tyskland-fakta

Tyskland landsfakta 

Tyskland statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, flagga, karta, vägnät mm

Officiellt namn: Bundesrepublik Deutschland
Statsskick: Republik, förbundsstat
Huvudstad/Invånare: Berlin / 3 426 000

Yta (totalt): 357 022 km2
Andel av landytan som är åkermark: 34.1 % (2018)
Landyta med skog: 31.8 % (2018)

Kustlinje: 2 389 km
Lägsta punkt: Neuendorf bei Wilster ( -3.54 m )
Högsta punkt: Zugspitze 2 963 möh
Viktigaste floder: Rhen, Elbe, Donau, Main, Weser
Större sjöar: Bodensjön

Andra större städer i Tyskland:
Hamburg 1 739 000 invånare, München 1 260 000 invånare, Köln 963 000 invånare, Frankfurt am Main 650 000 invånare

Invånare, totalt: 84 220 000 (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 237 (G = 2020)
Andel invånare av befolkningen i städer: 77.8 % (2023)
Befolkningstillväxt: – 0.12 %

Folkgrupper:
Tyskar 86.3 %, Turkar 1.8 %, Polacker 1.0 %, Syrier 1.0 %, Rumäner 1.0 %, övriga och statslösa 8.9 % (2020)

Religion:
Romersk katolsk 26.0 %, Protestanter 23.7 %, Islam 3.6 %, övriga religioner 4.8 %, ingen religion 41.9 %

Språk:
Tyska är officiellt språk, många övriga språk beroende på befolkningsmixen

Spädbarnsdödlighet: 3 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 79.4 / 84.2

Befolkning under fattigdomsgräns: 14.8 % (2018)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 7.0 % (2021)
Andel av befolkning som är undernärd: Uppgift saknas
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 10.56 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män / Kvinnor 99.0 / 99.0
Andel barn som börjar grundskolan: 90.1 % (2017)
Antal elever per lärare i grundskolan: 12 (Sverige 12)

Självständighet: 18 januari, 1891
Nationaldagar: 3 oktober (Sammanslagning av Väst- och Östtyskland)
Rösträttsålder: 18 år, 16 år i lokalval i vissa delstater

BNP/invånare: USD 51 204 (2021)
Valuta: Euro (EUR)
Största handelspartners (export): USA, Kina, Frankrike

Antal utländska besökare: 28 460 000 (2022)

Elkonsumtion per person: 7 035 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 40.5 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 11.1 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 23.9 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 7.9 (Sverige 3.4) (2019)

Militära utgifter i % av BNP: 1.5 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 106 400 000 (2021)
Internetanvändare: 745 530 000 (91.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 39 379 km (2020)
Vägnät (större vägar): 830 000 km (2022)

Angivna värden är beräknade

Källor:

CIA World Factbook 2023/06 

(G = ) Globalis Online

Tyskland flagga

Tysklands  flagga antogs officiellt 1919 och har sedan dess varit landets flagga, dock med ett avbrott under åren 1933-1945 då nazisterna införde en annan flagga.

När Weimarrepubliken bildades 1919 fastställdes flaggans färger till svart, rött och guld som haft en viktig roll i den tyska historien och som har rötter i det medeltida baneret som användes av den helige romerske kejsaren.

Tyskland statsvapen

Tysklands statsvapen, förbundsvapen ”Bundeswappen” eftersom Tyskland är en förbundsrepublik, visar en svart örn i ett fält av guld. I Tyskland kallas vapnet ofta för ”Der Bundesadler”.

Örnen var från början en kejserlig symbol i det Heliga Romerska Riket, Tysk-Romerska riket. Under årens lopp kom dock örnen alltmer att uppfattas som en symbol för Tyskland.

En örn ingick även i vapnet för Kejsardömet Tyskland som bildades 1871 och den därpå följande Weimarrepubliken.

Det nuvarande vapnet antogs av Tyskland år 1919. 1935 ersatte det av Nazitysklands örn. 1950 återtog Västtyskland vapnet. Vid sammanslagningen av Väst- och Östtyskland år 1990 blev vapnet det återförenade landets gemensamma statsvapen.

Den design som nu används som statsvapen, som även användes av Weimarrepubliken, tecknades av Tobias Schwab, 1887–1967, och presenterades 1928.

Tyskland karta

,

Läs om mina resor i Tyskland:     Quedlinburg och Goslar     Wismar och Stralsund     Potsdam

 

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se /  rainer stalvik