estland-fakta

Estland – Landsfakta

Estland – Baltikums minsting

Officiellt namn: Eesti Vabariik
Statsskick: Republik, enhetsstat
Huvudstad/Invånare: Tallinn / 391 000

Yta (totalt): 45 228 km2
Andel av landytan som är åkermark: 14.9 %

Kustlinje: 3 794 km
Lägsta punkt: Östersjön 0 möh
Högsta punkt: Suur Munamägi (318 möh)
Viktigaste floder: Pärnu, Ema, Narva
Större sjöar: Peipsi järv

Invånare, totalt: 1 252 000
Procentuell andel invånare i städerna: 67.4 %
Invånare/km2 (Landyta): 31
Befolkningstillväxt: -0.60 %

Spädbarnsdödlighet: 4
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män/Kvinnor 71.9 / 81.7

Folkgrupper:
Ester 68.7 %, Ryssar 24.8 %, Ukrainare 1.7 %, Vitryssar 1.0 %, Finnar 0.6 %, övriga folkgrupper 1.6 %, ospecificerade folkgrupper 1.6 %

Religion:
Lutheraner 9.9 %, Ortodoxa 16.2 %, övriga kristna religioner 2.2 %, övriga religioner 0.9 %, ingen religionstillhörighet 54.1 %, ospecificerad religionstillhörighet 16.7 %

Språk:
Estniska (officiellt språk) 68.5 %, Ryska 29.6 %, Ukrainska 0.6 %, övriga språk 1.2 %, ospecificerade språk 0.1 %

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.8 / 99.8
Andel barn som börjar grundskolan: 94.8 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 11 (Sverige 12)

Självständighet: 20 augusti, 1991
Nationaldagar: 24 februari
Rösträttsålder: 18 år

BNP/invånare: USD 17 085 (2015)
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export): Finland, Sverige, Ryssland

Befolkning under fattigdomsgräns: 21.3 %
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 13.1 %

Elkonsumtion per person: 6 732 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 84.4 % (Sverige 8.2 %)
Koldioxidutsläpp / invånare (ton): 15.11 (Sverige 4.62)

Antal besökare årligen: 2 868 000 (2013)

Militära utgifter i % av BNP: 2.0 %

Mobiltelefoner: 1 898 000 (2016)
Internetanvändare: 1 098 000 (87.2 % av befolkningen) (2016)

Järnvägsnät: 2 146 km
Vägnät (större vägar): 58 412 km

Angivna värden är beräknade

Källa: CIA World Factbook 2017/10

Estland flagga

Estlands flagga är en trikolor i färgerna vitt, svart och blått. Flaggan antogs den 7 augusti 1990, men användes redan på 1880-talet i samband med studentprotester mot den ryska ockupationsmakten. Flaggan användes i det självständiga Estland från första världskrigets slut fram till den sovjetiska invasionen 1940.
Till vardags kallas flaggan för “sinimustvalge”, som betyder blå-svart-vit, efter flaggans färger.

Flaggans färger sägs representera frihet (blått), det förflutna (svart) och hoppet inför framtiden (vitt). Det finns en annan tolkning av färgerna som säger att blått står står för himlen och för trohet, svart för den bördiga jorden och vitt för folket och renhet

Estland riksvapen

xxxx

Estlands nationalhymn

Estland karta

För mer information om Estland och min resa se:     estland     estland-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik

Print Friendly, PDF & Email