bosnien-hercegovina-fakta

Bosnien och Hercegovina landsfakta

Bosnien Hercegovina, statsskick, yta, folkmängd, folkgrupper, religion, bnp, vägnät, flagga, karta mm

Officiellt namn: Bosna i Herzegovina
Statsskick: Republik, förbundsstat
Huvudstad/Invånare: Sarajevo / 697 000

Yta (totalt): 51 197 km2
Andel av landytan som är åkermark:  19.7 %
Landyta med skog: 42.8 %

Kustlinje: 20 km
Lägsta punkt: Adriatiska Havet (0 möh)
Högsta punkt: Maglic (2 386 möh)
Viktigaste floder: Sava, Bosna, Drina, Una
Större sjöar:

Andra större städer Bosnien-Hercegovina:
Banja Luka 221 000 invånare, Zenica 164 000 invånare, Tuzla 143 000 invånare

Invånare, totalt: 3 808 000 (2023)
Procentuell andel invånare i städerna: 50.3 % (2023)
Invånare/km2 (Landyta): 69 (G = 2020)
Befolkningstillväxt: -0.23 %

Folkgrupper:
Bosniaker 50.1 %, Bosnienserber 30.8 %, Bosnienkroater 15.4 %, Romer, Albaner, Turkar mfl 2.7 %  (Bosniaker kallades tidigare muslimer)

Religion:
Muslimer 50.7 %, Ortodoxa 30.7 %, Romerska katoliker 15.2 %, Ateister och Agnostiker 1.1 %, Övriga 1.2 %

Språk:

Bosniska (officiellt språk) 52.9 %, Serbiska (officiellt språk) 30.8 %, Kroatiska (officiellt språk) 14.6 %, övriga 1.6 %

Spädbarnsdödlighet: 5 (2023)
(per 1 000 levande födda)
Medellivslängd (beräknad) år: Män / Kvinnor 75.3 / 81.4

Befolkning under fattigdomsgräns: 16.9 % (2015)
Ungdomsarbetslöshet (15 – 24 år): 32.9 %
Andel av befolkning som är undernärd: 3 % (G=2020)
Alkoholkonsumtion (ren alkohol) per capita (APC) liter: 5.46 (2019)

Läskunnighet % (befolkning över 15 år): Män/Kvinnor 99.4 / 98.1
Andel barn som börjar grundskolan: 81.6 %
Antal elever per lärare i grundskolan: 17 (Sverige 12)

Självständighet: 1 mars, 1992 från Jugoslavien
Nationaldagar: 25 november
Rösträttsålder: 18 år (16 år om man har anställning)

BNP/invånare: USD 7 143 (2021)
Valuta: Konvertibel Marka (BAM)
Största handelspartner (export): Tyskland, Italien, Kroatien

Elkonsumtion per person: 2 049 kWh (Sverige 13 480 kWh)
Elektricitet från fossila bränslen: 62.8 % (Sverige 1.0 %)
Elektricitet från kärnkraft: 0 % (Sverige 29.5 %)
Elektricitet från vindkraft: 1.5 % (Sverige 17.2 %)
Utsläpp koldioxid/invånare (ton): 6.4 (Sverige 3.4)

Antal utländska besökare: 197 000 (2020)

Militära utgifter i % av BNP: 0.8 % (2022)

Mobiltelefoner, abonnemang: 3729 000 (2021)
Internetanvändare: 2 508 000 (76.0 % av befolkningen) (2021)

Järnvägsnät: 965 km (2014)
Vägnät (större vägar): 22 926 km (2010)

Angivna värden är beräknade

Källor

CIA World Factbook 2023/05

(G) Globalis Online

Bosnien-Hercegovina flagga

bosnien-flagga

Flaggans gula triangel symboliserar landet och dess tre spetsar symboliserar de tre folkgrupperna Bosniaker, Kroater och Serber. Stjärnorna representerar Europa. Färgerna är ofta associerade med neutralitet och fred och är traditionellt förknippade med Bosnien.

Bosnien-Hercegovina statsvapen

Statsvapnet som infördes år 1998 har ingen historisk anknytning

Bosnien-Hercegovina karta

bosnien-karta

För mer information om Bosnien-Hercegovina och min resa :
Bosnien-Hercegovina        Bosnien-Hercegovina-resa

Det finns många intressanta och spännande länder.
Läs om några av dessa på min hemsida
www.stalvik.se/ rainer stalvik