estland-fakta

Estland landsfakta

Estland, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Eesti Vabariik
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Tallinn / 454 000 (2023)

Yta (totalt): 45 228 km2
Andel av landytan som är åkermark: 14.9 % (2018)
Landyta med skog: 52.1 % (2018)

Kustlinje: 3 794 km
Lägsta punkt: Östersjön 0 möh
Högsta punkt: Suur Munamägi (318 möh)
Viktigaste floder: Pärnu, Ema, Narva
Större sjöar: Peipsi järv

Andra större städer i Estland:
Tartu 102 300 invånare, Narva 66 000 invånare, Kohtla-Järve 44 700 invånare

Invånare, totalt: 1 203 000 (2023)
Procentuell andel invånare i städerna: 69.8 % (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 31 (G = 2020)
Befolkningstillväxt: -0.74 %

Folkgrupper:
Ester 68.7 %, Ryssar 24.8 %, Ukrainare 1.7 %, Vitryssar 1.0 %, Finnar 0.6 %, övriga folkgrupper 1.6 %, ospecificerade folkgrupper 1.6 %

Religion:
Ortodoxa 16.2 %, Lutheraner 9.9 %, övriga kristna religioner 2.2 %, övriga religioner 0.9 %, ingen religionstillhörighet 54.1 %, ospecificerad religionstillhörighet 16.7 %

Språk:
Estniska (officiellt språk) 68.5 %, Ryska 29.6 %, Ukrainska 0.6 %, övriga språk 1.2 %, ospecificerade språk 0.1 %

Spädbarnsdödlighet: 3 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 73.5 / 82.9

Befolkning under fattigdomsgräns: 21.7 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 17.1 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: 3 % (G = 2021)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter:11.65 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.9 / 99.9
Andel barn som börjar grundskolan: 93.7 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 11 (Sverige 12) (2017)

Självständighet: 20 augusti, 1991
Nationaldagar: 24 februari
Rösträttsålder: 18 år i parlamentsval, 16 år i lokala val

BNP/invånare: USD 27 944 (2021)
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export): Finland, Sverige, Lettland

Antal utländska besökare: 1 695 000 (2020)

Elkonsumtion per person: 6 732 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 55.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 14.3 % (Sverige 17.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 17.7 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 2.3 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 1 981 000 (2021)
Internetanvändare: 1 183 000 (91.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät:1 441 km (2020)
Vägnät (större vägar): 58 412 km (2011)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/05

(G) Globalis Online

Estland flagga

Estlands flagga är en trikolor i färgerna vitt, svart och blått. Flaggan antogs den 7 augusti 1990, men användes redan på 1880-talet i samband med studentprotester mot den ryska ockupationsmakten. Flaggan användes i det självständiga Estland från första världskrigets slut fram till den sovjetiska invasionen 1940.
Till vardags kallas flaggan för ”sinimustvalge”, som betyder blå-svart-vit, efter flaggans färger.

Flaggans färger sägs representera frihet (blått), det förflutna (svart) och hoppet inför framtiden (vitt). Det finns en annan tolkning av färgerna som säger att blått står står för himlen och för trohet, svart för den bördiga jorden och vitt för folket och renhet

Estland riksvapen

Estlands statsvapen går har sitt ursprung i medeltiden till den tid när landet styrdes av Danmark. Detta förklarar varför skölden har likhet med det danska riksvapnet. Det danska vapnet innehåller vad som inom heraldiken kallas leopardiserade lejon medan Estlands innehåller har heraldiska leoparder.

Estland nationalhymn

Estland karta

För mer information om Estland och min resa:     estland     estland-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email