Madagaskar historia mm

På denna sida finns information om Madagaskar historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några bilder från min resa på Madagaskar

Här finns information om Madagaskar historia, geografi, befolkning, språk, socialt, religion, utbildning mm.

Några platser jag besökte på min resa till Madagaskar var antananarivo, tsiroanomandidy, ambohimanga, tsiribihina, tsingy de bemaraha, avenue of baobabs, isalo national park, pangalanes, ranomafana, ambositra, fiananrantsoa och manakara, rainer stalvik 

Min resa till Madagaskar började med en dramatisk sprängning av en misstänkt bomb på flygplatsen Charles de Gaulle i Paris!

Att göra en resa till Madagaskar, världens fjärde största ö och ett av världens fattigaste länder, har länge funnits med i mina resplaner. När jag så hittade en arrangör som erbjöd, vad jag tyckte, en bra sammansättning av olika aktiviteter, bland annat besök i nationalparkerna Tsingy de Bemaraha (som är med på UNESCO:s lista över världsarv), Isalo och Ranomafana för vandringar och möjligheter att se en del av Madagaskars egenartade flora och fauna, båtfärder på floden Tsiribihina och i kanalsystemet Pangalanes, familjevistelse i en by på höglandet och den spektakulära tågresan från höglandet till Indiska Oceanen, bokade jag denna resa, som jag kombinerade med en vecka på egen hand. Under denna vecka besökte jag bland annat Bara-folkets stora kreatursmarknad i staden Tsiroanomandidy och den gamla kungaborgen i Ambohimanga.

Under resan förflyttade jag mig cirka 3 600 kilometer med bil, 150 kilometer med båt, 160 kilometer med tåg och 150 kilometer till fots och och fick på så sätt uppleva en stor del av ön och dess unika miljöer. När jag reste på egen hand åkte jag med lokala minibussar, taxi-brousse, som ofta är överfulla. Vid ett tillfälle var vi 26 personer och flera säckar med ris i en taxi-brousse byggd för 12 personer. Trångt och spännande! Under den officiella resan åkte vi med egna bilar och egen minibuss, som är komfortabelt men begränsar kontakt med lokalbefolkningen.

Att resa runt på Madagaskar är inte alltid helt lätt då stora delar av landets vägnät är i fruktansvärt dåligt skick vilket gör transporterna tidskrävande och ofta mödosamma. Att resa här är inget latmansgöra! Och ”som grädde på moset” kan man få loppbett, vilket hände mig i tre omgångar under denna resa.

Läs om min resa och se fler bilder madagaskar-resa

Madagaskar historia i korthet

Madagaskars historia, äldre

Ännu har forskare inte kommit på hur de första människorna anlände till Madagaskar. Eventuellt utvandrade en eller flera grupper av människor från det område som vi idag kallar för Indonesien någon gång under de första århundradena efter Kristus och tog sig så småningom vidare till Madagaskar. Om så är fallet kom de förmodligen längs Indiens kust via den arabiska halvön till Afrikas östkust, där de blandade sig med den inhemska befolkningen, varifrån de så småningom lämnade fastlandet och tog sig över havet till Madagaskar.

Tecken på att invandrarna tagit denna väg är bland annat att vissa östafrikanska seder och en särskild typ av östafrikansk boskap finns spridda på ön. De tidigaste lämningarna av byar dateras till 700-talet. Högplatån befolkades runt år 1 000. Något senare anlade araber små handelsstationer på längs öns västra kust och i norr.

1500-talet Under detta århundrade besökte europeiska fartyg Madagaskar sporadiskt

1700-talet

Under detta århundrade bildades ett flertal större och mindre kungadömen på ön. I slutet av 1700-talet enade merinafolkets kung Andrianampoinimerina de fyra kungadömena på den centrala högplatån och började därefter utöka sitt eget område vilket ledde till att merinafolket kom att dominera både ekonomiskt såväl som politiska dominans. Efterföljande merinakungar lyckades lägga under sig stora delar av ön ofta med hjälp av vapen som de fått i utbyte mot slavar av européer

1800-talet

I början av detta århundrade kom brittiska missionärer till landets huvudstad Antananarivo för att undervisa överklassen i engelska och översatte bibeln till malagassiska. Fransmannen Jean Laborde stod på god fot med hovet och fick tillstånd att bygga upp en industri för, bland annat, tillverkning av vapen, krut och porslin. Dessutom tog merinahovet också emot andra fransmän, som stödde uppbyggnaden av en katolsk kyrka

Under drottning Ranavalona I:s regeringstid, 1828-1861, försökte man hejda det utländska inflytandet och den nya religionens intrång genom att förbjuda europeisk närvaro. Detta förändrades dock igen när drottningen avled 1861 då åter dörren mot omvärlden öppnades. Frankrike och England konkurrerade om att få införliva Madagaskar i sina respektive kolonialvälden. Tvisten löstes genom ett fördrag där Frankrike fick överhögheten över Madagaskar och England kunde över ön Zanzibar. Madagaskar blev därmed ett franskt protektorat 1895 och fransk koloni 1896

1900-talet, början

De madagasker som som varit soldater i den franska armén under första världskriget hade tagit till sig socialistiska idéer och bland dem växte en nationalistisk rörelse fram. Till att börja med var deras krav att madagaskerna skulle få franskt medborgarskap, så småningom ställdes dock krav på självständighet

1946

Från och med detta år fick Madagaskar tillstånd att skicka representanter till nationalförsamlingen i Paris

1947 Madagasker gör uppror mot fransmännen och cirka 80 000 människor dödades

1956 Infördes allmän rösträtt i landet

Madagaskar historia, modern 1960 – 1999

1960

Trots att fransmännen fruktade upplopp i samband med Madagaskars självständighet i juni blev det en fredlig frihetsprocess. Landets förste president blev den franskvänlige Philibert Tsiranana. Tack vare honom kunde många fransmän behålla sina tillgångar och sin verksamhet på Madagaskar. Franska företag fortsatte att dominera handeln efter självständigheten och Frankrike fick ha kvar sina militärbaser på ön. Även om självständighetsprocessen gick fredligt till väga förekom under det ofta oroligheter i början av 1960-talet

1972

På grund av sin undergivenhet mot fransmännen tvingades president Philibert Tsiranana lämna ifrån sig makten till överbefälhavaren Gabriel Ramanantsoa, som förde en mer vänsterinriktad och nationalistisk politik

1975

I februari överlämnade Gabriel Ramanantsoa makten till Richard Ratsimandrava efter ett polismyteri. Ratsimandrava mördades bara sex dagar efter makttillträdet. Efter mordet tillträdde ett militärråd som slog ner myteriet, lät upplösa alla politiska partier och införde presscensur. I juni utsågs en av medlemmarna i militärrådet kommendant Didier Ratsiraka, till landets nye president
Ratsiraka utropade en socialistisk revolution vilket innebar att privata och franskägda företag samt franska banker förstatligades. Stor vikt lades vid ökat folkligt inflytande genom lokala byråd, så kallade fokontany. Hans revolution byggde till stor del på marxistiska och maoistiska idéer. Ratsiraka styrde landet, i stort sett, som en dikatator

1976

Ratsiraka bildade partiet Madagaskiska revolutionens förtrupp (AREMA) som blev kärnan i enhetsfronten Nationella fronten för försvar av den madagaskiska socialistiska revolutionen (FNDR). Alla partier som ville delta i val var tvungna att tillhöra och bli godkända av FNDR

1982

Monja Jaona utmanade Ratsiraka i presidentvalet, men förlorade. Han anklagade regimen för valfusk och greps när han försökte organisera en storstrejk

1985

Ratsiraka etablerade kontakter med Nordkorea och Sovjetunionen och försökte bygga upp en ställning som talesman för tredje världen
På grund av arbetslöshet, korruption, kriminalitet och brist på basvaror utbröt våldsamma demonstrationer i kuststäderna i landets södra del och förslag till förändringar inom den högre utbildningen ledde till starka protester från studenterna. Oppositionen mot regimen växte även bland enhetsfrontens partier

1989

Ratsiraka omvaldes som president men tvingades ge upp enhetsfrontens maktposition. Kommunismens fall i Östeuropa ökade landets beroende av franskt bistånd
1990 Som resultat av den den alltmer aktiva oppositionen och hårda påtryckningar från biståndsgivarna tvingades president Ratsiraka att införa flerpartisystem. Flera av enhetsfrontens partier gick i opposition mot regeringen tillsammans med en rad nystartade organisationer. De partier som var lojala mot presidenten anslöt sig till AREMA och bildade en ny allians, Madagaskars militanta rörelse för socialism

1991

En nybildad oppositionsallians, De levande krafternas kommitté, anordnade massdemonstrationer och generalstrejker. Alliansen, som leddes av bland andra kirurgiprofessorn Albert Zafy, utmanade Ratsiraka och hans säkerhetstjänst genom att ignorera demonstrationsförbud och utse en provisorisk regering. Under en fredlig demonstration utanför presidentpalatset i augusti sköt presidentens livvakter ihjäl minst etthundra demonstranter. Efter det började kraven på en förhandlingslösning öka från både arméns och utländska biståndsgivares sida.
Ratsiraka tvingades samarbeta med oppositionen och i oktober bildades en övergångsregering under ledning av Albert Zafy. En av den nya regeringens första åtgärder gällde en ny författning som skulle godkännas i en folkomröstning. Ratsiraka, vars parti hade en stark position på landsbygden, lanserade istället ett förslag om en federal stat. Strax före omröstningen ockuperade Ratsirakas anhängare administrativa byggnader och radio- och TV-stationer i flera provinshuvudstäder och förklarade att provinserna nu var federala delstater

1992

I folkomröstningen i augusti godkändes övergångsregeringens förslag med stor majoritet

1993

I presidentvalet segrade Albert Zafy över Ratsiraka. Till premiärminister utsågs Francisque Ravony

1995

I folkomröstningen i september beslutades att presidenten fick rätt att utse premiärminister

1996

Regeringen tvingades avgå i maj efter en misstroendeomröstning i parlamentet. President Zafy utnämnde juristen Norbert Ratsirahonana till premiärminister, men lade sitt veto mot nästan alla regeringsmedlemmar som denne utsåg. Konflikten mellan presidenten och parlamentet tilltog och i juli samma år avsattes Zafy av parlamentet för brott mot grundlagen
Nyval till presidentposten hölls i november. Albert Zafys huvudmotståndare blev den förre diktatorn Ratsiraka, som segrade i valet. Han började omedelbart försöka förbättra relationerna till de internationella biståndsgivarna

1997

Inrikespolitiskt gick det sämre då konfrontation skapades genom att president Ratsiraka sköt upp det planerade parlamentsvalet i augusti

1998

Ratsiraka utlyste en folkomröstning i mars om ett antal tillägg till författningen som skulle stärka presidentens makt på parlamentets bekostnad och ge provinserna större självständighet, som godkändes med knapp majoritet. Oppositionens försök att inför folkomröstningen avsätta Ratsiraka genom ett misstroendevotum misslyckades
När parlamentsval hölls i maj fick Ratsirakas parti AREMA 63 av de 150 platserna och dessutom stöd av 19 ledamöter från koalitionspartier. Till premiärminister utsågs Tantely Andrianarivo till premiärminister

1999

Valdes den politiskt oerfarne företagsledaren Marc Ravalomanana till borgmästare i huvudstaden Antananarivo som snabbt blev populär

Madagaskar historia, modern 2000 – 2021

2001

Marc Ravalomanana ställde upp i presidentvalet i december och vann sensationellt redan i första valomgången, enligt officiella siffror med 46 procent av rösterna mot 40 procent för Ratsiraka. Ravalomanana hävdade dock själv att han fått mer än 52 procent och borde därför omgående utropas till president istället för att möta Ratsiraka i en andra och avgörande valomgång. Författningsdomstolen, där sex domare nyligen hade bytts ut av presidenten, avslog Ravalomananas anspråk på presidentposten och det uppstod en kamp om makten

2002

Hundratusentals av Marc Ravalomananas anhängare demonstrerade och strejkade dagligen i början av året för att visa sitt stöd. .  . p demonstranter Kampen om presidentposten resulterade i många demonstrationer och strejker. Ravalomanana hade stort stöd i huvudstaden men på landsbygden var Ratsirakas ställning stark. Fem av de sex provinsguvernörerna slöt upp bakom Ratsiraka och utropade hamnstaden Toamasina till ”huvudstad” för den officiella regeringen. AREMA-anhängare blockerade vägen mellan Toamasina och Antananarivo för att svälta ut huvudstaden, där det snart rådde allvarlig brist på viktiga förnödenheter
I februari lät Ravalomanana utropa sig till president med hjälp av en domare som hade tagit ställning för honom

I april hävde Högsta domstolen Ratsirakas beslut att byta ut sex domare i författningsdomstolen strax före valet och därmed blev också författningsdomstolens beslut om resultatet i presidentvalet ogiltigt. Omräkningen av rösterna visade att Ravalomanana hade vunnit valet med 51 procent av rösterna mot 36 procent för Ratsiraka, som än en gång vägrade godkänna valresultatet.

I slutet av maj greps Ratsirakas premiärminister Tantely Andrianarivo och placerade honom i husarrest. I juni bröt de mest omfattande striderna mellan militärstyrkor från de båda sidorna ut på öns norra del. I slutet av juni fick Ravalomananas styrkor kontroll över alla utom två provinser. Den 5 juli gav Ratsiraka slutligen upp och flydde till Frankrike

Efter påtryckningar från biståndsgivare meddelade presidenten att nyval till parlamentet skulle hållas i december. Valet blev en gigantisk seger för Ravalomananas parti

Efter parlamentsvalet kunde Ravalomanana på allvar komma igång med sin politik för tillväxt genom marknadsekonomiska reformer. Presidenten försökte också locka utländska investerare till landet men återkommande politiska oroligheter bidrog till att skrämma bort både investerare och turister

2003

I augusti dömdes Ratsiraka i sin frånvaro till tio års straffarbete för förskingring av offentliga medel. Han anklagades för att ha tagit ut motsvarande 70 miljoner kronor från landets centralbank då han flydde landet

2006

I samband med presidentvalet i december uppstod nya oroligheter och två veckor före valdagen gjorde general Andrianafidisoa, känd som General Fidy, ett misslyckat kuppförsök sedan han hindrats från att kandidera till presidentposten, han dömdes senare till fyra års fängelse för detta. Trots hård kritik från oppositionen vann Ravalomanana valet med 54 procent av rösterna
Årets cyklonsäsongen som började i december blev den värsta madagaskerna upplevt i historisk tid. Närmare en halv miljon människor blev på olika sätt drabbade av sex stora cykloner som drog över ön

2007

I april genomfördes en folkomröstning om författningsändringar som gav presidenten makt att ändra lagar i krissituationer utan parlamentets medgivande, att engelska skulle vara officiellt språk vid sidan av franska och malagassiska (malagasy) och att landets sex självstyrande provinser skulle ersättas av 22 mindre regioner
Borgmästarvalet i huvudstaden vanns av Andry Rajoelina. Han var via sin TV-kanal Viva en stark kritiker av president Ravalomanana och dennes parti TIM. Borgmästarposten i Antananarivo är politiskt viktig, via den nådde Ravalomanana på sin tid presidentposten.

Parlamentsvalet den 23 september genomfördes problemfritt. Presidentens parti TIM fick majoritet med 106 av 127 mandat

2008

I december stängde myndigheterna den privata TV-kanalen Viva, sedan den sänt en intervju med förre presidenten Didier Ratsiraka. Ägaren Andry Rajoelina inledde nu en serie hårda verbala angrepp mot Ravalomananas regim och uppmanade presidenten att avgå och begärde att en övergångsregering med honom själv i spetsen skulle styra Madagaskar fram till nästa presidentval

2009

Januari

25 januari beskrev Rajoelina, inför ett möte med 20 000 anhängare, Madagaskar som en diktatur och manade till generalstrejk. Detta blev starten för nya oroligheter över hela landet med döda som följd

31 januari förklarade borgmästaren Rajoelina att det nu var han som skötte Madagaskars angelägenheter.  Ravalomanana invände att det fortfarande var han som var president. Afrikanska unionen, AU, varnade Rajoelina för att bryta mot landets författning

Allt färre anhängare slöt upp på Rajoelinas möten, och den 3 februari lät regeringen avskeda honom som borgmästare i Antananarivo, under förevändning att han misskött stadens sophantering. Författningsdomstolen hade redan klargjort att den inte kunde sparka Ravalomanana utan klartecken från parlamentet, som dominerades av presidentens anhängare

Februari

7 februari blossade maktkampen åter upp, då 28 anhängare till Rajoelina dödades av säkerhetsstyrkor som öppnat eld mot demonstranter på väg mot presidentpalatset

Enligt uppgift gick både Ravalomanana och Rajoelina med på att delta i FN-stödda försoningssamtal, men den 10 februari presenterade Rajoelina vad han kallade sin ”regering”

11 februari kallade president Ravalomanana till ett massmöte i vilket
40 000 av hans anhängare deltog.

Under resterande del av februari och i början av mars flyttade Rajoelina successivt fram sina positioner och den 11 mars intog soldater som stöttade Rajoelina arméhögkvarteret och tvingade arméchefen att avgå. Den 16 mars beordrade Rajoelina, med stöd av ”justitieministern” i sin skuggregering säkerhetsstyrkorna att gripa Ravalomanana för högförräderi. I ett radiotal den 17 mars tillkännagav president Ravalomanana att han skulle avgå och överlämna makten till ett militärt råd. Den nya arméchefen, överste Andre Ndriarijaona, svarade dock att militären föredrog att makten övergick direkt till Rajoelina.

Mars

18 mars godkände författningsdomstolen Rajoelinas utnämning till president, och han installerades den 21 mars. Oroligheter bröt åter ut när anhängare till den avsatte presidenten började demonstrera sitt stöd för honom

Juni

Dömdes Ravalomanana i sin frånvaro till fyra års fängelse och 70 miljoner US dollar i böter för missbruk av allmänna medel under sin tid som president

Andry Rajoelina trodde att omvärlden skulle erkänna honom som Madagaskars president, men så blev inte fallet. Den ekonomiska basen för hans politik försvann då investerare, turister och biståndsgivare tog avstånd från honom

De motgångar Rajoelinas mötte tvingade honom till ett avtal om övergångsstyre i augusti, inte bara med sin avsatte föregångare Marc Ravalomanana utan också med två andra expresidenter, Didier Ratsiraka och Albert Zafy. Avtalet undertecknades av de fyra den 9 augusti i Maputo i Moçambique, med hjälp av internationella medlare. Trots överenskommelsen, och många turer om maktfördelning, fortsatte Rajoelinas att krångla och den 20 december kom ett uttalande från Rajoelina i vilket han tog avstånd från tidigare avtal om övergångsstyre

2010

Mars

Införde Afrikanska unionen (AU) sanktioner mot Rajoelina och hans medarbetare, eftersom organisationen inte erkänner den sittande regimen

April

Presenterades en tidsplan för när regimen skall återgå till demokratiskt styre
Juni EU avbröt utvecklingsbiståndet till Madagaskar i protest mot bristen på demokratiska framsteg

Augusti

Förre presidenten Ravalomanana döms i sin frånvaro till livstids fängelse för dödsskjutningarna i februari 2009

November

Landets invånare sade ja till en ny författning som sänker lägsta åldern för en presidentkandidat från 40 år till 35 år, vilket gör det möjligt för Rajoelina att kandidera i ett kommande val

2011

Februari

Försökte Ravalomanana återvända till Madagaskar från landsflykten i Sydafrika men vägras stiga ombord på planet till hemlandet enligt beslut av presidenten

Mars

Bildade Rajoelina en ny övergångsregering med småpartier. De tre expresidenternas partier tar avstånd från Rajoelinas ”färdplan” för demokrati

September

Godkändes tidsplanen för demokratiskt styre av även av Ravalomananas och Zafys politiska grupperingar

November

Tillträdde den nya samlingsregeringen med deltagande av Ravalomananas och Zafys partier

2012

Januari

Lämnade Ravalomananas parti samlingsregeringen eftersom expresidenten förbjudits komma tillbaka till landet från exilen i Sydafrika

Juli

Träffades president Rajoelina och hans företrädare Ravalomanana för första gången efter statskuppen 2009 för att försöka lösa landets politiska kris. Mötet sker på Seychellerna under ledning av Sydafrikas president. Syftet med mötet är att det skall leda fram till allmänna val och en återgång till demokratiskt styre. Mötet avslutas utan resultat

Juli

Stormade regeringstrogna soldater den förläggning nära huvudstadens internationella flygplats där myteristerna förskansat sig och skjuter ihjäl deras ledare. Myteriet slogs ned efter bara några timmar

Augusti

Valkommissionen meddelade att parlaments- och presidentval skall hållas i maj 2013 utan att den inrikespolitiska konflikten blivit löst

2013

Januari

Meddelade Rajoelina att han inte ställer upp i presidentvalet den 8 maj. Inte heller Ravalomanana avser att kandidera. Detta skulle kunna ge landet en nystart

April

Återvände förre presidenten Ratsiraka till Madagaskar efter elva år i landsflykt och kommer att delta i en nationell försoningskonferens. Hans efterträdare Ravalomanana hindras dock fortfarande att återvända från sin exil efter att han avsattes år 2009

Maj

Trots löfte att dra sig tillbaka meddelar Rajoelina att han ställer upp i presidentvalet som skjutits fram till juli. 41 presidentkandidater godkändes

Maj

Afrikanska Unionens freds- och säkerhetsråd meddelar att de inte kommer att erkänna Rajoelina som president om han skulle vinna valet. Efter detta besked meddelar Frankrike och EU att de drar in sitt ekonomiska stöd till presidentvalet

Maj

Även FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon uppmanade de tre kontroversiella presidentkandidaterna att dra sig tillbaka

Juni

Meddelade regeringen presidentvalet skall skjutas upp till den 23 augusti

Juli

Meddelade den internationella medlaren i den politiska konflikten i Madagaskar, Moçambiques förre president Joaquim Chissano, att om de tre kontroversiella presidentkandidaterna inte drar sig tillbaka kommer FN:s säkerhetsråd att uppmanas utfärda sanktioner mot dem

Augusti

Underkände en speciell valdomstol de tre kontroversiella valkandidaterna. Besked välkomnas av AU. Som nytt valdatum för presidentvalet fastslås till den 25 oktober. En eventuell andra valomgång, ifall ingen får 50 procent av rösterna, ska ske den 20 december då också parlamentsval genomför

September

Upphävde Afrikanska Unionen sanktionerna mot Rajoelina och 108 andra personer i hans krets som ett erkännande av att Madagaskar är ”på rätt väg” sedan presidentval utlysts. Landet förblir tills vidare avstängt från AU men lovas återinträde så snart en ny, lagligt vald president installerats

Meddelade Rajoelina att han drar tillbaka sin kandidatur i presidentvalet så att den politiska krisen kan lösas

Oktober

Fler än 26 personer greps och utegångsförbud infördes på turistön Nosy Bé sedan en folkmassa slagit ihjäl två europeiska turister och en man från trakten och bränt deras lik på en strand

25 oktober

Genomfördes presidentvalet under relativt ordnade former. Dock rapporterades en del våld, bland annat ett mord, en kidnappning och en vallokal som bränns ned. Observatörer från SADC och EU sade att valet överlag genomförts på ett fritt och trovärdigt sätt, även om det funnits en del organisatoriska brister, bland annat luckor i röstlängderna

November

Två veckor efter presidentvalet konstaterades att det blir en andra och avgörande valomgång den 20 december mellan Jean-Louis Robinson, som stöds öppet av Ravalomanana, och Hery Rajaonarimampianina, som stöds av Rajoelina

Avskedade Rajoelina de civila ledarna för åtta av landets 22 regioner och ersätter dem med höga militärer. Oppositionen och flera medier antar att Rajoelina förbereder ett militärt ingripande före den avgörande omgången i presidentvalet i december

December

Den befarade militärkuppen inför presidentvalet uteblev och valet kunde därför genomföras under lugna former den 20 december. Även parlamentsval genomför denna dag. Internationella observatörsgrupper säger att valet på det hela taget varit välorganiserat

Båda presidentkandidaterna gör anspråk på att ha segrat med stor marginal, redan när bara en procent av rösterna hade räknats, och anklagar varandra för valfusk. När majoriteten av rösterna räknats strax före årsskiftet står det klart att Rajaonarimampianina leder med över 53 % av rösterna. Motståndaren Robinson överklagar resultatet innan det ens offentliggjorts och kräver att valet ogiltigförklaras

2014

Januari

17 januari

Meddelar valdomstolen att den godkänner det preliminära resultatet i presidentvalet och förklarar officiellt Rajaonarimampianina som vinnare med 53,5 % av rösterna mot 46,5 procent för utmanaren Jean-Louis Robinson. En vecka senare avgick den sittande presidenten Rajoelina

26 januari

Tillträdde Rajaonarimampianina formellt som president
Beslutade Afrikanska Unionen (AU) att Madagaskar skall återfår sitt medlemskap i organisationen. Landet har varit avstängt sedan 2009

Meddelade Världsbanken att den kan återuppta sitt budgetstöd till Madagaskar som enbart betalats ut till krisinsatser sedan militärkuppen 2009

I parlamentsvalet fick det politiska partiet Med president Andry Rajoelina (Mapar) flest mandat men tvingas till samarbete med andra partier och oberoende ledamöter för att få majoritet i den lagstiftande församlingen

Februari

Meddelade president Rajaonarimampianina att han tar upp kampen mot illegal skogsavverkning

Mars

Meddelade IMF, Internationella Valutafonden, att den återupptar samarbetet med Madagaskar som sedan militärkuppen 2009 enbart beviljat lån för katastrofhjälp

Oktober

Greps expresidenten Ravalomanana strax efter återkomsten till hemlandet för första gången sedan han avsattes i kuppen 2009. Demonstartion mot hans gripande genomförs

December

Röstade parlamentet enhälligt för att dödsstraffet skall avskaffas. Senaste avrättningen skedde 1958

President Rajaonarimampianina och fyra expresidenter enas om att genomföra en nationell försoningsprocess och att landets dryga tiotal politiska fångar ska friges före årsskiftet

2015

Januari

Avgår premiärminister Kolo och hela hans regering. Som anledning till avgången hänvisar de till folkets växande missnöje med utvecklingen som ständiga elavbrott och regeringens oförmåga att leva upp till löften om bättre levnadsförhållanden för madagaskerna. Till ny premiärminister utnämns Jean Ravelonarivo, 22 ministrar får behålla sina uppdrag medan åtta byts ut

Maj

Röstade parlamentet med stor majoritet för att avsätta president Rajaonarimampianina i en riksrättsprocess. Ledamöterna anklagar honom för maktmissbruk och för att ha brutit mot författningen

Upphävde president Rajaonarimampianina husarresten för Ravalomanana

Juni

Ogiltigförklarade Författningsdomstolen parlamentets beslut att ställa president Rajaonarimampianina inför riksrätt. Enligt den saknar beslutet juridisk grund och presidenten har inte agerat i strid med författningen

Juni

Enades Madagaskar och 25 andra afrikanska länder om ett nytt frihandelsavtal, Tripartite Free Trade Area, som omfattar större delen av Afrika från Egypten i norr till Sydafrika i söder. Avtalet måste dock godkännas i respektive parlament innan det kan träda i kraft

December

Stärkte president Rajaonarimampianina sin ställning när det presidenttrogna partiet HVM vann över 60 % av rösterna i valet till parlamentets överhus, senaten

2016

April

10 april

Gav president Rajaonarimampianina inrikesminister Olivier Solonandrasana i uppdrag att bilda en ny regering eftersom presidenten och den förre regeringschefen haft en konflikt under en längre tid

Juni

27 juni

På nationaldagen, dödades två personer om omkring 80 skadades efter att en granat kastats in på stadion i huvudstaden under firandet av nationaldagen

Oktober

Drabbades omkring 1,5 miljoner människor i landets södra del av hungersnöd till följd av svår torka som ledde till att omkring 80 % av majsskörden och minst 50 % av kassavan torkade bort

2017

Maj

Drog Ravalomananas parti Tim tillbaka sitt stöd för regeringen sedan en minister från Tim avskedats. Presidenten leder därmed en minoritetsregering med begränsade möjligheter att driva igenom viktiga lagar i parlamentet

September

Under hösten spreds pest längs kusten samt i Antananarivo och Toamasina. Efter att ett 30-tal människor avlidit i sjukdomen förbjuder regeringen folksamlingar på allmänna platser i ett försök att begränsa smittspridningen. Besöksförbud införs på överfulla fängelser, som visat sig vara smitthärdar. Universiteten i de bägge städerna stängs tillfälligt för sanering

Oktober

I slutet av månaden hade närmare ett 130-tal människor dött i pestepidemin

November

Under månaden visade pestepidemin tecken på avta. I slutet av november har 202 avlidit och närmare 2 400 fall av pesten har registrerats. Madagaskar drabbas av pestutbrott nästan varje år under den varma regnperioden mellan september och april

2018

April

2 april

Dödades två personer och 16 skadades när polis och demonstranter drabbade samman. Bakom protesterna ligger de två expresidenterna Ravalomananas och Rajoelinas politiska grupperingar

20 april

Samlades tusentals oppositionsanhängare på ett torg utanför stadshuset i Antananarivo för att demonstrera mot nya vallagar som de anser kan utesluta vissa kandidater från valet i slutet av året. Krav på president Rajaonarimampianinas avgång hörs också

22 april

Skingrade polisen demonstranterna som protesterar mot de nya vallagarna. De saknar tillstånd att demonstrera

23 april

Samlades åter hundratals oppositionsanhängare för att protestera mot de nya vallagarna och kräva regeringens avgång

Maj

2 maj

Bad försvarsministern demonstranterna offentligt att upphöra med sina aktiviteter och politikerna att komma överens. Hans uttalande stöddes av arméchefen och rikspolischefen

4 maj

Slog Högsta författningsdomstolen (HCC) fast att vissa delar av den nya vallagen strider mot författningen och skall dras tillbaka

26 maj

Öppnade det styrande partiet HMV för förhandlingar med oppositionen. Högsta författningsdomstolen beordrade president Hery Rajaonarimampianina att upplösa regeringen och tillsammans med oppositionen utse en ny premiärminister för att kunna bilda en nationell enhetsregering vars uppgift blir att hålla nyval

Juni

4 juni

Avgick Premiärminister Solonandrasana Olivier Mahafaly som en följd av den senaste tidens sociala oro och sedan Högsta författningsdomstolen i maj uppmanat president Hery Rajaonarimampianina att upplösa regeringen

5 juni

Utsågs Christian Ntsay till ny premiärminister. Ntsay är inte medlem av något parti, utan arbetar för Internationella arbetsorganisationen ILO

11 juni

Meddelade President Rajaonarimampianina att en ny regering har bildats och skall ledas av premiärminister Ntsay

Juli

1 juli

Meddelar Premiärminister Ntsay att presidentval ska hållas den 7 november 2018. Om en andra valomgång blir nödvändig ska den genomföras den 19 december

Augusti

17 augusti

Meddelar den sittande presidenten Hery Rajaonarimampianina att han ställer upp för omval

September

7 september

Meddelade President Rajaonarimampianina att han avgår i enlighet med författningen. Senatens talman Rivo Rakotovao blir tillförordnad president

Oktober

8 oktober

Inleddes valrörelsen inför presidentvalet den 7 november. Hela 36 kandidater kommer att ställa upp i valet

November

7 november

Meddelades resultatet av presidentvalet, Rajoelina har fått 39,2 % av rösterna och Ravalomanana fick 35,3 %. Sittande presidenten Rajaonarimampianina fick 8.av rösterna vilket gav honom en tredje plats. 8 kommer trea med 8,8 procent. Eftersom ingen kandidat fått mer än 50 % av rösterna måste en andra och avgörande valomgång hållas mellan Rajoelina och Ravalomanana den 19 december

December

19 december

Höll andra omgången av presidentvalet som vanns av Rajoelina, enligt valkommissionen. Hann fick drygt 55 % av rösterna medan Ravalomanana fick drygt 44 %. Ravalomanana anklagar valkommissionen för att ha hjälpt Rajoelina att genomföra omfattande valfusk och överklagar valresultatet till landets högsta rättsliga instans

2019

Januari

8 januari

Fastställde författningsdomstolen resultatet från presidentvalet den 19 december vilket innebar att Andry Rajoelina segrade och fick nästan 56 % av rösterna. Utmanaren Marc Ravalamanana fick drygt 44 % av rösterna, det var gruppen runt honom som överklagat valresultatet och påstått att valfusk förekommit

24 januari

Presenterade president Rajoelina sin nya regering som var betydligt mindre än den förra

Maj

17 maj

inledde myndigheten för korruptionsbekämpning förundersökningar mot 79 av parlamentets 151 ledamöter. De var misstänkta för mutbrott i samband med expresident Rajaonarimampianinas försök att ändra vallagarna inför presidentvalet 2018

27 maj

I parlamentsvalet vann president Rajoelinas partialllians ”Vi alla” en överlägsen seger och fick 84 av 151 mandat

29 maj

Återupptog Madagaskar och Frankrike samtalen om ögruppen Iles Eparses (Scattered Islands) utanför den madagaskiska kusten. Korallöarna administreras av Frankrike, men Madagaskar har gjort anspråk på den sedan 1973

September

8 september

Besökte påve Franciskus Madagaskar och lockade hundratusentals människor till sin mässa. Under sitt besök vädjade påven till madagaskerna att skydda öns unika miljö från skogsskövling. Det var 30 år sedan en påve besökte landet. Den förre påven som besökte Madagaskar var Johannes Paulus II

2020

Mars

23 mars

Beordrade president Rajoelina att landets två största städer Antananarivo och Toamasina skulle sättas i karantän i ett försök att bromsa spridningen av coronaviruset. Alla invånare uppmanades att stanna hemma, alla persontransporter förbjöds, endast viktiga affärer som matbutiker och apotek fick vara öppna och nattligt utegångsförbud infördes. Vid detta tillfälle hade Madagaskar 12 bekräftade fall av covid-19

April

2 aoril

Godkände IMF, Internationella valutafonden, ett stödpaket till Madagaskar på 166 miljoner dollar för att bekämpa effekterna av coronapandemin

Maj

16 maj

Fick Madagaskar sitt första bekräftade dödsfall med covid-19, en 57-årig man som arbetade som parkeringsvakt vid ett sjukhus i Toamasina. Landet hade nu 304 bekräftade fall av covid-19

Juli

28 juli

Coronapandemin spred sig snabbt i huvudstaden Antananarivo, sjukhusen var nu överfulla och stadens idrottsarena hade gjorts om till fältsjukhus. Madagaskar hade nu fler än 10 000 bekräftat smittade och 93 dödsfall med covid-19

Augusti

20 augusti

Avskedades hälsominister Ahmad Ahmad, som en månad tidigare hamnat i konflikt med presidenten när han vädjade till omvärlden om hjälp mot coronaviruset i juli. Ny hälsominister blev Jean Louis Hanitrala Rakotovao

Oktober

15 oktober

Dömdes oppositionspolitikern Harry Laurent Rahajason, tidigare kommunikationsminister, till tre års fängelse för att han kritiserat president Rajoelinas örtbrygd som påstås bota covid-19. Madagaskar hade nu 16 400 invånare som var smittade av coronaviruset och minst 232 bekräftat avlidna med covid-19

November

27 november

Rapporterade World Food Programme, FN:s livsmedelsprogram, att omkring hälften av landets befolkning, cirka 1,5 miljoner människor, lider av hunger på grund av att torkan gett dåliga skördar en längre tid

2021

April

1 april

Meddelade regeringen att man ansluter sig till FN-projektet Covax, som distribuerar covidvaccin till världens fattigaste länder

29 april

Enligt organisationen Läkare utan gränser stoppade myndigheterna medier som rapporterar om hur regeringen hanterat coronapandemin

Maj

8 maj

Fick Madagaskar sin första sändning covidvaccin, omkring 250 000 doser av Astra Zenecas vaccin, distribuerad genom det globala Covaxprogrammet. Madagaskar var ett av de sista länderna i världen som fick vaccinet på grund av president Rajoelina länge ansett att landets egen örtbrygd Covid-Organics (CVO) räckte som bot av virussjukdomen

Juli

20 juli

Grep polisen sex personer som skulle utredas för delaktighet i ett påstått mordförsök på president Rajoelina och flera andra personer i hans närmaste krets. Bland de gripna fanns en fransk affärsman och ett franskt polisbefäl

Augusti

5 augusti

Åtalades tjugoen personer för delaktighet i en sammansvärjning för att mörda president Rajoelina och flera personer i hans närmaste krets. Bland de åtalade fanns presidentens rådgivare Paul Rafanoharana och två franska medborgare. Åtal väcktes också mot en anställd vid Madagaskars centralbank, fem generaler, sju höga polisbefäl och ett antal arméofficerare

December

17 december

Dömdes fem av de tjugoen som åtalades den 5 augusti för att ha deltagit i en mordkomplott mot presidenten och några av hans närmaste män för sammansvärjningen samt för att ha hotat nationens säkerhet. Presidentens rådgivare Paul Rafanoharana och hans hustru Voahangy Andrianandrianina dömdes även för illegalt vapeninnehav. Paul Rafanoharana fick 20 års fängelse med straffarbete medan hans hustru dömdes till fem års fängelse med straffarbete. En fransman, en affärsman och en före detta överste, dömdes till tio års fängelse vardera. Den före detta premiärministern Victor Ramahatra dömdes till fem års villkorligt fängelsestraff

Madagaskar flora och fauna

För cirka 160 miljoner år sedan separerades Madagaskar från de afrikanska och asiatiska kontinenterna och har sedan dess utvecklat en unik växt- och djurvärld. Här finns därför många endemiska arter, det vill säga de lever enbart på Madagaskar, bland annat 25 olika slags lemurer, halvapor, och olika kameleontarter. Elefantfoten är en märklig växt som enbart finns på ön som kan bli hela 500 år gammal

Naturreservatet Tsingy de Bemaraha på öns västra del, berget Ambohimanga norr om huvudstaden och regnskogarna i Atsinanana på öns norra del är utsedda som världsarv av FN-organet Unesco som världsarv

Under min resa besökte jag naturreservaten Tsingy de Bemaraha med märkliga klippformationer, Isalo med sina fina bergsformationer och Ranomafana där jag såg flera olika lemurarter

Madagaskar geografi

Madagaskars yta uppgår till 587 040 kvadratkilometer, cirka 30 % större landyta än Sverige, vilket gör den till världens fjärde största ö. Madagaskar ligger i Indiska Oceanen, cirka 400 kilometer öster om den afrikanska kontinenten. Närmaste granne på fastlandet är Mocambique. Till landet hör också några mindre öar, den största av dem är Nosý Be som ligger i norr

Inlandet, på vilket huvudstaden Antananarivo ligger består av en högplatå som sträcker sig från norr till söder. Kusten i öster får stora mängder regn från passadvindar. I väster bevattnas den bredare kustremsan av ett stort antal floder. Höga berg skär av den bördiga norra spetsen från resten av landet

På östra delen av ön växer fortfarande regnskog, för övrigt täcks numera ön till största delen av stäpp och savann. Det är den betande boskapen och svedjejordbruket som slitit hårt på naturen. Bara cirka en tredjedel av den skog som ursprungligen täckte Madagaskar finns kvar. På högplatån är nästan alla dalgångar täckta av konstbevattnade risodlingar

Madagaskar huvudstad: Antananarivo, 1 391 000 invånare

Andra större städer på Madagaskar:
Toamasina 206 000 invånare, Antsirabe 186 000 invånare, Fianarantsoa 167 000 invånare

För mer information   madagaskar-fakta

Madagaskar klimat

Trots att Madagaskar ligger i den tropiska klimatzonen varierar klimatet mellan olika delar av landet. Längs östkusten är det tropiskt hett och fuktigt, på västkusten och längst i söder är det torrt och hett. I inlandet är klimatet torrare och svalare. Här finns två tydliga årstider; från november till april är det regnperiod, mellan maj och oktober är det en torr och sval period, då nattfrost kan förekomma på högre höjder

Madagaskar drabbas ofta av cykloner och översvämningar. I inlandet förekommer periodvis torka. Cyklonsäsongen 2006 drabbade ön speciellt hårt och nära en halv miljon människor drabbades på olika sätt. Stora arealer med risodlingar spolades bort

Medeltemperaturen (Celcius) dagtid i Antananarivo:      Januari / Juli: + 26.4 / + 20.4
Medelnederbörden (mm) i Antananarivo:                           Januari / Juli 274 / 10.8

Madagaskar befolkning 

Befolkningen på Madagaskar har ett blandat ursprung med inslag från, framför allt, Indonesien och Afrika. Befolkningen är officiellt indelade i 18 folkgrupper, trots att de har språket malagassiska gemensamt, med egna dialekter och delvis skilda seder. I Madagaskars befolkning finns också indiska och arabiska inslag. Därutöver finns små minoriteter av ättlingar till invandrare från Europa och Asien

Merina är den största folkgruppen och omfattar cirka 25 % av befolkningen. Under 1800-talet lade merina under sig stora delar av ön men lever nu främst i det centrala höglandet

Under historiens gång har det funnits ett flertal motsättningar mellan höglandsbefolkningen, som framför allt utgörs av merina och betsileo, och kustbefolkningen. Kustbefolkningen betecknas med den franska termen côtiers. Kustbefolkningen har mera afrikanskt ursprung än höglandsbefolkningen, merina har indonesiskt ursprung. Côtiers, som i högre grad lever på landsbygden, känner sig diskriminerade i samhället i förhållande till höglandsbefolkningen. De största folkgrupperna bland côtiers är betsimisaraka på östkusten, tsimihety i norr och antandroy i söder

Madagaskar språk

Malagassiska tillhör de västindonesiska (austronesiska) språken som har blandats upp med afrikanska språk, en liten del sanskrit och arabiska samt under de senaste 200 åren med franska och engelska

Under 1970-talet ville den dåvarande regimen minska det franska språkets inflytande och gjorde merinas dialekt till enda officiella språk. Detta satte sig kustbefolkningen mot och franska förblev därför ett officiellt språk. Franska är särskilt viktigt inom förvaltningen, den högre utbildningen och turistnäringen

Malagassiska, franska och engelska är officiella språk

För mer information   madagaskar-fakta

Madagaskar socialt

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder och cirka 80 % av befolkningen lever i fattigdom, det vill säga på mindre än 2 USD per dag. Fattigdomen är störst i städerna där tiggeri är vanligt förekommande. Kronisk undernäring förekommer hos en stor del av befolkningen

För flertalet madagasker utgör släkten det viktigaste sociala trygghetsnätet

För formellt anställda finns regler om minimilön, pension, arbetsskadeersättning och föräldraledighet, dock med låga ersättningsnivåer. De som försörjer sig inom den informella, svarta sektorn av ekonomin står helt utanför dessa sociala system

År 2007 infördes en lag mot barnarbete, 1-års gräns, men den efterlevs inte i praktiken. Efter de kraftigt försämrade levnadsvillkoren år 2009 har barnarbete istället ökat. Flertalet av dessa barn går därmed miste om sin skolgång, helt eller delvis. Majoriteten av barnen i allmänna skolor i de större städerna uppges arbeta före eller efter skoltid

Sjukvården är i princip avgiftsfri, men för att få vård och medicin måste madagaskerna vänta i flera månader. Staten satsar bara en mycket liten del av statsbudgeten på hälsovård, en av de lägsta andelarna i världen. Det finns även privata sjukhus och kliniker. Den som har råd kan köpa bättre sjukvård även på de statliga sjukhusen

Sjukdomar som malaria, kolera och tuberkulos utgör svåra hälsoproblem. Böldpest förekommer av och till i städerna. Madagaskar har dock klarat sig bättre från hiv och Aids än många andra afrikanska länder enligt statistik från FN-organet Unaids. Ungefär halva befolkningen har tillgång till rent dricksvatten

Brottsligheten är hög på Madagaskar, i första hand gäller det boskapsstölder som utförs av beväpnade ligor. Övergrepp mot turister förekommer

De madagaskiska kvinnorna har en traditionellt friare ställning än i många länder på afrikanska fastlandet. Omkring 45 % av arbetskraften utgörs av kvinnor, och betydligt fler kvinnor har chefsposter inom offentlig förvaltning och näringsliv än i grannländerna. Kvinnor har lagstadgad rätt att ärva och att kunna äga mark men denna rätt respekteras inte alltid

Människohandel är förbjuden i lag men det förekommer handel med kvinnor och barn för prostitution

Homosexualitet är inte förbjuden men diskriminering av sexuella minoriteter är utbredd och bestraffas inte

För mer information   madagaskar-fakta

Madagaskar religion

Majoriteten av madagaskerna bekänner sig till traditionella inhemska religioner. Kristendomen är den näst största religionen med cirka 41 % anhängare som är jämnt fördelade mellan protestanter och katoliker. Omkring 7 % av invånare är muslimer som framför allt bor i städerna och ofta kommer från Sydasien eller grannlandet Komorerna

I de flesta av de inhemska religionerna är förhållandet till förfäderna viktigt. Hos merina och några andra folkgrupper på högplatån förekommer ombegravningar av de döda, det vill säga att ett antal kroppar tas fram ur familjegraven och sveps i nya tyger. I samband med dessa ritualer samlas familjegruppen för att få förfädernas välsignelse

Även de flesta kristna utövar ceremonier som är relaterade till förfäderna. De kristna lever huvudsakligen på höglandet

Religion: Ursprungsreligioner 52.0 %, Kristna 41.0 %, muslimer 7.0 %

Madagaskar utbildning

Madagaskiska barn börjar den femåriga grundskolan vid sex års ålder. Efter det följer högre stadier som omfattar sju år. Officiellt råder skolplikt till 13 års ålder, dock lämnar mång barn skolan tidigare, ofta för att hjälpa till med  familjeförsörjningen

Satsningar på utbildning under 2000-talet gjorde att andelen barn som började grundskolan ökade kraftigt. År 2007 började 98 % av barnen skolan men under det politiska kaoset som rådde 2009 – 2014 sjönk åter andelen. År 2012 avslutade bara fyra av tio elever grundskolan enligt Världsbanken

Under den svåra politiska krisen skars budgetanslagen markant ned till skolorna. Andelen elever i privatskolor minskade, samtidigt som de flesta elever i städernas allmänna skolor tvingades arbeta före eller efter skoltid för att kunna köpa böcker eller bidra till familjens försörjning

Undervisningsspråk i grundskolan är malagassiska. På högre nivåer sker undervisningen på franska, trots att bara en mindre del av befolkningen behärskar det språket

På Madagaskar finns sex universitet. Det största och äldsta ligger i huvudstaden Antananarivo. Strejker och demonstrationer bland studenter har ofta förekommit i protest mot låg kvalitet på undervisningen, bristande studiestöd och begränsningar i den akademiska friheten. De som har möjlighet väljer ofta att studera utomlands, framför allt i Frankrike

Madagaskar turism

Madagaskar kan erbjuda turister tropiska stränder, naturreservat med ett unikt djur- och växtliv samt en rik kultur med lång historia. En stor del av besökarna kommer för att uppleva någon form av ekoturism

Bristen på komfortabla hotell, dåliga kommunikationer och infrastruktur gör att potentialen för en större turism begränsas. Majoriteten av turisterna kommer från Frankrike, Réunion och Storbritannien

Från år 2003 ökade antalet turister kraftigt då den politiska situationen i landet stabiliserades och år 2008 kom närmare 370 000 turister till ön. Den politiska oron 2009 minskade turismen kraftigt och har sedan dess bara delvis återhämtat sig. År medförde ett ras i turismen som därefter bara delvis har återhämtat sig.

För mer information   madagaskar-fakta

Att besöka Madagaskar är en utmaning! Madagaskar är ett av världens fattigaste länder med stor fattigdom, tiggeri förekommer ofta. De många gånger urusla vägarna gör transporterna mödosamma och tidsödande, men naturupplevelserna kompenserar detta till stor del. Djur- och växtlivet är unikt och det finns fina vandringsområden runt om på ön. Människor är vänliga, men det förekommer övergrepp på turister

Jag tyckte att besöket på Madagaskar gav en hel del spännande och intressanta upplevelser, i naturen och i möten med människor. Priset för dessa var dock ofta väl högt i form av långa och tunga transporter och omfattande loppbett, i tre omgångar!

Min gamla hemsida      www.stalvik.com

Sidan uppdaterad: 240124

Det finns många intressanta, fascinerande och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se / rainer stalvik