Estland, historia mm

Estland,
historia, geografi, befolkning, språk, religion, socialt mm

Fakta om Estland som historia, geografi, befolkning, språk, religion, socialt mm

Några platser jag besökte i Estland under min resa: tallin, pärnu och narva, rainer stalvik

Min 3 293 kilometer långa bilresa genom Baltikum har gett mig en relativt bra uppfattning om vad de tre baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen har att erbjuda en resenär. Resan började och slutade i Lettlands huvudstad Riga.  

Här finns inga spektakulära naturupplevelser att göra, men man har mycket skog som det går bra att vandra i, floder att paddla på och en lång kustlinje som kan bjuda på både bad och härlig enslighet. Kulturlivet har också en hel del att erbjuda.

Det som lockade mig till att utforska de tre länderna var att besöka de sevärdheter som finns med på UNESCO:s världsarvslista, som de gamla stadsdelarna i Tallinn, Riga och Vilnius, Kuriska näset med sina mäktiga sanddyner (Litauen) och Kernave (Litauen) med sina arkeologiska lämningar (Litauen). Men jag ville också komma till platser som ”Korskullen” i Litauen där det finns över 100 000 kors utplacerade av pilgrimer, vandra bland staden Siguldas slott, att besöka ålderdomliga byar, i framför allt, Litauen och Narvas mäktiga borg som spelade en viktig roll under Sveriges storhetsperiod.

Den som är intresserad av arkitektur, gamla stadsmiljöer, platser med historisk anknytning och ålderdomliga byar har en hel del att titta på i dessa länder.

Jag tyckte om att resa i Baltikum för städerna med de gamla stadsmiljöerna, den vackra arkitekturen, de gamla byarna och att det ofta fortfarande är ett lugnare tempo här än hemma i Sverige.

Det som var mindre trevligt på denna resa var att det verkade som om väldigt många balter mentalt fortfarande är kvar i ”det gamla sovjetsamhället”, vilket visar sig i att människor är ohövliga, oartiga, buffliga och ohjälpsamma.

Ett exempel på ohjälpsamhet var det jag råkade ut för i den lilla lettiska byn Mazirbe, där en expedit vägrade att beskriva vägen till en sevärdhet för att HON inte tyckte den var någonting att se! Värsta otrevligheten jag råkade ut för under resan var mötet med den turisthatande polismannen Gintautas Stepanafas vid entrén till nationalparken på Kuriskanäset i Litauen. Först bötfällde han mig för att ha kört över en heldragen linje som inte finns och sedan visade han att han ville skära halsen av mig och ”all tourists”. Jag var väldigt överraskad över hans beteende eftersom det enda jag gjorde var att stanna till för att betala avgiften till nationalparken! Hans polisrapport har jag sparat som en ”souvenir” från Litauen. Första dagen jag var i Litauen stals mitt paraply ur ryggsäcken på marknaden i Klaipeda. Heja Litauen!

Jag har aldrig haft så få kontakter med lokalbefolkningen under en resa som på denna! Fast jag är inte speciellt ledsen för det med tanke på hur otrevliga många balter var!

In the very near future I will have visited 90 countries, all over the world, and have been lucky to meet many nice people, with the people in the Baltic as an exception. Regretfully I met a lot of very rude, unpolite and unhelpful people during this trip. The worst one was the Lithuanian policeman Gintautas Stepanafas who fined me for crossing a line that not exists!!! It seems, regretfully, that many persons still acts as they did during the ”Sovjetperiod”. They should consider that they left this era and now are members of Europe! My first day in Lithuania someone stole my umbrella from the backpack. Lithuania, I love you!

Läs om min resa och se fler bilder  estland-resa

Estland historia i korthet

Det land som vi idag kallar för Estlands beboddes ursprungligen av halvnomader, som levde av jakt och fiske. Vid tiden kring Kristi födelse började landet odlades upp och därefter växte en avancerad tillverkning av metall och keramik fram. Under vikingatiden blomstrade handeln. År 1187antas estniska vikingar ha förstört staden Sigtuna i Sverige. Efter detta kom Estlands politiska historia att domineras av främmande makters kamp om kontroll över handel och handelsvägar i norra Baltikum. I början av 1200-talet delades esternas land upp mellan danskar i norr och tyska korsfarare och svärdsriddare i söder.

På 1300-talet sålde danskarna, efter ett större estniskt uppror, sitt land innehav till Tyska orden. Tyskarna blev därmed ensamma om att regera över Livland, en statsbildning som omfattade hela det nuvarande Estland och norra Lettland. År 1186 fick Livland sin förste kristne biskop.

Reval, dagens Tallinn, kom att utvecklas kring en danskbyggd borg på Toompea, Domberget. Reval kom att tidigt anslutas till Hanseförbundet och dominerades under medeltiden av tyska och skandinaviska handelsmän och hantverkare.  Den estniska landsortsbefolkningen blev livegna bönder under tysk adel.

I början av 1520-talet nådde reformationen estniskt område vilket ledde till att esterna omvändes till den lutherska läran. Efter den ryske tsaren Ivan IV:s angrepp år 1558 upphörde det tyska styret. Därefter tog svenskarna över makten och lade under sig allt större delar av landet. År 1645 erövrades även ön Saaremaa, Ösel. Samhällen med svensk befolkning hade funnits i nordvästra Estlands kusttrakter ända sedan 1200-talet. Sverige utnyttjade området för import av livsmedel, men de livegna böndernas villkor förbättrades dock mot slutet av svensktiden. Svenskarna reformerade domstolarna, införde byskolor och gymnasier och inrättade tryckerier. År 1632 grundade Gustav II Adolf universitetet i Dorpat (dagens Tartu).

Svenskarnas nederlag mot ryssarna vid Poltava under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet ledde till att Sverige förlorade makten i Baltikum. Esterna kom istället under rysk överhöghet vid freden i Nystad 1721. Den balttyska adeln fortsatte att styra lokalt. Allmogens villkor försämrades på nytt och total livegenskap infördes.

Esternas nationella medvetande växte fram under senare delen av 1800-talet och deras kritik riktades mot adeln såväl som det ryska styret. Den nationella rörelsen hade sitt centrum i Tartu. Samtidigt genomfördes i slutet av seklet en regelrätt förryskning av administrationen, skolväsendet och kyrkan.

Några viktiga årtal i Estlands moderna historia

1917

När tsardömet föll frigjorde sig Estland från Ryssland.

1918

Självständighetsförklaringen den 24 februari följdes av en tysk ockupation, som dock upphörde i november i och med det tyska sammanbrottet i första världskriget

1920

Efter ett framgångsrikt frihetskrig mot Ryssland och en tysk frikår kunde Estland sluta fred i Tartu där Ryssland erkände Estlands självständighet och avsade sig alla anspråk på estniskt territorium för ”evig tid”. Estland fick en demokratisk författning, genomförde en radikal jordreform och höjde utbildningsnivån
I de första valen fick parlamentet en klar vänsterprägel, men den politiska tyngdpunkten försköts senare åt höger

1924

Kommunistpartiet gjorde med stöd av Sovjetunionen ett misslyckat kuppförsök i Tallinn. Partiet förbjöds men deltog i senare val under olika täckmantlar

1933

I slutet av 1920-talet bäddade krisen i världsekonomin, Estlands utsatta läge och återkommande regeringskriser för en fascistiskt färgad rörelse, de så kallade Frihetskrigarna (Vapsid)
Vapsid drev igenom auktoritärt präglad författning. Med förevändning att vilja skydda demokratin beslöt den tillförordnade presidenten, ”riksäldsten” Konstantin Päts, att upplösa parlamentet, kväsa oppositionen och införa presscensur

1938

En ny demokratisk författning trädde i kraft

1939

Vid andra världskrigets utbrott förklarade sig Estland neutralt, men då hade Tyskland och Sovjetunionen just ingått ett icke-angreppsavtal, den så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten. I ett hemligt tilläggsprotokoll hade Östeuropa delats in i en tysk och en sovjetisk intressesfär, varvid Estland hamnade i den sovjetiska
På hösten tvingades Estland ingå ett försvarsavtal med Sovjetunionen och upplåta områden för sovjetiska militära baser

1940

I juni beskyllde regimen i Moskva Estland för att tillsammans med Lettland och Litauen förbereda ett militärt angrepp på Sovjet och krävde att landets regering skulle ersättas med en sovjetvänlig ministär
Sovjetisk militär marscherade in och ett arrangerat val hölls i juli

I början av augusti anslöts Estland formellt till Sovjetunionen och därmed inleddes ett långvarigt politiskt förtryck

1941 – 1944

Efter den tyska ockupationen återtogs Estland av Sovjetunionen
1941

Inleddes massdeportering av ester till, bland annat, Sibirien
I juni greps över 10 000 personer och fördes bort

1945 – 1953

Efter andra världskriget genomförde den sovjetiska ockupationsmakten i Estland en brutal förryskning av landet; industrin förstatligades och jordbruket tvångskollektiviserades. Den tunga och kemiska industrin liksom energiproduktionen byggdes ut. Det politiska förtrycket ökade och deportationerna av ester fortsatte fram till sovjetledaren Josef Stalins död (1953). Detta skedde delvis under väpnat motstånd från partisangruppen Skogsbröderna, som var aktiva fram till mitten av 1950-talet

1954

Åren under den sovjetiske ledaren Nikita Chrusjtjov, 1953–1964),präglades av större öppenhet och viss decentralisering av ekonomin. Men samtidigt stärktes ryskans ställning på bekostnad av estniskan. Rysktalande arbetare massinvandrade, rekryterade av stora sovjetiska militär-industriella företag som anlades i Estlands nordöstra del och som de estniska myndigheterna saknade insyn i och kontroll över

1970- talet

Under detta årtionde skärptes åter den ideologiska åtstramningen och mot slutet genomfördes en ny förryskningskampanj

1980

En estnisk skolprotest mot förryskningen slogs ned

1986

När den sovjetiske presidenten Michail Gorbatjov introducerade sin perestrojka, förnyelse- eller reformpolitik, började det politiska förtrycket avta i Estland
Den tändande gnistan för esternas nationella och politiska uppvaknande blev protesterna mot Moskvas planer på omfattande miljöfarlig brytning av fosforit i Estland. Samtidigt väcktes debatt om estniska språkets och kulturens överlevnad och om behovet av att återerövra den estniska historien efter årtionden av systematisk sovjetisk historieförfalskning

1987

Den 23 augusti organiserades en massdemonstration mot Molotov-Ribbentrop-paktens tilläggsprotokoll, vars existens då ännu förnekades av Moskva, och mot anslutningen till Sovjetunionen

1988

I februari firades 70-årsdagen av Estlands första självständighetsförklaring
Under våren bildades Estniska folkfronten (Rahvarinne) till stöd för Gorbatjovs reformpolitik. Det var den första öppet verkande politiska rörelsen i Sovjetunionen vid sidan av kommunistpartiet

I juni föddes ”den sjungande revolutionen”, när människor i hundratusental samlades till nattliga nationella manifestationer på sångarfältet i Tallinn

Strax därefter avsattes den konservative estniske kommunistledaren Karl Vaino och ersattes av den mer liberale Vaino Väljas

I augusti bildades Estniska nationella självständighetspartiet, som var mer radikalt än folkfronten och det första politiska partiet i Sovjetunionen vid sidan av kommunistpartiet

Den 11 september samlades cirka 300 000 människor, 25 % av landets befolkning, på sångarfältet i Tallinn där de politiska ledarna för första gången öppet krävde att Estlands självständighet skulle återupprättas

Den 16 november antog Estlands högsta sovjet, parlamentet, en suveränitetsdeklaration

1989

Upphävdes det beslut som fattats under tvång år 1940 om inträde i Sovjetunionen och kommunistpartiets maktmonopol hävdes
1990 I mars genomfördes fria val till Estlands högsta sovjet. Folkfronten och andra grupper som propagerade för självständighet vann 78 av de 105 platserna. Det nyvalda parlamentet utsåg Arnold Rüütel till ordförande, tillkännagav att en övergångsperiod mot självständighet hade inletts och valde folkfrontens ledare Edgar Savisaar till premiärminister. Nationsnamnet från mellankrigstiden, Republiken Estland, återinfördes liksom den blåsvartvita flaggan
Trots att de sovjetiska ledarna vägrade diskutera Estlands frigörelse ledde inte processen till ingrepp från Moskva

1991

I en folkomröstning i mars fick kravet på självständighet stöd av drygt 75 % av landets befolkning
I samband med kuppförsöket i Moskva i augusti rullade ryska militärfordon in i Tallinn och ryska soldater ockuperade TV-stationen. Parlamentet tilläts dock att samlas och antog den 20 augusti en resolution om fullständig och omedelbar självständighet för Estland

När det stod klart att kuppen i Moskva misslyckats beordrade den estländska regeringen upplösning av landets kommunistparti och ett slut på den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB:s verksamhet i Estland

Landets självständighet erkändes snabbt av omvärlden, även av Ryssland, och Estland blev medlem av FN

1992

Separationen från Sovjetunionen ledde till ekonomisk kris och energikris i Estland och i januari tvingades premiärminister Savisaar att avgå. Han efterträddes av Tiit Vähi som ledde en övergångsregering. Vähis genomförde en valutareform, ledd av riksbankschefen Siim Kallas och den estniska kronan, kroon, ersatte den ryska rubeln. Den blev en viktig symbol och ett viktigt instrument i uppbyggnaden av det självständiga Estland
I valet på hösten segrade det borgerliga valförbundet Fosterlandsförbundet. Partiledaren Mart Laar utsågs till premiärminister

Vid höstens presidentval fick den sittande statschefen och förre kommunisten Arnold Rüütel flest röster, men inte egen majoritet. Parlamentet fick därför rösta fram en ny president som blev den förre utrikesministern Lennart Meri

Mart Laars regering inledde ett intensivt reformarbete för att avveckla statssocialismen och införa marknadsekonomi vilket ledde till svåra umbäranden för befolkningen. Den ryska minoriteten protesterade mot att de som kommit till Estland under sovjettiden inte fick medborgarskap och rösträtt utan villkor

1993

invånarna i Narvaområdet krävde i lokala folkomröstningar politisk autonomi

1994

Mart Laar fälldes i en misstroendeomröstning i parlamentet. Han anklagades för att ha handlat egenmäktigt i statliga valutaaffärer. Ny premiärminister blev Andres Tarand

1995

Parlamentsvalet vanns av Tiit Vähis Samlingsparti, som bildat allians med en rad landsbygdspartier. Även några partier för ryskspråkiga tog sig in i parlamentet genom valförbundet Vårt hem är Estland
Regeringskoalitionen sprack redan efter sex månader då det avslöjats att inrikesminister Savisaar låtit spela in sina samtal med ledande politiker. Han ersattes av Siim Kallas

1997

Tvingades även Tiit Vähi att avgå. Mart Siiman fick ansvaret att leda en svag minoritetsregering

1999

Parlamentsvalet kom främst att handla om klyftan mellan en framgångsrik yngre stadsbefolkning och landsbygdens fattiga pensionärer. Centerpartiet vann valet med löfte om subventioner till bönderna och skattelättnader till låginkomsttagarna. President Meri gav istället uppdraget att bilda regering till Fosterlandsförbundets Mart Laar
Parlamentet valde Arnold Rüütel till ny president

2002

Mart Laars regering avgick och ersattes av en koalition mellan Siim Kallas Reformparti och Centerpartiet

2003

Årets parlamentsval vanns av Centern som fick drygt 25 % av rösterna. Den ryskspråkiga minoritetens partier kom inte in i parlamentet
Trots valsegern fick inte Centerpartiet regeringsmakten. Den blev istället högerdominerad med Res Publicas ledare Juhan Parts som premiärminister i koalition med Reformpartiet och Folkförbundet

I folkomröstningen i september sade 67 % av befolkningen ja till medlemskap i EU

2004

Under våren blev Estland medlem i både NATO och EU

2005

Våren avgick Juhan Parts  som premiärminister. Han efterträddes av Andrus Ansip

2006

I augusti misslyckades parlamentet att välja ny president. Trots tre omröstningar fick ingen kandidat den nödvändiga majoriteten på två tredjedelar. Beslutet övergick då till ett valkollegium, som i september utsåg förre utrikesministern och EU-parlamentarikern Toomas Hendrik Ilves till ny president. Regeringen var splittrad i valet av president

2007

Vid parlamentsvalet i mars segrade Andrus Ansips liberala Reformparti. Valresultatet innebar att Andrus Ansip blev den förste premiärministern sedan självständigheten 1991 som kunde fortsätta att regera efter ett val
Efter tillträdet i april beslöt regeringen att flytta bronssoldaten, som varit en stridsfråga under valet, och de kvarlevor av sovjetiska soldater som fanns begravda nära statyn vilket ledde till upplopp. Två nätter i rad slogs ungdomar med polis och plundrade och satte eld på butiker i centrala Tallinn. En människa dödades, över hundra skadades och nära 1 200 greps tillfälligt av polisen. Bronssoldaten och gravarna flyttades till en krigskyrkogård utanför Tallinns centrum. Som resultat av detta försämrade relationerna med Ryssland

Konflikten kring bronssoldaten fick även ekonomiska konsekvenser, främst genom en inofficiell rysk bojkott som slog ut stora delar av transittrafiken på de estländska järnvägarna

2008

Kriget mellan Ryssland och Georgien i augusti skärpte spänningen mellan Tallinn och Moskva. Ryssland anklagades för att dela ut ryska pass till statslösa i Narva, och statistik visade att mer än dubbelt så många Estlandsryssar sökt ryskt medborgarskap som estländskt sedan statystriden 2007
Under hösten avslöjades en spion i försvarsdepartementet i Tallinn, där han haft ansvar för skyddet av statshemligheter och Natohemligheter

2009

Mannen som hade spionerat för Ryssland under lång tid, dömdes i februari till tolv och ett halvt års fängelse för förräderi
Den ekonomiska krisen tvingade Andrus Ansips regering till allt hårdare budgetnedskärningar, vilket var påfrestande på sammanhållningen i regeringskoalitionen och i maj sprack regeringen. Resultatet blev att Ansip tvingades bilda en minoritetskoalition

2010

I februari når arbetslösheten 19,8 % vilket är den högsta siffran sedan självständigheten 1991

I april börjar ekonomin att förbättras, BNP börjar växa igen och arbetslösheten sjunker

I juli förklarar EU:s finansministrar att Estlands ekonomi uppfyllt kraven för medlemskap i eurozonen

I oktober går den svenskägda textilfabriken Krenholm i Narva i konkurs efter 150 års verksamhet, bland annat som en av Sovjetunionens största industrier

Oppositionspartiet Socialdemokraterna väljer den 36-årige Sven Mikser till ny partiledare som sätter som mål att vinna valet 2015

2011

I januari inför Estland Euro som första före detta sovjetrepublik

I februari avlider tio barn i en brand i ett barnhem för funktionshindrade i Haapsalu, en verksamhet finansierad från Sverige

I mars vinner premiärminister Andrus Ansips liberala Reformparti parlamentsvalet med 28,6 % av rösterna. Partiet får tillsammans med sin koalitionspartner, högeralliansen IRL, majoritet i parlamentet och kan regera vidare

I augusti väljer parlamentet om Toomas Hendrik Ilves som president i ytterligare fem år. För första gången utses en president med två tredjedelars majoritet redan i första valomgången

2012

I februari går oppositionspartiet Socialdemokraterna samman med det lilla Ryska partiet med avsikt att vinna ryskspråkiga väljare. Stanislav Tsherepanov från Ryska partiet blir vice partiledare under S-ledaren Sven Mikser

I mars blir socialdemokraterna för första gången största parti i en opinionsundersökning
I april splittras det vänsterorienterade Centerpartiet, när en grupp politiker går ur partiet och bildar egen partigrupp i parlamentet

I maj anklagas premiärminister Andrus Ansips Reformparti för tvivelaktiga donationer till partikassan, liknade vid penningtvätt. Justitieminister Kristen Michal sägs ha varit drivande före sin ministertid. Han nekar men åklagare inleder en förundersökning

I juli är oppositionsledaren Edgar Savisaar, Centerpartiet, föremål för åklagares utredning om misstänkt penningtvätt i Schweiz

I oktober går läkare och sjuksköterskor ut i strejk med krav på 20 % högre timlön för läkare och 40 % för sköterskor. Efter nära fyra veckors förhandlande nås ett avtal om minskad arbetsbörda och höjda minimilöner

Röstas oppositionens misstroendevotum mot justitieminister Kristen Michal ned i parlamentet, och åklagare lägger ned förundersökningen om illegal finansiering av Reformpartiet i brist på bevis
I december avgår justitieminister Kristen Michal men förnekar anklagelserna om oegentligheter kring donationer till Reformpartiet

2013

Januari

Avreglerades Estlands elmarknad vilket ledde till höjda konsumentpriser

Blev Tallinn den första huvudstaden i Europa som införde avgiftsfri kollektivtrafik för lokalinvånarna

Maj

Uteslöts EU-parlamentarikern och förre utrikesministern Kristiina Ojuland ur det regerande Reformpartiet, anklagad för att ligga bakom organiserat röstfusk i ett internt partival. Ojuland nekade till anklagelserna

Juni

Det i maj avslöjade röstfusket skapade en inre konflikt hos regeringspartiet Reformpartiet med krav mot partiledningen att ett internt val av partiledning skulle göras om. Premiärminister Andrus Ansip förklarade att han inte skulle ställa upp som partiledarkandidat igen om valet ska göras om. Högeralliansen IRL hotade att lämna regeringen på grund av de upprepade skandalerna i Reformpartiet

Augusti

Greps en tidigare anställd vid Estlands säkerhetspolis misstänkt för mångårigt spioneri för Ryssland. Den gripne mannen arbetade under sovjettiden åt den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB. Han dömdes senare till 15 års

September

Tillsatte regeringen ett jämställdhetsråd med 22 ledamöter, som skulle leda arbetet med att öka jämställdhet mellan könen i Estland

Oktober

I lokalvalen stärktes Centerpartiet medan regeringspartiet Reformpartiet gick bakåt

2014

Mars

Utsågs socialminister Taavi Rõivas till regeringsbildare. Hans presenterade en regering bestående av Reformpartiet och Socialdemokraterna

Avgick premiärminister Ansip efter åtta år på posten. Under hans tid har landet fått beröm för hur det kunnat återhämta sig från en djup ekonomisk kris

Maj

I valet till EU-parlamentet blev Reformpartiet största parti med drygt 24 % av rösterna

September

Besökte USA:s president Barack Obama Estland

Greps en estnisk underrättelseofficer vid gränsen mot Ryssland och häktades av en rysk domstol misstänkt för spioneri. Enligt ryssarna greps han på rysk mark medan estländarna hävdade att han greps på estniskt territorium. Estlands UD överlämnar en protest mot gripandet till Rysslands ambassadör. Bortförandet skedde bara två dagar efter att USA:s president Barack Obama besökt Estland och försäkrat landet om USA:s stöd

Bortförandet av underrättelseofficeren väckte stor upprördhet och betraktades som en rysk maktdemonstration och ett test på Natos beredvillighet att försvara sina nya östliga medlemmar

Anklagades den estniske officeren Eston Kohver formellt för spioneri av Ryssland och fördes till den ryska underrättelsetjänsten FSB:s häkte Lefortovo i Moskva. EU krävde att han omedelbart skulle friges och föras tillbaka till Estland. Ett liknande uttalande gjordes av de baltiska och nordiska ländernas utrikesministrar under ett möte i Tallinn

Oktober

Köpte Estland 44 infanteristridsfordon från Nederländerna för omkring 100 miljoner euro, den dittills största enskilda ordern från det estniska försvaret

Avgick finansminister Jürgen Rigi efter att ha gjort ett nedsättande uttalande på Facebook om utbildningsministern, den ryskspråkiga minoritetens enda representant i den estniska regeringen

Blev Estland den första före detta Sovjetrepubliken som antog en lag om registrerat partnerskap för samkönade par. Lagen inkluderar också rätten för samkönade par att adoptera barn. Många ester var emot lagen

2015

Februari

24 februari Firade Estland sin självständighetsdag med en militärparad i Narva vid ryska gränsen. Ett hundratal soldater från andra Natoländer deltog i paraden, där också tung militär utrustning från Nato visades upp. Paraden tolkades som en signal till Ryssland att västalliansen var redo att försvara sin östra gräns mot eventuella ryska provokationer

Mars

1 mars I parlamentsvalet behöll Reformpartiet sin ställning som största parti, men förlorade tre mandat. Koalitionspartnern Socialdemokraterna miste fyra platser, vilket gjorde att regeringen förlorar sin majoritet vilket komplicerade den nya regeringsbildningen

April

Vädjade president Ilves till Nato att sända fler soldater till Estland på grund av ökad rysk militär aktivitet vid den estniska gränsen

Presenterade premiärminister Rõivas den nya regeringen bestående av sju ministrar från Reformpartiet, fyra socialdemokrater och fyra från högeralliansen IRL, som därmed återkom till regeringen. Ny utrikesminister blev Keit Pentus-Rosimannus från Reformpartiet, försvarsminister blev socialdemokraten Sven Mikser och Sven Sekter från IRL blev finansminister

Augusti

Dömde en rysk domstol den estniske underrättelseofficeren Eston Kohver som bortfördes i september 2014 till fängelse i 15 år för spioneri, olaga vapeninnehav och för att ha tagit sig över den ryska gränsen utan tillstånd. Både Estland och EU protesterade och begärde att Kohver omedelbart frigavs

September

Uppmanade de nordiska och baltiska ländernas utrikesministrar gemensamt Ryssland att omedelbart frige den fängslade estniske underrättelseofficeren Eston Kohver

Utväxlades den estniske underrättelseofficeren Eston Kohver mot en estnisk medborgare som dömts för spioneri för rysk räkning

Väckte riksåklagarmyndigheten åtal mot Tallinns borgmästare Edgar Savisaar för omfattande mutbrott. Han anklagades för att under åren 2014–2015 ha tagit emot mutor för egen och andra personers räkning till ett värde av flera hundra tusen euro. Savisaar ledde Estniska centerpartiet, som främst stöds av den rysktalande minoriteten och var det fria Estlands första premiärminister 1991–1992

Startade Estlands statliga TV-bolag en ryskspråkig kanal avsedd som ett alternativ till de ryska kanaler som den ryskspråkiga befolkningsminoriteten oftast tittade på

2016 

Maj

Uppgav försvarsdepartementet att ryska militärplan regelbundet kränkte estniskt luftrum

Juli

Beslutade Nato att stationera en bataljon på uppemot 1 000 soldater i respektive baltiska land, Estland, Lettland och Litauen

Oktober

3 oktober I den femte omgången av presidentvalet kunde Kersti Kaljulaid väljas till president och blev därmed Estlands första kvinnliga president

10 oktober Installerades Kersti Kaljulaid på presidentposten

November

7 november Splittrades regeringen efter att Socialdemokratiska SDE och konservativa IRL avbryter regeringssamarbetet med Reformpartiet, de hänvisades till oenighet i en lång rad frågor. Efter att premiärminister Rõivas vägrade ställdes han inför en misstroendeförklaring

9 november Förlorade premiärminister Rõivas misstroendeomröstningen i parlamentet och avsattes

20 november Fick Centerpartiets ledare Jüri Ratas i uppdrag att bilda en ny regering av presidenten

23 november Godkände parlamentet den nya regeringen mellan Centerpartiet, socialdemokratiska SDE och liberala IRL under ledning av Centerpartiets ledare Jüri Ratas. Sex av ministrarna ingick i den förra regeringen. Ny utrikesminister blev centerpartisten Sven Mikser och ny försvarsminister blev IRL:s ledare Markus Tsahkna

2017 

Januari

Undertecknade Estlands, Lettlands och Litauens premiärministrar en överenskommelse om konstruktionen av Rail Baltica, en järnvägsförbindelse som ska binda samman Finland, Baltikum och Polen

2018

Mars

Utvisade Estland en rysk diplomat till följd av en nervgiftsattack mot en rysk före detta spion och hans dotter i Storbritannien i början av mars. Detta skedde i en samordnad aktion med ett 20-tal länder, främst i EU, i solidaritet med den brittiska regeringen som anklagade Ryssland för att ligga bakom attacken. Sammanlagt utvisades över 100 ryska diplomater, varav 60 från USA. Moskva förnekade all inblandning i giftattacken och hotade med motåtgärder

April

Dömdes två estländare till fyra respektive tre års fängelse för att ha arbetat för ryska underrättelseorgan

2019

Februari

Dömdes en före detta officer till 15 års fängelse för landsförräderi när han spionerat för Ryssland, även hans far straffas för förräderi med sex års fängelse

Mars

Vann Reformpartiet över det regerande Centerpartiet i parlamentsvalet och fick 34 mandat. Centerpartiet fick 26 mandat. De två övriga regeringspartierna Isamaa och Socialdemokraterna fick 12 respektive 10 platser i det nya parlamentet. Det högerpopulistiska, invandringsfientliga och EU-kritiska Ekre blev tredje största parti med 19 mandat

April

5 april Gav president Kersti Kaljulaid Reformpartiets ledare Kaja Kallas i uppdrag att bilda regering

15 april Röstades Kaja Kallas förslag till koalitionsregering mellan Reformpartiet och socialdemokraterna ned. Istället fick Centerpartiet i uppdrag att bilda ny regering

17 april Godkände parlamentet Jüri Ratas, ledare för Centerpartiet, förslag till ny regering

Maj

26 maj I EU-valet blev åter Reformpartiet största parti och fick 26 % av rösterna. Näst störst blev Socialdemokraterna som fick 23 % av rösterna och på tredje plats kom regeringspartiet Centerpartiet som fick 14 % av rösterna

Oktober

Dömdes en förre detta anställd vid underrättelsetjänsten till fem års fängelse för att ha spionerat åt Ryssland

2020 

Mars

13 mars

Infördes undantagstillstånd på grund av coronapandemin som skulle gälla till 1 maj. Alla offentliga evenemang ställdes in och skolorna stängdes. Alla som reste till Estland från ett område där viruset fått fäste, såväl estländare som utländska medborgare, skulle tillbringa två veckor i karantän

Maj 

15 maj

Öppnade Estland, Lettland och Litauen sina gränser för resenärer från de baltiska länderna. Resenärer från andra länder skulle dock fortsatt tillbringa två veckor i karantän. Antal smittade personer av covid-19 hade minskat kraftigt under nedstängningen. Undantagstillståndet hävdes och skolor började öppnas

Juni

1 juni

Tillät Estland medborgare från 16 länder inom Schengensamarbetet att besöka landet och resenärer från länder där smittspridningen är låg behövde längre sitta i karantän. Estland hade nu rapporterat drygt 1 800 fall av covid-19 och 66 personer avlidna i sjukdomen

Augusti 

31 augusti

Införde Estland, tillsammans med Lettland och Litauen, sanktioner mot president Lukasjenko och 29 andra befattningshavare i Belarus på grund av fusk i landets presidentval den 9 augusti

Oktober

7 oktober

Kallade Estland, i solidaritet med Litauen och Polen, hem landets ambassadör från Belarus som ett resultat av de protestaktioner som genomfördes av olika länder i protest mot det tvivelaktiga presidentvalet i augusti

November 

9 november

Avgick inrikesminister Mart Helme, ledare för det högerpopulistiska partiet Ekre, efter stark kritik från regeringskollegor för hans olika kontroversiella uttalanden. Helme ersattes av partikollegan Alar Laneman

20 november

Avgick utbildningsminister Mailis Reps från Centerpartiet efter att det avslöjats att hon använt regeringens bilar för privata syften. Reps ersattes av Jaak Aab

20 november

Estland och övriga baltiska länder införde sanktioner mot fler personer från Belarus, antalet var nu uppe i 150 personer inklusive president Lukasjenko

Estland geografi

Estland är den nordligaste, och minsta, av de tre baltiska staterna. Dess totala yta, 45 228 kvadratkilometer, motsvarar Danmarks, eller cirka en tiondel av Sveriges. Estland har kust mot Finska viken i norr och mot Östersjön i väster

Till Estland hör också drygt 1 500 öar och holmar. De största är Saaremaa (Ösel), Hiiumaa (Dagö), Muhu (Moon) och Vormsi (Ormsö). Peipsi järvi, Peipusjön, och floden Narva utgör gräns mot Ryssland i öster

Största delen av Estlands yta utgörs av ett flackt landskap men det finns kuperade områden, främst i sydost. Två femtedelar av ytan är skogbevuxen och närmare en tredjedel består av sumpmarker. Estland har över tusen insjöar och mängder av små floder och åar

Estland huvudstad: Tallinn 394 000 invånare

Estland andra större städer:
Tartu 101 000 invånare, Narva 67 000 invånare, Kohtla-Järve 46 000 invånare

Estland flora och fauna

Estland tillhör den norra delen av blandskogens underzon av den tempererade skogszonen. På grund av en stor variation för jordmånen och fuktförhållandena växer flera olika typer av skog här; boreal-blandskog, boreal skog, torr boreal skog mm. De vanligaste träden i Estland är tall, gran, björk, asp och al

Landet genomkorsas av en viktig europeisk bio-geografisk gränslinje mellan Öst- och Mellaneuropa, vilken delar området i två större provinser. De norra och västliga delarna av landet med sina karakteristiska kalcifila växtsamhällen på alvarmarker, myrar, skogsängar och storbladiga skogar tillhör den Mellaneuropeiska provinsen medan den östra delen, där sura jordar främjar utvecklingen av acidofila växter, med tall som det övervägande skogsformande trädet, tillhör den Östeuropeiska provinsen

I Estland lever 65 däggdjursarter, inklusive brunbjörn, varg, lodjur, vildsvin, hjort och utter. En art typisk för tajgaskogar, flygekorren, finns fortfarande här men är ytterst sällsynt

Ungefär 330 fågelarter har registrerats i Estland, av dssa häckar 222 arter i landet (206 av dessa regelbundet)

65 fiskarter har påträffats i estniska vatten

Nästan 15 000 insektsarter och över 3 500 andra ryggradslösa djur har också registrerats. Sällsynta och skyddade arter är stinkpaddan, den gröna stinkpaddan och den större vattensalamandern

Omkring 1 500 växtarter har upptäckts i Estland, bland dessa 36 arter av orkidéer

Fler än 3 700 svamparter finns registrerade, men man antar antalet arter vara cirka 4 500

Källa: www.visitestonia.com

För mer information    estland-fakta

Estland klimat

I Estland påverkas klimatet av landets läge mellan den euroasiatiska landmassan och Östersjön, men även av dess närhet till Nordatlanten

Estland har, precis som Sverige, en blandning av kust- och inlandsklimat med bistrare vintrar ju längre bort från kusten man kommer

Somrarna i Estland är relativt varma med temperaturer kring 20 grader och undantagsvis över 30 grader. Närheten till Östersjön ger fuktig luft och mycket vind

Medeltemperatur (Celsius) 

Tallin               Januari / Juli – 4 / +18

Genomsnittlig nederbörd (mm) 

Tallin             Januari / Juli 40 / 54

Estland befolkning 

Estland hade före andra världskriget en etniskt relativt enhetlig befolkning. Esterna var i klar majoritet medan ryssar utgjorde ungefär 10 % av befolkningen. Det fanns även mindre grupper av tyskar, svenskar, letter och judar

År 1940 tvingades Estland in i Sovjetunionen vilket resulterade i en stor samhällsomvandling. Över 60 000 människor deporterades eller dödades under ett enda år. Nazitysklands ockupation av Estland 1941–1944 fick till följd att landets runt 4 000 judar dödades eller drevs på flykt österut. Efter den andra sovjetockupationen 1944 flydde omkring 70 000 ester västerut, bland annat till Sverige. . Sammanlagt förlorade Estland under krigsåren runt 25 % av sin befolkning

Den politiska terrorn under kommunisttiden, 1944–1991, krävde också många offer. Mellan 1945 och 1953 beräknas upp emot 80 000 ester ha deporterats till avlägsna delar av Sovjetunionen varav många avrättades

Under sovjettiden invandrade mer än en halv miljon ryssar, rysktalande ukrainare och vitryssar till Estland. Esternas andel av befolkningen minskade till 61 % år 1989

Efter självständigheten 20 augusti, 1991 lämnade många rysktalande personer landet och därmed har esternas andel av befolkningen åter ökat. 2016 utgjorde esterna nästan 70 % av befolkningen och ryssarna nästan 25 %

I Estland lever även mindre grupper av ukrainare, vitryssar och finnar

För mer information    estland-fakta

Estland språk 

Landets officiella språk är estniska som liksom finska, karelska och ytterligare ett halvdussin små språk tillhör den östersjöfinska grenen av den uraliska språkfamiljen. Estniska är därför inte besläktat med de baltiska språken lettiska och litauiska

Regeringen har avvisat krav på att ryska ska erkännas som officiellt språk vid sidan av estniska. Beslutet motiveras med att tvåspråkighet skulle skapa ett splittrat samhälle samt att den ryska minoriteten måste lära sig estniska för att kunna integreras i samhället

Setukeser (setuer) är en liten folkgrupp som lever i sydöstra Estland och på andra sidan den ryska gränsen. Gruppen värnar sin egen kultur och sitt språk, som av experter betecknas som en lokal dialekt av estniska. I Estland finns cirka 10 000 setukeser

Estland socialt

Trots att Estland har ett relativt väl utbyggt socialt skyddsnät lever många som fattiga, speciellt pensionärerna och inom den ryska minoriteten. Fattigdomen är också tydligt knuten till låg utbildningsnivå. Många äldre ryssar kan dålig estniska och har därför hamnat utanför den nya kunskapsbaserade industrin

Socialförsäkringssystemet omfattar bland annat barnbidrag, föräldrapenning, sjukförsäkring, ålderspension, arbetslöshetsersättning och socialbidrag. Bidragsnivåerna är låga, med undantag av föräldrapenningen, som är avsedd att höja födelsetalet

Den låga pensionsåldern från sovjettiden har successivt höjts till 63 år och kommer att höjas ytterligare till 65 år fram till 2026

Tillgången på sjukvård är god med distriktssjukhus, specialistvård och väl utbyggd öppenvård. Det finns relativt gott om läkare

Sedan 1992 är homosexualitet tillåten enligt lag, under sovjetperioden var den förbjuden, men toleransen mot sexuella minoriteter är fortfarande låg. Partnerskap mellan personer av samma kön blev tillåtet 2016 och homosexuella par fick rätt att adoptera

För mer information  estland-fakta

Estland religion

Den officiella ateistiska propagandan under sovjettiden ersattes efter självständigheten av ökad religiös aktivitet i samhället. År 1998 uppgav 50 % av befolkningen att de var troende och endast 6 % sade sig vara ateister. Vid en internationell undersökning år 2009 framstod Estland som ett av världens minst religiösa länder sedan bara 14 % av invånarna svarat att religion är en viktig del av deras dagliga liv

De lutherska, ortodoxa och katolska kyrkorna fick år 2000 status som nationella kyrkor. Den lutherska kyrkan dominerar bland esterna. Den rysktalande befolkningen tillhör i allmänhet den rysk-ortodoxa kyrkan. Även andra religioner finns representerade i landet och i östra Estland finns flera tusen gammaltroende ortodoxa, vars förfäder kom som religiösa flyktingar från Ryssland på 1700-talet. De gammaltroende vägrade acceptera den nya gudstjänstordning som infördes i rysk-ortodoxa kyrkan i slutet av 1600-talet. I Ryssland finns ett stort antal gammeltroende

Estland religion:

Ortodoxa 16.2 %, Lutheraner 9.9 %, övriga kristna religioner 2.2 %, övriga religioner 0.9 %, ingen religionstillhörighet 54.1 %, ospecificerad religionstillhörighet 16.7 %

För mer information      estland-fakta

Estland utbildning

I de internationella Pisamätningarna av kunskapsresultat i skolan ligger Estland högt. Estländska skolor ligger långt framme i IT-utvecklingen och sedan 2012 kan lågstadieelever få undervisning i dataprogrammering

Estniska barn börjar den obligatoriska 9-åriga grundskolan vid sju års ålder och nästan alla elever går vidare till en treårig gymnasieskola eller yrkesskola. Det finns estniskspråkiga, ryskspråkiga och blandspråkiga skolor

År 1989 infördes en egen läroplan för gymnasiet i samband med att man bröt med det sovjetiska skolsystemet. Efter detta har utbildningsväsendet reformerats steg för steg. Regeringen lägger stor vikt vid att alla ska lära sig estniska för att integreras i samhället och kunna konkurrera på arbetsmarknaden. Sedan 2011 måste de ryska gymnasierna hålla minst 60 % procent av lektionerna på estniska, eller främmande språk. Undervisning i främmande språk har stor betydelse numera. På sovjettiden var ryska ett obligatoriskt ämne för ester, numera är det dock fler som läser engelska. Många lär sig också tyska, franska, finska eller svenska

År 2007 hade Estland elva universitet och ett flertal yrkeshögskolor. De viktigaste är universitetet i Tartu, som grundades 1632 av Gustav II Adolf, samt Tallinns Tekniska Universitet och Tallinns Universitet, som tillkom 2005 genom en sammanslagning av en rad högskolor

Estland turism

Estland har flera intressanta resmål att besöka, som Tallinns gamla stad, den är med på UNESCO:s lista över världsarv, den gamla staden Narva, flera stora naturreservat och semesterorter utmed Finska viken och Östersjökusten. Turistnäringen blir allt viktigare för landets ekonomi. De flesta av turisterna kommer från Finland, Lettland, Ryssland och Sverige

Det finns en del sevärdheter i de baltiska länderna som gör det värt att besöka dem, i första hand respektive lands huvudstad med sina gamla stadsdelar, som alla är upptagna på UNESCO:s världsarvslista. Med några få undantag till i varje land finns det inte speciellt mycket mera att se, enligt min uppfattning. Under mina besök i de baltiska länderna upplevde jag människorna lite distanserade till en främling och inte speciellt hjälpsamma. De gamla ”sovjetattityderna” satt kvar i generna. Trots mina erfarenheter har det varit intressant att besöka de baltiska länderna Estland, Lettland och Litauen.

För mer information      estland-fakta

Min gamla hemsida

Sidan uppdaterad: 240121

Det finns många intressanta och spännande länder. 
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik