Kina Yunnan historia mm

På denna sida finns information om Kina Yunnan historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Kina Yunnan (Bilderna är scannade från dia)

Här finns information om Kina Yunnan historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte under min resa till Kina Yunnan var jinghong, tonghai, menghun, shilin och simao var några platser jag besökte i yunnan, kina, rainer stalvik

Kina, till ytan större än hela Europa, bjuder på många varierande natur- och kulturupplevelser på grund av de olika naturtyperna som finns inom landets gränser och dess etniska mångfald. Kina har med sina c:a 1,3 miljarder invånare världens största befolkningsmängd, varav cirka 92 % av dessa är hankineser. Återstoden av befolkningen  tillhör någon av de 55 olika minoritetsfolk som också lever inom landets gränser.

I landets sydvästra del ligger provinsen Yunnan, som betyder ”Landet Bakom Molnen”, en gång stängt och isolerat men idag tillgängligt för turister. I Yunnan lever 26 av dessa. Minoritetsfolken är bland annat släkt med människorna i Burma, Laos, Kambodja och Thailand.

Kina är ett land i snabb omvälvning men ännu finns gammal kultur och ålderdomlig livsstil kvar. I Yunnan finns kanske det traditionella Kina bäst bevarat.

Läs om min resa under kina-yunnan-resa

Yunnan-provinsen

Yunnan är förmodligen en av Kinas mest spännande och intressanta provinser att besöka. Området är sedan århundraden en gränstrakt mot länderna Vietnam, Burma och Laos. Närheten till ”Den Gyllene Triangeln” i Thailand påverkade länge handeln med opium. Genom Yunnan gick stora handelsvägar som influerade vardagslivet och kulturerna i provinsen.

Yunnan historia i korthet

Yunnan har en intressant historia och har under tiders gång varit ansatt av olika angripare.

På 1200-talet kom mongolerna hit. Deras ättlingar lever kvar än idag i små byar där de fortfarande lever efter urgamla mongoliska traditioner. Under denna tidsperiod grundades huvudstaden Kunming.

Under Ming-perioden uppmuntrades inflyttning av hankineser, som förväntades ha större lojalitet till den kinesiske kejsaren. Så blev dock inte fallet utan Yunnans historia är full av blodiga uppror mot kejsarmakten.

Även minoritetsgrupper har skapat oroligheter. Under åren 1857 – 72 reste sig muslimska grupper mot den kinesiska överhögheten.

Den förhållandevis stora grupp muslimer som bor i Yunnan är ättlingar till de muslimer som kom till Kina i samband med mongolernas invasion på 1200-talet. Andra muslimer kom till Kina huvudsakligen genom handeln med arabiska köpmän.

I början av 1900-talet konkurrerade britter och fransmän om makten i området. De tilltvingade sig handelsrätter och 1908 öppnade de upp Kunming för utländsk handel. Under åren 1906-10 byggde fransmännen en järnväg mellan Kunming och Hanoi för att kunna exploatera provinsens kopparfyndigheter. Under Andra Världskriget var Kunming slutet på ”The Burma Road”.

Yunnan befolkning

Yunnans befolkning uppgår till drygt 40 miljoner invånare, de flesta är hankineser. Inom regionens gränser lever även ett 20 tal minoritetsfolk, vilket är nästan hälften av Kinas etniska grupper, huvudsakligen bergsfolk. De största minoritetsgrupperna är bai-, naxi-, yi-, dai- och hanifolken. Daifolket bor huvudsakligen i Xishuangbanna, ett autonomt området i gränstrakterna av Burma och Laos. Deras huvudstaden Jinghong ligger vid den mäktiga Mekong-floden.

Yunnan natur

I stora delar av Yunnan finns dramatiska landskap med höga berg och mäktiga floder, vilket bidrog till att provinsen fick vänta längre på den ekonomiska utvecklingen som andra delar av Kina fick uppleva snabbare.

Bergstopparna sträcker sig från 2 000 meters höjd till över 6 000 meter och en stor del av Yunnan ligger på en högplatå mellan 1 500 0ch 2 000 meters höjd.

Västra Yunnan ligger inom monsunområdet och har därmed hög nederbörd , huvudsakligen under perioden maj – oktober

Yunnan geografi

Yunnans yta uppgår till 394 000 kvadratkilometer, d v s något mindre än Sverige. Befolkningen uppgår till lite drygt 40 miljoner invånare. Den regionala huvudstaden Kunming, med cirka 3.5 miljoner invånare, är numera en stor industristad. Den kallas även för ”Den eviga vårens Stad”.

För mer information se kina-fakta

Gamla traditioner i Yunnan

Legendberättare

Om man besöker de så kallade ”Peoples Square” i en del av de större städerna kan man fortfarande, om man har tur, få uppleva möten med legendberättarna, män eller kvinnor som för gamla berättartraditioner vidare.

Genom livlig mimik, berättande rörelser, sång och berättelser återger de gamla berättelser. Oftast ackompanjeras de till musik på ålderdomliga kinesiska musikinstrument. Trots att man inte förstår deras berättelser har man stor behållning av att lyssna till dem. Den kinesisk talande publiken lever med i berättelserna med stor förtjusning och skrattar ofta och hjärtligt.

Lotusfötter

Fortfarande stöter man på kvinnor med ”lotusfötter”, d v s att de som små flickor fick sina fötter snörda och därmed deformerade för hela livet. Detta var ett skönhetsideal som avskaffades i övriga Kina år 1912, men fick leva kvar till i slutet av 1940-talet i Yunnan tills Mao Tse Tung förbjöd seden.

En resa i Yunnan och Xishuangbanna är ett besök i ett annorlunda Kina som bjuder på mycket vackra naturscenerier, möten med intressanta minoritetsfolk och inblick i gamla kulturtraditioner. Yunnan är, än så länge, besökt av förhållandevis få västerlänningar.

Min gamla hemsida        www.stalvik.com

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik