för det marxistleninistiska partiet UML:s

Valde parlamentet Bidhya Devi Bhandari från det marxistleninistiska partiet UML till ny president och blev därmed Nepals första kvinnliga statschef

November

Fortsatte medlemmar av folkgruppen madhesi tharu att protestera med den nya författningen och blockerade vägarna in i Indien, landets viktigaste importland. Avspärrningarna medförde brist på såväl bränsle som läkemedel och annan medicinsk utrustning. Tiotal människor dödades i samband med protesterna

December

Gjordes ett tillägg till den nya författningen för att stoppa de protester från madhesi-folket som pågått sedan i augusti och krävt ett 50-tal människors liv. Ändringen gav madhesi större representation i parlamentet. Demonstranterna var dock inte nöjda med tillägget

Efter månaders politisk oenighet kunde parlamentet anta den lag som krävdes för att en fond med medel för återuppbyggnad efter jordbävningen i april skulle kunna användas

2016 

Februari

5 februari Tog demonstranterna i södra Nepal bort väghindren och öppnade gränsövergångarna till Indien. Skälet var en ökande irritation och ilska bland lokalbefolkningen över avspärrningarna som hindrat gränstrafiken i fyra månader. 57 människor hade dödats i sedan våldsamheterna började i augusti 2015

April

25 april På årsdagen av den förödande jordbävningen i Katmandudalen i april 2015 var fortfarande miljontals nepaleser hemlösa. I jordbävningen totalförstördes närmare 780 000 byggnader, ytterligare nästan 300 000 krävde omfattande reparationer, 131 historiska monument totalförstördes också och 560 monument krävde reparation. På landsbygden förstördes 1 227 vårdkliniker, 40 av dem var nu återuppbyggda. Av de närmare 8 000 skolor som förstördes hade endast ett fåtal hunnit återuppbyggas

De ekonomiska förlusterna beräknades till nästan sju miljarder dollar

Maj

7 maj Kallade Nepal hem sin ambassadör från Indien med anledning av att han misstänktes ha stöttat maoisternas beslut att lämna regeringen samt verkat för att avsätta premiärminister Oli

12 maj Meddelade regeringen att den försenade återuppbyggnaden efter jordbävningen i april 2015 kommer att bli 25 % dyrare än beräknat. Kostnaden uppskattades nu till 8,4 miljarder dollar istället för som tidigare sagts 6,7 miljarder dollar då skadorna på hus och byggnader var mer omfattande än tidigare uppskattat

Juni

10 juni Försökte en utbrytargrupp ur det maoistiska UCPN-M mobilisera arbetare till en generalstrejk som urartade i upplopp. Polisen grep över 160 personer. Syftet med gruppens agerande var att försöka få fängslade partimedlemmar frigivna

Juli

13 juli Lämnade maoistiska partiet UCPN-M regeringssamarbetet och därmed förlorade regeringen sin majoritet i parlamentet

24 juli Avgick premiärminister KP Sharma Oli bara några minuter innan en misstroendeförklaring mot henne skulle hållas

Augusti

3 augusti Valdes Pushpa Kamal Dahal, som gerillaledare för en grupp maoister kallad Prachanda

2017 

Mars

6 mars Under oroligheter i södra Nepal sköts fem demonstranter till döds av polis

7 mars Genomfördes en generalstrejk i protest mot att polisen sköt ihjäl fem demonstranter i södra Nepal den 6 mars

16 mars Lämnade den madhesiska partialliansen Förenade demokratiska madhesiska fronten (UDMF) regeringskoalitionen

April

17 april Gick sju madhesiska partier samman i Nationella folkpartiet-Nepal (RJP-N) under ledning av Mahanta Thakur. Det stora madhesiska partiet Loktantrik (Madhesi Jana Adhikar Forum) gick samman med två andra partier i Nepals demokratiska forum

Maj

12 maj Undertecknade Nepal Kinas nya infrastrukturprojekt Sidenvägen, som omfattar 65 länder i Asien

14 maj Hölls lokalval i tre av landets sju provinser för första gången på 20 år. Valen såg som framsteg i demokratiseringsprocessen

24 maj Begärde Pushpa Kamal Dahal avsked som premiärminister

Juni

7 juni Valde parlamentet en övergångsregering med Sher Bahadur Deuba från Nepalesiska kongresspartiet (NC) som ledare

28 juni Genomfördes lokala val i landets södra delar, trots att det nybildade madhesiska partiet Rastriya Janata Party-Nepal (RJP-N) bojkottade detta då de ansåg att den nya indelningen av Nepal i sju provinser missgynnade deras folkgrupp

Augusti

9 augusti Antog parlamentet en ny lag som gjorde det straffbart att tvinga kvinnor att tillämpa den tradition som kallas chhaupadi och som innebär att en kvinna som menstruerar inte får bo hemma utan hänvisas till att sova i ett skjul på långt avstånd från hemmet. Sedvänjan har sin grund i att kvinnor som har mens eller nyss fött barn anses orena

November

26 november Hölls den första av två valomgångar i valet till det federala parlamentet och de sju provinsparlamenten i de nordliga provinserna

December

7 december Hölls den andra och sista omgången av de allmänna valen i Katmandu och södra Nepal. De nya församlingarnas första uppgifter var att ge sin provins ett namn, välja en provinshuvudstad och förhandla fram en budget med Katmandu

14 december Hölls parlamentsval till parlamentets underhus vilket vänsteralliansen mellan UML och CPN-MC vann med god marginal. UML fick sammanlagt 121 mandat, medan NC blev näst störst med 63 mandat. CPN-MC fick 53 mandat och madhesiska RJP-N fick 17 mandat. Federalt socialistiskt forum-Nepal fick 16 mandat. Resterande mandat gick till olika småpartier

2018 

Januari

19 januari

Beviljade Världsbanken Nepal ett lån på 300 miljoner dollar för återuppbyggnaden efter jordbävningen i april 2015

Februari

15 februari

Utsåg president Bhandari UML:s ordförande K P Sharma Oli till regeringsbildare. Han tillträdde också som ny premiärminister

20 februari

Bildade det kommunistiska UML och det maoistiska CPN-MC en ny regeringskoalition, kallad Nepals kommunistparti. Tillsammans fick de två vänsterpartierna en majoritet i parlamentets båda kamrar efter valet den 7 februari

Mars

13 mars

Valdes Bidhya Devi Bhandari till president för en ny femårsperiod

2019 

April

25 april

På fyraårsdagen av jordbävningen i Katmandudalen hade omkring hälften av de familjer som förlorade sina hem i katastrofen fått nya bostäder meddelade myndigheten för återuppbyggnad. Omkring var tredje familj höll fortfarande på att bygga ett nytt hem. Resterande saknade ännu egna bostäder

Maj

26 maj

Dödades fyra män och sju personer skadades i tre explosioner i Katmandu. Ingen grupp tog på sig dådet men polisen misstänkte att en förbjuden militant utbrytargrupp ur den tidigare maoistgerillan var skyldiga. Polisen oskadliggjorde också flera andra sprängladdningar i Katmandu med omnejd

September

10 september

Invigdes en oljeledning som korsar gränsen mellan Indien och Nepal, den första oljeledningen i Sydasien som går över en nationsgräns

Oktober

1 oktober

Avgick representanthusets talman Krishna Bahadur Mahara, från det regerande Kommunistpartiet ULM, efter att han anklagades för våldtäkt av en anställd vid parlamentet. Han fick dock behålla sin plats i underhuset

13 oktober

Besökte Kinas ledare Xi Jinping och lovade Nepal nästan en halv miljard dollar i finansiellt stöd mellan 2020 och 2022 för att höja nepaleserna levnadsstandard. Hans besök var det första i Nepal på 23 år av en kinesisk statschef

2020

Februari

17:e Friades representanthusets före detta talman, Krishna Bahadur Mahara, i rätten från den våldtäkt han anklagades för av en anställd i parlamentet i oktober 2019

Mars

24:e Stängde Nepal ner stora delar av landet i ett försök att hindra coronapandemin som drabbat landet. Nepals invånare uppmanades att stanna hemma om de inte måste göra nödvändiga ärenden som att handla mat och läkemedel

April

16:e Beordrade Högsta domstolen regeringen att hjälpa nepalesiska gästarbetare som förlorat sina jobb i utlandet på grund av coronapandemin och därmed inte kunde ta sig hem. Regeringen hade fram till nu inte tillåtit migrantarbetarna att återvända till Nepal av rädsla för smittspridning. Uppemot 2,6 miljoner nepaleser beräknades befinna sig i länderna kring Persiska viken, i Malaysia och i Sydkorea

Maj

16:e Rapporterade Nepal sitt första bekräftade dödsfall, en 29-årig kvinna, i covid-19, antalet smittade i sjukdomen uppgick till 281 bekräftade fall

Juni

12:e Sköt nepalesiska gränspoliser mot en grupp på omkring 30 indier som överträdde den nepalesiska gränsen i distriktet Sarlahi i landets södra del. Enligt polisen dödades en man och två skadades. Tre nepalesiska gränspoliser skadades också

November

21:a Hindrade nepalesiska myndigheter polis och åklagare från att utreda anklagelser om krigsförbrytelser begångna under inbördeskriget 1996-2006 mellan staten och maoistgerillan, enligt en rapport från Human Rights Watch. När det tio år långa kriget avslutades 2006 hade fler än 16 000 människor dödats och över 1 000 var försvunna

December

8:e Enades Nepal och Kina efter åratal av diskussioner att världens högsta berg, Mount Everest, är 8 848,86 meter högt

20:e Upplöste president Bhandari det nepalesiska parlamentet på rekommendation av premiärminister Oli och utlyste nyval till den 30 april och 10 maj 2021. Orsaken var allvarliga motsättningar mellan det regerande partiet NCP:s två fraktioner CPN-UML och det maoistiska CPN-M

2021

Januari

22 januari

Demonstrerade tiotusentals människor i Katmandu med krav på att parlamentet skulle återinsättas. Maoistpartiets ledare Prachanda, som talade till demonstranterna, anklagade premiärminister Oli för att förstöra fredsprocessen. Även från Olis eget parti kom protester mot att han upplöste parlamentet i december 2020

25 januari

Använde polisen tårgas och vattenkanoner för att skingra demonstrationerna i Katmandu mot premiärminister Olis beslut att upplösa parlamentet. Flera protester mot beslutet att upplösa parlamentet hanterades av landets högsta domstol

Februari

4 februari

Grep polisen flera hundra personer under en landsomfattande strejk som arrangerades i protest mot att parlamentet upplösts. Strejken startades på initiativ av den tidigare maoistledaren Pushpa Kamal Dahal och en fraktion av det styrande kommunistpartiet

23 februari

Ogiltigförklarade Nepals högsta domstol premiärminister Olis beslut från den 20 december 2020 att upplösa parlamentet. Domstolen slog fast att Olis beslut stred mot författningen och beordrade den lagstiftande församlingen att återsamlas inom 13 dagar

24 februari

Justerades antalet avlidna i covid-19 upp på grund av tidigare underrapportering då det funnits administrativa problem inom statsförvaltningen. Antalet avlidna i covid-19 till dags dato var nu 2 684 personer

Mars

5 mars

Undertecknades ett fredsavtal mellan regeringen och Nepals sista maoistiska rebellgrupp av betydelse, den sedan 2019 förbjudna Nepals kommunistparti. Maoistgruppen lade ned sina vapen i utbyte mot att förbudet mot gruppen hävdes, att fängslade gruppmedlemmar frigavs och att åtalen mot dem lades ned

18 mars

Beviljades Nepal ett stöd på 75 miljoner dollar av Världsbanken för att vaccinera befolkningen mot covid-19. Världsbanken bidrog också med tekniskt stöd samt ökad kunskap om virussjukdomen och hur den skulle bekämpas

Maj

6 maj

Drabbades Nepal av en andra, mycket kraftig, coronavåg. Under ett dygn registrerades fler än 9 000 smittade. Mer än 3 500 personer hade nu avlidit i covid-19, omkring 400 hade avlidit de senaste två veckorna. Regeringen införde totala eller delvisa nedstängningar i 80 % av distrikten och de allra flesta flygningarna ställdes in

10 maj

Efter att premiärminister Oli förlorat en förtroendeomröstning i parlamentet tvingades han och hans regering att avgå

13 maj

Utnämnde president Bhandari åter Oli till premiärminister sedan oppositionen misslyckats med att samla en majoritet av parlamentets ledamöter bakom en alternativ premiärministerkandidat

22 maj

Upplöste president Bhandari åter parlamentet på premiärminister Olis rekommendation för att varken han eller oppositionen lyckats samla en majoritet av parlamentets ledamöter bakom sig

Juni

22 juni

Underkände högsta domstolen en större regeringsombildning som premiärminister Oli gjort tidigare under månaden. Orsaken var att en övergångsregering inte kunde göra sådana förändringar när den utlyst nyval och beordrade ett 20-tal ministrar att lämna regeringen

Juli

13 juli

Bildade Sher Bahadur Deuba, ledare för det största oppositionspartiet Nepalesiska kongressen, en kongressledd regering sedan Högsta domstolen en dag tidigare beordrat president Bhandari att utse Deuba till ny premiärminister och återinsätta parlamentet

Nepal flora och fauna

Floran är omfattande och artrik med cirka 6 500 olika registrerade arter, från tropiska till högalpina. I mars/april infaller den mest spektakulära blomningsperioden när man kan njuta av färgprakten från olika arter av rhododendron. Att se bergssluttningar med blommande rhododendron mot snöklädda berg är en av de starkaste naturupplevelserna man kan vara med om. På hösten kan man uppleva blommande körsbärsträd i bergsbyarna, även det en vacker naturupplevelse.

Även fågellivet är artrikt och varierande, mer än 800 fågelarter har registrerats. Under bergsvandringarna är möten med rovfåglar, från falkar till de stora gamarna, intressanta.

Däggdjursarterna varierar beroende på var i landet de lever. I Terai finns både tiger, elefant, noshörning och olika krokodilarter. Här finns olika arter av hjortar och apor. Den vackra snöleoparden, ett av de mest legendomspunna däggdjuren, lever i Himalayas mest ödsliga trakter. Få har sett detta starkt utrotningshotade djur.

Livsvillkoren och miljöerna för djur, fåglar och växter är starkt hotade på grund av befolkningsökningen som kräver allt mer mark för försörjning. För att motverka detta har flera nationalparker eller naturreservat skapats

Nepal geografi

Nepal är ungefär 800 kilometer långt och mellan 90 till 230 kilometer brett. Nepals yta uppgår till 147 181 kvadratkilometer, vilket motsvara ungefär en tredjedel av Sveriges, men har de största höjddifferenserna i världen. Från 100 meters höjd i Terai till toppen av världens högsta berg, Mount Everest, 8 848 meter över havet

Landet indelas i flera olika områden; låglandet Terai, Churebergen, det Inre Terai, Mahabharat bergen, Pahar zonen, och Himalaya

Ungefär en tredjedel av Himalayas längdsträckning ligger inom Nepals gränser och här finns 10 av världens 14 berg som är högre än 8 000 meter

I väst-östlig riktning kan landet delas in efter tre stora flodsystem, Karnali, Narayani och Kosi, som alla är mynnar ut i floden Ganges i norra Indien

Nepal huvudstad: Katmandu, 1 442 000 invånare

Andra större städer i Nepal:
Pokhara 200 000 invånare, Patan 183 000 invånare, Biratnagar 182 000 invånare

För mer information    nepal-fakta

Nepal klimat 

På grund av de stora höjdskillnaderna i Nepal varierar klimatet kraftigt

I slättlandet Terai i landets södra del råder ett hett och fuktigt monsunklimat med häftiga sommarregn. I Katmandudalen, 1 350 meter över havet, i mellersta Nepal råder subtropiskt klimat. Bland de höga bergen i Himalaya i landets norra del är det torrt och mycket kall

Medeltemperatur (Celsius) 

Katmandu      Januari / Juli +9 / +22
Pokhara          Januari / Juli +9 / +23

Medelnederbörd ( mm)

Kathmandu     Januari / Juli 13 / 325
Pokhara           Januari / Juli  23 / 440

Nepal befolkning

Invånarna i Nepal utgör en komplex blandning av folkgrupper som definieras efter etnicitet, kast, språk och till viss del religion, geografisk hemvist och social samhörighet, ibland överlappar identiteterna varandra

Etniskt sett är Nepal mycket intressant. Befolkningen är uppdelad på mer än trettio olika befolkningsgrupper anpassade att leva i olika miljöer. Människor boende i Himalayaområdet tillhör oftast den mongoliska folkgruppen. Några av de största folkgrupperna är Sherpa, Manangpa och Thakalis. Majoriteten av dem är buddhister och deras kultur påminner om den tibetanska

I regionen mellan bergen och låglandet bor bland annat folkgrupperna Magar, Kha, Gurung, Newar, Rai och Limbu. Deras språk tillhör den Tibeto-Burmanska språkgruppen och deras religioner tillhör shamanism, hinduism eller buddhism. Newarerna dominerar Kathmandudalen
I Terai, låglandet, bor huvudsakligen människor tillhörande folkgruppen Tharu. Deras religion är hinduism

Hälften av nepaleserna bor i Terai. Större delen av den övriga befolkningen återfinns i dalgångarna och bergstrakterna i mellersta Nepal. I den nordligaste regionen, längs gränsen mot den kinesiska regionen Tibet, är invånarna få

Nepal språk

Nepals officiella språk är nepali som från början var gurkhafolkets språk. Nepali är ett indoariskt språk som är nära besläktat med hindi. Båda språken har sina rötter i det indiska skriftspråket sanskrit. Knappt hälften av nepaleserna har nepali som modersmål. Det finns dessutom ett stort antal minoritetsspråk och många dialekter

För mer information    nepal-fakta

Nepal socialt

Nepal tillhör de fattigaste länderna på jorden och en stor del av befolkningen lever under stor ekonomisk och materiell misär vilket påverkar, bland annat, medellivslängden, som är en av de lägsta i Asien. Undernäring är vanligt, särskilt bland barn och kvinnor. Jordbävningskatastrofen i Katmandudalen 2015 innebar ett kraftigt bakslag för fattigdomsbekämpningen

Särskilt i bergstrakterna är tillgången på mat ojämn och osäker. Dåliga sanitära förhållandena gör att allvarliga sjukdomar som kolera och tuberkulos förekommer

De flesta nepaleser saknar sjukförsäkring eller pengar att betala för sjukvård

Fattigdomen leder till att många nepalesiska flickor och unga kvinnor hamnar i prostitution i indiska storstäder och i länder vid Persiska viken

En blandning av folkgrupper, stora klasskillnader och oerhört omväxlande natur och terräng resulterar i stora variationer i levnadssätt. Det syns i olika klädedräkter, språk, matvanor och kulturyttringar. Samtidigt är många inslag gemensamma för det stora flertalet nepaleser. De högkastiga hinduernas dominans har inneburit att många andra grupper har tagit efter deras traditioner och kultur

Kastväsendet är formellt förbjudet men lever kvar både i människors föreställningar och i form av samhällsklasser, många av de fattigaste är kastlösa medan krigar- och prästkasten tillhör eliten

I städerna finns en växande grupp välbeställda som uppnår status genom utbildning och yrke, och genom att de äger bilar och andra högstatus produkter, snarare än genom kasttillhörighet och markägande, som traditionellt varit en viktig statusmarkör

Inom flertalet folkgrupper tillämpas arrangerade äktenskap där föräldrarna gör upp om lämpliga giftermål med hänsyn till kasttillhörighet, etnicitet, välstånd och social ställning. Bland de mer välutbildade och i städerna är det allt vanligare med frivilliga äktenskap som ingås utan föräldrars inblandning

Kvinnans ställning är svag och våld i hemmet är mycket vanligt. Många flickor gifts bort vid unga år, trots att det är förbjudet. Andra blir offer för människohandel och hamnar i prostitution. Kvinnans arvsrätt är begränsad. Relativt få kvinnor lönearbetar

Även barn arbetar mycket, särskilt inom familjejordbruken

Homosexualitet legaliserades 2007

Nepal utbildning

Det nepalesiska skolväsendet är bristfälligt och nästan 25 % barnen slutför inte det första femåriga stadiet. Analfabetismen är fortfarande utbredd hos vuxna, speciellt bland kvinnor

De nepalesiska barnen börjar formellt skolan vid sex år ålder. De första fem skolåren är obligatoriska och avgiftsfria. Majoriteten av barnen börjar i första klass, men redan under det första skolåret slutar en del av eleverna och många får gå om ettan. Ungefär fyra av fem barn fortsätter att studera efter det första femåriga stadiet. De högre klasserna är indelade i tre stadier med sammanlagt sju år

Anledningen till att många barn tvingas lämna skolan är för att de måste hjälpa till med familjens försörjning, har lång väg till skolan eller att familjerna inte har råd att betala skoluniformer och böcker- Officiellt är utbildningen gratis, men många skolor tar ut olika avgifter trots detta

Undervisningen sker på landets officiella språk nepali, på många privata skolor sker undervisningen på engelska. Privatskolorna tar ut höga terminsavgifter men har högre kvalitet på undervisningen än de statliga skolorna

I Nepal finns fem universitet, varav ett är privatägt. Störst är Tribhuvan-universitetet, medan den äldsta läroanstalten för högre utbildning är Tri Chandra-skolan i Katmandu som grundades år 1918

Nepal religion

Nepal var fram till och med 2006 världens enda officiella hinduisk stat. Den nuvarande författningen föreskriver att landet är en sekulär, det vill säga en icke-religiös nation. Fyra av fem nepaleser räknar sig dock som hinduer

Buddism är vanligaste religion bland tibeto-nepaleserna. Hinduiska och buddistiska trosföreställningar flyter många gånger samman och toleransen är stor mellan olika religiösa grupper. Buddhas födelseplats Lumbini ligger i södra Nepal, nära gränsen till Indien. Lumbini är en helig plats för buddisterna som vallfärdar hit från hela världen

I landet finns också muslimer och anhängare av kiranti, en form av schamanism samt små grupper anhängare av andra trossamfund

För mer information    nepal-fakta

Nepal turism 

Turism är av största betydelse för Nepal och dess invånare och den inkomstkällan för utländsk valuta. Den vackra naturen, Himalayas mäktiga bergstoppar, Chitwans djurliv, gamla stadskärnor med ett flertal byggnader upptagna på UNESCO:s världsarvslista och det intressanta folklivet lockar turister från världens alla hörn. Men de flesta turister kommer med all sannolikhet till Nepal för att vandra bland eller klättra i de vackra bergen, i Nepal finns åtta av världens högsta bergstoppar

”En resa till Nepal glömmer man aldrig och längtan tillbaka är stark!”

För mer information    nepal-fakta

Sidan uppdaterad: 240124

Min gamla hemsida

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik