Portugal Azorerna historia mm

På denna sida finns information om Portugal Azorerna historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa till Azorerna

Här finns information om Portugal Azorerna historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte på min resa till Azorerna, ön Sao Miguel, var ponta delgada, lagoa, furnas, nordeste, sete cidades, quebradas och mosteiros, rainer stalvik 

Är Azorerna en del av det sjunkna Atlantis? Många tror det, men ännu finns inget bevisat.

För den som söker storslagen och vacker natur, ren luft, vill möta vänliga människor och fly storstadens stress är Azorerna ett perfekt resmål.

Läs om min resa under portugal-azorerna-resa

Azorerna består av nio små öar som ligger mitt i Atlanten, halvvägs mellan Europa och Nordamerika. Öarna tillkom efter ett vulkanutbrott i den Atlantiska Centralryggen, en bergskedja som ligger under havets yta till vilken även Island tillhör.

Azorerna historia i korthet

Öarna upptäcktes lite drygt tio år senare än Madeira, mellan åren 1432 till -57, av portugisiska sjöfarare under ledning av Goncalo Velho, som var utsänd av prins Henrik Sjöfararen. De första öarna man kom till var Santa Maria och Sao Miguel. Santa Maria fick sitt namn efter öns förste bosättare, som tillsammans med några familjer slog sig ned på ön och därmed blev Azorernas första kolonisatörer. År 1444 började ön Sao Miguel att bebyggas. De första nybyggarna kom från Portugal och Frankrike. De slog sig ned efter kusten där jorden var bördigast. Efterföljande nybyggare var holländare, judar och araber. Fransmännens bosättningar bekräftas av att en av Sao Miguels mindre orter heter Bretanha, vilket säkerligen syftar på att människorna kom från Bretagne.

Senare upptäcktes öarna Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Faial, Pico, Flores och Corvo.

Portugiserna uppkallade öarna efter de många rovfåglar som svävade över dem. De trodde att det var glador, som heter acores på portugisiska. Fåglarna visade sig dock vara hökar. Öarnas fick däremot behålla det namn man först gett dem.

Azorerna har ofta haft en viktig strategisk position sett ur försvarshänseende. Under kriget mot spanjorerna, 1580 – 1640, användes Azorerna som bas. Så gjorde även ögruppen under den frihetskamp som pågick mellan åren 1820 – 1834. Förr sökte de portugisiska handelsskeppen skydd undan de många piratskeppen som härjade på havet under deras seglatser till eller från Indien. Horta på ön Faial blev en viktig hamn eftersom denna var den enda säkra på öarna. Här bunkrade man även upp inför de långa seglatserna, bytte besättningar, reparerade fartygen och här sålde man slavar på marknaden. Under en lång period var ön Santa Maria en viktig plats för mellanlandningar för de interkontinentala flygningarna.

Under Andra Världskriget var Azorernas läge av stor betydelse för de allierade trupperna. Under denna tid växte ett stort flygcentrum fram.

I samband med revolutionen 1974 skrevs Azorernas autonoma ställning in i grundlagen och 1982 förstärktes självständigheten i samband med att grundlagen reviderades.

Azorerna geografi

Azorerna består av nio öar som ligger i Atlanten, mitt emellan Europa och Nordamerika, cirka 1 300 kilometer väster om Lissabon. Deras sammanslagna yta uppgår till cirka 2 330 kvadratkilometer.

Öarna indelas i tre huvudgrupper. I Sydostöarna ingår Sao Miguel och Santa Maria. I Mittöarna ingår Terceira, Graciosa, Sao Jorge, Faial och Pico. I Nordvästöarna ingår Flores och Corvo.

Sao Miguel är den största av öarna (747 km2) med en befolkning på cirka 160 000 invånare. Här ligger regionens huvudstad Ponta Delgada med cirka 40 000 invånare. Totalt har öarna nästan 250 000 invånare, vilket är något färre än på Madeira. På ön Pico ligger Portugals högsta berg, 2 351 meter.

Azorerna klimat

Azorerna har ett tempererat klimat vilket ger jämna temperaturer, oavsett årstid. På vintern uppgår medeltemperaturen till 14 grader Celcius och i augusti, varmaste månaden, till nästan 25 grader C. Det går att semestra året om på Azorerna, men vintermånaderna är inte lika behagliga som på Madeira.

Vattentemperaturen i havet påverkas av Golfströmmen och ger medeltemperaturer mellan 16 grader C och 22 grader C.

Azorerna flora och fauna, natur

Azorernas strävan att bevara naturen och skydda miljön renderade 1995 i ett hedersomnämnande vid utdelning av Europapriset för Turism och Miljö.

Det finns naturreservat och skyddade landskapsområden på samtliga öar. Alla öar har unika landskap med en frodig grönska och riklig förekomst av olika blommor. Den tidigare vulkaniska verksamheten i området har skapat många vackra kratersjöar.

På Azorerna hittar man 850 olika växter, varav 56 är endemiska. Dessutom lär det finnas mer än 400 olika mossor och lavar. För de botaniskt intresserade är  öarna därför ett bra resmål.

De största, vilda, landlevande däggdjuren som finns på öarna är kaniner och råttor. Det vanligast däggdjuret man ser är kor, som enligt en uppgift jag hörde lär uppgå till cirka 110 000 djur.

Havet runt öarna är fiskrikt med hundratals olika arter av fiskar och skaldjur. I vattnen finns också möjligheter att se valar och delfiner.

För mer information    portugal-fakta

Jag väljer ofta resmål där det finns vandringsmöjligheter. Det jag hört och läst om Azorerna innan jag besökte huvudön Sao Miguel var att det finns fina vandringsmöjligheter på Azorerna. Påstående är delvis rätt, enligt mitt sätt att se. Visst kan man vandra på Sao Miguel, om man är beredd att oftast gå brant uppför eller nedför. Anledningen till detta är att öns vulkaniska ursprung gör den spetsig. Vandringslederna är ofta korta och räcker därmed inte till för den kvalificerade vandraren. Man kan dock även vandra på mindre grusvägar, som går parallellt med havet på vissa ställen. Dessa vägar ger möjlighet att göra längre vandringar och utmed dessa kommer man i kontakt med människor.

Madeira, med sina många levador, bjuder på betydligt bättre vandringsområden än Sao Miguel. Jag vill dock rekommendera ön för, åtminstone, ett besök. Stanna gärna i två veckor för att hinna gå de mest intressanta vandringslederna. Bra vandringskartor finns i regel att köpa hos bokhandlare.

Ön Sao Miguel, med sin vackra natur och sina vänliga människor, var en spännande och fin upplevelse och jag kan tänka mig att besöka denna igen, dessutom vill jag även gärna besöka några av de andra azoriska öarna.

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 200908

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik