Länder A-K

När Du klickar på någon av länkarna kommer Du till information om landet Du valt. Här finns ett sammandrag av landets historia, kort om landets geografi, befolkning, språk, sociala förhållanden, religion, utbildningssystem, foton mm

Det finns många spännande och intressanta länder på vår jord.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se