iran-fakta

Iran landsfakta

Iran, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Jomhuri-ye Eslami-ye Iran
Statsskick: Islamisk republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Teheran / 9 382 000 inklusive förstäder

Yta (totalt): 1 648 195 km2
Andel av landytan som är åkermark: 10.8 %
Landyta med skog: 6.8 %

Kustlinje: 2 440 km
Lägsta punkt: Kaspiska Havet (-28 m)
Högsta punkt: Kuh-e Damavand ( 5 625 m ö h)
Viktigaste floder: Karun, Arwan Rud (Shatt-al-Arab)
Större sjöar: Urmiasjön

Andra större städer i Iran:
Mashhad 3 318 000 invånare, Isfahan 2 219 000 invånare, Shiraz 1 699 000 invånare

Invånare, totalt: 86 758 000
Invånare/km2 (Landyta): 51 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 76.8 % (G = 2022)
Befolkningstillväxt: 0.98 %

Folkgrupper:
Perser 61.0 %, Azerier 16.0 %, Kurder 10.0 %, Lurer 6.0 %, Balucher 2.0 %, Araber 2.0 %, Turkmener och turkiska stamfolk 2.0 %, övriga 1.0 %

Religion:
Muslimer (officiell religion) 99.6 %, (Shia muslimer 90 – 95 %, Sunni muslimer 5 – 10 %), Övriga religioner (Zoroastrier, Judar, Kristna och Bahai) 0.3 %, Ospecificerade 0.2 %

Språk:
Farsi (officiellt språk) 53.0 %, Azeriska och turkiska dialekter 18.0 %, Kurdiska 10.0 %, Gilaki och Mazandarani 7.0 %, Luriska 6.0 %, Baluchiska 2.0 %, Arabiska 2.0 %, övriga språk 2.0 %

Spädbarnsdödlighet: 13 (G = 2020)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 73.9 / 76.7

Befolkning under fattigdomsgräns: 18.7 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 23.7 %
Andel av befolkning som är undernärd: 5.5 % (G = 2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 90.4 / 80.8
Andel barn som börjar grundskolan: 98.6 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 27 (Sverige 12)

Självständighet: 1 april 1979 då den Islamska Republiken Iran utropades
Nationaldagar: 1 april
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 2 422 (G = 2020)
Valuta: Iranska Rial (IRR)
Största handelspartners (export): Kina, Indien Sydkorea

Antal utländska  besökare: 1 550 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 2 783 kWh (Sverige 13 085 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 84.0 % (Sverige 5.0 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.69 (Sverige 3.54) (G = 2018)

Militära utgifter i % av BNP: 2.2 % (G = 2020)

Mobiltelefoner, abonnemang: 127 625 000 (2020)
Internetanvändare: 575 594 000 (84.0 % av befolkningen)  (2020)

Järnvägsnät: 8 484 km
Vägnät (större vägar): 223 485 km

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2022/05

(G) Globalis Online

Iran flagga

 

Iran hade redan före revolutionen 1979 den färgsättning i flaggan som man har i den nuvarande flaggan, dock byttes det dåvarande riksvapnet ut.

I nederkanten på flaggans gröna band och i överkanten på det röda står inskriptionen ”Allah är stor” upprepad 22 gånger till minne av den 22:a dagen i månaden Bahmen (den 11 februari 1979), den dag då shahen störtades och den islamska republiken upprättades. Färgerna grönt, vitt och rött är enligt traditionen symboler för islam, fred och tapperhet.

Iran riksvapen

Riksvapnet, som infördes efter revolutionen 1979, återges i rött i statsflaggans vita band.

Vapnet har formen av en jordglob, en symbol för kampen för världens förtryckta folk.

De fyra halvmånarna och svärdet representerar islam och styrka. Tecknet över svärdet anses symbolisera själsstyrka.

Sett i sin helhet formar alla komponenterna en grafisk bild av ordet Allah (Gud).

De fem huvudelementen motsvarar dessutom muslimernas fem religiösa plikter; trosbekännelsen, bönen, allmosorna, fastan och vallfärdandet till Mecka.

Iran karta

För mer information om Iran och min resa:     iran     iran-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email