iran-fakta

Iran landsfakta

Iran – Mullornas land

Officiellt namn: Jomhuri-ye Eslami-ye Iran
Statsskick: Islamisk republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Teheran / 8 896 000 inklusive förstäder

Yta (totalt): 1 648 195 km2
Andel av landytan som är åkermark: 10.8 %
Landyta med skog: 6.8 %

Kustlinje: 2 440 km
Lägsta punkt: Kaspiska Havet (-28 m)
Högsta punkt: Kuh-e Damavand ( 5 671 m ö h)
Viktigaste floder: Karun, Arwan Rud (Shatt-al-Arab)
Större sjöar: Urmiasjön
Andra större städer: Mashhad 2 700 000 inv., Isfahan 1 800 000 inv., Karaj 1 600 000 inv.

Invånare, totalt: 82 022 000
Invånare/km2 (Landyta): 48
Procentuell andel invånare i städerna: 74.9 %

Befolkningstillväxt: 1.24 %
Spädbarnsdödlighet: 16
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 72.7 / 75.5

Folkgrupper:
Perser 61.0 %, Azerbajdzjaner 16.0 %, Kurder 10.0 %, Lurer 6.0 %, Balucher 2.0 %, Araber 2.0 %, Turkmener och turkiska stamfolk 2.0 %, övriga 1.0 %

Religion:
Muslimer (officiell religion) 99.4 %, (Shia muslimer 90 – 95 %, Sunni muslimer 5 – 10 %), Övriga religioner (Zoroastrier, Judar, Kristna och Bahai) 0.3 %, Ospecificerade 0.3 %

Språk:
Persiska (officiellt språk) 53.0 %, Azerbadjzanska och turkiska dialekter 18.0 %, Kurdiska 10.0 %, Gilaki och Mazandarani 7.0 %, Luriska 6.0 %, Baluchiska 2.0 %, Arabiska 2.0 %, övriga språk 2.0 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 91.2 / 82.5
Andel barn som börjar grundskolan: 98.5 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 26 (Sverige 10)

Självständighet: 1 april 1979 då den Islamska Republiken Iran utropades
Nationaldagar: 1 april
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 5 219 (2016)
Valuta: Iranska Rial (IRR)
Största handelspartners (export): Japan, Kina, UAE

Befolkning under fattigdomsgräns: 18.7 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 29.2 %

Elkonsumtion per person: 2 996 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 83.2 % (Sverige 6.30 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 8.28 (Sverige 4.48)

Antal besökare årligen: 4 942 000 (2016)

Militära utgifter i % av BNP: 2.3 %

Mobiltelefoner: 87 107 000 (2017)
Internetanvändare: 36 070 000 (44.1 % av befolkningen)  (2016)

Järnvägsnät: 8 483 km
Vägnät (större vägar): 198 866 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2018/10

Iran flagga

 

Iran hade redan före revolutionen 1979 den färgsättning i flaggan som man har i den nuvarande flaggan, dock byttes det dåvarande riksvapnet ut.

I nederkanten på flaggans gröna band och i överkanten på det röda står inskriptionen “Allah är stor” upprepad 22 gånger till minne av den 22:a dagen i månaden Bahmen (den 11 februari 1979), den dag då shahen störtades och den islamska republiken upprättades. Färgerna grönt, vitt och rött är enligt traditionen symboler för islam, fred och tapperhet.

Iran riksvapen

Riksvapnet, som infördes efter revolutionen 1979, återges i rött i statsflaggans vita band.

Vapnet har formen av en jordglob, en symbol för kampen för världens förtryckta folk.

De fyra halvmånarna och svärdet representerar islam och styrka. Tecknet över svärdet anses symbolisera själsstyrka.

Sett i sin helhet formar alla komponenterna en grafisk bild av ordet Allah (Gud).

De fem huvudelementen motsvarar dessutom muslimernas fem religiösa plikter; trosbekännelsen, bönen, allmosorna, fastan och vallfärdandet till Mecka.

Iran karta

För mer information om Iran och min resa:     iran     iran-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email