iran-fakta

Iran landsfakta

Iran, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Jomhuri-ye Eslami-ye Iran
Statsskick: Islamisk republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Teheran / 7 153 000

Yta (totalt): 1 648 195 km2
Andel av landytan som är åkermark: 10.8 %
Landyta med skog: 6.8 %

Kustlinje: 2 440 km
Lägsta punkt: Kaspiska Havet (-28 m)
Högsta punkt: Kuh-e Damavand ( 5 625 m ö h)
Viktigaste floder: Karun, Arwan Rud (Shatt-al-Arab)
Större sjöar: Urmiasjön

Andra större städer i Iran:
Mashhad 2 307 000 000 invånare, Isfahan 1 547 000 invånare, Karai 1 448 000 invånare

Invånare, totalt: 87 591 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 51 (G = 2020)
Procentuell andel invånare i städerna: 77.3 % (2023)
Befolkningstillväxt: 0.93 %

Folkgrupper:
Perser 61.0 %, Azerier 16.0 %, Kurder 10.0 %, Lurer 6.0 %, Balucher 2.0 %, Araber 2.0 %, Turkmener och turkiska stamfolk 2.0 %, övriga 1.0 %

Religion:
Muslimer (officiell religion) 99.6 %, (Shia muslimer 90 – 95 %, Sunni muslimer 5 – 10 %), Övriga religioner (Zoroastrier, Judar, Kristna och Bahai) 0.3 %, Ospecificerade 0.2 %

Språk:
Farsi (officiellt språk) 53.0 %, Azeriska och turkiska dialekter 18.0 %, Kurdiska 10.0 %, Gilaki och Mazandarani 7.0 %, Luriska 6.0 %, Baluchiska 2.0 %, Arabiska 2.0 %, övriga språk 2.0 %

Spädbarnsdödlighet: 15 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 74.1 / 76.9

Befolkning under fattigdomsgräns: 18.7 % (2007)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 27.2 %
Andel av befolkning som är undernärd: 5.5 % (G = 2019)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 0.02 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 92.4 / 88.7 (2021)
Andel barn som börjar grundskolan: 99.7 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 297 (Sverige 12)

Självständighet: 1 april 1979 då den Islamska Republiken Iran utropades
Nationaldagar: 1 april
Rösträttsålder: 18 år

BNP/ capita: USD 4 091 (2021)
Valuta: Iranska Rial (IRR)
Största handelspartners (export): Kina, Indien Sydkorea

Antal utländska  besökare: 1 550 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 2 996 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 88.7 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 1.9 % (Sverige 29.5)
Elektricitet från vindkraft: 0.2 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 7.9 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.5 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 135 900 000 (2021)
Internetanvändare: 69 520 000 (79 % av befolkningen)  (2021)

Järnvägsnät: 8 484 km (2014)
Vägnät (större vägar): 223 485 km (2018)

Angivna värden är beräknade

Källor: 

CIA World Factbook 2023/06

(G) Globalis Online

Iran flagga

Iran hade redan före revolutionen 1979 den färgsättning i flaggan som man har i den nuvarande flaggan, dock byttes det dåvarande riksvapnet ut.

I nederkanten på flaggans gröna band och i överkanten på det röda står inskriptionen ”Allah är stor” upprepad 22 gånger till minne av den 22:a dagen i månaden Bahmen (den 11 februari 1979), den dag då shahen störtades och den islamska republiken upprättades. Färgerna grönt, vitt och rött är enligt traditionen symboler för islam, fred och tapperhet.

Iran riksvapen

Riksvapnet, som infördes efter revolutionen 1979, återges i rött i statsflaggans vita band.

Vapnet har formen av en jordglob, en symbol för kampen för världens förtryckta folk.

De fyra halvmånarna och svärdet representerar islam och styrka. Tecknet över svärdet anses symbolisera själsstyrka.

Sett i sin helhet formar alla komponenterna en grafisk bild av ordet Allah (Gud).

De fem huvudelementen motsvarar dessutom muslimernas fem religiösa plikter; trosbekännelsen, bönen, allmosorna, fastan och vallfärdandet till Mecka.

Iran karta

För mer information om Iran och min resa:     iran     iran-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik